Toulky Bolívií (36)

Směr Totora a Misque

Mezi Totora a Omereque (1)

Činíme poslední nákupy v Epizana, loučíme se s prodavačkami chlebů a na křižovatce odbočujeme na jih. Je to cesta do Totora a Aquile a dál do Sucre a na jih Bolívie.
Dnešní etapa končí jen pár kilometrů jižně Epizana, kde sjíždíme do údolíčka téměř vyschlé říčky, abychom zde rozbili tábor a strávili svou první noc v bolívijské přírodě. Nemusíme vařit, protože večeře byla v Epizáně. Než přehrabeme a přerovnáme zavazadla přichází rychlý soumrak a nebe plné hvězd. Spí se dobře, jen je nám poněkud těžko z neuspořádaného stravování dne. Na okraji Cochabamba časný oběd, pečené sele, pak dlouho nic až večeře v Epizana.

Sušení stanů

Druhý den ráno zjišťujeme, že čistá obloha přinesla tradiční mlžnou oblačnost z Amazonie a srazila se všude a hlavně na našich stanech. Nastává sušení stanů, našich dočasných ložnic. I když sluníčko vstalo také časně, ještě nemá svou obvyklou sílu. Vaříme snídani a předtím zatoužíme se opláchnout ve vodě potůčku. Při bližším ohledání je patrné, jak je ta voda „živá“. Rejdí v ní mnoho komářích larev a asi nejen komářích. Kdyby zde žily ryby, měly by vydatnou snídani. Vzhledem k tomu, že zde pravděpodobně žijí i další miniaturní formy života, životu a zdraví nebezpečné, vydávám doporučení vynechat hygienickou očistu na příhodnější lokalitu. Přesto, někteří účastníci zájezdu máčejí v živé vodě alespoň nohy.

Stanoviště Sulcorebutia oenantha SE 127A

Sulcorebutia oenantha SE 127A
V roce 2000 jsem poprvé viděl lokalitu, kde rostou ohromné Sulcorebutia oenantha. Není to sice typové stanoviště, ale rostliny jsou velmi robustní a hlavně sloupečky těl jsou až 14 cm vysoké. Rostliny které vyrostly ze semen zde sebraných mají akronym SE 127A, jejich trny jsou hrubé a píchavé.

Sulcorebutia oenantha SE 127A na stanovišti (1)

Naproti tomu na stráních východně od cesty, roste forma s mnohem jemnějším otrněním, té jsem dal akronym SE 127B. Tentokrát míříme na svahy jižně původního stanoviště. Už z dálky je patrné, že zde nedávno řádil požár.

Vypálené stanoviště Sulcorebutia oenantha SE 127A

Traviny, keříky i kytky jsou opálené nebo totálně spálené. Populace není naštěstí vážně poškozena, některé rostliny mají zbytky odkvetlých květů a některé i zralé ovoce.

Sulcorebutia oenantha SE 127A na stanovišti (2)

Trny pozorovaných rostlin jsou šídlovité, barvy žlutavé, medové až světle hnědé. Pro přísné čtenáře uvádím, že tyto populace byly v Evropě známé již dříve a svými nálezci byly řazeny do okruhu Sulcorebutia tiraquensis a značeny jako S. tiraquensis v. epizana. Květy těchto rostlin mají výrazně vínovou barvu (po které dostal druh i své jméno).

Sulcorebutia oenantha SE 127A na stanovišti (3)

Totora
Zastavujeme v městečku Totora, jednom z měst zničených tragickým zemětřesením v roce 1997. Dnes už stopy škod na domech nejsou patrné, co mělo spdnout spadlo a zůstala zde proluka, nebo byly vystavěny domy nové Do nich se vrátili lidé, kteří 5 let žili v provizorním stanovém městečku na jižním konci města.

Tortora

Dáváme jedno chlazené děláme pár fotek a jedeme dál na jih. Měli bychom narazit na další zajímavé lokality v oblasti Pampa Grande.

Stanoviště Sulcorebutia pampagrandensis SE 126

Sulcorebutia pampagrandensis SE 126
Představují rostliny blízce příbuzné Sulcorebutia oenantha. Dokonce tak příbuzné, že někteří autoři je považují za pouhou varietu S. oenantha. První takové místo jsem před lety našel asi 26 km jižně Totora. Rostliny zde byly velmi světlé, s ostny přilehlými k tělu. Byl jsem rád že po 14 letech jsem stanoviště nalezl, z dřívější doby jsem neměl, nebo si nepamatoval až na několik detailů charakter podmínek, v kterých SE 126 rostou.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 126

Rostlin zde bylo opravdu málo, mohl jsem je spočítat na prstech jedné ruky. Kam se poděly ostatní? Vysvětlením muže být výskyt volně se pohybujících koz a hromady materiálu - hlíny kamení a písku všude kolem, které se tam zřejmě objevily po úpravě cesty.

Lobivia obrepanda

Odnesly to i Lobivia obrepanda, které kvetly cihlově červenými květy. Toto zlikvidované stanoviště je jedním z mnoha, k jehož zániku přispěl člověk.

