Toulky Bolívií (13)

V Azurduy muži se také zdobí (foto © Josef Odehnal)

Opouštíme městečko Azurduy. Dokoupili jsme zásoby, pokud bylo co. Doplnili jsme vodu, nějaké ty čerstvé chlebíky a zeleninu. S benzínem to bylo špatné, ale něco se našlo. Staré zásoby došly a další budou snad za několik dnů. Poslední chvíle pobytu patřily prohlídce náměstí, které je uspořádano podobně, jako jiná v Bolívii. Bolívijci jsou neskuteční patrioté, své hrdiny oslavují a opěvují po celá staletí, prý si tím posilují svou národní sounáležitost a sebevědomí, pošramocené z později prohraných válek se svými sousedy. Sochy slavných generálů, osvoboditelů, nebo místních rodáků zdobí obvykle centrum náměstí. Tady je to podobné, náměstí vévodí monumenální bronzová socha ženy bojovnice, vojevůdkyně a nezapomenuté latinskoamerické hrdinky.

Juana Azurduy – květ Vysokého Perú

Doňa Juana Azurduy de Padilla je jednou z významných osobostí boje za svobodu a samostatnost Vysokého Peru, které se odehrávaly v letech 1809 – 1825. Kdo by si představoval, že osvobozenecký boj byl veden za svobodu a nezávislost indiánských obyvatel, nebo dokonce, že byl veden hlavně samotnými Indiány, hluboce by se mýlil. Boj vedli naturalizovaní Španělé a zejména významní zástupci bohatých a úspěšných kreolů. Domorodí Indiáni nebyli v čele osvobozenecké války a dokonce obvykle netvořili ani podstatnou část vojenských jednotek.

Také o Juaně Azurduy se můžete dočíst, že to byla běloška, ale ve skutečnosti byla kreolka, dcera Španěla a jeho indiánské manželky, kterou přivedl do bohaté rodiny v městečku Villa Villar. Oba její rodiče byli zabiti, takže od 12 let žila v kláštěře, ale již v 17 letech z kláštera odešla pro své buřičské myšlenky a zahájila svou vojenskou dráhu. Později se provdala za Manuela Asention Padillu , bolívijského vojevůdce, maršála a oblíbence venkovských indiánů. Juana bojovala a vedla v letech 1809 – 1825 venkovskou guerilu. Její vojsko porazilo Španěly u Cerro Rico u Potosí a v řadě dalších bitev, velela vojsku o 6000 mužů a bojovala za svobodu severních argentinských provincií. Jedna ze slavných bitev, kterou Juana Azurduy vybojovala se 170 indiánskými bojovníky v březnu 1816 u Tarabuco, vstoupila do bolívijských dějin. Indiánské vojsko rozdrtilo tehdy a na hlavu porazilo batalión dobře vycvičených „roajalistů“. Až budeme v Tarabuco, tak se k této události vrátíme.

Ztratila celou svou rodinu, manžela a 4 syny a po ukončení vojenské kariéry žila v Chuquisaca (Sucre). Zemřela ve věku 81 let.

Podobně jako jiní bolívijští hrdinové, i Juana Azurduy de Padilla je váženou osobou, po které je nazván jižní cíp provincie Chuquisaca, po jejím manželovi, maršálu Manuelu Padilla se jmenuje významné město Padilla. Colegio mixto, velká a moderní internátní střední škola v Padilla, nese jméno Juany Azurduy. Hrdinství, skutky a vojenské zásluhy této ženy bojovnice jsou i dnes inspirací pro mnohé argentinské i bolívijské hudební skupiny ( Gato Garbieri, Mercedes Sosa, Grupo Ayra Boliviana). Rovněž v sousední Argentině se těší úctě a uznání, její jméno nese i hnutí argentinských žen „ Národní program za rovnoprávné postavení žen“, podobně i v Bolívii se mnohé ženské spolky zaštiťují jejím jménem. Více jak 200 let po jejím narození to je jistě zcela mimořádné ocenění mimořádné ženě.

Vyhodnotili jsme tedy zásoby benzínu a informace o neznámé cestě do Monteagudo. Mělo by to vyjít, ale….Risk bývá zisk.Vydali jsme se východním směrem po cestě, která se zdála být pohodová. Pár kilometrů za městem jsme si udělali piknik, rybičky z konservy, cibule, pepř a čerstvé chlebíky, k tomu rajčata, papriky a lehce zteplalé pivo. Před námi byla zcela neznámá krajina a cesta, která není na žádné mapě, ani ji nelze vysledovat na satelitních snímcích oblasti. Podle domorodců je to 8 hodin jízdy, ale na jejich údaje se vždy spolehnout nedá.

