Toulky Bolívií (23)

Za Rebutia malochii

Za stále horkou a vzácnou novinkou jsem se chystal několik let. Když tuhle zlatokvětou krásku před pár lety objevil Slávek a jeho kamarádi, nechtělo se mě věřit, že na tak frekventovaném místě jen pár metrů od hlavní cesty, lze nalézt na počátku 21. století zcela nový druh. Tím místem muselo projet a projít desítky lovců kaktusů, profesionálů a laiků a nikdo si této výrazné rostliny nevšiml? Podle všeho tomu tak bylo. Lokalita je na skalách nad říčkou pár desítek km od správního centra Camargo, nedaleko osady Tocaquira. Nebo též na západním okraji přírodní rezervace, která nese jméno Reserva de Muiuquiri. Nevím co, tato reservace chrání, ale předpokládám, že kaktusy, kterých tady všude roste utěšené množství.

Fotka na památku

Zastavujeme před mostem, dole pod námi campesiňos perou v řece právě sklizenou úrodu mrkve. A osamělý muž obdělává motykou v potu tváře miniaturní políčka mezi řekou a skalní stěnou. Má je zavlažované betonovým zavlažovacím kanálem a pěstuje tam obvyklé plodiny – brambory, kukuřici, cibuli a dýně. Nám zavlažovací kanálek slouží k rychlejšímu přesunu podél skalní stěny. Již po pár metrech vidíme první sytě žluté květy i první rostlinky Rebutia malochii. Jsou to krátké válečky, jen zřídka odnožující, které vyrůstají ze skalních puklin a silné vrstvy mechů a lišejníků, které jsou hlavními zástupci doprovodné vegetace.

Rebutia malochii není jedinou rebucií, která zde vegetuje. Šťastný nálezce zde spatřil i bíle kvetoucí jedince, což podporuje moji domněnku, že R. malochii je příbuzná s Rebutia leucanthema, a není třeba pro její zařazení hledat jiné místo v taxonomickém systému. Dalším zástupcem je růžově kvetoucí Digitorebutia pygmaea, pravděpodobně se jedná o Rebutia violascens, která má v těchto končinách typové stanoviště. Na extrémně osluněných místech skal se tisknou do puklin a mechu ploše kulovité Rebutia cintiensis s oranžově červenými štíhlými květy, přímo v balvanech vrcholové partie se vyjímají nádherné a výstavní Weingartia lecoriensis. Je to jejich nejižnější výskyt, epicentrum jejich rozšíření je okolí obce Padcoya, ale tam se dostaneme později.

Rebutia violascens mě mimořádně zajímala, protože se ještě tento den setkáme u Cucho Ingenio s rostlinami, rovněž růžově kvetoucími, které řadím k R. pygmaea, zatímco němečtí kolegové tvrdí, že se jedná o R. violascens. jsou to zde rostliny drobné a křehké, vždy jednotlivě rostoucí a barva květů není jen světlá růžová ale i v tmavších odstínech červené a karmínové.

Parodia roseoalba

Fotíme, aby bylo co porovnávat a sbíráme skromnou úrodu ovoce. Málem bych zapomněl, že mezi balvany rostou i statné Parodia roseoalba v. australis, které právě kvetou. To jméno je od znalce parodií př. Andrzeje Muchy, já mám však dojem že se od rostlin nad San Pedro neliší, snad jen barevnějšími trny. Zaznamenávám i několik dospívajících Trichocereus tarijensis s výraznými šarlatovými poupaty. Hrozně mě mrzí, že nevybyl čas na důkladnější vymezení výskytu Rebutia malochii, protože údaj v popisu je více nebo méně kvalifikovaným odhadem. Za zmínku u tohoto stanoviště stojí, že řeka, zavodňovací kanál, políčka i skály zřejmě vytvářejí příhodné mikroklima, které umožňuje vegetaci kaktusů v poměrně extrémních podmínkách horské pouště.

Trichocereus tarijensis

Ponecháváme žlutě kvetoucí krasavice jejich osudu a odjíždíme dál na sever, směr Padcoya a Lecori. Po pár minutách se ocitáme na na náhorní plošině, která je jižním okrajem Pampa de Lecori naši pozornost upoutaly mocné sloupky Oreocereus fossulatus, některé kvetou, jiné mají zvolna dozrávající plody.