Stanoviště Sulcorebutia pampagrandensis SE 127

Další S. pampagrandensis SE 127 jsme nalezli na nízkém hřebínku v těsné blízkosti cesty.
Materiál, který jsem kdysi dovezl, se rozšířil do sbírek z výsevů semen, ovšem s chybnou identifikací SE 127 totorensis.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 127 - variabilita populace (1)

Byl jsem přesvědčen, že jsme tenkrát našli lokalitu S. totorensis, protože rostliny měly dlouhé tenké píchavé ostny a tmavou barvu květů, Prostě se stala chyba za kterou se všem, kdo akronym SE 127 pěstují omlouvám.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 127 - variabilita populace (2)

V populaci se vyskytují jednak ty píchavé, žluté až tmavě hnědé rostliny, ale i krátkotrnné, které jasně pasují do množiny S. pampagrandensis SE 125, rostoucích o pár km jižněji.

Stanoviště Sulcorebutia pampagrandensis SE 125

Sulcorebutia pampagrandensis SE 125
Byla prvou pampagrandensiskou kterou jsem viděl v přírodě na své první cestě. Kopeček, na kterém rostou, je nedaleko Pampa Grande.

Hřbitůvel u stanoviště Sulcorebutia pampagrandensis SE 125

Nedaleko je prastarý hřbitůvek s několika značně poškozenými mohylami.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 125 (1)

Rostliny SE 125, jsou typičtí zástupci druhu, drobné, tvrdé hnědě zbarvené kaktusky, neodnožující, s okrajovými ostny téměř pektinátními. Středové ostny málo vyvinuté nebo chybějící.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 125 (2)

Kořen řepovitý, mohutný, hluboce zakotvený mezi skalami a balvany. Květy typické růžově fialové až magenta barvy. Bez doprovodné kaktusové vegetace.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 125 (3)

Pohled do okolí dává tušit, že podobných stanovišť může být kolem Pampa Grande celá řada. A to jak západním, tak i severovýchodním směrem.

Okolí Pampa Grande

Pomníčky mrtvým
Kousek pod Pampa Grande se cesta dostává do svahů nad Rio Misque, průjezd se stává nebezpečným dobrodružstvím. Cesta je tak úzká, že je nebezpečná i pro jediné vozidlo. V jedné prudké zatáčce vidíme pomníček s mnoha jmény. Tady se před necelým rokem zřítil do propasti autobus se školními dětmi. Všichni, včetně učitelů, na místě zemřeli.

Pomník obětem havárie

Jen pár desítek metrů dál je jiný pomníček, 4 jména patřila 4 členům rodiny, která zde tragicky zahynula jen pár dnů před školáky. Také oni se zřítili do údolí řeky. Hluboko pod námi protéká úzká stužka Rio Misque s bílým betonovým mostem. Průrvou mezi horami je vidět město, které dalo řece jméno. Jedeme opatrně zpět do Totora, odkud se vydáme jihozápadním směrem na stanoviště Sulcorebutia tiraquensis v. renatae.

Most přes Rio Misque

Sulcorebutia tiraquensis v. renatae
Je to předposlední popsaná varieta S. tiraquensis, kterou jedeme pozorovat do jejího přirozeného prostředí. Rostlinu před lety objevil pan Willy Gertel a pojmenoval jí podle své manželky Renaty.

Stanoviště Sulcorebutia tiraquensis v. renatae

Rostliny známe se sbírek jako varietu, která je charakteristická hustými píchavými trny medově žluté až čokoládově hnědé barvy. Podobně jako populace u Monte Punku a další na východ od Epizana, je charakterizována dvoubarevnými trny, což se ukazuje jako vlastnost dědičná.

Sulcorebutia tiraquensis v. renatae (1)

Bohužel semena sebraná a roztříděná podle barvy ostnů dávají potomstvo s barvou matečných rostlin, výsevy se neštěpí. Květy má tato varieta v odstínu karmínu až magenta. Co se dá dělat, sebrané plody i tak vzácné je třeba ihned pečlivě třídit.

Sulcorebutia tiraquensis v. renatae (2)

Rostliny jsou velmi seschlé a zatažené do kamenitého podloží. Žádné ježaté koule, ale jen nepatrné chomáčky trnů ukazují, kde se rostliny ukrývají. Rostlin je zde poměrně veliké množství a tak ani špatný stav populace neznamená, že by populace byla ohroženo. Do léta přijde několik vydatných lijáků a vše bude zase v pořádku.

Sulcorebutia tiraquensis v. renatae (3)

Oproti jiným formám a varietám S.tiraquensis je patrný jeden zásadní rozdíl. Rostliny nevyrůstají z podloží, krytého mechem, ale ze skalních puklin, kde je jen poskrovnu bylinné vegetace. Dalším rozdílem je doba kvetení. V populaci je jen pár dokvétajících jedinců, kvetou tedy dřív než jiné formy.

