Toulky Bolívií (16)

Na stanovišti Rebutia heliosa
Cesta do Tarija, pár kilometrů pod průsmykem Paso de Condor, se točila kolem výrazného skalního bloku, pod kterým  jsme už z cesty uviděli mohutné trsy Trichocereus narvaezensis, krásně vymodelované sloupky se zlatožlutými trny. Byly bez květů i plodů, zřejmě tyto rostliny zakvétají poněkud později v létě.

Trichocereus narvaezensis (1)

Nad nimi ve stěně kvetlo množství begónií, a hlavně se tam tyčily sněhově bílé, půl až metr vysoké sloupky jednotlivých rostlin, nebo trsů Cleistocactus strausii var. fricianus. Tak byly totiž rostliny od Tarija popsány. Vedle květů byly i zralé plody, tak, jak je to u rodu Cleistocactus obvyklé. 

Trichocereus narvaezensis (2)

Hledali jsme nějaké rozdíly oproti rostlinám, které rostou v Argentině na dolním konci Quebrada del Toro nad Campo Quijano, ale žádné jsme nezpozorovali.

Cleistocactus strausii var. fricianus

Po cca 12 km jsme zakempovali v nedalekém údolíčku kudy prochází nadzemní produktovod do Tarija. Asi 20 cm silné trubky přivádějí do Tarija benzín z rafinérií u Camiri. Na jiných místech je to třeba zemní plyn, v každém případě to znamená, že souběžně s trubkami vede i cesta, používaná k jejich výstavbě a posléze údržbě, pro nás je to znamení, že se snáze dopravíme na území, kde nikdo z botaniků nebyl.

Rebutia heliosa SE 155 (1)

Rebutia heliosa SE 155 (2)

Rebutia heliosa SE 155 (3)

Vstali jsme brzo, po sedmé jsme již byli zapakováni a startovali jsme o kousek severněji, na svah orientovaný k jihu, přímo nad hlavní cestou. Pohled na svah byl šokující. Stovky, možná tisíce rozvitých zářivě oranžových květů, které patřily Rebutia heliosa (studijní číslo SE 155). 

Rebutia heliosa SE 155 (4)

Rebutia heliosa SE 155 (5)

Rebutia heliosa SE 155 (6)

Rostliny na stanovišti  jsou velmi blízké svým vzhledem i květy typovým rostlinám, které nalezl v šedesátých letech minulého století p. Walter Rausch.  

Rebutia heliosa - květy jako krokusy

Oproti typu jsou mnohem „robustnější“, polokulovité, až vejčité, obvyklá velikost je 2-3 cm v průměru, většinou rostou jednotlivě, starší pak s několika málo odnožemi. Nalezli jsme řadu květů, které vyrůstaly přímo z půdy, těla rostlin byla tak hluboko zatažená, že i temena byla zasypaná písčitou zeminou.

Rebutia heliosa SE 155 (7)

Rebutia heliosa SE 155 (8)

Rebutia heliosa SE 155 (9)

Stráň, na které Rebutia heliosa rostou, je mírně skloněná a k jihu obrácená, kamenitá, ale s různě velkými hlinitopísčitými kapsami, ve kterých tyto drobné rostliny rostou. V době sucha rostlinky zatahují. Doprovodná vegetace je skromná, řídké traviny, mechy, lišejníky a divoké Verbena spec.

Echinopsis cardenasiana MU 205.1 (foto Andrzej  Mucha)

Z kaktusů zde rostou roztroušeně Echinopsis cardenasiana, na tomto místě s růžově fialovými květy. Dalším druhem jsou zde Lobivia tiegeliana se sotva znatelnými poupaty. 

Echinopsis cardenasiana MU 208.1 (foto Andrzej  Mucha)

Stanoviště je poškozeno zemními pracemi při výstavbě cesty na dolním konci lokalty,  produktovodu přesně uprostřed a ochranného příkopu v horní části svahu. Kaktusy zatím odrážejí útoky člověka. Kdo ví, jak dlouho ještě.

Verbena spec.

Echinopsis cardenasiana rostou roztroušeně na rozsáhlém území východně a severo-
východně Tarija, často společně s Echinopsis obrepanda, jejíž těla jsou v seschlém stavu dost obtížně odlišitelná od Echinopsis cardenasiana. Spolehlivě rozeznatelné v přírodě jsou, jen když kvetou a jsou po deštích napité.

Lobivia tiegeliana

Echinopsis cardenasiana je menší, s květy kratšími, kolem 10 cm dlouhé, obvykle v odstínech  fialové, ale na mnoha místech kvetou i bíle, nebo cihlově červeně.

Echinopsis cardenasiana - 3 rostliny z různých lokalit (foto Tomasz Blaszkowski)

Naproti tomu Echinopsis obrepanda kvete až 20 cm dlouhými, mohutnými, sněhově bílými květy. Před 13 lety jsem sbíral zralé plody z echinopsisů na stráni, kde dokvétaly fialové květy a označil je Echinopsis cardenasiana SE 74. Když semenáče před několika roky poprvé vykvetly, ukázalo se, že se jedná o Echinopsis obrepanda.