Oreocereus fossulatus, Pampa de Lecori

Objevujeme prvé nádherně vytrněné Echinopsis lecoriensis, jejichž hlavní lokalita je ještě o kousek severněji, je zde několik dospívajících jedinců Neocardenasia herzogiana, u kterých se fotíme a několik stromů trnitých akácií, kde fotíme jejich zajímavé květy.

Jen pár minut před vjezdem do vesnice Padcoya je v plochém a kamenitém terénu jedno ze stanovišť Cintia knizei, druhu, který objevil pan Karel Kníže, a který je neustále zdrojem vád mezi taxonomy, kteří se přou o jeho zařazení do systému. Nejčastěji je rod Cintia ztotožňován s rodem Weingartia. Na planině rostou společně s Weintgartia lecoriensis nějaké lobivie, zřejmě formy Lobivia pugionacantha. Nikdy jsem je neviděl kvést, plody byl prázdné a z uvadlých květů se nedalo usuzovat na barvu květů. Hledání Cintia knizei na stanoviští je doslova hledáním pověstné jehly v kupce sena, padnete na kolena a pomalým postupem vpřed se snažíte odlišit rostliny od kamínků. Rostliny cintií mají temeno a žebra rozpadlá do hrbolů a rostliny dokonale mimikrují v kamíncích a drobných oblázcích v terénu. Nepodařilo se mě nafotit žádnou rostlinu s otevřeným květem, ale se štěstím jsem sebral něco semínek.

Trichocereus tarijensis

Padcoya je malá obec na jižním okraji Pampa de Lecori, kde roste neuvěřitelné množství Weingartia lecoriensis, rostlin, které rostou jako kulaté sloupkovité, nebo dokonce ploše kulovité rostliny. A to nejen v břidlicích na březích vyschlého potoka, ale doslova všude, kam se podíváte.

Pampa de Lecori

A aby jim tam nebylo smutno, doprovázejí je snad desetitisíce Parodia maasii, kterých je zde ještě víc, než kdekoliv jinde v Bolívií. A že Parodia maasii patří mezi plevelné kaktusy, které rostou v Bolívií téměř všude. Ovšem jen obtížně hledáte nějaké rozdíly na odlišení variet. Jedná se vždy o lokální stanovištní fenotypy, přesto se nabídky semen vždy hemžily druhy a varietami.

Echinopsis lecoriensis na stanovišti

Echinopsis lecoriensis – „ferokaktus Bolívie“
Tak tuhle lokalitu si nenechám nikdy ujít. Takové echinopsisy a tak dlouhé trny nikde jinde nenajdete, však posuďte sami.

Echinopsis lecoriensis

Vzpomínám, jak se areolu s trny snažil Jarda nacpat do prázdné konservy od Coca-Coly, což se mu podařilo jen částečně, dobrých 5 cm trnů koukalo ven. Rostliny kvetou většinou bílými, nebo mírně narůžovělými květy. Přestože někteří znalci tyto rostliny považují za formu Lobivia ferox, nebo severněji rostoucí Lobivia potosina, přikláním se k názoru, že se jedná o dobrý druh, který má jednu jedinou nevýhodu. Semenáče rostou proklatě pomalu. Takže trny své délky 20 cm dorostou, počítám tak za čtvrt století a mě už těšit nebudou. Celá kotlina, ve které tato nádhera roste, se táhne daleko na západ a na sever až k vesnici Caiza. Scenérii pichlavých koulí doplňují siluety četných oreocereusů, jejichž hlavy září v zapadajícím slunci.

Projíždíme až do vesnice Caiza, a auta se proplétají davem campesiňos, kteří prodávají, nebo nakupují na místním trhu. Na některých je zřetelně vidět, že konzumovali. My uděláme zastávku až v Cucho Ingenio, kde máme vyhlédnutou restauraci Panamericana. Tady dáme gáblík a pivečko, Ruda sní všechna volská oka se slovy, že „vajíčka miluju, protože to jsou, klucii… přece mladá kuřátka…“. Mladá kuřátka si dál o té dovolené ještě vícekrát, dokonce raději než tvrdé flaxy, které se tvářily jako bifteky.