Sulcorebutia tiraquensis v. renatae (4)

Do Totory a směrem na Omereque
Obracíme, v Totora dáme další vařené a pokračujeme na jihovýchod cestou, kolem které vede produktovod, zřejmě benzínovod. Máme pocit, že skalp za nález S. totorensis by zdobil velitelské vozidlo. V první vesnici vyzvídáme u campesiňos, ti nás posílají na cestu vedoucí jižním směrem do hor nad vesnicí. Rostou tam nějaké kaktusy a je to asi půl kilometru. Bylo to 2 km a rostly tam.

Mezi Totora a Omereque (2)

Ovšem neukážu Vám je, protože v té době jsem fotil na dia. Trny mají husté a píchavé, květy karmínové a velmi tmavé. Velmi připomínají sběry W. Rausche. Semínek se podařilo nalézt jen několik, ale snad se tento sběr rovněž podaří namnožit. V pozdním odpoledni se poohlížíme po vhodném místě na zakempování. Tentokrát to bude kousek od cesty a nedaleko produktovodu.

Cestou necestou - nákladní oslík

Nad kempen je malý eukalyptový hájek a za ním několik popíček s brambory. Nedaleko našeho kampů je obydlí místních campesiňos a hospodář s párem oslíků veze nějaké zásoby. Vedle stavení je vidět pec na pečení s rozdělaným ohněm.

Tady se bude se péci chléb

Zvědaví průzkumníci brzy nalézají roztroušené Sulcorebutia pampagrandensis, které dostávají akronym SE 195. Jsou velmi podobné těm SE 125, snad jsou ještě kompaktnější a seschlejší.

Stanoviště Sulcorebutia pampagrandensis SE 195

Ráno k velkému úžasu nalézáme silnou populaci nedaleko kempu, přímo pod trubkami produktovodu. Jsou jich desítk a všechny jsou zahalené do otevírajících se tmavě karmínových květů. Stanoviště je stejně hubené jako u renátek, ale kolem kytek se válí hromádky kozích bobků. Možná přece jen jsou ty kozy na něco dobré. Okus rostlin jsem nepozoroval.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 195 na stanovišti (1)

Ráno slunce vstává brzy. Má práci rychle ohřát hory a zahnat noční mlhy pět do Amazonie.
V ještě chladném vzduchu vyjíždí vrstva mlžné oblačnosti zpoza hor na jih a když sluníčko zahřeje skály, mraky poslušně jako na povel zalezou zpátky do pralesa. Když tenhle úkaz vidíte, pochopíte, proč se pro tento okruh rostlin doporučuje polovolná kultura, vlhký vzduch a mlžení. Tyhle faktory totiž v kultuře mohou za vývin krásných a dlouhých ostnů, jen doma to musíte za sluníčko zvládnout sami.

Sulcorebutia pampagrandensis SE 195 na stanovišti (2)

Po snídani vyrážíme na stanoviště další lahůdky: Sulcorebutia augustini. Rostou na kamenité plotně v bílých pískovcových kamenech a jsou rozkošné, i když nekvetou. Nalézáme i populaci, která byla popsána jako var. jakubeci a má poněkud tmavší otrnění. Soudím, že popis byl chybou, stejně tak nerespektuji řazení rostlin do těsné příbuznosti Sulcorebutia tiraquensis.

Stanoviště a rostliny Sulcorebutia augustini

V nevelké skalní stěně, fotografuji několik kvetoucích Rebutia. Červené květy a dlouhé květní trubky je řadí někam do blízkosti Rebutia vallegrandensis, resp. Rebutia epizanens n. n. Knize. Jedná se jednu z nejseverněji rostoucích Rebutia, severněji rostou jen rebucie na Cerro Tukiphala nad Comarapa.

Rebutia spec. při cestě do Omereque

Asi kilometr dále nalézáme několik slušně velkých tmavých rostlin. Jsou to Sulcorebutia heinzii, druh, který je rovněž stavěn blízko S. tiraquensis.

Sulcorebutia heinzii na stanovišti (1)

Ale každý, kdo má v kolekci původní Svobodův sběr HS 151, mi musí dát za pravdu, že druh výrazně připomíná S. pampagrandensis, a to jak tělem, tak zejména květy. Ty jsou sytě karmínové.

Sulcorebutia heinzii na stanovišti (2)

Rostliny sice nekvetou, ale doprovází je několik červeně kvetoucích Lobivia pojoniensis.

Lobivia pojoniensis

Po dojezdu do Omereque zjišťujeme, že nebude kde přespat a že v celé vesnici probíhá jakási veselice před volbami. Vracíme se a po několika km nocujeme v přírodě, v autě na kamení a Leszek na autonosiči. Ráno jsme jak zpráskaní, ani skromná snídaně to nevylepšila

Tak jsme zvládli krajinu kolem Epizána, příště se tam vrátíme, abychom vyrazili na východ, zjistili, co je to bolívijská Sibiř a nefalšovaný prales (horský deštný les) a jeho vegetace.

zpět

Text © Václav Šeda
 Foto © Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.
27. | 28. | 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630