Toulky Bolívií (3)

Trichocereus taratensis mezi Arani a Vacas

Vacas
Z hor nad Arani jsme se přesunuli po pohodlné dlážděné cestě asi 20 km východně k jezerům u Vacas. Cesta kopírovala mírné svahy okolních hor téměř po vrstevnici, vystoupali jsme k cíli cesty jen 200 výškových metrů (na 3400 m n. m.). Tu a tam rostly a kvetly Trichocereus taratensis.

Vacas

Vacas leží východně a severně od poměrně rozsáhlých bezodtokových jezer a je to jedna ze zemědělsky a pastevecky rozvinutých komunit Centrální vysočiny, s mírným klimatem a stálým zdrojem vody. Stálá voda v lagunách,
to je mimořádné v této části země.

Krajina u Laguna Acero Cocha

Přírodní síly po miliony let modelovaly krajinu tak, že bohaté letní srážky neodtékají bez užitku. Severní jezero, Laguna Parco Cocha je rozlehlejší. Po západním břehu jižněji položeného a menšího Laguna Acero Cocha vede naše dlážděnka do Misque. Nedaleko laguny je jedno příhodné místo, kamenité tak, že se zde udržely kaktusy.

Počátkem jara je Laguna Acero Cocha polovyschlá

Prozatím vzdorují jak zásahům člověka, který zde vysazuje eukalypty, tak pravidelným nájezdům koz a skotu. Možná, že jméno Vacas (= krávy) vzniklo podle skotu, který často brodí mělké vody lagun a spásá šťavnaté bahenní rostliny. Soustavu mělkých jezírek doplňují další 3 menší laguny, z nichž jedna pravidelně vysýchá. Abychom je spatřili, museli bychom lézt přes okolní kopce, raději jsme šli za kaktusy.

Laguna Acero Cocha - políčka na břehu jsou osázena

První, co jsme nalezli, byly velké Lobivia acanthophlegma, rostliny mnohem větší, než na typovém stanovišti u Ansaldo, některé o průměru až 20 cm. Tedy upřímně řečeno, měl jsem za to, že tyto rostliny jsou Lobivia acanthophlegma v. oligotricha.

Znalec a fotograf Ruda Slaba

Ale Ruda Slaba je ve svém speciálu označil jako L. acanthophlegma, i když kvetou tmavě červenými, až bordovými květy, poupata jsou zabalená to tmavých chlupů a vyrůstají z horní třetiny těla. Trny jsou mohutné,více méně přímé, zatím co u typu jsou k tělu přilehlé, méně početné a o poznání slabší.

Lobivia acanthophlegma f. Vacas

Měl jsem štěstí a nalezl jsem zajímavou barevnou odchylku, rostlinu s květy téměř bílými. Všichni se seběhli s foťáky a vytvořili krátkou frontu. Tak to bývá vždy, když někdo objeví něco mimořádného a neobvyklého.

Lobivia acanthophlegma f. Vacas s velmi světlým (téměř bílým) květem

Mimo tyto Lobivia, podobně jako nad Arani, rostou zde rostliny o chlup vyšší, s rovnými, vzpřímenými trny, holými poupaty a vínově červenými květy. Weingartia jarmilae. Lépe, než popis, nebo mnou vypíchnuté a možná nepodstatné rozdíly, hovoří snímky ze stanoviště, včetně porovnávacího snímku typové Lobivia acanthophlegma od Ansaldo. Zamítnout, nebo podpořit existenci Weingartia jarmilae? Jsem jen laik a kaktusový nadšenec. Máme na to profesionály.

Porovnávací snímek Lobivia acanthophlegma od Ansaldo

Weingartia jarmilae u Vacas

Roste tady také zajímavý Tephrocactus spec., má cihlově červené nebo krvavě červené květy.

