Toulky Bolívií (38)

Tento díl Toulek věnuji trase, kterou mnoho Čechů, a dokonce ani kaktusářů obecně, neprojelo a botanicky neprozkoumalo. Vydáme se po cestě v mapách je označena Ruta national XX. Od El Punte k největšímu saláru v Bolívii do městečka Uyuni.

Ruta national XX se proplétá horami

Historická solná stezka
Stejně jako jinde na světě se od nepaměti žádná civilizace neobešla bez soli a karavany obchodníků vyšlapaly stezky od solných dolů hluboko do vnitrozemí, křížem krážem kontinenty a tyto stezky byly vždy základem budoucích obchodních cest a ty v moderní době často základem moderních komunikací. Tak tomu bylo i se solnou stezkou, kterou kopíruje dnešní Ruta National XX. Je zajímavé sledovat trasy starých i moderních cest na satelitní mapě.

Cesta přes hory a doliny kopíruje starou indiánskou stezku vedoucí od Salar de Uyuni do úrodných údolí u města Tarija na jihovýchodě země. Stovky, možná tisíce let tu putovaly karavany lam, aby dopravily bloky soli vytěžené v Saláru daleko do údolí Tarija, kde sůl chyběla, a zpět do hor dopravila cenné zemědělské produkty, které naopak potřebovali horalé. Jedna cesta karavany trvala půl roku. Dnes se dá tato trasa zvládnout za tři dny, nebo i rychleji.


Zvětšit mapu

Kdo mě nevěří, ať věnuje před cestou do Bolívie alespoň jeden večer studiu satelitních map. Neubude to zmarněný čas. Dokonce lze nelézt i opuštěné trasy původních stezek. Nejvýraznější oblast najdete mezi Impora, Carrizal a Abra de Sama. U Impora sestoupila karavana do údolí řeky Rio San Juan del Oro, přebrodila ji a prošla horami do oblasti dnešního Iscayachi, odtud vystoupila do průsmyku Sama a oblast Tarija byla na dosah. Ovšem o 2 000 výškových metrů pod nohama. Dnešní trasa „moderní silnice“ je delší, protože kopíruje terén až k El Puente, pak jižně do Iscayachi a odtud přes masiv pohoří Sama mnoha serpentinami do Tarija.

Z Iscayachi k El Puente a do Villa Abecia
Obvyklý postup je napojení, nasycení doplnění zásob a start do další etapy. Musíme okouknout lesy oreocereusů, stanoviště Weingartia kargliana a Parodia slabaiana. O tom již bylo referováno, tedy dál na sever po téměř zánovní betonové dálnici, která spojuje dnes Iscayachi a Camargo a která zanedlouho spojí sever země s jeho jihovýchodem. Vláda Evo Moralese zde investuje do dopravní infrastruktury ohromné sumy dolarů, utržené za plyn v Chacu. Pro dopravu sice dobrá zpráva, pro ochránce přírody a kaktusáře nikoliv. Desítky zničených a zdevastovaných lokalit, zničené přístupy do volné přírody, neustálé „derrumbe“, sesuvy půd v okolí silnic a nesmírně náročné opravy. Zažili jsme jich mnoho a ztráty času byly ohromné. Co jsme ušetřili na opravených silnicích, to jsme ztratili čekáním.

Parodia roseoalba u El Puente

El Puente je skutečný most přes Rio Camblaya a současně areál ohromné vápenky a křižovatka cest. Kouřící komín vápenky je patrný na velkou vzdálenost. U El Puente se i výrazně mění krajina a vegetace. Okolní hory zčervenají, protože jsou tvořeny sedimenty s obsahem železa, zelená vegetace je dosti chudá, sukulentní připomíná severnější oblast Camarga. Dokonce zde rostou i stejné druhy weingarcií a parodií. Protože se zde výrazně méně práší, chceme něco nafotit a tak odbočujeme těsně před El Puente na východ do strmých kopců na cestu, kterou by se dalo dojet do Tomayapu a Pajchu na armáta. My se spokojíme s fotografiemi bohatých trsů Weingartia cintiensis a Parodia roseoalba. Ale žízeň nás žene dál.

Weingartia cintiensis u El Puente kvete

Villa Abecia
Městečko Vila Abecia leží na cestě od El Punte do Camargo a je na dlouhou dobu jediné, kde můžeme doplnit zásoby a zahnat žízeň.

Na trhu ve Villa Abecia

Obcházíme trhovkyně na náměstí a posléze obsazujeme jedinou hospůdku, kde rychle likvidujeme zásoby studeného piva.

Likvidace piva ve Villa Abecia

Pak se vydáváme zpět na jih, abychom v místě zvaném La Torre konečně zabočili na Ruta national XX. do hor.

Parodia rubida u La Torre (1)

Kousek za odbočkou prohlížíme populaci Parodia rubida a další rostliny Weingartia cintiensis. Rostou ve společenství keřů rodu Prosopis, které mají charakteristickou sivě zelenou kůru. V Bolívii se s Prosopis setkáváme ojediněle, rozhodně méně často, než je tomu v Argentině u Guilmess.

