Toulky Bolívií (5-1)

Do kopců za Sulcorebutia x erinacea a na další stanoviště jižně Aiquile
Ráno jsme posnídali, my, pes i vepř z blízkého stavení, zbalili a vyrazili zpět směrem na Mizque. Láďa znal stanoviště Sulcorebutia x erinacea, museli se k němu propracovat náročným výstupem do prudkých kopců nad jednou z finek v údolí u cesty. Měl jsem pocit, že jsem tady už byl před 11 lety, ale všechna hospodářská stavení kolem, políčka a kopce jsou si tak podobné. Teprve na nejbližším kopci jsem si byl jistý, že tady naše bohaté stanoviště Sulcorebutia mentosa v. flavissima (SE 124) z roku 1997 není, ale leží o něco blíž Aiquile.

Odpočinek na stanovišti S. x erinacea

Svahy kolem původního statku měly políčka obdělaná až na samé temeno kopce a osázená brambory. Na úzkých mezích kolem políček rostly stovky zlatých „flavissim“, některé doslova pár centimetrů od brambor, aniž by je domorodci likvidovali. Tenkrát jsme to ocenili, aniž bychom tušili, jak se za pouhých 11 let situace změní a kolik stanovišť nalezneme zdecimovaných člověkem, jeho zvířaty a pastevectvím. Kolik kaktusů zmizí, protože tady jsou kamenité svahy měkké, nestabilní a drobivé. Dílo zkázy dokončí první mimořádné srážky.

Také kopec, do kterého se drápeme, byl před pár lety plný „flavissim“, doprovázených Echinopsis obrepanda. Dnes je plný kravských a kozích stezek a taky exkrementů volně pasených domácích zvířat. Kaktusy někam zmizely, ale není tomu tak, jako jinde. Nejsou zatažené suchem pod zem. Zmizely. Byly vyhubeny. Nalezli jsme jen pár Sulcorebutia mentosa v. flavissima a ještě méně Echinopsis obrepanda, z nichž jedna právě kvetla sytě růžovým květem a byla z poloviny zaplácnutá mocným kravincem. Jiné, jinak silně otrněné rostliny, zejména ty větší nesou známky poškození okusem, nebo rozšlápnutí kopyty zvířat.

Ještě jeden sestup a následný výstup na kamenitý hřbet před námi podél vedení vysokého napětí a byli jsme na místě. Osm párů očí se zabořilo do země. Pomalu jsme postupovali svahem a podél kamenitých výchozů. Nenašli jsme jednu jedinou rostlinu, jeden jediný živoucí důkaz, že právě tady příroda začarovala a vytvořila populaci přírodních hybridů mezi Sulcorebutia mentosa a Sulcorebutia albissima.

Zatímco většina výpravy odpočívala na kamenech, chytala dopolední slunce a kochala se pohledy, rychlá rota, tvořená sportovcem Luďkem, oběhla nejbližší kopečky, aniž by utrpěla úspěch. Nikde ani památky po „mentózách“, „flavissimách“ a „erinaceích“. Tak neslavně skončila dopolední výprava. Ale bylo tam krásně.

Vrátili jsme se zpět do Aiquile a po pár stovkách metrů silnice směr Sucre, jsme odbočili mezi keři na nenápadnou, úzkou a nekvalitní cestu, přejeli první potok mezi roztroušená stavení, o nichž jsme dosud neměli ani tušení.

Malé pradlenky

Údolí se rozšířilo, zdálo se, že je tam úrodná půda a příznivé klima, ale během stoupání přibylo kamení a suchých neobdělávaných ploch. Na jeden příhodný kopec jsme vystoupali, už už se zdálo, že zbytečně, když se objevila velmi výrazná populace Lobivia draxleriana, bohužel bez květů, ale se spoustou malých poupat. Rostliny měly velikost 5 – 10 cm a byly krásně a silně vytrněné. Na temeni kopce to přišlo. Desítky a stovky koláčů malých bílých hlaviček. Některé trsy měly 60-100 hlaviček o velikosti 1-2 cm, a průměr trsů mnohdy více než 20 cm. Rostliny byly velmi seschlé, nekvetly, takže se nedalo s určitostí stanovit, zda se jedná o stanovištní formu Sulcorebutia albissima, nebo o záhadný „nový“ druh, který se má tady vyskytovat. Do budoucna je úkol zřejmý.

Sulcorebutia albissima jižně Aiquile

Nejen pro mne, ale pro nás všechny zůstalo velkou neznámou, kde rostou populace původních Sulcorebutia albissima, objevených H.Swobodou a Karlem Kníže, rostlin mohutných a hrubě otrněných.

Oběd v Aiquile, aneb, proč je zelenina nezdravá…
Na další cestu jsme se posilnili v jedné z jídelen, kterých je na hlavní třídě plno. Není sice výběr jako u nás, ale jako obvykle jsme byli spokojení. Řízek, steak, pečené kuře, jako příloha smažené nebo vařené brambory, hranolky a rýže, volské oko, zeleninová obloha z čerstvé růžové cibule, rajčat, salátu. Každý si vybere a za 15,- Bs si nacpe břicho, k tomu vychlazené pivo, pohoda. Pivo přišlo na stůl první, v kuchyni mezi tím zavládl čilý ruch. Napadlo mě zajít do kuchyně a podívat se, jak postupují práce. Na jedné pánvi se smažily brambory, na druhé řízky. Na velkém smolně černé dřevěné desce klepala mladší žena další kusy masa na tenké plátky oblým kamenem, zabaleným do igelitového pytlíku. Oloupané cibule byly připraveny na krájení a salát ve velké míse. Na kuchyni bylo vidět, že se zde vaří již mnoho let. Na pracovní desce, černé jak smola, bylo naklepáno hodně řízků, naporcováno tisíce kuřat a nakrájeny metráky zeleniny. Opatrné porovnání s úzkostnými evropskými standarty kulhalo na obě nohy a hygiena v našem přecitlivělém pojetí? Vidíte sami.

Kuchyně

Zeleninu, zejména listy zeleného salátu, doporučuji po zkušenostech pečlivě oddělit od zbytku tepelně opracovaných potravin a myslet na to, kolik obsahuje vitamínů a kolik nepřátelských bakterií. Bakterií, které se tetelí na okamžik, kdy se zabydlí se ve Vašem trávicím traktu a způsobí zde revoluční změny. Nikdy nevíte, jakou vodou byl salát omyt, ale s jistotou můžete tvrdit, že krájecí prkno nebylo myté vůbec, snad setřeno umolousaným kusem hadru…

Bolivie je sice jedna z nejchudších zemí kontinentu, ale nikdo tady hlady neumírá (to neznamená, že není chudoba a žebráků!). Jak primitivní zemědělské metody v horských údolích, tak zejména latifundie na východě země kolem Santa Cruz produkují více základních potravin, než může být spotřebováno, zpracovatelský průmysl v horách pochopitelně chybí, vývoz čerstvých produktů je z technických i ekonomických důvodů vyloučený. Do nejbližšího přístavu u Tichého oceánu je to 2 000 km, k Atlantiku dokonce 4 000 km. Mimo to, všechny jihoamerické země produkují více potravin, než sami spotřebují. Obchoduje se všude, na tržnicích, na ulicích, v každém třetím domě. Jídlo na ulici, připravené jako jednoduché a rychlé občerstvení pro kolemjdoucí, je zcela běžná praxe.

Rychlé občerstvení na ulici

Zpět na Prázdninové noviny | Pokračování - Část 5-2

Václav Šeda

Text Václav Šeda
Foto (C) Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4.

 

zpět