Sukulentní bonsaje Jana Gratiase - červen 2002Avonia quinaria ssp. alstonii
Tato rostlina je na seznamu CITES, app. II. a patří mezi velmi žádané druhy do sbírky každého pokročilejšího kaktusáře. Dnes je možné nakupovat rostliny vypěstované v JAR, takže vysnění „alstoníci” už nejsou nedostupní, jako ještě před 5 a více lety.

Avonia quinaria, ssp. alstonii

Druh pochází z pohraničních oblastí Namibie a Jihoafrické republiky, kde často roste ve skalních štěrbinách a kaudex kopíruje jejich tvar. Volně rostoucí jedinci mají kaudex řepovitý, ve stáří až 6 cm v průměru, na vrcholu je mnoho jemných výhonků se šupinovitými listy. Květy jsou u typové formy bílé, u jiné i červené, otevírají na jeden den a v odpoledních hodinách.

Avonia quinaria, ssp. alstonii roste velmi zvolna, roční přírůstky jsou jen milimetrové. Potřebuje velmi opatrnou zálivku, dvouleté a starší rostliny také respektování růstového klidu. Pro příjem vody a živin z půdy tvoří jemný kořenový systém, který nesnáší trvalé přemokření. Rostlina nemusí být na trvale osluněném místě, ale potřebuje cit, velmi propustný substrát, celkovou pěstitelskou opatrnost a pravidelnou kontrolu.

Avonia quinaria, ssp. alstonii

Rozmnožuje se výsevy semen, které jsou však náročné i pro zkušené pěstitele. Semena celkem dobře klíčí, ale semenáčky jsou choulostivé, rostou mimořádně pomalu a první pikýrování se provádí zpravidla až po 18 a více měsících jejich života. Mám doma 11 let starý semenáček, kterému se očividně daří, ale jeho kaudex má teprve 14 mm v průměru.


Ceropegia fusca
pochází z Kanárských ostrovů, kde roste na Gran Canaria a Tenerife. Patří do příbuzenstva tzv. smrdutek (čeleď Asclepiadaceae) a stejně jako podobnou Ceropegia dichotoma lze tuto rostlinu označit za prototyp stonkového sukulentu. Článkované, 1 až 2 cm tlusté stonky se od báze větví a dorůstají až do výšky 1 m. Nesukulentní čárkovité listy se tvoří jen na letorostech a po prvním delším období sucha rychle opadávají. Povrch starších větví je na plném slunci pokrytý jemnou stříbřitou vrstvou šupinek, mladé výhony jsou zpočátku tmavohnědé.

Ceropegia fusca

Oběma jmenovaným ceropegiím se dobře daří v bytové kultuře při stálé teplotě kolem 20 oC. Ozdobné jsou zejména exempláře vystavené plnému slunci (v létě pod širým nebem). Růst probíhá skokem, kdy náhle vyraší nový výhon, rychle naroste do určité délky a najednou růst zastaví. Výhony starších trsů v kultuře se na vrcholu zpravidla neprodlužují a obrážejí z boku. .

Ceropegia fusca se množí výsevy semen, častěji pak řízkováním, při němž je třeba dodržovat nezbytně nutnou dobu pro zaschnutí řezné rány (3 až 5 dnů). Pozor na vlnatku !!! Všichni asi dobře víme, co vlnatka na dužnatých kořenech dovede a jak je nezničitelná. Svilušky zase umí rychle najít mladé a krátkodobě vegetující listy.

Na snímku je sestava tří dvouletých semenáčků v misce, na větší ploché nádobě lze z více sazenic sestavit scenérii ve stylu lesík.


Jan Gratias