Toulky Bolívií (21)

Jižní Bolívie- Camargo 

Stěna rudých pískovců nad Camargo

Pár postřehů z geologie jižní Bolívie
Neodpustím si abych se alespoň v několika řádcích nezmínil o tom, co mě v Bolívii přímo fascinuje. Jsou to kopce a hory, které při cestě potkáváme, hory nesmírně mohutné a neskutečně barevné.

Strašně mě mrzí, že geologii nerozumím a nedokážu popsat vše, co můžete vidět. Jediné, co mě utěšuje je, že jsme na tom všichni podobně. Každý z nás vyloví něco ve své paměti, abychom alespoň tušili, co před námi příroda vyčarovala, a co fotíme, abychom naše rodiny a přátele omračovali neskutečně kýčovitými barvami snímků.

Údolí Rio Chico a Camargo


Jižní Bolívie- Camargo
S prvními barevnými scenériemi se setkáte záhy po překročení  argentinsko bolívijských hranic. Po krátké cestě náhorní plošinou z Villazon krkolomnými serpentinami  sjedete do údolí Rio San Juan del Oro aby jste stejně krkolomně vystoupali na Yunchara. Všude kolem jsou barevné stěny a strže, o výšce (hloubce) i několika set metrů. Nahoře v průsmyku, máte-li trochu štěstí, na Vás čekají miniaturní rebucie, většina z nich patří do okruhu Rebutia haagei a Rebutia pygmaea, a zejména pak miniaturní Lobivia pugionacantha v. cornuta s něžnými žlutými květy.

Pak se řadu kilometrů pohybujete na sever mezi svahy hor, které jsou však moc daleko, než aby Vás lákaly k návštěvě a fotografování. Na východě, pod úbočím Kordiliera de Sama zahlédnete vodní hladinu Lago de Tajsara, ale tam cesty kaktusářů nesměřují. Pokračují dál do vesnice Iscayachi a odtud cestami, které jsem popsal v minulých dílech. Za Cieneguilias svahy hor zešednou, na povrchu jsou patrné  mocné vrstvy usazenin, typu druhohorních břidlic, přesněji řečeno opuk, které jsou tu a tam protkány barevnými plochami a ostrůvky jiných hornin, obvykle červenohnědé barvy. Jedeme dál po silnici k El Puente, přes Rio Camblaya a její přítoky směrem Camargo.

Likvidace piva ve Villa Abecia

Ovšem první zastávka je na náměstí ve Villa Abecia kde je třeba doplnit ztráty tekutin. Šlo nám to docela dobře, jen pro limetky jsme běhali k babce na náměstí.

Na trhu ve Villa Abecia

Nová cesta z Villa Abecia do Camaranga

Dál do Camarga je dnes pěkná betonová cesta, kterou kazí několik příkazů o snížené rychlosti, ty nám ale moc nevadí.

Cercidium u La Torre

Parodie u La Torre

Za El Puente je u La Torre odbočka na levý břeh Rio San Juan del Oro do vesničky Cajza, a dál na Mal Paso s cílovým bodem Tupiza. Ale o tom někdy jindy.

Serpentiny na Mal Paso

Počáteční kilometry cesty jsou ve znamení úžasných výhledů a fotografických námětů jak krajinných, tak na kaktusy. Právě tato oblast Bolívie  mě fascinuje svou barevností a fotografickými náměty.

Údolí Camargo

Hluboký zářez do krajiny prý vznikl v nedalekých dobách a je charakteristický tím, že je to jediné místo v Bolívií, kde nejmladší geologické vrstvy jsou nejníže a nejstarší nejvýše. Prý je tomu tak proto,  že prastaré usazeniny byly tektonickou činností doslova obráceny. To můžete pozorovat nejen na horských hřebenech a ve svazích, ale zejména přímo v terénu, kde jsou zpřeházené geologické vrstvy patrné jak v reliéfu krajiny, tak i přímo pod nohama.

Camargo

Přímo nad vesnicí Placa Grande to začíná. Západní strana prudce stoupá v téměř kolmé stěně, podél pravého břehu Rio Chico jsou několik set metrů vysoké hradby červených pískovců, usazenin z mladších druhohor. Moc hezký výhled je na ně z protilehlé stráně z cesty do Culpina.

Dole je San Pedro

Jakmile přejedete tok Rio Chico na levý břeh, ocitnete se nad komplexem budov bývalého vinařství San Pedro, dole vidíte zbytky vinic, ale už po pár stovkách metrů se kolem vás začnou rýsovat stěny z měkkého šedého tufu  a na něm ležících vrstev dalších druhohorních usazenin.

Weingartia cintiensis na lateritových půdach

Všude kolem se objevují nepřeberná množství Weintgartia cintiensis, Parodia carerrana a Parodia maasii v. albescens. Weingarcie a parodie jsou příkladem rostlinných mimikrů, jejich vzhled je zdánlivě stejný, a odlišit jednotlivé druhy lze jen při blízkém pohledu a studiu zblízka. Zvláště špatně se odlišují trsy W. cintiensis a P. carerrana. Máme štěstí,  protože rostliny kvetou téměř pravidelně v době naší cesty; odlišení napomáhá žloutkově žlutá barva květů weintgarcií a oranžově červené květy parodií.