Parodia rubida u La Torre (2)

Přesto je jejich porost hustý a rozsáhlý a táhne se hluboko do údolí řeky. Rozhlížíme se kolem sebe, ale Parodia ritteriana, která zde podle informací Andreje Muchy také roste, nevidíme. Nemáme štěstí, snad někdo jiný a někdy jindy ho bude mít. Cesta pokračuje serpentinami do hor k Impora.

Parodia rubida u La Torre (3)

Impora
Leží v kopcích na levém břehu Rio San Juan del Oro. Místní obyvatelé jsou, jak se zdá zemědělci, stejně jako obyvatelé protějšího Carrizal, ovšem jejich políčka jsou hluboko v údolí řeky. Vesnice je opravdu chudobná, stavení chatrná.

Impora (1)

Nikde není vidět elektrické vedení, skutečně žádná elektřina, žádná světla v oknech a nemrká na nás ani modrá záře televizních obrazovek. Obyvatelé v podvečer posedávají před domy, kouří, žvýkají koku a popíjejí alkohol domácí provenience.

Impora (2)

Mladí se párují a korzují. Dávají jasně najevo, jakou zábavu plánují na noční hodiny. A dokazují, že život v této vesnici je o základních instinktech a potřebách člověka. My se nezdržujeme a míříme stále výše do hor. Cesta se klikatí v nekonečných serpentinách.

Impora (3)

Rebutia lanosiflora - nález ztracené rostliny
Pozorně sleduji horské svahy, tvořené kameny, suťovisky a porostlé drobnými keříky a travinami. Najednou vidím výrazné ohnivě červené květy nějaké rebutia. Rychle ven z auta a obhlídka nálezu. Rebucie ze sekce Digitorebutia mají opravdu zajímavé květy, které jsou navíc, stejně jako poupata porostlé hustou bílou vatou. Kam je zařadit? Horečně přemýšlím a už to mám! Objevili jsme jednu ze ztracených Rebutia, které kdysi nalezl a popsal Fridrich Ritter, Rebutia lanosiflora.

Rebutia lanosiflora

Ritterem nalezená jediná rostlina a popsaná, spolu s dalšími unikátními nálezy se nikdy do sbírek nedostala a navíc se ztratila i herbářová položka. Rostlin je na stanovišti jen pár, zcela ne víc než 20. Všechny kvetou nebo se na květ připravují. K mé lítosti nenalézáme žádný zralý plod. A tak potvrzujeme, že Fridrich Ritter tyhle rostliny potkal, jednu z nich sebral a popsal jako Rebutia lanosiflora. Bohužel, prozatím zůstane ve sbírkách prázdné místo, než někdo z botaniků zavítá na lokalitu a přiveze pár zralých semen. Budu doufat, že se toho dožiju.

Weingartia pygmea

Weingartia pygmea a Rebutia graciliflora
Láďa před pár roky nalezl toto stanoviště další Ritterovy zpochybňované rarity. Měli jsme možnost prozkoumat ten nepatrný kousek skaly na kterém rostou, a to velmi hustě nádherné Weingartia, podobné W. kargliana, nebo neumanniana, jak je známe od Cieneguilias a Berque. Kdysi nalezl Fridrich Ritter na Mal Paso takové miniatury a popsal je jako Weingartia pygmea. Nikdy se do sbírek moc nerozšířily a hlavně, odborníci na rod Weingartia tento popis a tím i druh zpochybňují a řadí tyhle kytky jako rovné s W. neumanniana, podobně jako i W. kargliana.

Weingartia pygmea kvete

Podařilo se nám dovést zralá semena a dnes pomalu dorůstá F2 generace. Tož necháme se překvapit, ale podle dosavadních pozorování je tato populace odlišná od W. neumanniana a W. kargliana i od nového nálezu W. amerhauseri, která byla nalezena u Pajchu Sud. Je zřejmé, že všechny jmenované druhy tvoří blízce příbuzný okruh a je na taxonomech a specialistech, jak problém rozlousknou.

Weingartia pygmea s plody

Prozatím máme právo považovat nalezenou populaci miniaturních weingarcií na Mal Paso za znovunález Weingartia pygmea Ritter.

Rebutia gracilispina

Na stejném stanovišti se nám podařilo objevit i několik rostlinek Rebutia ze sekce Digitorebutia se zajímavými duhovými červenými květy. Jedná se s největší pravděpodobností o další Ritterův druh, Rebutia gracilispina, která je ve sbírkách zastoupena velmi sporadicky a navíc s nejistou identitou.