Echinopsis lecoriensis

První Weingartia westii a růžovokvěté rebucie
Jen pár set metrů za vesnicí je zajímavá formace rozpadlých šedočerných břidlic. Zde vidíme velké trsy rostlin Weingartia westii, krásně vytrněné, žlutohnědé ostny se na temeni proplétají, takže otevřené květy je obtížné zastihnout. Ostatně je dávno po době květenství, což znamená že několik plodů je zralých a obsahuje hnědočerná semena. Tento ekotyp W. westii je zajímavý tím, že jeho tělo, vystavované horskému slunci je zabarvené do červena, což jiné místní formy tohoto taxonu nejsou.

Na toto místo mě zavedl před 11 roky Josef, tvrdil a budoucnost ukázala, že tyto drobné stonky kvetou růžově. Tenkrát jich zde bylo stovky a člověk musel dávat pozor, aby některou nezašlápl do přemokřeného substrátu. Tedy deštěm nasáklé rozpadlé břidlice, kdy měl člověk pocit, že kráčí po mechu. Nyní je však situace zcela jiná. Ty stovky rostlin se někam ztratily a nacházíme sotva několik jedinců, většinou ve spárách mezi balvany. Na volné ploše jsem našel 1 jedinou rostlinku. Bohužel nekvetou, ale znám je dobře ze sbírky, kde jsem dopěstoval do květu 2 generace semenáčů a další kolegové rovněž. Průzkum lokality a rostlin neobjasnil, zda se jedná o formu Rebutia pygmea, nebo o jedno ze stanovišť Rebutia violascens, jak tvrdí odborníci ze západní Evropy. Proto doporučuji držet zvlášť s označeným studijním číslem a čas třeba ukáže. Dokud nebude možné porovnat všechny lokality přes GPS a v kultuře, nelze nic jednoznačně stanovit.

Parodia maasii

Cucho Ingenio
Je to v podstatě neveliká vesnice se zhruba 1600 obyvateli. 2-3 restauracemi, jednou čerpací stanicí v provozu a jednou v rozestavěném stavu. Přesto je to důležité místo kvůli doplnění zásob a pohonných hmot a konečně i kvůli občerstvení pro každého, kdo cestuje z jihu na sever, nebo opačně. Před 11 lety když jsme projížděli Bolívii osobákem Fiat Uno, nevedl přes Rio Lava (protéká vesnicí) most, ale jen brod, kde jsme samozřejmě uvízli. Ovšem Olda a já jsme vyskočili hbitě z auta a rvali jsme ho ven z řeky za strašného řevu motoru, který se Josef snažil udržet v otáčkách a hlavně v chodu. Byli jsme po pás mokří z ledové vody, promočení deštěm a sněhem a tak jsme se zastavili v první hospodě, kterou jsme uviděli. Horká polévka a hrnec kafe nám vrátili náladu a chuť k další cestě. Dnes hospůdka nestojí, ale nahradil ji restaurant Panamericana, kde docela slušně vaří.

Parodia maasii

Cucho Ingenio (občas se setkáte i se jménem Knucho Ingenio) leží na úpatí hor, které pod Potosí začínají bohatou horou (Cerro Rico) a končí nad jmenovanou vesnicí. Stěny a svahy hor zejména nad Rio Lava, jsou provrtané štolami, možná několik set let starými. Takže původní obyvatelé, byli zcela jistě úzce spjati s dobýváním rud, které se drtili, v řece plavili a čistili a následně zpracovávali na čisté kovy). Odtud je jméno tohoto sídla!
Nad výše zmíněným stanovištěm rebucií a weingarcií se cesta několikrát oblouky zařezávala do svahu a v těchto mini údolíčkách rostlo mnoho kaktusů. Zejména Lobivia ferox s velmi tmavými trny, dále Lobivia potosina, která má trny světlé až bělavé, a květy stejně bílými a velkými jako feroxy. Laik by řekl, že se jedná o jeden taxon, ale vědci rozhodli jinak, tak je budeme respektovat.

Parodia maasii

Tu a tam rostou sloupky oreocereusů a Trichocereus tarijensis, které kvetou z temena celým pugétem karmínových květů. Ale některé kvetou žlutobílými květy jako Trichocereus orurensis v okolí Oruro. Stará původní cesta byla velmi výhodná pro vstup do terénu, dnes je vše jinak. Jednou přijely těžké stavební stroje a bagry a do svahu vyhloubily novou rovnou cestu. Vše co překáželo, skončilo v korytu řeky a v údolí.

