Sukulentní bonsaje Jana Gratiase (18)


Euphorbia woodii N.E.Br. 

Synonyma: Euphorbia pugniformis, E. procumbens.
 
Tento nádherný a v současnosti u nás již snadno dostupný sukulentní pryšec z okruhu tzv. medúzovitých euforbií pochází z provincie Kwazulu-Natal v JAR. Má zakrslý stonek (ve stáří tvaru obráceného kužele) a jeho plochý střed může mít až 15 cm v průměru. Jednotlivé boční větvičky se kruhovitě rozrůstají do všech stran a na konci vegetační sezóny mohou být až 30 cm dlouhé a značně převislé.

Euphorbia woodii

Tuto euforbii spolu s příbuznými druhy považuji za dokonalý sukulent, protože v zimě snesou jako kaktusy od listopadu do dubna úplné sucho a zásobní látky včetně vody přečerpávají právě z výše popsaných dužnatých větviček. Na konci období sucha lze suché větvičky snadno odstranit (pozor – ty méně zaschlé neodlamovat násilím, zbytečně by tak vznikaly otevřené ranky s vytékajícím latexem), čímž necháme vyniknout ozdobným jizvám na kaudex. Rostlina zraje jako víno – čím je starší, tím je hezčí a zjistil jsem (zřejmě to, co mnoho jiných pěstitelů), že přesazení do vysoké nádoby s menším průměrem není samoúčelné, ale velmi výhodné právě pro tvar kaudexu. 
Euphorbia woodii je skutečně odolný a nenáročný druh jehož ošetřování nečiní ani začátečníkům žádné větší potíže. Rostlina dobře roste v základním kaktusovém substrátu, stačí jí nepravidelná nárazová zálivka a bez problémů snáší letnění na plném slunci. Roznožování jsem podrobně popsal v knížce Sukulenty jako bonsaje, takže poslední otázka zní, zda tento druh lze zařadit mezi sukulentní bonsaje, nebo nikoliv. Já jsem si pro sebe odpověděl, že ano. Podle pozorování těchto rostlin ve sbírkách či z návštěv výstav klasických bonsají se stále více se přikláním k názoru, že styl „kaudex v misce“ není jen blouznivý výplod kaudiciformního nadšence …Euphorbia stellata Willd. 
Pochází z lokalit v pobřežních oblastech provincie Západní Kapsko v JAR. Patří do skupiny geofytních sukulentních pryšců a zároveň i do skupiny kaudiciformních druhů, neboť v přírodě roste s řepovitým kořenem zcela ponořeným do země. Nad povrchem lze v době vegetace objevit pouze přízemní růžici plochých zelených větví, které jsou silně sukulentní, až 30 cm dlouhé a 2 cm široké, na hranách ozdobené jemnými trny a na svrchní straně "hadovitou" kresbou, která zvláště vyniká při letnění na plném slunci. Samotné pravé listy jsou zakrnělé, objevují se jen na mladých větvích a záhy opadají. 

Euphorbia stellata

Pěstování v našich podmínkách je v podstatě stejné jako v případě Euphorbia woodii. Rostlina vyžaduje pokud možno stálou pokojovou teplotu, opatrnou zálivku a při přesazování povytáhnout kořen nad úroveň země v květináči. Netrpělivé pěstitele je nutno upozornit na důležitou pěstitelskou zkušenost, že pro vývoj řepovitého kaudexu je vhodné nechávat jej v prvních dvou až třech letech zcela ponořený v zemi. Teprve starší rostliny můžeme dávat do mělkých misek, v nichž kaudex může zůstat z větší části nad úrovní země. 
Tento druh má podle mého názoru více přirozený bonsajový vzhled než E. woodii. Nakonec musím uvést jednu důležitou pěstitelskou radu – v případě E. stehlata mnohem víc platí doporučení, málo zaschlé větvě (zejména po suchém přezimování) neodlamujeme násilím! Vzniklé otevřené rány s vytékajícím latexem jsou vždy v těsné blízkosti vegetačního středu na vrcholu rostliny, daleko hůř zasychají a nebezpečí vniknutí původců houbových onemocnění je značné. Věřte mi, tímto přehmatem jsem v minulosti pohřbil již několik sbírkových rostlin, takže opatrnost je na místě a je zbytečné aby stejnou chybu opakovali jiní, zvláště začínající pěstitelé sukulentů.

Text a fotoMgr. Jan Gratias

 

 Související články
Sukulentní bonsaje Jana Gratiase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (1-17/2002-2003)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (8/2001)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (10/2001)