Sukulentní bonsaje Jana Gratiase (66)

Pelargonium alternans Wendland J. C. (1798)

Pelargonium alternans - bonsaj

Tato rostlina je dalším důkazem úžasné pestrosti tvarů sukulentních pelargonií. V přírodě roste jako bohatě rozvětvený sukulentní keř v JAR, v suché části jihozápadního Kapska, na vysokých horách v oblasti Karoo, od Vanrhynspas směrem na jihovýchod až k Prince Albert. V této části JAR jsou jen malé roční srážky mezi 100 až 200 mm, které spadnou v zimě. Léta jsou velmi horká, v zimě občas bývá slabší mráz.

Je to typický stonkový sukulent, lodyha může být hladká, ale i bradavičnatá až hrbolatá, zpočátku šedohnědá borka je ve stáří hodně tmavá až černá. Listy jsou zelené, 2 až 6 cm dlouhé, peřenodílné, laloky jsou vějířovité, drsně chlupaté, palisty má trojhranné. Druhový název alternans se vztahuje na střídavé uspořádání dělených úkrojků listu. Květenství vzniká na vrcholcích mladých větví jako okolík s max. 4 květy. Ty mají poměrně krátké stopky a velmi úzké, nazpět zahnuté korunní lístky. Jejich délka kolísá od 8 do 15 mm, barva je bílá až světle růžová, horní 2 lístky mají červené žilkování. 

Pelargonium alternans - květ

V kultuře může růst při teplotách 15 – 20 °C celoročně (velmi malé, a nepravidelné dávky vody), lépe však vyzrávají stonky jedinců, kterým dopřejeme růstový cyklus z jejich původní domoviny a dlouhou dobu sucha v našich letních měsících. Jinak je pěstování snadné, při tvarování řezem se především zkracují příliš dlouhé letorosty, umístění na dobře osvětleném stanovišti je samozřejmostí. Již zesnulý náš největší znalec pelargonií p. B. Bradna říkal, že P. alternans je jedním z nejsnadněji množitelných druhů sukulentních pelargonií. Květy jsou samosprašné, semena klíčí ochotně, ale řízkování je přece jen nejrychlejší cesta k získání nových sazenic.

Text a foto: Mgr. Jan Gratias
e-mail:
gratias@iol.cz
 http://sukulenty.webnode.cz/

 

zpět