Echinopsis obrepanda od Junacas

Nález Rebutia heliosa subsp. teresae
Někdy se prostě zadaří. Zastavíte ze zdravotních důvodů a učiníte objev. Už o tom před lety psal A.V. Frič (Gymnocalycium michoga), později jiní. Leszkovi a mě se to podařilo jedno pozdní odpoledne při návratu z Paso de Condor do Tarija. 

V nevýrazném pasu, v nadmořské výšce 2280 m jsme objevili v příkrém svahu nedaleko cesty několik šedozelených, krátce sloupkovitých rostlinek, o kterých jsme měli brzy jasno. Nalezli jsme legendární „terezky“, rostliny, které nalezl a do Evropy poslal pan Karel Kníže se sběrovkami KK 1925 a KK 1724 před více než čtvrt stoletím (po roce 1971) a které nebyly nikdy platně popsány. Po návratu domů, zhodnoceni fotomateriálů a herbářových podkladů, jsme spolu s Janem Říhou a Karlem Knížetem publikovali platný popis druhu, resp. poddruhu Rebutia heliosa subsp. teresae.

Rebutia heliosa subsp. tersae SE 227

Na stanovišti, kde jsme nalezli těch několik jedinců, jsme mohli konstatovat, že i v přírodě je populace velmi homogenní, stejně jako je tomu u rostlin pěstovaných v kultuře. Podobně se chovají i semenáče ze semen, sbíraných v přírodě. Rebutia heliosa subsp. teresae je jediná v celé skupině Rebutia heliosa, která je takto uniformní. Pro úplnost uvádím, že podle informací nálezce, pana K. Knížete, byly původní sběry z poněkud severněji položeného, relativně rovinatého terénu nedaleko Junacas. Bude to podobná situace, jako s jinými druhy, původní stanoviště nejsou přesně známá a nové nálezy nejsou totožné s typovými rostlinami.

Na sever podél řeky Rio Yesera
Jeden z odvážných kousků na první cestě byl nedělní výlet na sever od Tarija. Asi 10 km za za první křižovatkou, kde se cesty dělí na směr Padcaya a Paso de Condor  jsme před mostem odbočili na nepříliš kvalitní cestu na sever. V Rio Yesera teklo dost kalné vody a místní kluci tam chytali ryby. Museli se pochlubit úlovky, které připomínaly malé, asi 30 cm dlouhé  sumečky.

Byla neděle po poledni a campesiňos mířili do města na trh. Čistě oblečeni, s produkty zabalenými do pestrobarevných loktuší,  pytli brambor a kopou dětí, postávali kolem cesty do hor a čekali, zda se neobjeví auto, které by je odvezlo do města. Vraceli jsme se zpět asi za 3 hodiny a mnohé skupinky jsme zastihli tam, co v poledne. Stáli,  čekali na zázrak a mávali na nás. Byli jsme nezdvořilí, nezastavili jsme, protože naše přetížené autíčko i tak dřelo podvozkem o výmoly a všudypřítomné kameny. Ale i naše cesta daleko do hor skončila před vesnicí Yesera Nord, kde cesta dosáhla kvality tankodromu a náš malý Fiátek Uno už nebyl schopen podávat výkon hodný 4WD. Vesničané, které jsme potkávali, na nás mávali a ukazovali, že cesta dál do hor je pro naše prdítko nesjízdná.

Rebutia spec. SE 83, Yesera Nord

Zastavili jsme u skupinky domů nad řekou, kde se na palouku zelené a svěží trávy, popásalo několk kravek. V těsné blízkosti skalních výchozů nad řekou jsem našel zajímavou Rebutia spec., kterou jsem označil studijním číslem SE 83. Byly bíle a hustě otrněné a nepřipomínaly mě nic, co znám. Květy mají oranžovočervené, jiného typu, než Rebutia fiebrigii. Nemohu najít ty správné  diapozitivy, tak alespoň obrázek z kultury pro představu.

Levý břeh Rio Yesera pod Yesera Nord

Vydali jsme se dolů k řece, kde byly skalní stěny hustě porostlé stříbřitými broméliemi, ale nic nového jsme neviděli. Při návratu jsme o pár stovek metrů jižněji přebrodili řeku a prohlédli protější, k západu obrácený svah.

Rebutia fiebrigii f. SE 82  na stanovišti (1)

Mezi broméliemi a hlavně ve skalních  puklinách a pod převisy  kamenných ploten rostlo a právě kvetlo velké množství Rebutia fiebrigii form, které dostaly studijní číslo SE 82. Společnost jim dělají mechy, lišejníky, kapradiny.

