Sukulentní bonsaje Jana Gratiase (36)


Cyphostemma elephantopus Descoings

patří do čeledi Vitaceae (révovité) v původní domovině (jihozápadní Madagaskar) je přizpůsobena životu v oblastech s písečnými dunami. Má v hloubce 30 až 50 cm pod zemí velký diskovitý kaudex, který se směrem k povrchu kónicky zužuje a přechází v několik metrů dlouhý nadzemní stonek. Listy jsou jen 3 až 4 cm dlouhé, s četnými úkrojky, květy jsou žlutavé, jen asi 3 mm široké. Po prvních výsevech prováděných u nás v ČR bylo mnoho pěstitelů bylo zklamáno tím, že ani za dva roky růstu nebyly na rostlinách vidět u jiných druhů naopak již zřetelné základy nějakého velkého kaudexu. Ten u mladých jedinců skutečně chybí, začíná se ukazovat až zhruba po pěti letech a opravdu dost hluboko pod zemí. 

Cyphostemma elephanthopus

Je to druh choulostivý, teplomilný, při krajně nevhodné kombinaci vlhka a chladna pod 12 °C rychle ztrácí kořeny. Kladně však mohu hodnotit fakt, že se docela dobře množí řízkováním, a že se při zavčas zjištěné ztrátě kořenů právě řízkováním zdravých částí stonku může rostlina zachránit. Tak se také stalo s vyobrazenou rostlinou. Je z výsevu z roku 1999, už dvakrát ztratila kořeny, ale po seříznutí do zdravé části a dostatečném zaschnutí řezné plochy vždy znovu zakořenila a vznikl z ní takto bizarní útvar.Text a foto Mgr. Jan Gratias

 

Související články

Sukulentní bonsaje Jana Gratiase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (1-35/2002-2005)

Sukulentní sloupek Sváti Ryby (8/2001)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (10/2001)