Toulky Bolívií (10)

Skála uprostřed zeleně

Jižní cíp provincie Chuquisaca není častým cílem návštěv turistů, dokonce ani otužilých lovců kaktusů. Je to kraj odlehlý, bez potřebného zázemí pro turisty, v žádném z městeček není hotel s přiměřeným vybavením a skromným komfortem. Dokonce tady chybí i čerpací stanice. Problémy s vozidly, a obvykle i s benzínem, s rozvodněnými řekami a rozbahněný-mi cestami mnoho návštěvníků odradí. Všechny tyto omezující skutečnosti jsme si, naštěstí ne souběžně, v posledních letech okusili na vlastní kůži.

Nedostatečně prozkoumaná oblast znamená možnost zajímavých nálezů a nových druhů, proto tam v posledním desetiletí směřovaly opakované expedice rakouských, německých a holandských expertů. Byly podrobně prozkoumány hory kolem Sopachuy, Tarvita a Azurduy, objevily se popisy nových druhů Sulcorebutia heliosoides, S. tarvitaensis, S. azurduyensis, další popisy se chystají. Byla to výzva i pro nás, abychom se pokusili tyto novinky v rozlehlém území objevit a alespoň vyfotografovat, případně sebrat zralá ovoce.

Před sebou jsme měli mnoho slibných terénů, tudíž desítky potenciálních nových stanovišť. Jak se ukázalo hned po hodině jízdy, kytek bylo všude kolem dost a dost. Šlo jen o čas, vůli a fyzičku se vyšplhat na každý příhodný kopec, kde chybí výrazná bylinná vegetace a kde mohou růst neznámé druhy a neznámé formy rodu Sulcorebutia.

Propracovali jsme se do oblastí, které jsou výrazně srážkově bohatší a vzhledem k nižším nadmořským výškám také teplejší. Svahy okolních kopců jsou strmé a dole zarostlé výraznou křovinatou a pichlavou vegetací. Cesta z Padilla na jih, do Sopachuy, Tarvita a Azurduy vede podél říčních koryt, někde je údolí tak sevřené, že okolní vegetace připomíná neprostupností horský deštný les. Ale i tady se objevují holá skalnatá místa a na nich kaktusy.

Ojedinělá skála nedaleko u Pampas Punta

Zajímavá lokalita u Pampas Punta
První zastávka patřila ojedinělé skále nedaleko Pampas Punta. Uprostřed bujnou vegetací porostlých svahů se objevilo holé místo, ze severu skalnaté a kamenité, z jihu téměř rovná skalní plotna, skloněná v úhlu téměř 30 stupňů. Vyšší, skalnatá část lokality je tvořená jemným pískovcem, dolní plocha připomínala tuf, včetně puklin, ostrých hran a různě velkých otvorů. Některé z nich byly zanesené nepatrnou vrstvou jemných nánosů, v jiných sídlily nohaté a štíhlé vosy, které nás nemilosrdně vyháněly ze svého království.

Lokalita u Pampas Punta

To jsme nechtěli a nemohli strpět, ve spárách rostly totiž drobné, pektinátně otrněné Sulcorebutia. Trny měly krátké, husté, sklovitě bíle zabarvené. Jen o pár metrů výš, z druhé strany lokality jsme nalezli jiné rostliny, jasnou formu Sulcorebutia crispata. Tajně jsme doufali, že je to stanoviště Sulcorebutia heliosoides, protože tohle místo se až nápadně podobá lokalitě, vykreslené v popisu této rostliny. Zdají se to být dva odlišné taxony, rostliny rostou na různých podkladech a velmi blízko sebe. Ty Sulcorebutia crispata ze severní strany lokality jsme viděli kvést, ty z plotny byly dávno odkvetlé.

Sulcorebutia crispata ze severní strany

Až vloni jsme tu droboť vyfotili v květu. Byly krásné, ale kvetly magenta odstínem. Při studiu makrosnímku se ukázalo, že i toto je jen forma Sulcorebutia crispata. Jedna z nejhezčích, jakou jsem na svých toulkách potkal. Ale kdo ví, zůstává naděje, že tam někdo najde i jinou barvu květu…
 

Sulcorebutia crispata - drobná forma s květy

Oblast severně od městečka Sopachuy je uváděna jako nejjižnější hranice výskytu Sulcorebutia crispata. Alfredo Lau odsud přivezl pod sběrovkou L 390 rostliny, které v kultuře dorůstají velkých rozměrů a do pozdního věku zůstávají solitérní. Jenže za posledních 30 let tady nikdo nic nehlásil, žádné nové sběrovky se neobjevily.

Kemp pod volební skalou u Rio Sopachuy


Pod Volební skalou
Před čtyřmi roky jsme kempovali severně Sopachuy, na louce nedaleko řeky stejného jména. Na druhé straně cesty je asi 40 metrů vysoká, téměř holá skála. Bylo před volbami, skála byla pomalovaná hesly a symboly politických stran. Prostě „Volební skála“. Večerní koupel v řece, kde byla čistá voda (v měsíčním světle se tak zdálo) byla osvěžující, ale noc horká a dusná.

Volební skála

Ráno bylo o půl osmé už 26 stupňů a Ruda přišel z průzkumu Volební skály. „Hele, Vašku, tam ti rostou nějaký rebucie, kvetou fialově“. Víc nemusel říkat, hned jsem popadl foťáky a hurá na kopec.

Sulcorebutia crispata rebutioides

Ano, rostlo tam na nevelké ploše větší množství rostlinek, hustě sklovitě bíle otrněných, ježatých, neodnožujících. Jen květy jsme propásli o jeden den. Vegetují na tom nejexponovanějším místě, na vrcholu skály, v pásu asi 5 m širokém.

Skupina Sulcorebutia crispata rebutioides

Trochu níž se začínají objevovat trsy velkých Echinopsis spec. a ještě níž Cleistocactus spec., doplněno Opuntia spec., píchavými i nepíchavými keříky a „zlou ženou“, Setkání s ní opravdu není příjemné.

Echiposis sp.

Tak se stalo, že Ruda objevil a „pojmenoval“ tuto krásnou varietu Sulcorebutia crispata. Teprve později jsme se dozvěděli, že jiní měli stejný příměr a že tyto rostliny budou rakouskými specialisty popsány jako Sulcorebutia crispata v. rebutioides (je možné, že oficiální popis byl již publikován).

Cleistocactus spec.

Předloni prozkoumali zdatnější členové expedice i hory západně této lokality. Zjistili, že se tam na velkém území vyskytují stejné rostliny a že dokonce v ten čas kvetly. Výškový rozdíl 200 m je na době kvetení velmi znát.

Sulcorebutia crispata v. rebutioides kvete

Když jsem procházel fotobanku, abych doplnil tento text, nalezl jsem dva snímky skupiny sedmi rostlin, pořízené v odstupu dvou let. Tu první jsem pořídil v roce 2006, tu druhou fotografoval Václav Richter o dva roky později. Můžete porovnat, o kolik ty kytičky za dva roky vyrostly. To je jedna zajímavost, další je, že takových skupinek po sedmi kytkách mám nafoceno víc…

Sulcorebutia crispata v. rebutioides - skupina rostlin v roce 2006

Sulcorebutia crispata v. rebutioides - skupina rostlin v roce 2008

Čas pokročil, musíme dál, ale před tím se zastavíme na pozdní oběd
v městečku Sopachuy. Zajímavé jméno, zajímavé mravy, ale smysl
pro obchod zdejším chybí.

Václav Šeda

Text a foto © Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.

 

zpět