Lobivia lateritia na tufu

V nejnižších partiích svahu rostou velmi hojně Lobivia lateritia, kvetou tady oranžově až cihlově červeně. Doba kvetení se ještě nikdy nekryla s dobou naší návštěvy, takže foto květů je spíš dílem náhody a štěstí. Zato zrnka na nás čekají pravidelně. Ještě tady rostou, ovšem dosti sporadicky, silně vytrněné Lobivia spec. s červenofialovými květy, na těch jsme ještě nikdy zralé plody nenalezli. Brian Bates tvrdí, že je to dost vzácná Lobivia, tak mě to mrzí. Ale co se dá dělat, příroda tady není kvůli nám. Abych nezapomněl, trsy parodií a weintgarcií doplňují poměrně hojné trsy forem Opuntia sulphurea, tyhle kytky jsou dokonalý plevel, rostou a vyplňují prostor témě po celé horské Bolívii.

Rudá pískovcová stěna nad Camargo

Utekl jsem od barevných hor a zajímavých souvrství, která přejíždíme cestou na východ do Culpina. Vypadá to, že před pár stovkami miliónů let, tady silné tektonické síly způsobily nejprve navrstvení sopečného tufu a následně celá ta mocná pohoří otočil o 180 stupňů tufem dolů a prvohorními vrstvami hornin nahoru. Ty zde jsou nejstarší a můžete je pozorovat opravdu hodně vysoko v horách. Cesta nahoru se klikatí a zařezává do šikmo položených vrstev.

Jacaranda mimosifolia

Dál se ráz krajiny zase mění a objevují se měkké křídové břidlice, objevují se zase jiné kaktusy, zejména Oreocereus, Trichocereus werdermannii a v četných roklích poblíž cesty rostou obří zemní Tillandsia s výraznými modrými květy na dlouhých květenstvích. V těch prvohorních vrstvách, máte-li dobré oči a trochu štěstí, můžete nalézt nějaké nevýrazné fosílie, tu a tam ulita mlže, žraločí zub a velmi vzácně trilobit. Nás ovšem zajímají kaktusy, tuším tady rebucie, ale zatím jsem neměl štěstí.

Opuntia microdasys na zahradě hotelu v Leque Palca

Do Palca Grande se vždy těšíme, čekají nás tam postele, měkké a proleželé, ale přece jen postele, taky sprcha s mírně teplou vodou. Je to velká laskavost od pana Roberta, který nám návdavkem k propachtovanému autu poskytne azyl ve svém hotýlku, s možností regenerace těl. Taky vařit můžeme v kuchyni, i když příprava zeleniny se odehrává často venku na dvorku. Dáme řeč, pokoukáme, co domorodci na návsi, jak jde děckám fotbal i jak se rvou místní psi.

Foto na památku v Palco Grande (1, 2)

Večerní a ranní posezení se odehrává uvnitř na verandě, kde se také ráno pravidelně fotí celá výprava už po několik let. U hotýlku je podle mne docela hezká zahrádka se zeleninou, ovocnými stromy i květinami.

Na zahrádce u hotelu v Palco Grande (1, 2)

Ani pohledy na okolní hory není k zahození. Je to skutečná pohoda a odpočinek, klidně bych tam vydržel týden. Jen by to zasluhovalo bazén. Ale jsme rádi za sprchu v typickém jihoamerickém provedení, kterému říkám Sing Sing. Obnažené dráty přímo do sprchy, občas to probíjí, občas teče teplá voda. Ráno patří doplnění zásob a obhlídce sortimentu tržnice.

Na zahrádce u hotelu v Palco Grande (3)

Po několik roků jsem sledoval malý koutek, kde sedává stará babka kořenářka. Má tu svůj sortiment přírodních léčiv připomínající umění starých kouzelníků yatiriů, kouzla zaříkávání ve spojení s přírodními produkty, něco co navždy mizí v propadlišti času. Více v samostatném článku Vymírající  umění – léčitelka.

Moje babka léčitelka a její sortiment

Obhlídka okolí Palca Grande a San Pedro
Odpoledne máme vyhrazeno výletu za kaktusy do hor východně San Pedro a cestě do Culpina. Jak jsem již napsal, dolní partie svahu patří zejména Lobivia lateritia, v těchto místech kvetou oranžově a červeně, ale málokdy se zadaří je s květy chytit.

Lobivia lateritia nad San Pedro

Jen kousek výš patří hory Weintgartia cintiensis a Parodia carrerana, stejně jako terény severně od El Puente. Stejné hory a horniny, stejná xerofitní vegetace, keře, kaktusy, Přesto je to krásný výlet.

Parodie nad San Pedro

Příště: výlet do Culpina a ještě kousek dál.

Václav Šeda

Text a foto © Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.

 

zpět