Zadáno pro kaudexofily (31)

Euphorbia trichadenia  F. Pax (1894)

A je tu další klasika (z pohledu charakteristiky typicky kaudiciformní rostlina), která naštěstí v našich sbírkách už nepatří mezi vzácné rarity. Její tlustý kořen může být až několik decimetrů dlouhý i široký, na místech původního výskytu je vždy hluboko pod zemí a nad povrch vyčnívají jen tenké jednoleté větvičky, které jsou v okolní trávě dobře zamaskované. Zmíněné lodyhy nesou v přírodě až 6 cm dlouhé a jen 0,5 cm široké listy, jejichž rozměry bývají v kultuře nejméně dvojnásob větší. Ve srovnání s květy jiných euforbií jsou cyathia E. trichadenia relativně velká (šířka 0,8 - 1 cm) a mají plstnatá nektaria s nápadně vyčnívající čnělkou a bliznou.

Obr. 1 - Euphorbia trichadenia

Pěstování tohoto druhu bohužel nebývá jednoduché. Během několika posledních let jsem si ověřil dobré postřehy z literatury. Jedním z nich je zkušenost, že má dvě období klidu (od června do srpna, a od prosince do února), kdy potřebuje úplné sucho, ale jako minimální teplota stačí jen 5 °C. Vydatnější zálivka se provádí až uprostřed dvou růstových období, což je u nás od února do května a od září do listopadu. V těchto obdobích růstu potřebuje teploty nad 12 °C, optimum je 22 – 25 °C. V přechodu do období klidu je třeba postupně přestat se zálivkou a umožnit rostlině, aby zatáhla, tj. shodila všechny vyschlé listy.

Obr. 2 - Euphorbia trichadenia

O jejím kaudexu platí dvojnásob to, co u většiny podobných druhů. Kuželovitý až kulovitý kaudex starších jedinců se pěstuje vždy povytažený nad zem, čímž se částečně dá zabránit hnilobě po případném přelití. S povytahováním se to však nemá přehánět (vím svoje a takto jsem kdysi dvě rostliny zahubil) a raději respektovat doporučení, že 1/2 až 2/3 kaudexu by měla zůstat trvale pod zemí. A pozor, semenáčky a mladé rostliny (alespoň do tří let věku) vůbec nevytahujeme nad květináč, protože povytažení mladého kaudexu nad úroveň substrátu při přesazování znamená omezení až prakticky zastavení dalšího růstu.

Druh potřebuje co nejvíce světla, jinak se jednoleté výhony nezdravě prodlužují. Ale zase nesnáší extrémy, tj. např. volnou kulturu v letních vedrech. Je citlivý na přelití vodou a v době růstu je tedy nutné zalévat s citem, a to je dovednost, k níž není možné dojít pouhým studiem knih a webových stránek. Množí se výsevy semen, která v čerstvém stavu klíčí velmi špatně, a je nutné jim dopřát alespoň půl roku tzv. dormance. Na webu jsou publikovány úspěšné pokusy s řízkováním stonků, ale kaudexy nemají tvar půvabného tlustého kužele, ale jen tlustých, částečně srostlých kořenů.

Obr. 3 - Kvetoucí Euphorbia trichadenia

Na závěr jen poznámka: Existuje též Euphorbia trichadenia var. gibbsiae N. E. Brown (1911), která se od typu liší nápadným ochmýřením na stonku, cyathiích a mladých tobolkách.

Text a foto
Mgr. Jan Gratias
Roudnice nad Labem
e-mail: gratias@iol.cz

Související články

Zadáno pro kaudexofily 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 212223, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 (1-31/2006 - 2013)
 
Sukulentní bonsaje Jana Gratiase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 596061626364, 65, 66, 67, 68 (1-68/2002 - 2013)

Sukulentní sloupek Sváti Ryby (8/2001)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (10/2001)
Monadenium stoloniferum - malá sukulentní bonsaj (1/2006)
Sedum multiceps, minibonsaj pro začátečníky (10/2006)
 

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630