Rebutia fiebrigii f. SE 82  na stanovišti (2)

Rostlinky jsou krásně kulaté, či spíš ploše kulaté, všechny ostny mají bílé nebo slabě nažloutlé, květy červenooranžové, ale světlejší, než ty u Rebutia febrigii SE 85 z Paso de Condor. Rostliny nejvíce připomínají Rebutia fiebrigii v. densiseta,  i když tahle varieta popsaná podle sběrů FR 83 by údajně měla růst severně Sucre (např. Hacienda Ressini, Siete Cascadas), kde ji nikdy nikdo další nenašel…

Rebutia heliosa var. cajasensis LH 1229

Moje představa, že dojedeme až do průsmyku Cajas a najdeme Rebutia heliosa var. cajasensis se nesplnila. Ale po nás tam vyrazili jiní a rostliny našli. Při porovnání rostlin v kultuře se zdá, že varieta cajasensis je mohutnější, s květy rovněž červenými, ale světlejšími a širšími, než má varieta condorensis  Zkrátka, těžce odlišitelné taxony. Pro ilustraci snímek z kultury.

Oblast Santa Ana

Oblast Santa Ana (1)

Východně od řeky Rio Yesera směrem do Paso de Condor je krajina kolem Santa Ana, stále ještě relativně nízko položená (do 1950 m n. m.), která je již dost písčitá, kamenitá a suchá, takže zde roste celá řada krásných a zajímavých kaktusů.

Oblast Santa Ana (2)

Stačí vyrazit na úpatí vypreparovaného skalního hřebenu, který přerušovaně přetíná krajinu jako hřbet obrovského zkamenělého Stegosaura – místa, zvaného Piedras Largas. Na úpatí rostou nádherné trsy Lobivia tiegeliana se štíhlými fialovými, až vínovými květy.

Lobivia tiegeliana, Santa Ana

V krytu keříků a nízkých stromků akácií zde vykukují Cleistocactus parviflorus a skvělé Echinopsis mamillosa, nádherně modelované krátce trnité koule s dlouhými a bohatými sněhově bílými květy. Rostliny jsou až 25 cm vysoké a stejně tolik v průměru, květy  jsou rovněž úctyhodné velikosti, kolem 22 cm délky a 20 cm průměru.

Echinopsis mamillosa

Echinopsis cardenasiana MU38.1, Santa Ana (foto Andrzej  Mucha)

Největší překvapení zažíváme na skalních blocích Piedras Largas. V nepatrných puklinách, na minerálním podkladu a plném slunci rostou sněhově bílé kuličky Rebutia nivosa, dal jsem jim studijní číslo SE 75. Nalézáme je i ve stínu, v kapsách, opět vyplněných trochou humusu a doprovodnými rostlinami typu kapradin, mechů a lišejníků, ale v podmínkách, které jsou pro Rebutia velmi drastické.

Rebutia nivosa SE 75 na stanovišti (1)

Tyto rostliny patří mezi nepopsané, ale velmi krásné sněhově bílé Rebutia s výrazně oranžovými květy, Fridrich Ritter jim přiřadil své číslo FR 390. Také K. Kníže nalezl u Piedras Largas rostliny, které označil jako Rebutia muscula v. nivosa KK1151. Oba druhy, Rebutia muscula a Rebutia nivosa, jsou sněhově bílé kuličky, zdánlivě obtížně odlišitelné. Stačí je pohladit s hned je jasno. Rebutia muscula má trny měkké a ohebné, trny Rebutia nivosa jsou tvrdé a píchavé.

Rebutia nivosa SE 75 na stanovišti (2)

Čeká nás pár desítek kilometrů do Tarija. Silnice je zcela nová, na bolívijské poměry dálničního typu, s asfaltovým povrchem. Na mnoha místech jsou patrné zbytky starých cest, stejně jako zemními pracemi těžce poškozené okolí. Je jasné, že dříve pozorované lokality s kaktusy jsou nenávratně zničené. Daň rozvoji infrastruktury země.

Rebutia nivosa SE 75 ve sbírce

Ve velmi pozdním odpoledni vjíždíme do hlavního města depertementu Tarija. Potřebujeme vyměnit peníze a doplnit zásoby, ale je všude zavřeno. Také musíme nalézt místo pro nocleh a tak projíždíme městem dál na sever do San Lorenzo, kde jsme již párkrát nocovali. Před příchodem noci „tankujeme“ na seřadišti kamiónů.

Ani v Tarija zatím nepršelo, vegetace je suchá, nebo uvadlá, kolem 7 hodiny večer je stále kolem 30°C. Noc nebyla příjemná, ještě jsme se nevzpamatovali ze dvou dnů úděsných veder v Chaco Boreal. Mimo to se všude kolem stále slaví Svátky mrtvých doprovázené konzumací alkoholu.

V příštím pokračování navštívíme tržnici v Tarija,  vydáme se do hor severně San Lorenzo
a pak zpátky, západně Tarija, do mohutného pohoří Sama, které je součástí Reserva
Biologica de la Cordillera de Sama, jedné z velkých přírodních rezervací na jihu Bolívie.

Václav Šeda

Text a foto © Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15.

 

zpět