Trichocereus orurensis

S kamením a štěrkem skončily v řece i tisíce kaktusů od miniatur až po úctyhodné sloupy. Cesta je příjemnější pro řidiče a cestující, ale špatná pro výstup do terénu. Občas je třeba lézt jako horolezci, občas se i padá, naštěstí jen pod svah na cestu, a ne dolů do řeky. Všude nás doprovázejí Weingartia westii a mnohočetné skupiny Parodia maasii s krásně zatočenými hákovitými ostny. A a objevují se první jedinci Lobivia pugionacantha v. versicolor se žlutými květy.

Cumulopuntia rossiana

Ojediněle potkáváme Oreocereus trolii, mohutné trsy několika hlav, mnohem statnější než stejné na jihu u Iscayachia a San Antonio je zde i mnoho trsů horských opuncií, k nakousnutí jsou zejména zlatokvěté Cumulopuntia rossii. Jejich trsy mají snad 30 cm v průměru a desítky článků, z nichž si žádný nesmíme odlomit a odvést domů.

Cumulopuntia rossiana

Zato vidíme celé hromady kaktusů, které byly vykopány, když se před nedlouhou dobou vztyčovaly sloupy elektrického vedení. Taková ochrana chráněných druhů rostlin v jejich přirozeném prostředí je ke spatření na celé řadě míst Bolívie.

Cumulopuntia rossiana

Ve spárách skal objevujeme sytě červené květy, které patří Rebutia cincinnata. Jsou to drobné trsy, drobných tělíček, s pokroucenými sklovitě bílými ostny, velmi dobře ukrytých ve spárách nebo štěrku. Tyto rostliny jsem našel už dříve (SE 105) stejně jako další varietu Rebutia steinmannii v. parvula (SE 103), která se liší jen neparně a to červenou barvou tyčinek. Měly by tady růst i další druhy rebucií, ale nemáme štěstí, nebo prohlížíme nesprávná místa.

Trichocereus tarijensis

Věnovali jsme této lokalitě několik hodin a byli jsme odměněni neopakovatelnými záběry a množstvím květů. Poslední foto kvetoucích trichocereusů a poměřování objemu těl. Nasedáme do aut a vydáváme se dál na sever do města Potosí.

Láďa Horáček a Trichocereus tarijensis

Pavel Heřtus - poměřování objemu těl Trichocereus tarijensis


Cerro Rico - Hřmící hora a Potosí, Bolívie
Neopomenutelným koutem jihoamerické Bolívie je město Potosí. Toto město bylo založené roku 1545 na úpatí hory Cerro Rico, což lze přeložit jako „Bohatý kopec“, je s osudem této hory nerozlučně spjato. Vděčí mu za svoji existenci i bohatství. Díky bohatství místních stříbrných dolů mělo Potosí v roce 1672 přes 80 kostelů a se svými 200 000 obyvateli bylo největším městem Jižní Ameriky. Dolům v Cerro Rico vděčí Potosí za své bohatství a monumentální stavby ale současně, ač se to zdá se to zcela neuvěřitelné ale během let 1545 až 1825 v těchto dolech zemřelo 8 miliónu indiánských a černých otroků. Ale lidé zde umírají stále. Stříbrná ruda byla prakticky vytěžena, zbývá něco zásob cínu, zinku, mědi a olova.

Cerro Rico

Dnes ve štolách Cerro Rico těží horníci státní těžební společnosti Comibool a hlavně skupiny horníků sdružených do družstev (copertivas, které si pronajímají část hory a těží zde rudu), obvykle zde pracují celé rodiny, včetně dětí a žen. Kolem cesty se množí četné štoly vyhloubené do svahů hor, četné výsypky hlušiny i hromádky vytříděné rudy, na hromadách vidíme ženy i děti, kteří mají tady své přidělené místo v dělbě práce. Otcové rubají rudu pod zemí a hloubí štoly, starší chlapci vynášejí pytle rudy na povrch, menší děti a ženy kladívky roztloukají, vytěženou horninu třídí a zbavují ji hlušiny. Večer svůj celodenní výtěžek prodají společnosti, která rudu zpracovává, nebo si odnesou s sebou, aby rudu prodali a vyměnili dole ve městě za několik boliviánů na koupi dalších dávek listů koky, patron dynamitu, alkoholu, cigaret a něco jídla pro sebe a ty nejmenší. Tak běží život horníků a jejich rodin na úpatí bohaté hory Cerro Rico nad starodávným městem Potosí, v nadmořské výšce více jak 4000 m nad mořem.

