Sukulentní bonsaje Jana Gratiase (49)


Commiphora capensis (Sonder) Engler (1883)

Druhy rodu Commiphora z čeledi Burseraceae (burserovité, v novém českém názvosloví zvané „březulovité“) se u nás pěstují jen opravdu zřídka a zkušeností s těmito vpravdě exotickými rostlinami je tudíž pramálo. S minimem zkušeností s komiforami nepatřím mezi výjimky, ale vyobrazenou dvojici rostlinek (zdrobnělina je v t.př. zcela na místě) mám už doma od roku 1998, kdy jsem si je přivezl jako malé semenáčky od přítele Dr. Ryby. Ačkoliv se o ně vůbec nijak nestarám, přežívají, skoro nerostou, ale vždy na podzim se zazelenají a očividně dávají najevo, že o nějakou zvláštní péči nestojí.

V září 2005 se mi této dvojice zželelo a podruhé za oněch 8 let jsem je přesadil, tentokrát do misky. Je pravda, že pokud na nich vyraší a začne bujně růst nějaká větvička, vezmu nůžky a hned ji zkrátím. Jinak opravdu přežily i dlouhé období sucha a zjevně jim vyhovují zimní teploty kolem 10° C.

Commiphora capensis, jak její jméno napovídá, opravdu pochází z přímořské oblasti kolem hranic JAR a Namibie a má charakter zakrslého stromu se ztlustlou bází a velkým počtem větví. Velmi ozdobné jsou trojčetné listy, které na větvích drží hodně dlouho i po té, co se přestane zalévat. Množí se výsevem semen, řízkování se moc neosvědčilo. Je potěšitelé, že zájemci o komifory mají k dispozici útlou, leč velmi názornou publikaci z října 2003, která vyšla v JAR a jejímž autorem je Martihus Steyn.

 


Text a foto Mgr. Jan Gratias

 

Související články

Sukulentní bonsaje Jana Gratiase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (1-48/2002-2006)

Sukulentní sloupek Sváti Ryby (8/2001)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (10/2001)
Monadenium stoloniferum - malá sukulentní bonsaj (1/2006)