Rebutia rutiliflora (1)

Rebutia rutiliflora
Ale přehlídka šťastných náhod není u konce. Nalézám jen pár km západněji hned u cesty, žlutokvěté Digitorebutia, další nález F. Rittera. Rebutia rutiliflora je žlutokvětá Rebutia z Mal Pasa, jejíž identita bývá zpochybňována a druh je ztotožňován s Rebutia diersiana. Ta však roste u La Cueva u Culpina. Rostliny jsou ve sbírce obtížně odlišitelné a zdají se skutečně totožné. Bude ještě třeba prozkoumat další stanoviště a sběry. Např. na argentinských hranicích u Torquero, byly nalezeny žlutokvěté digitorebucie, které se zdají zcela totožné s R. diersiana.

Rebutia rutiliflora (2)

Hory plné zlatých květů, Lobivia kupperiana
Byl to zcela fantastický pohled. Všude kolem nás, kam až oko dohlédlo, zlatožluté květy lobívií.

Lobivia kuperiana (1)

Na cestách Bolívií jsem viděl dosti květů lobívií, ponejvíce červených, které patří do okruhu L. cinabarina.

Lobivia kuperiana (2)

Žlutokvětých je výrazně méně, ale jsou z okruhu Lobivia pugionacantha. Narazíme na ně u Cucho Ingenio a u Potosí.

Oreocereusy východne Tupiza

Rozlehlá planina po obou stranách silnice je porostlá různě vekými sloupky oreoceresů z okruhu celsianus a trolii.

Kvetoucí oreocereus východně Tupiza

Není jich zdaleka tolik jako jižněji podél silnice z Cucho Ingenio do Villazonu. Tam je porost pršáků velmi vydatný a táhne se celých 150 km. Je to nejmasivnější populace kaktusů, jakou jsem potkal, konkurovat jí může snad jenom krajina severně Huasco v Chile. Mexiko neznám, ale jistě má taky své lesy kaktusů.

Oreocereus trolii východně Tupiza

Je tam i něco trávy a četné keříky, mezi kterými se ukrývá nepředstavitelné množství lobívií. Mají trny světlé ale většinou hnědé až černé, dosti píchavé a právě kvetou.

Lobivia kuperiana (3)

Kvetou v mnoha odstínech žluté, od sírově žlutých, přes žloutkové a oranžové odstíny. Zcela výjimečně nalézáme odstíny červené.

Lobivia kuperiana (4)

Tu a tam objevujeme zralé plody, ale je jich ještě málo a tak se musíme spokojit i s málem semínek, která dají doma základ celým kolekcím kupperián.

Červená Lobivia kuperiana

Lobivia kuperiana rostou daleko na východ, hluboko do hor. A také vysoko.

Lobivia kuperiana (5)

Po celou cestu jsem sledoval GPSku a její údaje mě překvapily. Kuperiany rostly a kvetly ještě v nadmořské výšce 4 870 m!

Stoupání do Mal Paso

Takže toto vysoké stanoviště na Mal Paso je nejvýše položeným místem, kde jsem viděl růst kaktusy. Ovšem tato místa byla obklopena ještě vyššími kopečky, kam jsme v časové tísni nevystoupali.

Parodia maasii Mal Paso (1)

Parodia maasii Mal Paso (2)

Při jedné ze zdravotních zastávek jsme nalezli kvetoucí Rebutia z příbuzenstva R. steinmannii, ale na jejich bližší zařazení si netroufám.

Rebutia aff. steinmannii od Tupiza

Žlutokvěté feroxy u Santiago de Cotagaita
Odskočíme si kousek na sever, kde hned podél cesty rostou jiné žlutokvěté lobivie. Já jich viděl kvést jen pár a vyfotil je na diáky. Na fotkách můžete porovnat vízor jednotlivých hlav a porovnat je i s hlavou Vaška Richtera. Na první pohled je zřejmé, že číro na hlavách lobívií je výraznější a tmavší.

Václav Richter a žlutokvětá Lobivia ferox u Cotagaita

Kytky jsou to ohromné, o velikosti dětské hlavy, a s výraznými téměř černými tvrdými trny. Konsilium kaktusářů se usneslo, že jim budeme říkat Lobivia ferox. Konečně jsou feroxkám velmi podobné a já nejsem odborník na lobívie. Podstatné je, že jsme sebrali spoustu semen a že výsevy dospívají do květuschopné velikosti. Vloni jsem dostal dvě rostliny od Václav Richtera a byla to skutečná paráda, když vysunuly své květy.

Auto ráno po bouři

V této oblasti jsme jednou prožili náročnou noc a bouři s kroupami. Tehdá jsme jeli celý den až z La Paz a u Cotgaita jsme se rozhodli zakempovat. Blížící se bouře nás zahnala do suchého koryta nějaké říčky. Vše probíhalo vzorově, jako na vojně…, stany, večeře…, seskupení se do hloučku, povídání historek. Prohibice nebyla, takže jsme vyprázdnili několik lahví, než jsme zalezli do spacáků. Bouře mezitím spustila svůj program. Déšť plynule přešel do krupobití a z okolních svahů valila kvalitní kroupovoda (směs vody a krup). Spáči v autech na tom byli lépe, do stanů se valila břečka. Do rána byla opravdu dlouhá doba.