Zařízení dolů na svazích hor

Stříbro bylo objeveno na Cerro Rico v roce 1544. Podle legendy to byla zásluha jistého indiánského pastevce Diega. Ten jednoho dne ztratil ze svého stáda dvě lamy. Šel je hledat, a když je do setmění nenašel, rozdělal si na úpatí hory oheň, aby se zahřál. Plameny rozpálily zemi a z té začalo vytékat tekuté stříbro… Podle jiných legend, to byli nocující vojáci, a některé údaje hovoří o tom, že o stříbře v hoře věděli už Inkové, ale netěžili jej, protože bohové jim řekli, že drahý kov je určen jiným. Tak se stalo, že na Španěly zbylo více jak 45000 tun čistého stříbra (údajně by se z něho vystavěl most mezi Amerikou a Španělskem, které putovalo nejprve lamími karavanami do Ariky, a odtud loděmi do Španělska. Celých 20% z těžby patřilo přímo králi a financovalo stavbu světských statků, kostelů a jiných duchovních staveb. Části stříbra se zmocnili piráti francouzského a anglického původu, část lodí se potopila a skončila na dně moří. Hřmící hora bylo jméno domácí indiánské „Potojchii, které znamená hřmící, podle častého hřmění, které bylo tektonického původu a ozývalo se často z nitra mohutné hory.

Pouhý rok po náhodném objevu bohatých stříbrných rud Španělé založili na úpatí město, které nazvali Villa Imperiál de Carlos. Později bylo přejmenované na Potosí právě podle indiánského jména hory. Jestliže život zde je těžký pro domorodé indiány, ani Španělé to neměli zcela lehké. První živé dítě španělských kolonizátorů se zde narodilo za 170 let od založení města, do té doby těhotné ženy odcházely rodit do níže položených měst. Když skončilo hlavní období těžby stříbra v roce 1825, mělo Potosí pouhých 8000 obyvatel. Dnes patří mezi velká města Bolívie a žije zde kolem 170 000 obyvatel, převážně indiánského původu.

Pohled na Potosí

Počátek výroby stříbrných mincí je pak datován už koncem 16. století. Nejprve se za pomoci koňské síly vyráběly na mohutných dřevěných žentourech stříbrné pruty, z nichž se pak razily mince. Kromě nich se ze vzácného kovu zhotovovaly i krásné nádoby a ozdoby s nejrůznějšími dekorativními motivy. Stříbro z Potosí vešlo ve známost po celém světě. Přestože většina stříbra putovala do Evropy, byly nemalé částky použity ke stavbě monumentálních projektů v samotném Potosí. V době největšího rozkvětu mělo město 200.000 obyvatel a bylo největším městem na americkém kontinentu, mělo 80 honosných kostelů. Byla vybudována ve své době největší budova, Casa Real de la Moneda, královská mincovna, vše ve stylu tzv. kreolského baroka. V královské mincovně byly z vytěženého stříbra raženy mince, které putovaly z větší části do Španělska.

Nové Potosí a hornická předměstí

Ačkoliv většina populace paběrkuje ve vytěžených štolách zbytky rud, část obyvatel se věnuje turismu. Organizují se návštěvy dolů i návštěvy významných památek a míst v okolí Potosí, např. Ďáblova rokle a zejména fiesty a originální taneční průvody. Návštěva dolu je jistě zajímavá pro poznání těch hrůz, které musejí horníci denně překonávat, ale já to znám jen z vyprávění Josefa, který takovou exkurzi absolvoval. Než se vydáte na prohlídku dolů, musíte navštívit tržiště, jaké den co den ožívá pod Cerro Rico, podobné byste sotva našli kdekoli jinde. Vždyť kde jen tak koupíte dynamit? Vidět ženy sedící na zemi s košíky plnými výbušniny ve tvaru malých doutníků je přitom tady každodenní realitou. U jiných koupíte lístky koky, alkohol a cigarety, později poznáte, že toto všechno je pro dělníky v dolech naprostou nezbytností. Pokud sem zavítáte, na bezpečnostní opatření před vstupem do štoly raději nemyslete, i když místní vám budou tvrdit, že se nemůže nic stát. Vždyť doly přece hlídá oběť, kterou horníci pravidelně odevzdávají bohyni země Pachamamě a kdesi v podzemí i sošce strašidelného bůžka El Thio. Tomu však nestačí jen přízeň těch, kteří tu kutají, ale všech, kdo se do nitra hory odváží vstoupit. Každý návštěvník mu proto musí obětovat několik lístků koky, lihem polít jeho přirození – neúměrně velké jakožto symbol síly a moci – a nakonec se i silného alkoholu napít. Jinak se prý odtud, alespoň jak tvrdí náš průvodce, živí nevrátíte a stejný osud by vás nejspíše čekal i v případě, že by vchody do všech štol nebyly potřeny krví zabitých lam.