Tady rostou…

Na kaktusy se žebříkem – Aylostera azurduyensis
Ujeli jsme jen pár kilometrů, ale velitelské auto se už stačilo odtrhnout. V odpoledním horku jsme projížděli údolím, cestou podél úbočí hor. Někde dál, v některém ze severo-jižních údolí, zahneme na sever, do hor. Cesta zatím vedla pod kamenitými stěnami, většinou porostlými bylinnou zelení, ze které žádný kaktus nekoukal. Jeden z téměř kolmých a svislých skalních komínů neuhlídal své tajemství. Mirek zahlédl cosi bílého, a vzápětí i oranžového vysoko nad cestou, pod skalním převisem.

Aylostera azurduyensis

Zastavili jsme a se zakloněnými hlavami jsme s úžasem pozorovali celé hrozny drobných rebutií. Většina z nich byla dobré 4 m vysoko, některé, a těch bylo většina, kvetly oranžově, jiné měly sněhově bílé květy. Nebylo pochyb. Právě jsme nalezli stanoviště bělokvěté Aylostera azurduyensis a jejího souputníka, oranžově kvetoucí formy Rebutia fiebrigii.

Rebutia fiebrigii form

Alespoň pár detailních fotografií, ale na to bychom potřebovali hasičský žebřík, moc by se hodil, ale ten nepatří ke standartní výbavě žádné expedice! Krkolomný a nebezpečný Mirkův výšvih znamenal možnost vyfotit zblízka alespoň jednu bělokvětou krasavici, ale žádnou oranžově kvetoucí, ty vykvétaly hodně vysoko nad našimi hlavami. Čas vypršel, rozloučili jsme se s naším doposud nejvýznamějším objevem a začali stíhat náčelníka.

Rebutia fiebrigii form

Přes hory a doly
Vjeli jsme do prvního údolí, kolem kterého se vysoko vypínala horská úbočí, dole hustě porostlá tropickou vegetací, ale tam nahoře, 250 – 300 vysoko, byly temena kopců holá. Nikde žádná obydlí, žádná políčka, žádná stáda ovcí a krav, žádná potulná prasátka. Absolutní klid a liduprázdná krajina. Vegetace kolem cesty představuje to nejzajímavější, co můžete v horách východní Bolívie spatřit.

Tillandsia usneoides

Tillandsia didisticha

Neprostupná zapojená vegetace, liány, epifyty, orchideje, neuvěřitelné množství terestrických bromélií na téměř kolmých skalních stěnách, milióny tillandsií jemných, hrubých, zelených i lehce stříbřitých.

Foto z cesty na sever 1 – 5

Mnohé z nich právě kvetly. Jen ojedinělé jsou převislé, šlahounovité a svítivě červeně kvetoucí kaktusy, na které bychom zase potřebovali požární žebřík. Cesta vede stále kolem 2500 m nad mořem, takže vegetace kolem je formace horského mlžného lesa.

Skály porostlé broméliemi

Rychle se přiblížil večer. Sluníčko stálo nízko nad horami a svým světlem umocňovalo jedinečnost chvíle. Ale současně nás vyhánělo, abychom včas nalezli příhodné místo na kemp. Tady by to nocovat nešlo. Po půl hodině jízdy jsme se ocitli v širokém údolí, kde se konečně objevili první lidé a jejich sídla. Tedy, neviděli jsme je, spíš tušili.

Skály porostlé broméliemi

Nedaleko potůčku jsme konečně nalezli rovinu na postavení stanů a odpočinek. V čisté a teplé vodě, pod kmeny rozložitých a epifyty porostlých stromů, jsme smyli celodenní prach a pot. V nehluboké vodě se proháněly drobné barevné rybky. Kdo ví, zda je akvaristé znají.

Potůček s rybičkami

Jak tak ubývalo denního světla, zvyšovalo se množství bodavého hmyzu. Mimo komáry to byla zejména hejna téměř neviditelných mušek, které nesnesitelně bodaly. Bylo jasné, že šáhnu do tajné kapsy baťohu, kde mám účinný repelent a taky do lékárničky pro antimalarika. Vnutil jsem všem potřebnou dávku a přesvědčil kamarády, že nás to zcela jistě ochrání před nepříjemnostmi, souvisejícími s malárií. Měli jsme před sebou ještě 3 dny pobytu v malarické oblasti. Sprej s repelentem byl vystříkán a k naší radosti se ukázalo, že skutečně před dotěrnými muškami i komáry chrání.

