Toulky Bolívií (39)

Hlavní města
Bolívie má dvě hlavní města, historicky a ústavou dané SUCRE a faktické hlavní město LA PAZ, kde dnes sídlí parlament, vláda a president. La Paz funguje jako hlavní město od roku 1899. Obě tato města stojí za návštěvu a prohlídku.

Pohled na Sucre z Cerro Churuquella (1)

Sucre dříve známé jako Charcas, La Plata a Chuquisaca (město čtyř jmen) je oficiální hlavní město Bolívie a hlavní město departementu Chuquisaca. V roce 1991 bylo zařazeno do Seznamu světového dědictví UNESCO. Je sídlem Nejvyššího soudního dvora, Ústavního soudu, Soudní rady a Hlavní republikové prokuratury.

Pohled do moderního centra Sucre

Město, které má v současnosti asi 230 000 obyvatel, se nachází ve středu jižní části země v nadmořské výšce 2790 m, což z něj činí jedno z nejvýše položených hlavních měst na světě.

Pohled na Sucre z Cerro Churuquella (2)

Historie
Město založil 29. září 1538 Pedro de Anzures, který je pojmenoval Ciudad de la Plata de la Nueva Toledo (Město Stříbra z Nového Toleda), poté se začalo užívat zkrácené jméno La Plata (Stříbro). Zdejší území obývali Indiáni Čarkové, kteří však Španělům nekladli žádný odpor.

Pohled na historické centrum Sucre (1)

Záhy město nabylo velké důležitosti díky blízkosti dolů v Porco a v Potosí. Roku 1559 zřídil v La Platě král Filip II. Královský soud Charcas (Real Audiencia de Charcas) s působností nad oblastí pokrývající dnešní Paraguay, jihovýchodní Peru, severní Chile a Argentinu a velkou část Bolívie. Do roku 1776 bylo součástí místokrálovství Peru, poté bylo připojeno k místokrálovství Rio de la Plata. V roce 1609 bylo ve městě založeno arcibiskupství a v roce 1624 Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, jedna z nejstarších univerzit na americkém kontinentu. Do 18. století byla La Plata soudním, kulturním a náboženským centrem regionu.

U pomníku Jaime de Zudanez

25. května 1809 vyšli studenti univerzity, následovaní občany města do ulic s požadavkem o propuštění Jaimeho de Zudáneze, jenž byl toho dne obviněn a uvězněn za „spiknutí“, a odstoupení Ramóna Garcíi de Leóna y Pizarra, předsedy Královského soudu Charcas. Ještě téhož dne byl Jaime de Zudánez propuštěn. Chuquisacká revoluce, známá jako První osvobozenecký výkřik v Americe, byla podle některých historiků jiskrou, jež zažehla boj za nezávislost v Latinské Americe. Roku 1825 bylo podpisem v zámečku Casa de la Libertad (Dům svobody) stvrzeno založení Bolivijské republiky.

Casa de la Libertad na Plaza de 25. de Mayo

Poté, co se město stalo metropolí Bolívie, bylo v roce 1839 na počest hrdiny bojů za nezávislost Antonia Josého de Sucre překřtěno na Sucre. Po ekonomickém úpadku Potosí Sucre ztratilo svůj dřívější význam, což bolivijskou vládu motivovalo k tomu, aby roku 1899 přemístila své sídlo do La Pazu.

Pohled na historické centrum Sucre (2)

Turismus
Tisíce turistů, kteří každoročně navštíví Sucre, obdivují především jeho historické jádro, ale velkému zájmu se rovněž těší paleontologické naleziště Cal Orcko,

Pohled přes centrum Sucre, na obzoru kouří cementárna,
je zde naleziště stop dinos Cal Orcko

nacházející se několik kilometrů od města v těsné blízkosti cementárny, dále různé archivy a historické dokumenty, jako je např. první vlajka Argentiny, která je uložena v Casa de la Libertad.

