Sukulentní bonsaje Jana Gratiase (52)


Monadenium rubellum (Bally) S.Carter (1987)

se u nás pěstuje sice zřídka, ale už od jeho prvního dovozu do Evropy. Základem rostliny je kaudex, na horní polovině polokulovitý a relativně celistvý a v dolních partiích pak rozčleněný do řepovitých výběžků. Nadzemní (asimilační) části jsou vysoce sukulentní poléhavé výhonky, jejichž průměr se pohybuje kolem 5 mm a délka kolem 25 cm. Jejich základní barva je tmavě zelená, ale na slunci vždy výrazně purpurová. Listy jsou střídavé, ostře špičaté a silně dužnaté, zcela specifická cyathia se tvoří v paždí nejmladších listů na konci nových výhonů a jsou převážně růžová.

Toto bohužel není rostlina pro začátečníky, protože citlivost kaudexu na přelití vodou a na kombinaci chladu a vlhka je značná. Pokud taková situace nastane, rostlina velmi rychle ztrácí kořeny a následuje zpravidla velmi rychlý úhyn celé rostliny.

Přesto i začínající pěstitelé nemusí mít důvod k zoufalství! Pokud hnilobu kořenů nebo části kaudexu zjistíme včas, je možné rostlinu zachránit včasným odříznutím zdravých částí stonků a ty ošetřit jako řízky jiných sukulentních euforbií, do jejichž společenství monadenia patří.

Rostlina tedy potřebuje hodně tepla, propustný minerální substrát bez humusu, opatrnou (v plné vegetaci pravidelnou) zálivku a v létě spíš polostín. Přezimování se provádí na sucho a při teplotách neklesajících pokud možno ani na krátký čas pod 15 °C. Velkým kladem rostliny je neobyčejně snadné rozmnožování z odřezků sukulentních stonků a relativně rychlý růst kaudexu v prvním letech života řízkovanců. Původní domovinou je Keňa.


Text a foto Mgr. Jan Gratias