Chlazení hrnéčku

Auta i stany zavaleny pískem, blátem a kamením. V nánosu krup se chladil hrnek s pitím. Za chvíli v něm byl horký čaj. Dáváme dohromady zavazadla. Václav Richter se mě táže, zda jsem neviděl jeho terénní obuv, kterou si v noci strčil pod auto. Ne, neviděl. A podobné odpovědi dostává i od ostatních členů expedice. Je to jasné, vodní příval odplavil boty kamsi. Hledáme, ale marně. Nezbývá než se se ztrátou vyrovnat a odhadovat, kudy botky právě plují, zda jsou ještě v Bolívii, nebo už Argentině, nebo dokonce Brazílii. Podle mapy plují do Atlantiku přes Argentinu. Ale třeba je nějaký šťastný campesiňos vyloví.

Tupiza - skalní města a Valle de Penes

Red Canyon

Tupiza je městem, které pro většinu lidí zůstane spojeno s filmovým (a skutečným) neslavným koncem desperátů Sundance Kida a Butch Kasidiho. Právě kvůli nim cestují na jih Bolívie romanticky ladění turisté, navštěvují nejen Tupiza a její okolí, ale i San Vincente, kde ti slavní lupiči zahynuli v prudké přestřelce s policií a vojskem. A když už jsou turisté zde, navštíví i nejznámější turistickou atrakci Red Canyon.

Skalní města u Tupiza (1)

My tam jen nakoukli, ale úchvatná skalní města tvořená červenými pískovci, jsme projeli, prošli a nafotili.

Skalní města u Tupiza (2)

Kdybychom nebyli v neustálé časové tísni byl by to skvostný zážitek. Takže berte to jako výzvu a kdykoliv zavítáte na jih Bolívie, udělejte si dva dny čas na neopakovatelné přírodní scenérie.

Skalní města u Tupiza (3)

Při cestě do Rudého kaňonu musíte jet z města na jih, projet dlouhý tunel a na jeho konci odbočit údolím Rio Tupiza na západ.

Valle de Penes (1)

Valle de Penes je další sledovanou atrakcí severozápadně od Tupiza. Opět skalní město s četnými vypreparovanými pískovcovými útvary, s tvary ohromných mužských údů.

Valle de Penes (2)

Cesta, kterou jsme opouštěli město při cestě do Uyuni, protíná toto svérázné údolí a tak jsme mohli obdivovat miliony let práce erosivních sil a taky prošlápnout les mohutných oreocereusů a sklidit něco žlutozelených lusků se semeny.

Valle de Penes (3)

Jižní altiplano je neobyčejně nehostinná krajina, plná skal, kamení a písku. Těžko se sleduje cesta, koleje jsou zasypány pískem, nebo se ztrácejí v hrubém štěrku. Cesta necesta vede často suchými nebo téměř suchými koryty řek a je to cesta z rodu protivných a únavných.

Z cesty k Salar de Uyuni (1)

Po pár desítkách kilometrů máte téhle polopouště, plný zuby. Vegetace téměř žádná, kaktusy žádné, lidé ani zvířata nejsou široko daleko.

Z cesty k Salar de Uyuni (2)

Tak čučíte alespoň na erodované kopce a hory kolem cesty, případně pozorujete osamělé vulkány daleko na obzoru.

Volcan Tunupa

Zpestřením cesty je občasný výskyt vody uprostřed zcela suché krajiny. Určité množství srážek v okolních horách taje a voda se tlačí vrstvami kamení a písku dolů a objevuje se v proláklinách. Podél takových jezírek jsou patrné usazené soli, takže názorně vidíme, jak to kdysi vypadalo v celé oblasti a jak vznikly ohromné solné pánve, ke kterým jedeme.

Voda v poušti

Salar de Uyuni
Salar de Uyuni je největší solná poušť na světě s rozlohou 10 582 km2. Nachází se v jihozápadní Bolívii poblíž andského hřebenu, ve výšce 3 656 m nad mořem. Před 40 tisíci lety byl prostor solné pláně součástí obrovského prehistorického jezera Minchin (mělo maximální hloubku 140 m). Když toto jezero vyschlo, zůstala po něm dvě jezera, Poopó, Uru Uru a dvě solné pláně, Salar de Coipasa a Salar de Uyuni.

