Povídání pro začátečníky, podle abecedy (44)

Rod Mediolobivia BACKBG.

Mediolobvia elegantula SE 56, foto © Pavel Pavlíček

No, tedy, když podle Backeberga, tak podle Backeberga, i když i tak fundamentální splitter, jako jsem já, tenhle rod považuje za součást rodu Rebutia, tak to už je co říci. Naštěstí na jmenovky nepíšu rodová jména, takže je to vlastně jedno, že…

Rod byl stanoven pro skupinu jihoamerických kaktusů, které se panu Backebergovi čímsi zdály býti odlišné od ostatních drobných horských kytiček, a to sice více méně protáhlými stonečky a vlasy na květní trubce a semeníku. Považoval je za přechod od rebutií k lobiviím a proto zvolil tohle jméno. Dnes ovšem víme, že tahle společnost, která se od jeho časů silně, ba přímo drasticky rozrostla na jistě aspoň stovku jmen, všelijak seřazovaných a podřazovaných, nicméně dají se zde vysledovat tři velmi podobné skupiny rostlin, což už dávno kdysi poznal Frič. A tak jsou tu Setirebutia – společnost kolem R. aureiflora, Cylindrorebutia – velice podivná partička kytiček okolo R. einsteinii a potom ty ostatní – Digitorebutia. Mám jich požehnaně z nejrůznějších… a velmi dobrých a povolaných zdrojů, též konzultací jsem si s pány kapacitními užil dostatek a navíc jsem jich nasel a přepíchal a vypěstoval opravdu slušnejch pár tisíc…, takže jsem měl možnost je pozorovat celý čas vývoje od prdečku maličkého po dospělou plně vyvinutou a krásně kvetoucí rostlinu.

Mediolobivia (Rebutia) diersiana foto © Pavel Pavlíček

A tady jsem si na jejich fungování a nomenklaturu učinil jakýsi názor, kterého se dost tvrdě držím, a zatím se mně ho nikdo z povolaných ani nesnažil v diskuzi vyvrátit či opravit. Týká se ovšem jen té poslední skupiny – netýká se ani aureiflor, ani einsteinek. To je společnost dosti silně se odlišující od těch ostatních. A sice v tom, že jsou cizosprašné a pokud se vám podaří výsev většího množství semen, tedy během vývoje semenáčků můžete sledovat docela slušnou vnitřní variabilitu ( mluvím samozřejmě o výsevu semen poctivým sprašováním získaných či sebraných přímo u zdroje.). Proto taky je takové haló kolem všech možných einsteinek, co sběr, to nějak jiné kytičky a vlastně co kytička, to něco maličko jiného. Totéž u aureiflor. Ale u těch ostatních to tak není

Mediolobivia pygmaea, foto © Josef Tichý

U ostatních mediolobivií a úplně stejně je to u ayloster, je totiž vyvinuta samosprašnost, dle mého jako nejvyšší stupeň specifikace rostlin na tu onu lokalitu a podmínky na ní. Rostliny se samy izolují geneticky od svého okolí, a pokud měl pravdu pan Ritter, který píše, že na jedné lokalitě pozoroval několik druhů rodu, jak rostou mezi sebou a přitom nikde ani stopička po přechodových formách, rostlinky si hlídají, aby kvetly každá jindy a každá jen sama pro sebe, pak tedy by to bylo potvrzení mého názoru. A sice, že co populace, to samostatný taxon, a to asi nejspíše druh. Dnešní systematika uvádí spoustu rostlinek co variety několika málo druhů, ale s tím se jaksi srovnat neumím. A praxí ve výsevech a dalším pozorování jsem dospěl k následovnému:

  • vysejete–li tisíc semen jakéhokoliv gymnokalycia, notokaktusu, telokaktusu, mamilárie či koryfanty , dostanete více méně zástup velmi podobných rostlin, pokud ale budete nimralové, vyberete si spoustu všelijakých divností, delší trny, více žeber, silnější trny, barvu epidermis – kdo by to neznal, že. Pokud vysejete tisíc semen ayloster nebo mediolobivií, můžete si býti jisti, že budete mít tisíc stejných přes kopírák kytiček. Pokud tam bude jedna jiná, tedy se vám tam zatoulalo cizí semínko. A naopak, pokud se setkáte s odlišnými, jakkoli a v čemkoli odlišnými rostlinami, je to cosi jiného. Pokud máte dvě identické rostliny – je to jeden taxon a žádná velmi blízká podoba. A málokteré rostliny se určují tak snadno a lehce, jako právě rebutie, pokud máte kvalitní a dobře pojmenované obrázky… prostě si najdete tu svoji a je to ona.