Tephrocactus spec., Vacas

Mezi kameny, ve spárách, ale často přímo v sprašové půdě na jednotlivých teráskách, jsme hledali a nalezli Sulcorebutia steinbachii v. violaciflora. Tak jsme zde rostoucí rostliny totiž identifikovali, protože stanoviště této variety je v popisu vyznačeno jen zcela neurčitě. Pokud rostliny nekvetou, jsou obtížně k nalezení. My měli vždy štěstí. Fialové květy prozradily jinak drobné a tmavě zabarvené hlavičky rostlin a dokázaly tak, že populace
je stále bohatá a dynamická. Léto 2007 bylo mimořádně deštivé. Srážky způsobily hnilobu a zánik stovek lobivií.

Sulcorebutia steinbachii v. violaciflora

Sulcorebutia steinbachii v. violaciflora také utrpěla. Voda rostliny uvolnila a obnažila silné a dlouhé řepovité kořeny. Překvapila mě délka a síla kořenů, respektive poměr hmoty stonku a kořene rostlin. Vytrnění rostlin bylo méně výrazné, většinou zůstávaly jednotlivé, drobné shluky hlav jsem typoval spíše jako následek okusu zvířaty, než vlastnost rostlin. Slabé otrnění, to je také jeden z hlavních rozdílů oproti jiným populacím Sulcorebutia steinbachii.

Sulcorebutia steinbachii v. violaciflora s obnaženým kořenem

Cesta pokračuje jihovýchodním směrem a mírně stoupá, v širokém údolí neubývá obdělávaných políček a venkovských stavení. Na skalnatém kopečku nedaleko Rodeo jsme zastavili a pozorovali populaci Sulcorebutia steinbachii, formu s typickým hrubým otrněním a obvykle vícehlavými těly. Květy opět v tónech světlé fialovorůžové. Lokalita je zatížená pohybem a pastvou zvířat, je plná vydupaných kozích stezek. Naštěstí skalní podloží je pevné a nedrobivé, škody jsou minimální.

Sulcorebutia steinbachii f. u Rodeo

V jednom místě jsme viděli mohutné a majestátní rostliny Puya raimondii. Udrželo se jich jen malé množství. Není divu, co lze zorat, je zoráno, osázeno a zaseto. Výskyt Puya raimondii mě překvapil. Obvykle se literatura zmiňuje o jediném stanovišti v Peru. V Bolivii existuje lokalita na Altiplanu, u obce Camancho, asi 35 km jihozápadně od La Paz. Takže tady, v Centrální vysočině, na nevelkém území při cestě z Rodeo do Misque, rostou tyto majestátní rostliny také. Pršelo a jako obvykle, byla časová tíseň. Fotodokumentaci poskytnout nemohu…

Queviña Khasa, vesnice vybudovaná díky dotacím vlády i mezinárodních organizací, leží ve vlhkém údolí a zřetelně dobře prosperuje. Vystoupali jsme ještě pár kilometrů uměle zalesněným úbočím svahu (klasické eukalypty a především rychle rostoucí borovice) a v pasu jsme zastavili. Na malé ploše, kamenité a zarostlé vysokou trávou, jsme prohlédli nevelkou populaci Sulcorebutia mariana v. prantnerii, na některých rostlinách ještě dokvétaly fialové a žlutočervené květy. Rostliny jsou to úctyhodné velikosti, v dospělosti 8 až 10 cm v průměru, ploché a dobře vytrněné, pokud se neschovávají v husté trávě.

Sulcorebutia mariana v. prantneri

Další cesta vede úbočím dlouhého horského hřebenu, v údolí pod námi jsou postaveny stožáry vysokého napětí. Tak jsme se stali svědky elektrifikace země, jako nutné podmínky jejího dalšího rozvoje. Do odlehlých částí země ještě elektřina nedorazila, nebo se vyrábí lokálně v malých elektrárnách a je k dispozici třeba jen ve dne.

Štětovaná cesta stoupá až ke Kuri. Tady někde, v nejvyšších polohách, rostou typové Sulcorebutia mariana. Po prudkém klesání a nebezpečných serpentinách, kde je cesta doslova zadlabaná do kolmé skalní stěny (abra je výraz pro strmou stěnu hor a hřebenů, vzniklých zlomem a vertikálním posunem zemské kry) jsme přejeli kaňon Rio Kuri a zaslavili na vyhlídce nad Puente de los Libertadores, na oddech a povinnou fotodokumentaci.