Salar de Uyuni

Salar je pokryt několikametrovou solnou krustou, která má neobyčejnou plochost s průměrnou výškovou amplitudou jednoho metru v rámci celé obrovské plochy pouště. Tato krusta je pramenem soli, zároveň je kryta tenkou vrstvou slané vody, jež je mimořádně bohatá na lithium. Celý Salar obsahuje 50 – 70% světové lithiové reservy, jež je v procesu budoucího těžení (místní obyvatelé se bojí, že jim toto naleziště život stejně nezlepší). Salar dále obsahuje rozsáhlé množství sodíku, draslíku a magnézia, vše v chloridové formě jako NaCl, KCl, LiCl a MgCl2, no a také borax. Z těchto prvků je pravděpodobně lithium tím nejvýznamnějším, neboť je nejdůležitější a zásadní komponentou mnoha elektrických baterií. Hlavní zastoupené minerály jsou halit a sádrovec. Pláň obsahuje 10 miliard tun soli, z čehož je 25 tisíc tun ročně těženo společností Colchani. Těžaři pracují od rána do večera bez odpočinku za pomoci žvýkání koky.

Vytěžená sůl na Salar de Uyuni

Obrovská plocha, čistá obloha a výjimečná povrchová plochost dělá Salar ideálním objektem pro kalibraci altimetrů pozorovacích satelitů Země (jednou toto místo posloužilo agentuře NASA při kalibraci jejich družicového měření tloušťky ledovce na severním pólu v programu Ice Cloud Land Elevation Satellite, jako příklad rozsáhlé oblasti s konstantní nadmořskou výškou). Jednou ročně zde dochází k záplavám, solná pláň tím zvýší svoji odrazivost, čímž se stane největším přirozeným zrcadlem na světě. Salar nabízí významnou transportní cestu napříč bolivijským Altiplanem a je největším plodným územím pro několik druhů růžových plameňáků. Altiplano je nejvýše položenou náhorní plošinou, která byla zformována během vyzdvižení And. Celá náhorní plošina zahrnuje sladko i slanovodní jezera a je obklopena horami s neodvodněnými výpusti.

Z okolí Salar de Uyuni

V aymarské legendě se praví, že hory Tunupa, Kusku a Kusina, které obklopují Salar, bývaly gigantickými lidmi. Tunupa si vzala Kusku, který od ní utekl, ale s sebou unesl jejich dítě Kusinu. Trápící se Tunupa začala plakat, protože nemohla kojit svého syna. Její slzy se smíchaly s mlékem a tím došlo k vytvoření Salaru. Mnoho místních má respekt k Tunupě jako důležitému božstvu, proto tvrdí, že by se místo mělo raději jmenovat Salar de Tunupa než Salar de Uyuni.

Hřbitov lokomotiv (1)

Uyuni a hřbitov lokomotiv
Uyuni je městečko jak z divokého západu, dnes těžící z turismu. Je zde množství hotelů a hotýlků a ubytoven, po ulicích proudí auta a autobusy a stovky mladých turistů, připomínajících želví nindži. Na zádech velký batoh, na prsou menší a v rukou fotoaparáty a další zavazadla. Všichni hledají v pozdním odpolední místo, kde přečkají noc. Není jednoduché zde sehnat slušné a levné ubytování. Všude je obsazeno a ceny vysloveně nekřesťanské. A stravování - není se kam vrtnout a opět nesmírná drahota. Spát venku, jak jsme zvyklí, je tady riziko. Město je pověstné bezmeznou kriminalitou a noc patří lupičským gangům. Nakonec se zadařilo, byla zablešená postel a i něco do úst. Měli jsme toho po této etapě opravdu dost. Absolvovali jsme celou solnou stezku, z Tarija až sem do Uyuni, sice s noclehem v Tupiza. Takže sprcha a hup do štípajících dek. Položit na ty pelechy spacák, tak si vezete ty hladové potvůrky až domů.

Hřbitov lokomotiv (2)

Hřbitov vlaků Cementerio del trenes
Ráno po mizerné snídani vyrážíme na obhlídku mimořádné atrakce. Tou je místní hřbitov vlaků v poušti za městem. Za posledních 100 let odkládali Bolívijci vysloužilé lokomotivy a vagony na slepé koleje, většina kolejí stejně tak vlaků podléhá korozi a postupně mizí v písku pouště. Jsou zde skutečné lahůdky, které, pokud by byly udržované, by přilákali spoustu návštěvníků. Jednou z největších atrakcí je zde starý hřbitov vlaků. Je lokalizován 3 km za městem Uyuni a je napojen na staré vlakové dráze. Město v minulosti sloužilo jako distribuční střed pro vlaky dopravující minerály k přístavu u Tichého oceánu. Tato trať byla postavena britskými inženýry na konci 19. století a značně přeměněna komunitou v Uyuni.

Inženýři byli pozvaní britským sponzorem Antofagastou a bolivijskou vlakovou společností, která je dnes známá jako Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Stavba železnice odstartovala v roce 1888 a dokončena byla v roce 1892. Vše posvětil bolivijský prezident Aniceto Arce, který věřil, že Bolívie tímto počinem bude jen vzkvétat, ale celá stavba byla neustále sabotována místními aymarskými domorodými indiány, kteří to posuzovali jako narušení jejich životů.