Uzounké chodby, vysoké ne více než průměrný indián (tedy asi po krk průměrného gringa), nahrubo vysekané do skály, vedou různě nad sebou a jsou spojeny ještě užšími průchody. Horníci tu tráví i dvanáct hodin denně. Těžba přitom probíhá bez jakýchkoli průzkumných vrtů či sond, a kdybychom jí dnes provedli pomyslný řez, připomínala by pořádně provrtaný ementál. Horníci, kteří zde pracují, umírají mladí, zcela výjimečně se dožijí 40 let, umírají na silikózu ze všudypřítomného azbestového prachu. Starší horníci obvykle hloubí štoly a odstřelují horninu, na povrch ji ještě před nedávnem nosili (a stále nosí) mladí chlapci ve věku do 16 let. Starší chlapci a dospělí muži nejsou schopni takovou dřinu dlouhodobě vydržet. Mechanizace je v dolech stále neznámým pojmem.

Horníci odpočívající v družstevních dolech v podzemí (foto Josef Odehnal)

Za uplynulá staletí se tato práce očividně nijak nezměnila. Co na tom, že Potosí po dlouhá desetiletí vzkvétalo a plnily se kapsy obchodníků stříbrem! Během 17. a 18. století se tu těžila dokonce polovina světové produkce. A třebaže nejslavnější éra těžby skončila už před více než 170 lety, ani dnes se zdejším mužům jiná možnost výdělku nenabízí.

Zpracování rud je kapitolou pro samostatné zamyšlení. Přímo nad městem jsou 2 ohromné nádrže na chemikálie, které se používají v procesu získání drahého kovu. Nikdy a nikde jsem se nesetkal s něčím podobným. Představa, že dojde k porušení sypané hráze tektonickým otřesem, nebo vlivem silných srážek mě upřímně děsí. Znamenalo by to ekologickou katastrofu pro celé město. Je to podobné, jako když na západním úbočí vytéká z jedné ze zpracoven kovů barevný a měnlavý potůček chemikálií přímo do říčky, která složí nejen jako zdroj vody pro lidi, ale pro vše živé a k zavlažování políček.

Původně soukromé doly byly v revoluční době bolivijské minulosti znárodněny. Státní monopol na těžbu před několika lety padl a horníci vytvořili již zmíněná družstva. Štoly si pronajímají od státu a jsou placeni podle množství a kvality vytěžené rudy. O výdělek se obvykle dělí rovným dílem. Ti nejšťastnější mohou narazit na vydatnou žílu rudy a díky tomu i zbohatnout. Ti ostatní za cenu obrovského rizika a podlomeného zdraví vydělávají kolem třiceti dolarů týdně. V chudém kraji je to však docela slušná částka, která dokáže zajistit rodinám skromné živobytí. Podobně jako tomu bylo kdysi dávno na Aljašce a Kalifornii i jinde, nejvíce vydělávají ti, kteří prodávají zboží nutné pro práci horníků, potraviny, koku, alkohol a cigarety.

Opět si kladu otázku, zda je na místě mít za zlé vládě Evo Moralese, že brání zbytky nerostného bohatství ve prospěch Bolivijců? Můžeme mít připomínky ke způsobu, jakým to provádí, ale důvody jsou jasné a zřejmé. A dokud hora nevydá poslední kus horniny lesknoucí se vzácným kovem, nejspíše se ani v životě většiny zdejších obyvatel nic nezmění.

Václav Šeda

Text © Václav Šeda
 Foto © Václav Šeda, Josef Odehnal, Libor Kunte, Ladislav Horáček 
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22.

 

zpět