Vyhlídka na Puente de los Libertadores

Podle historických pramenů tudy prošel Simon Bolivar Osvoboditel, když dorazil do Vysokého Peru (pozdější území Bolivie) a cestoval z Villa Oropeza (Cochabamba) do Ciudad de la Plata de la Nueva Toledo (v roce 1839 přejmenovaného na Sucre, na počest maršála José Antonio Sucre).

Ještě 45 minut a 1700 výškových metrů. Láká mě průrva, kterou teče Rio Kuri, než se vlije před Mizque do stejnojmenné řeky. Na takových místech rostou totiž Rebutia, ale jak jsem se přesvědčil, často na zcela nedostupných skalních výchozech a malých plošinkách. Vidíte je, ale jen z dálky. Pár nálezů z okolí Mizque hlásil pan Karel Kníže.

V Mizque bylo horko v zalknutí. Třítisícové město leží pouhých 2000 m nad mořem, v rozsáhlé a ploché kotlině, protkané meandry mnoha řek, říček a dočasných potoků. V keřích drčely cikády a orientace na polních a samozřejmě neznačených cestách byla velmi obtížná. Přerušení „výpadovky“ výkopem a objížďka téměř nenarušenou buší v podhůří hor byla malým zpestřením poledního času. Ještě před tím jsme zastavili na malé občerstvení. Taquiña export bear, obsah 620 ccm, byla dobře chlazená. Někteří zvládli i 2 kousky.
 

Svátky mrtvých v tradici a současnosti

Oslavy dnů mrtvých je prastarý zvyk a největší svátek Aymarů, Indiánů z Altiplana, zvyk starý tisíce let Přežil staré andské indiánské civilizace, nadvládu Inků, conquistadory, španělské místokrále, vojenské junty i nastupující demokracii. Oslavy probíhají několik dnů, vždy s příchodem jara a před prvními jarními pracemi, začátkem listopadu.

V dnešní době oslavy splynuly s křesťanskými svátky zesnulých, ale tradiční průběh těchto oslav má trochu jiný průběh, než známe z Evropy. Lidé tam vysoko v horách, jsou přesvědčeni, že mrtví žijí a mají každý rok právo se vrátit mezi své nejbližší. Chtějí pobýt se svými dětmi, sdílet jejich radosti a smutky, promluvit a postěžovat si, pobýt s nimi. Nasytit se, napít se a odpočinout si.

Přípravy na oslavy začínají s velkým předstihem, stavení a jeho okolí se uklízí, hospodyně čistí a připravují slavnostní oblečení, kónické čepice ljuču a ponča pro muže, bohaté sukně, halenky a klobouky pro děti, zdobí domácí zvířata barevnými střapci, leští staré stříbrné předměty hovořící o vážnosti a postavení rodin. V domě připravují symbolické hroby, které zdobí slavnostními přehozy, zapalují svícny, chystají slavnostní hostinu z toho nejlepšího, co země dává. Nesmí chybět vybrané lahůdky a hojnost nápojů. Kraluje jim chicha z Punata , víno, pálenka singání z Camarga. Pro zesnulého je připraveno to nejlepší místo u stolu, jako první dostane od hostitele nejlepší jídlo a pití. Celé oslavy a přijímání mrtvých v rodinách je doprovázeno hojnou konzumací jídla a zejména alkoholu.

Další dny oslav dnů mrtvých patří návštěvě hřbitovů, kdy rodiny přicházejí oplatit mrtvým návštěvu, pojíst a popít s nimi, pohovořit o problémech. Hroby jsou slavnostně vyzdobeny věnci a kýčovitými kyticemi z barevných a lesklých staniolů, kde převažuje blankytně modrá a stříbrná barva. Pozůstalí často ponechávají na hrobech láhve s vodou, ale zdaleka ne vtakovém množství, jako je tomu v sousední Argentině. Návštěvy hřbitovů jsou i dnes společenskou událostí, kdy se staré zvyky mísí s moderními formami trhu a zábavy všeho druhu, včetně bohaté konzumace alkoholu.