Maihueniopsis u hřbitova lokomotiv

Vlaky byly nejvíce využívány těžařskými společnostmi. V roce 1940 těžařské odvětví zkolabovalo, částečně kvůli vyčerpání minerálů. Mnoho vlaků bylo odstaveno, což zapříčinilo vznik vlakového pohřebiště. Existují návrhy na vybudování muzea z tohoto pohřebiště. Vzpomněli jsme, jak Chilané mají k takovým mašinám zcela jiný přístup a pečlivě udržují a opatrují staré lokomotivy, třeba v Tal Talu a Copiapo. Vlastně se není třeba čemukoliv divit, přístup Bolívijců k památkám a přírodním divům, včetně národních parků a reservací je neskutečně laxní a pro Evropana obtížně pochopitelný. Když máme těch vraků dost, rozhlížíme se po rostlinách. Nalézáme několik trsů Maihueniopsis sp. Ale je to slabá náplast, jsme poněkud zklamáni.

Odvoz soli na Salar de Uyuni

Colchani město duchů
Prastaré a rozpadající se městečko horníků, těžících sůl, leží přímo na břehu solného jezera. Většina domů je opuštěná, jen v několika stojí a pracují mlýny na sůl. Tu sem přivážejí náklaďáky z plochy saláru, kde se ručně těží, suší a hromadí do úhledných kupek.

Hotel ze soli La Playa Banca (1)

Návštěva Salar de Uyuni pokračuje jízdou k jiné atrakci. Tou je hotel Playa Blanca postavený cel ze solných bloků.

Hotel ze soli La Playa Banca (2)

Stavba leží asi 15 km od Colchani, jsme tam za chvilku, užíváme si nejkvalitnější bolívijskou silnici.

Interiér hotelu ze soli La Playa Banca (1)

Zastavujeme u hotýlku Playa Blanca, který je celý ze soli, dokonce i interiér, kdo má zájem, může si tady i přespat, pokud má zbytečných 20 USD, ale prý je tady v noci strašná kosa.

Interiér hotelu ze soli La Playa Banca (2)

Měli tady však šíleně drahé záchody, snad 15 Boliviánů, to je opravdu síla. Bolívijci se totiž spoléhají na to, že tady na soli se čůrat prostě nesmí a jen šílenec riskuje vysokou pokutu. Raději počkáme, ostatně všudypřítomná sůl zadržuje v těle vodu.

Interiér hotelu ze soli La Playa Banca (3)

Prohlížíme stavbu zvenku i zevnitř a litujeme, že nemáme s sebou vlaječku, kterou bychom umístili venku u bazénku. Jsou tam vlajky snad z celého světa, jen naše chybí. Uvnitř je zákaz fotografování, který se mě podařilo mazaně obejít.

Interiér hotelu ze soli La Playa Banca (4)

Potřeboval jsem nakoupit suvenýry domů, tak proč ne tady. Odměnou mě bylo blahosklonné gesto, že foto ano, jak je libo seňor gringo. Osvěžení jsme si odpustili, žízeň uhasíme po cestě do Oruro.

Solná pláň je nekonečná, ale všude kolem se primitivně těží sůl, ručně kupí na hromádky a následně se auty odváží do mlýnů v Colchani.

Solná plocha je nekonečná - Salar de Uyuni

Rádi bychom viděli ostrov rybářů Isla de Pescadores, ale ten je nedaleko západního břehu Salaru. A podle informací je to z Colchani více než 150 km, tedy výlet na celý den, spíše dny dva. Musíme oželet ohromné stromovité Trichocereus orurensis a i menší druhy kaktusů. Karel Kniže tady nalezl dokonce aylosteru. Kdysi jsem ji od něho měl, než mi ji nezvaní návštěvníci spolu s mnoha dalšími raritami ukradli. Snad bych za ni zaplatil ještě jednou, kdyby mě ji zloději nabídli.

Salt museum, Salar de Uyuni

Při cestě zpět do vesnice pozorujeme dvě stavby ze soli. Jedna je muzeum saláru, ta severnější nový solný hotel na břehu. Je to neklamná známka, že místní podnikatelé v cestovním ruchu nespí a mají odhad na požadavky turistů. Bohatí Japonci a Korejci i další rádi zaplatí za ubytování v hotelu ze soli. Ostatně, solné jeskyně jsou šlágrem na celém světě a vzduch prosycený solemi má prokazatelně léčivý účinek na civilizační nemoci. Doplnění zásob v Colchani nepřipadá v úvahu, sami mají málo, jak praví klasik. V blízkosti břehů pozorujeme poslední zvláštnost saláru, tzv. oči saláru.

Hot eyes of Salar de Uyuni – oči saláru

V podzemí se hromadí množství vody, stékající z okolních hor. Spolu s všudypřítomnou vulkanickou činností se jedná o vývěry teplé vody, které na mnoha místech rozpouštějí mocné vrstvy solí a vyvěrají na hladinu, tedy nad úroveň solných desek a zaplavují tak salár i mimo období dešťů. Čvachtání ve slané vodě nás neláká, takže odjíždíme na sever směr Oruro.