Slunéčko vychází

Noc byla teplá, rosa minimální, hodinu po východu slunce se teplota šplhala ke třicítce. Mimo obvyklé ranní procedůry jsme se tentokrát věnovali i okolí kempu a focení epifytů, orchidejí a tillandsií. Byly to znamenité úlovky. Pár předkládám.

Pohled do lesíka

 

Parazitická orchidej se zaschlými květy

Oncidium

Tillandsia spec.

Tillandsia tenuifolia

 

Tillandsia tenuifolia alba

Jako na bidýlku

Miniaturní Peperomia

Vůbec jsme netušili, kde se nacházíme a jak daleko je to do Monteagudo. Zásoba benzínu v nádrži se povážlivě zmenšila. Cesta vede na sever, pak se vyšplhá serpentýnami na východ, překročíme jedno pásmo pohoří, pak druhé, třetí…. pro Boha, kolik těch hor ještě přelezeme… Zastávky máme sporadické, je veliká nervozita z toho, co nás čeká a jestli dojedeme. Včera jsme za 4 a půl hodiny nepotkali ani živáčka, neminuli jediné auto. Dnes to není o moc lepší, ale po 2 hodinách jízdy se objevila roztroušená stavení, také vypálená místa, která se campesiňos pokusí na rok, dva využít jako pole. Co bude dál je nezajímá, my tušíme. Okolní vegetace a červenavá půda je dostatečně výmluvná.

Boj o půdu

Míjíme jediné stavení, u kterého roste právě kvetoucí Tabebuia chrysantha. Zápavu žlutých květů nelze jen tak přehlédnout. Na okolních stromech rostou zajímavé tillandsie, (podle Pavla Tillandsia duratii), za kamenným plotem staku na nás vykoukla hlava hospodyně a za chvilku i jeden z jejích potomků… K našemu úžasu má velmi světlé vlasy a rysy bílé rasy, na což může být mnoho vysvětlení… třeba je tady na prázdninách…

Tillandsia duratii

Tabebuia chrysantha

Genetická záhada

Konečně jsme se dostali do obydlenější krajiny a na první křižovatku. Rafika ukazatele benzínu téměř leží na nule. Vyprázdnili jsme rezervu v kanystrech na střaše aut, ale před tím jsme museli trochu počkat. Teplota vystoupala určitě na čtyřicítku a kanystry získaly podezřele vypouklý tvar.. Po pár kilometrech jsme narazili na další křižovatku, most přes řeku, a hlavně ukazatel „Monteagudo 22 km“.

Zastávka autobusu pro školní děti

Městečko Monteagudo je kupodivu dost rozlehlé sídlo již v rovině pod horami. Je tam plno obloukovitých mostů přes suchá řečiště, která ze zřejmě v době dešťů hojně zaplní vodou, možná, že zaplaví i část města, jiný důvod nevidím. Měli jsme tady jediné tři úkoly. Doplnit benzín, žaludky a vypocené tělní tekutiny. V čas odpolední siesty se město vylidnilo a konzumace chlazených tekutin byla tou nejrozumnější činností.

Bromélie vydrží vše

Na mapě je to jednoduché. Z Monteagudo kousek na východ, pak se silnice stočí na jih a už frčíte rovnou cestou na Camiri a dál do Villa Montes…Skutečnost je trochu jiná. Klička na východ trvá skorto 2 hodiny, už máme pocit, že jsme nějak zabloudili a vyjedeme kdesi na hranicích s Brazílií. Najednou se silnice mění na asfaltku (!), vjíždíme konečně na spojnici severně ležícího Santa Cruz de la Sierra a městečka Yacuiba, které je skoro na hranici s Argentinou. Vjeli jsme do nejbohatší oblasti současné Bolívie, na ropná a hlavně plynová pole v okolí Camiri. Silnice rovná, kvalitní, v podstatě upalovačka, která po hodině jízdy přestane bavit, protože jízda rovinou, suchou přírodou západního Čaka, se stále stejnou xerofytní vegetací, prostě nudí. Jižně Camiri zastavujeme na občerstvení, a jak se ukáže, nalezneme tady i místo pro kemp.

Bohatý kraj - bohaté rodiny

Autor na tomto místě děkuje Pavlu Heřtusovi za vedení ruky při pojmenování Tillandsií, které jsme na této cestě potkali a Josefu Odehnalovi za fotografii parádivých mužů v Azurduy.

Před námi je více jak 350 kilometrů na jih. Všude kolem je Chaco Boreal. Oblast, kde jsme nikdo nikdy nebyli a kterou jsme chtěli poznat na vlastní kůži. Cesta do Villa Montes, údajně nejteplejšího místa Bolívie a pak 270 km před hory a údolí, do Tarija.

Václav Šeda

Text a foto © Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.

 

zpět