Národní knihovna

Národní knihovna uchovává více než 100 000 svazků vydaných od roku 1493. Cílem turistů je také františkánský klášter La Recoleta, jenž stojí na úpatí kopce Cerro Churuquella.

Pouliční tanečnice v Sucre

Pobyt v Sucre je velmi příjemný. Turisté zde netrpí výškovou nemocí, jako v Potosí, nebo La Pazu, teploty jsou velmi příjemné jak v zimním, tak letním období, kdy však přicházejí bouře a krupobití. Jakkoliv se zdá Sucre čisté a upravené, v ulicích se setkáte s pobíhajícími domácími zvířaty a toulavými psy.

Prasáci - úklidová četa

Architektura
Bílé město s červenými prejzovými střechami. Tak jsem Sucre viděl během své první návštěvy Bolívie, aniž bych tušil, že přezdívkou Bílé město se Sucre dávno honosí.

V centru Sucre

Sucre je jedním z měst s nejlépe zachovalou španělskou architekturou v Americe. Nachází se zde náměstíčka, zahrady a parky se žulovými kašnami, tvořící dohromady harmonický celek.

V centru Sucre

Zdi většiny budov jsou bílé, díky čemuž získalo Sucre přezdívku Bílé město. Ať vystoupíte v Sucre na jakékoliv vyvýšené místo, máte pod sebou moře úhledných bílých budov, které jsou nejčastěji kryty pálenou krytinou cihlově červené barvy.

Kostel a klášter sv. Františka Xaverského

Jestliže úhlednost a čistota staveb platí pro městskou zástavbu, o to více pro kostely a jiné významné budovy.

Zvonice jezitského kostela sv. Františka Xaverského

Sucre se vyplatí projít, protože s autem se snadno ztratíte uprostřed ulic a náměstíček. Po několika návštěvách bych zvládnul průjezd městem ze směru od Tarabuca na Potosí, horší je to s výjezdem na sever směr Rio Grande a Aiquile a samozřejmě i opačný směr. Může za to i skutečnost, že neexistuje jakýkoliv obchvat a nákladní i osobní doprava se valí ze všech stran přes historické centrum měst.

Katedrála Capilla de Virgen de Guadalupe

Ovšem krásu historických a významných budov nejlépe poznáte při pěší procházce. Potkáte zde nejen mnoho turistů a celé skupiny domorodců z okolí města. Například je zde mnoho prodejců suvenýrů z nedalekého Tarabuca a Presta, městeček proslulých tradiční ruční výrobou.

Zvonice a portál katedrály Capilla de Virgen de Guadalupe

K církevním stavbám patří kostel svatého Lazara z roku 1544, což je nejstarší kostel na jižní polokouli, kostel Milosti, klášter svatého Františka Xaverského a katedrála Capilla de Virgen de Guadalupe, jež se začala stavět v roce 1571 a dokončena byla o sto let později.

Portál katedrály Capilla de Virgen de Guadalupe

Mezi další významné památky se řadí budovy nemocnice (1544), arcibiskupství La Plata (dnes Chuquisaca), univerzity a Nejvyššího soudního dvora. Samozřejmě nejvýznamnější památkou je Casa de la Libertad na náměstí 25. de Mayo. Zde byla 6. srpna 1825 vyhlášena nezávislost Bolívie a Sucre stanoveno jako hlavní město Bolívie. Osvobozená a nezávislá země byla pojmenována po Simonu Bolivarovi, osvoboditeli jižní Ameriky, který byl současně jmenován doživotním presidentem osvobozeného Horního Peru. To vše se stalo proti vůli Simona Bolivara.

Nejvyšší soudní dvůr

Pár vět o Simonu Bolivarovi
Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar y Palacios Ponte Blanco - El Libertador - osvoboditel. Přesto, že byl ve své době Bolivar zrazen a jeho ideály se nenaplnily, Simon Bolivar se dnes v  ižní Americe těší neskonalé úctě. Svědčí o tom například to, že jeho rodná země, Venezuela, nese oficiální název República Bolivariana de Venezuela (Bolivarovská Venezuelská republika). Podle Simona Bolivara bylo pojmenováno nejen osvobozené Horní Peru – Bolívie, ale i dvě měny jižní Ameriky - bolivijský boliviano a venezuelský bolivar.