Mediolobivia (Rebutia) gracilispina FR 1118, Tupiza-Impora, Potosí, Bolivie,
foto © Martin Chalupski

Mediolobivie jsou dnes u našich kaktusářů ve velké oblibě, i díky neutuchající práci našich velkých specialistů a znalců rodu, jako je Slávek Fischer z Hořic, Václav Šeda z Mýta Vysokého, Pepa Odehnal z Brna nebo Ota Šída z Tanvaldu a další a další. Neúnavně vyjíždějí do Bolivie, hledají , pátrají a nalézají další a další ostrůvky mediolobivií a publikují je jako nové nálezy – dle mého právem. Jim dík za velkou popularitu, kterou tyhle rostlinky u nás mají a tedy spoustě a spoustě kaktusářů doma dělají velikou radost svou skromností,, nenáročností a krásou a bohatstvím každoročního kvetení.

Aspoň ten zájem mohu na různých forech pozorovat – tato témata jsou nejvíce diskutovanými vedle gymen a třeba ariokarpusů… Nejblíže mému vidění rodu je práce Oty Šídy, kterou publikoval v knize Rod Rebutia – systém a přehled a členění rodu , vše v jednom a krásně přehledně seřazené. Mělo jsem ty knížky dvě a dostat do ruky toho, kdo mně od nich pomohl a má je teď on, tak na něm nadělám škody tak za pět měsíců nepodmíněně – a to jsem hodně při zemi.

Mediolobivia (Rebutia) pauciareolata, foto © Josef Tichý

Sepisovat tady desítky a desítky druhů hodných pěstění je nesmysl veliký, nemůžete šáhnout vedle, není mezi nimi ošklivých jen trochu tíže pěstitelné jsou právě ty okruhy einsteinek a aureiflor, ale ani ty nečiní velkých potíží. Propustný substrát, spousta slunce, větru a vzduchu, nejlépe vůbec volná kultura od jara do podzima, no a relativně chladné suché a pokud možno světlé zimování, i když to tmavé jen oddálí kvetení. Semena tvoří snadno samoopylením, výsevy jsou bez problémů a kytičky rostou jako z vody. Jen pozor, patří k těm, které od malička jsou citlivé na nedostatek světla a velmi rychle se vytahují do nevzhledných tyčinek barvy hnusně světle zelené. Pokud se dočkají staršího věku, buď je saďte hlouběji a nebo prostě seřízněte – obrazí a už budou růst normálně přirozeně. V létě nemilují vysoké teploty a ve skleníku se jim pranic nelíbí, chtějí ven a ven a ven a kdo nevěří, ať se na ně jede kamkoliv, kde takhle rostou, podívat, uvidí sám. A pan webmaster jistě najde spoustu fotiček krásných mediolobivek v archivu, aby tu u toho čteníčka bylo naplno čím i očka napást.

Mediolobivia violascens FR 352, foto © Petr Šustek

Povídání pro začátečníky, podle abecedy:

01 - Astrophytum Lem.
02 - Acanthocalycium Backeb.
03 - Akersia Buin.
04 - Ancistrocactus Br. et R.
05 - Arequipa Br. et R.
06 - Ariocarpus Scheidw.
07 - Arrojadoa Br. et R.
08 - Aylostera Speg.
09 - Aztekium Boed.
10 - Blossfeldia Werd.
11 - Brasilicactus Backeb.
12 - Cleistocactus Lem.
13 - Copiapoa Br. et R.
14 - Coryphantha (Eng.) Lem.
15 - Discocactus Pfeiff.
16 - Echinocactus Link et Otto
17 - Echinomastus Br. et R.
18 - Echinopsis Zucc.
19 - Encephalocarpus Berg.
20 - Epithelantha (Web.) Br. et R.
21 - Eriocactus Backeb.
22 - Eriosyce Phil.
23 - Escobaria Br. et R.
24 - Ferocactus Br. et R.
25 - Frailea Br. et R.
26 - Gymnocactus Backeb.
27 - Gymnocalycium Pfeiff. (I.)
28 - Gymnocalycium Pfeiff. (II.)
29 - Gymnocalycium Pfeiff. (III.)
30 - Haageocereus Backeb.
31 - Horridocatus Backeb.
32 - Islaya Backeb.
33 - Leuchtenbergia Hook.
34 - Lobivia Br.et R.
35 - Lophophora Coult.
36 - Mammillaria Haw. (I.)
37 - Mammillaria Haw. (II.)
38 - Mammillaria Haw. (III.)
39 - Mammillaria Haw. (IV.)
40 - Mammillaria Haw. (V.)
41 - Mammillaria Haw. (VI.)
42 - Mammillaria Haw. (VII.)
43 - Matucana BR. et R.
44 - Mediolobivia Backb.

zpět

Autor textu:
Pavel Urbánek
Jeřmanice
E-mail: abckaktus(zav)seznam.cz

 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630