Jsou tady nejméně dva zajímavé náměty, nad kterými se můžeme zamyslet, ale pro které Evropan těžko hledá uspokojivé vysvětlení. První je, jak tradiční domorodé zvyky a jejich zevní projevy splynuly s křesťanskými svátky zesnulých, zatím co obsah oslav má stále stejný, trochu rituální význam. Druhý problém se váže spíš k nedávné minulosti. Během oslav svátků mrtvých, kdy převážná část obyvatelstva byla imobilizována nadstandardní konsumací alkoholu, proběhlo mnoho státních převratů, občas krvavých vůči poraženým, ale milosrdných k prostým lidem. Když vystřízlivěli, zjistili, že ve Spáleném paláci (tradiční sídlo presidentů v La Pazu) sedí jiní generálové. Změnila se vláda, život daleko v horách probíhá dál v po staletí zaběhaném rytmu.

Tak mě napadá, kolik trápení bychom byli ušetřeni u nás…
 

Při sjezdu do Mizque mě Láďa ukazuje na nejvyšší vrchol protějšího hřebene: „Tam rostou misquenzisky, tam se budeme škrábat“. Sám je hledal pětkrát, marně. Teprve šestý pokus byl úspěšný. V takové chvíli si člověk uvědomí, jak obtížné je nalézt v přírodě kytku a neznat naprosto přesné a spolehlivé údaje o jejím stanovišti. Zavádějících informací je mnoho, času na průzkum žalostně málo a draze zaplaceného. Nálezce Sulcorebutia mizquensis, W. Rausch, tvrdil, že rostliny rostou na nejvyšším kopečku u města Mizque. Zapomněl upřesnit. „Kopeček“ je hora 800 výškových metrů, a „ u města“ znamená 20 km daleko.

Dole v širokém údolí je Mizque

Vyrážíme údolím na jihozápad, do hor. Nalézt správnou cestu ven z města dá zabrat i tak zkušenému řidiči, jako je Láďa. Výjezd „tam“ vede kolem hřitova, přes náměstí, kde se odehrávají trhy domácích zvířat, ale i předvolební agitace. V roce 2006 nebyl žádný problém, v roce 2008 konec jízdy. U hřbitova je jarmak, tržnice, fiesta a oslava svátků mrtvých zároveň. Vše na počest zemřelých předků, ve jménu staré tradice a také křesťanských svátků zesnulých. Jsme nemilosrdně vyhnáni na polní cestu, pak na objížďku, už to vypadalo, že se ztratíme. Orientačním bodem byl vzdálený vrchol, halící se do modrého oparu, a kakofonie z hudebních produkcí na náměstí u hřbitova.

Chvíli jsme se motali z kopce do kopce v předhůří, pak se cesta zvolna obrátila do hor. Od aut stoupáme přímo do svahu víc jak kilometr. Před 3 lety následovaly fotoorgie. Celá lokalita rozkvetla. Menší, i velké trsy rostlin bohatě kvetly. Někde vyrůstaly květy přímo ze země. Na malé ploše stovky kvetoucích Sulcorebutia mizquensis. Nádhera! Jak prohlásil jeden přítomný doktor medicíny, „nefalšovaný kaktusářský orgasmus!“

Před 2 lety to bylo jinak. Na tomtéž místě a téže lokalitě po usilovném hledání nalezeny asi 3 rostliny. Vloni podobně. Žádný květ, žádné focení, žádné orgie, zklamání. Člověk by snadno podlehl nihilismu a snad by i věřil, že rostliny zahynuly, nebo byly zničeny. Jsou tam. Hluboko zatažené pod zem, zasypané prachem, čekají na svůj déšť. Pak se zase ukáží v plné kráse.

Sulcorebutia mizquensis

Měli jsme před sebou cestu na Tin Tin, prohlídku několika nových stanovišť a hledání vhodného místa pro kemp.

O tom všem a také o nových kvetoucích rostlinách
v příštím pokračování Toulky Bolivií (4).

 

Václav Šeda

Text Václav Šeda
Foto (C) Václav Šeda a Josef Odehnal
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.

 

zpět