Venezuelské revoluce se Bolivar přímo neúčastní. Když roku 1810 junta v Caracasu prohlásila nezávislost, vyslala Bolivara jako vyjednavače do Anglie. Dne 2. března 1811 zasedá Venezuelský kongres. V roce 1812 se Bolivar účastní neúspěšného povstání venezuelských republikánů pod vedením Franciska de Mirandy. Po Mirandově kapitulaci pak v Cartageně organizoval ozbrojené síly, které se 1813 zmocnily Caracasu; Bolivar získal titul Osvoboditel (El Libertador) - ten mu přiřkla 14. října 1813 Caracaská rada. V roce 1816 se opět vrátil s vojskem a dobyl Angosturu (dnešní Ciudad Bolivar), která se stala sídlem revoluční vlády. Po vítězství u Boyacá 1819 byla velká část Nové Granady osvobozena a začlenila se do Velké Kolumbie (stát na území dnešní Venezuely, Kolumbie, Panamy a Ekvádoru), vytvořené na kongresu v Angostuře; Bolivar bojuje za svůj sen o jednotné Jižní Americe a stává se prezidentem Velké Kolumbie.

Další vítězství nad španělskými vojsky v letech 1821 až 1822 upevnila Bolivarovo postavení. Bolivar přispěl k osvobození Peru a roku 1821 byl zvolen jeho prezidentem. Definitivní porážku Španělům zasadili v roce 1824 Bolivar u Junínu a Sucre u Ayacucha. Roku 1825 bylo Horní Peru na jeho počest nazváno Bolívie. Peru Bolívii uznává a zasílá jí návrh ústavy. Tentýž rok předkládá svoji demisi na úřad prezidenta. Není však přijata. Nicméně jeho plán na vytvoření panamerické federace není 1826 přijat kongresem latinskoamerických států v Panamě. Předkládá svoji demisi na úřad prezidenta. Velkou Kolumbií zmítaly stále větší rozpory, které Bolivar nebyl s to zvládnout. Ve funkci vrchního vojenského velitele Venezuely potvrzuje José Antonia Paéze a říká mu, že má „právo odpovědět na nespravedlnost spravedlností a na zneužití síly odepřením poslušnosti“ Bogotskému kongresu. To se nelíbí jeho místopředsedovi Santaderovi, Bolivarovu někdejšímu spojenci. V dopise 16. března se se Santaderem Bolivar definitivně rozchází. V těchto letech dále sílí separatistické sklony ze stran Peru a Bolívie. Proto je 27. srpna 1828 vydán dekret diktatury, který Bolivarovi přisuzuje neomezenou moc. Bolivar ruší úřad viceprezidenta a Santadera jmenuje velvyslancem ve Spojených státech amerických, 28. září 1828 je na Bolivara spáchán atentát, který však šťastnou souhrou náhod přežil.

Divadlo de Grand Mariscal Sucre

Zklamaný Osvoboditel odstupuje z venezuelského prezidentského úřadu Velké Venezuely. Za svého nástupce doporučuje Sucreho, který je však krátce na to zavražděn. Navrhne tedy Paéze, přičemž prohlásí, že jestli bude zvolen právě Paéz, dá se mu on - Bolivar - jako voják plně k dispozici. Dne 20. ledna 1830 se zřizuje Kolumbijský kongres. Bolivar skládá funkci kolumbijského prezidenta a dále podporuje Paéze. Zvolen je však Joaquín Mosquera. Ten Bolivara žádá o podporu své vlády. Bolivar sic znechucen ji mu přece jen poskytne, aby zabránil případnému krveprolití. Pak se vyčerpán a zklamán odchází do ústraní.