Krajina podél saláru je podobná té na jihu, skály a erodované vrstvy sedimentů nás doprovázejí ještě desítky kilometrů. Na úbočích hor se objevují stavení kampesiňos a jejich hladová políčka osázená brambory a guineou, hlavními plodinami vysokých hor. Stáda polodivokých lam, krotkých s barevnými střapci v uších, hledají skromnou zeleň, Tu a tam vidíme i divoké lamy huanaco, krásná a elegantní zvířata - symboly Bolívie. Huanaka nejsou moc často ke spatření, vidíme jich podstatně méně než v sousedním Chile. Jediné, co mě mrzí, že jsem v divočině neviděl jedinou vikuňu, nejmenší a nejvzácnější lamu Jižní Ameriky.

Stáda lam krotkých a divoké huanaco

Cesta na sever se zdá nekonečná a krajina se zdá být nehostinná a mrtvá. Žádná vegetace, žádné květy, žádné kaktusy, jen tu a tam se na obzoru rýsují proti obloze siluety kandelábrů trichocereusů. Na dohled cesty tančí mnohočetné vzdušné víry. Blížíme se k městečku Challapata, kde se konečně napojíme a zaženeme žízeň ze saláru.

Vzdušné víry na Altiplanu

V okolí Chalapata je v horách mnoho drobnějších kaktusů, rebucií a píchavých Lobivia pentladii a ferox. Ale do Oruro je to více než 100 km podél jezera Uru Uru, které je také pozůstatkem puvodního jezera Minchin. Zastavujeme u kopečku, který známe již z první cesty v roce 1997. Vidíme, že populace Rebutia orurensis (SE 134) je v pořádku a dostatečně vitální, stejně jako dlouze vytrněné Lobivia pentlandii. Trichocereus orurensis se chystá vykvést svými krémově bílými květy. Jsou to nádherné rostliny, ale my je kvést letos neuvidíme.

Trichocereus orurensis, foto L. Horáček

Sedáme do auta a po pár kilometrech vidíme, že je zle. Bloqueo - neboli blokáda silnice, oblíbená zbraň campesiňos, horníků a indiánů k prosazení jejich zájmů a protest proti vládě. Je jedno, zda demokratické autokratické, nebo socialistické. Zažili jsme takových akcí několik, takže víme, že létají klacky, kameny a často teče krev. Bloqueros jsou neoblomní, žádné auto nepustí. Kdyby to udělali, jejich podobné protesty by ry chle ztratily na účinnosti. Pro nás to znamená nedobrovolné zdržení. Vyjednáváme, nabízíme drobný úplatek, samozřejmě marně.

Kvetoucí Trichocereus orurensis, foto L. Horáček

Za námi se hromadí další auta a autobusy. Některé otáčejí a sjíždějí z asfaltky(!) na volné Altipláno a blokádu objíždějí. Jeden z řidičů náklaďáčku nám dává znamení k následování. Na rozmýšlení není čas, točíme a sjíždíme na skutečnou polňačku, která se klikatí mezi políčky a bažinami a posléze i domky domorodců. Občas se zařízneme do mokřiny, ale auta před námi se držíme statečně. Po asi dvou hodinách mizí vůdce mezi domky předměstí Orura, ale před tím nám ukáže naši další cestu. Neztratili jsme se a za pár minut vyjíždíme znovu na asfalt. Po levé straně se rozprostírá polovyschlé Lago Uru Uru, před námi je průmyslové a skladištní oblast hornického města Oruro. Také oblast vojenských kasáren

Oruro je město slavné historie a nejasné budoucnosti. Několik století se zde intensivně těžila stříbrná ruda, pak cínová a další. Bohatství, které se zde vytěžilo, mířilo železnicí do Antofagasty a odtud loděmi do Evropy nebo Severní Ameriky. Ale cínovým baronům zůstalo dost peněz na to, aby ve městě vznikly impozantní stavby a nádherné honosné kostely. Jen na horníky a jejich rodiny toho moc nezbylo. To vždy vedlo a stále vede k sociálním bouřím, stávkám a protestům. Mnoho na tom nezměnila ani vláda Evo Moralese, která proti stávkujícím nechá zasahovat stejně brutálně jako vlády vojenských junt.

Oruro - Lago Uru Uru

Viděli jsme na vlastní oči, důsledky zásahu policie a vojska proti blokujícím horníkům na cestě mezi Oruro a Cochabamba. Kaluže krve na asfaltu byly výmluvným svědectvím boje demonstrujících a ozbrojené moci. Ovšem byli jsme tenkrát tak vyjukaní, že jsme raději ani nefotografovali. V takové situaci by to bylo zbytečné riskování a nemístné hrdinství. Stejně tak útěk do bažin před Orurem, mohl skončit nepatřičně.

