Sukulentní bonsaje Jana Gratiase - 11/2002


Macrozamia communis

je australský příslušník čeledi Zamiaceae a nejpočetnějšího rodu Macrozamia. Tato nádherná kuriozit má tuhé kožovité listy na dlouhých stopkách vyrůstajících ze zakrslého stonku, jehož větší část je ukrytá pod povrchem půdy. Celá rostlina je maximálně přizpůsobená k životu v suchých oblastech. Zvláště zřetelné to je na kořenech, jenž jsou hrubé, bez jemných vlásků, což rostlině umožňuje úspěšně přežít po určitou dobu v absolutně vyschlém substrátu.

Macrozamia communis (foto J. Gratias)

Pro úspěšné pěstování v našich podmínkách je třeba zajistit 3 základní podmínky: teplo, teplo a zase teplo ! Vím, že to vypadá jako překlep či nepovedená parafráze slavného Leninova výroku, ale je to tak, protože všechny rostliny z příbuzenstva cykasů potřebují po celý rok teplo. Zimní pobyt blízko radiátorů je pro ně přímo ideální, a i když odjedeme z domova na 14 dní, pokud jsou v teple, nepotřebují vůbec žádnou jinou zvláštní péči.

Druhy rodu Macrozamia stejně jako jiné cykasy dobře rostou v mimořádně propustném substrátu z písku, rašeliny a drobných kamínků 0,5 až 1 cm. Zálivka má být nárazová, vydatná, ale rostliny nesmí stát ve vodě. Maximální opatrní musíme být při přesazování. Cykasotvaré rostliny mají velmi křehké kořeny s tzv. koraloidními výrůstky, které jsou sídlem hlízkových bakterií.Ty se snadno lámou a poranění se velmi špatně hojí.

Výsevy semen klíčí při teplotě 25 až 30 oC v mokrém hrubém písku pod průhledným krytem, kde se udržuje stálá a vysoká vzdušná vlhkost. Semena se nechávají položená na bok lehce přitlačená k povrchu. Výsev koupených semen všech cykasů je vždy tak trochu loterie. Některá semena (údajně ta, co byla sklizena ze středu plodenství) klíčí do týdne, jiná často až za 2 měsíce. Tvrdé dřevnaté osemení zůstává pevně spojeno s rostlinou velmi dlouho (6 až 18 měsíců) a nesmí se násilím odstraňovat, neboť semenáčky čerpají část živin ze zásob ukrytých v endospermu. Naklíčená semena se ihned sázejí lehce na povrch 12 až 16 cm širokého květináče naplněného výše pospaným substrátem. Jako sukulentní bonsaje můžeme rostliny druhu Macrozamia communis pěstovat v ve stylu šikmém, nebo jako „strom na kameni”.

Macrozamia communis (foto J. Gratias)


Jan Gratias

 

 Související články
Sukulentní bonsaje Jana Gratiase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1-10/2002)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (8/2001)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (10/2001)