Předměstí Sucre

Bolivar, nemocný tuberkulózou, zemřel 17. prosince 1830 na statku San Pedro Alejandiro. Jeho myšlenka sjednocených států Jižní Ameriky se nenaplnila, přesto přispěl rozhodující měrou k osvobození Jižní Ameriky z područí Španělska. Presidentem Bolívie byl od 12. srpna 1825 do 29. prosince 1825. Bolivar měl svůj velký sen, vytvořit velké Spojené státy Latinské Ameriky. Roku 1839 byla La Plata přejmenována na Sucre na počest maršála Jose Antonia de Sucre, významného vojevůdce osvobozeneckých vojsk Simona Bolivara.

Severní předměstí Sucre

Město Sucre má samozřejmě i svá chudší předměstí. Na severním konci Sucre žije dnes i p. Brian Bates se svojí ženou, kočičím fraucimorem a kolekcí kaktusů, které sem přemístil během svých četných cest po Bolívii.

Autobus Dodge před kostelem sv. Františka

Dopravu uvnitř města zajišťují četné minibusy, podobně jako ve všech větších městech Bolívie, které jsou doplněny typickými pestrými autobusy zn. Dodge a taxislužbou.

Cero Churuquela z předměstí Sucre

Po ulicích se pohybuje množství mladých lidí. Jsou to studenti zdejší university a dalších vysokých škol, které v Sucre jsou. Universita v Sucre je jedna z nejstarších v Jižní Americe, Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca byla založena v roce 1624.

Nádvoří La Ricoleta, františkánského kláštera
na úpatí dvouvrcholového Cerro Churuquella

Na jednom z vrcholů Cerro Churuquella je malý poutní kostelík, ke kterému vede křížová cesta.

Konec křížové cesty na Cerro Churuquella

Prostor kolem kostelíku slouží jako veřejné tábořiště, kde se dá kempovat, rozdělat oheň a opékat třeba berana. Že se to děje často, je patrné z přítomnosti četných kosterních pozůstatků, které se všude kolem povalují. U křesťanského kostela poněkud nezvyklá podívaná.

Zbytky po pikniku

Jednu noc jsme zde také přečkali. Byli jsme zvědaví, zda zde ještě nalezneme typové Sulcorebutia caniguerallii a ráno časně po východu slunce jsme prohledávali kamenitý terén. Rostliny jsme nalezli, i když je jich dnes už jen několik desítek trsů. Vzhled rostlin ukazuje, že podobný krátkotrnný pectinátní typ se v našich sbírkách téměř nevyskytuje. Formy, které rostou východně od Sucre směr Yamparez, jsou jiné, štětinaté a drobnější.

Sulcorebutia caniguerallii, typ

Bylo by žádoucí materiál ve sbírkách osvěžit novými rostlinami, ale nepodařilo se nalézt žádné zralé plody.

Zastávka u františkánů v klášteře La Ricoleta
Hned po příjezdu na nádvoří jsme se setkali se skupinou svatebčanů středního věku.

Svatebčané na La Ricoleta

Na balustrádě na západním okraji nádvoří se budili trhovci a rozkládali svůj tovar. Byli to většinou campesiňos z Tarabuca a Presta s typickými pletenými a tkanými výrobky.

Prodej suvenýrů na ochozu kláštera La Ricoleta

Daly by se zde vybrat krásné rukodělné suvenýry, ale jsme na samém začátku expedice, tak jen prohlížíme a typujeme, co by se hodilo.

Prodavač rukodělných výrobku na La Ricoleta

Hlavně však pozorujeme probouzející se město pod námi, historický střed, předměstí a moderní budovy, které se zde objevují v posledních letech.

Pohled na historické centrum Sucre

Příště se vypravíme do nejvýše položeného hlavního města světa, La Pazu.
 

zpět

Text © Václav Šeda
 Foto © Václav Šeda, L. Horáček
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část   1. |  2.3.|  4. |  5. |  6. |  7. |  8.9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.
27. | 28. | 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630