V Oruru nalézáme ubytování v hotelu prakticky na hlavní třídě. Není na výběr, horší je to s jídlem a pitím, všude jen pochybné kořalny a tak se musíme spokojit s tenčícími se zásobami z dřívějška. Dáme teplou sprchu a hurá do kanafasu (vlastně pod mohutné a tlusté deky a prostěradlo. Naše špatné dojmy jsou potvrzeny počasím. Leje jak z konve. V noci se několikrát budím, když pod okny hotelu, přímo prostředkem ulice hřmí těžce naložené vlaky. Z deště taky moc radost nemáme. V roce 1997 taky lilo a vody bylo nakonec tolik, že z ulic se staly regulérní řeky, v kterých ovšem plavalo vše co na ulici zůstalo. Bylo toho dost a samé fuj věci.

Ráno nad hornickým městem
Kluci, zavedu Vás na špecl místo, děl Josef a měl na mysli hory nad Orurem, kde na své první cestě nafotil neskutečnou paletu květů Lobivia pentlandii. Nemusel nás moc ukecávat a tak jsme ani moc nevrčeli, když se nedařilo vyjet z města ani na několikátý pokus. Ale byli jsme šťastní, že neprší a prach z ulic zmizel.

Svahy hor západně od Oruro (1)

Na x-tý pokus nalézáme cestu do hor a brzy se škrábeme do kamenitých kopců. Samozřejmě natěšení na pestrobarevné Lobívie. Nalézáme je brzy, ale zjišťujeme, že se někde stala chyba. Kytky jsou strašným způsobem seschlé a zatažené do země. Doba květů je pryč.

Lobivia ferox od Oruro

Vedle Lobivia pentlandii zde roste Lobivia ferox, ale i tyto tvrdé kaktusy jsou seschlé a v trsech trávy a pod kameny trčí chomáče propletených ostnů. Zdá se, že alespoň semena budou. Dolujeme plody, ale stalo se, že v tom suchu se špatně odlišuje, co je pentladka a co feroxka. A tak se stalo, že ze semen vyrostla doma směska, pár takových zaručených pentlandek a xeroxů od Oruro jsem rozdal přátelům, ale vděku jsem se nedočkal.

Svahy hor západně od Oruro (2)

Hory, kde se stále těží rudy, jsou jihozápadně města a mají dosti charakteristický tvar. Ve svazích jsou patrné štoly a hromady hlušiny, v dolních partiích kopců jsou kolonie hornických domků.

Hory u Oruro, kde se stále těží rudy

Jižní část města je zastavěná skromnými obydlími těch nejchudších, některá obydlí jsou zjevně na pilotech, protože jsou vystavěna v ploše Lago Uru Uru, všude voda a bláto. Nepředstavitelná bída kouká od každého domu a každé uličky.

Oruro, předměstí chudoby - Lago Uru Uru

Oruro je město s 200 tis. obyvatel a když po ránu odcházíme na trh, máme pocit, že se tady sešlo celé město. Indiánky chystají své stánky, vykládají zboží z chatrných kárek. Je zajímavé, že ženy v tomto městě nosí sukně a zástěry ve výrazně šmolkově modrém provedení v kombinaci s bílými blůzkami a na hlavě nosí černé tvrdé buřinky. Každé město a každá oblast má své tipiko oblečení a pokrývky hlav. Kuchařky žhaví dřevěné uhlí v grilech a řezníci porcují maso. Nestoje hladové a turisti rovněž. Najdeme si volné místo a snídáme klasicky kafe s mlékem a čerstvé, ještě teplé chleby. Vedle stojící indiánka prodává čerstvý sýr, bílá kolečka tvarohu, a nám se sbíhají sliny. Ovšem červík pochybností je vytrvalý a varuje nás před tímhle kulinářským zážitkem. A tak se stalo, že sýr gringům ženy neprodaly a naše útroby bez křečí. V tomhle prostředí je to jistější. Na tržnici, která se rozprostírá kolem nás, se prodává všechno potřebné k životu. Patřilo by se koupit ještě nějakou hloupost na památku, ale tady není nic pro turisty.

Ilustrační fotografie z festivalu „La Diablada“, autor  Laďa Horáček
(kliknutím na obrázek otevřete fotogalerii)

Kdybychom přijeli o půl roku později, bylo by to jiné kafe. Město je narváno turisty, protože Oruro žije největším a nejznámějším festivalem v zemi. Jmenuje se „La Diablada“ (Ďáblův tanec), je údajně největší bolívijský festival. Jako u většiny festivalů i zde jde ústředním motivem boj dobra se zlem. Festival se rozvinul do bombastické přehlídky tanečníků a kostýmů. Dnes se na Diabladu každoročně před Velikonocemi sjíždí tisíce lidí z celého světa, právě především díky kostýmům. Typické vypouklé oči a divoké barvy masek se dnes staly jedním ze symbolů Bolívie…

Příští díl přinese pár informací a obrázků z hlavních měst Bolívie…

zpět

Text © Václav Šeda
 Foto © Václav Šeda, L. Horáček
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.
27. | 28. | 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630