Zadáno pro kaudexofily (2)


Na první díl nové rubriky jsem zatím žádné ohlasy nedostal, ale příliš mě to nepřekvapilo. Vše nové se jaksi musí nejprve okoukat a zažít (“strávit”). Přesto i na popud Pavla Pavlíčka opakuji, že mailová schránka gratias@tiscali.cz je pro výměnu zkušeností, připomínky a náměty otevřená každý den po celých 24 hodin a můžeme se i přátelsky pohádat.

Rostlinu Dioscorea elephantipes Engl. (1908) zná snad už každý zájemce o sukulentní rostliny, ale s druhem vybraným pro dnešní díl rubriky je to podstatně horší.


Dioscorea sylvatica Ecklon (1908)

Obr. 1 - Dioscorea sylvatica

Čeleď: Dioscoreaceae (smldnicovité)

Výskyt: jih Zimbabwe a severní polovina JAR

Tento druh má velký nepravidelný kaudex, který je zpočátku hruškovitého tvaru. Je známo několik popsaných variet, ale rozdíly mezi varietami jsou pro amatérské pěstitele prakticky nezřetelné.

Rostlina samotná je jednoděložná i jednodomá liána s živě zelenými jednoletými stonky a střídavými srdčitými listy. Květy jsou velmi malé a žlutozelené, plod je tobolka. Jednotlivá semena jsou tenká a plochá, hnědé až černé barvy a v nápadném papírovitém obalu.

Pěstování této atraktivní rostliny není jednoduché a každý nový zájemce nechť se připraví na problémy, které zkušenější pěstitelé mají, jak se říká, za sebou. Zejména se jedná o problém s dormancí rosltin a jejich probouzením do nové vegetace.

Když budete pěstovat dioskoreje více let, pak se o jakési svéhlavost těchto rostlin určitě přesvědčíte.

Obr. 2 - Dioscorea sylvatica s květy

Některé kusy se probouzejí třeba až v polovině června, ale někteří jedinci i při omezené či žádné zálivce proti očekávání pěstitele nepřestanou růst přes celou zimu a shodí listy až na jaře.

V době plné vegetace potřebují dioskoreje vydatnou a pravidelnou zálivku, nesnáší však tepelné šoky a smrtelně nebezpečná je pro ně kombinace vlhka a chladna pod hranicí 15 oC. Z jara či v pozdním podzimu je opravdu třeba hlídat příliš vlhkou zem, která by zároveň měla mít "provozní teplotu" alespoň 18 oC.

Na závěr připomínám, že výše uvedené druhy rodu Dioscorea jsou dlouho známé i pod synonymem Testudinaria. Vyobrazná rostlina se nachází ve sbírce Ing. Štěpána Šmejkala v Mostě a musím říci, že větší kus jsem v amatérských sbírkách dosud neviděl.

Máte podobné nebo jiné pěstitelské zkušenosti? Umíte tuto rostlinu vegetativně rozmnožovat? Podělte se s námi všemi a pište (= mailujte), třeba jen vzkazy jednou větou.


Text a foto Mgr. Jan Gratias
e-mail: gratias@iol.cz

 

Související články

Zadáno pro kaudexofily 1 (1/2006)
 
Sukulentní bonsaje Jana Gratiase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (1-44/2002-2006)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (8/2001)
Sukulentní sloupek Sváti Ryby (10/2001)
Monadenium stoloniferum - malá sukulentní bonsaj (1/2006)