Toulky Bolívií (27)

Mojocoya
Dnešní Toulky věnujeme návštěvě třetí obce provincie Jaime de Zudañez , která nese jméno Mojocoya. Tato oblast je osídlena od nepaměti Indiány, kteří patřili k říši Tihuanacu. Centrum předincké říše Tiahuanacu leželo jižně od jezera Titicaca na Altiplanu, ale její území se fakticky rozprostíralo nejen v dnešní provincii la Paz ale i v Cocabambě. Opevněné sídlo Umajalanta leží na kopcích jižně silnice Cochabamba - Santa Cruz. Dosud nebyl čas tuto zajímavou lokalitu navštívit. Traduje se, že prastaré město Tiwanacu a pevnost Umajalanta jsou (byly) propojeny podzemní chodbou. Expanze obyvatel Tiwancu se nezastavila, ale pokračovala dál na východ snad až k Samipatá nedaleko Valle Grande. Indiánské kmeny osídlily přednostně úrodná údolí podél řek, zejména Rio Mizque, oblast Omereque, Sapina a další, které měly a mají společný název Valles - Údolí a dodnes patří k zemědělsky nejbohatším oblastem Bolívie.

Stanoviště Sulcorebutia gemmae

Obyvatelé Valles si postupně vytvářeli svébytná společenství a vznikaly tak samostatné kultury, které byly s říší Tihuanaco spojeny hospodářsky, méně pak kulturně a proto po sobě zanechaly četné archeologické památky. Údolí s obcí Mojocoya tak osídlila kultura Mojocoya. Oblast leží severovýchodně Zudañez, na jižním okraji Cordiliera Central a na západě je ohraničena Rio Zudañez, na severu Rio Grande a východě Rio Tomina.
Odbočka je na 13. km silnice Zudañez- Padilla, nebo lze odbočit severně těsně před Villa Tomina. Do Moyocoya je to 47 km, pak je třeba pokračovat dalších 11 km na Redention Pampa, kam vlastně jedeme obhlédnout tři druhy rodu Sulcorebutia, které zde byly nalezeny před rokem 2000.

Skupiny Sulcorebutia gemmae v bílém křemičitém písku (1)

Redention Pampa není vlastně údolím v pravém slova smyslu, ale jedná se o náhorní plošinu v nadmořské výšce 2343 m s rozáhlými zemědělsky využívanými poli a velmi příznivým klimatem. Průměrná teplota je 16°C a roční uhrn srážek je kolem 600 mm, přičemž v zimních měsících (květen až listopad) je to sotva 10 mm měsíčně, zato od listopadu do února je zaznamenáno 10-125 mm srážek za měsíc. Shluk domů zhruba uprostřed údolí se jmenuje Villa Redention Pampa, domy zde i další roztroušené v polích jsou ty nejchudší z chudých.

Skupiny Sulcorebutia gemmae v bílém křemičitém písku (2)

Po roce 2000 zde botanizoval holandský specialista na bolívijské miniatury pan Johan de Vries spolu se svou manželkou Elizabeth. Prozkoumal zde na třech stanovištích tři nové taxony a od něho se tyto krásné miniatury rozšířily do sbírek.

Skupiny Sulcorebutia gemmae v bílém křemičitém písku (3)

Sulcorebutia gemmae
Tyto kytičky jsou nejmenšími, ze všech zde rostoucích. Avšak tvoří celé rozsáhlé skupiny malých hlaviček zahalených do pektinátních sklovitých trnů. Stanoviště druhu je částečně erodovaný pískovcový práh, táhnoucí se do vzdálenosti několika stovek metrů. Kaktousky se zatahují do bílého křemičitého písku, kde velmi dobře mimikrují.

První rostliny se objevují za kamennou mohylou u křižovatky

Doprovodnou vegetací jsou nečetné byliny a keříky, z kaktusů lze nalézt Lobivia spec. z okruhu Lobivia cinnabarina - zudanensis. Prvními z botaniků, kteří rostliny na přírodním stanovišti pozorovali, byli Italové Rovida a Mosti v roce 2000. Druh dostal jméno po manželce Gianfranca Rovidy, paní Gemmy. Jak výše uvedeno, po roce 2000 zde botanizoval Johan de Vries s manželkou Elizabeth a taxon v roce 2004 platně popsal. W. Gertel uvádí, že nalezl populaci čistě žlutě kvetoucích rostlin mezi Redention Pampa a Willa Moyocoya (G 254).

Sulcorebutia gemmae LH1125

Neměl jsem to štěstí vidět S. gemae kvést, tak alespoň foto z kultury. Druh je mimořádný tím, že kvete v odstínu magenta a žloutkové žluti! Myslím, že dvě barvy květů v na jediném stanovišti nemají v rodu Sulcorebutia obdobu. Barevností může konkurovat snad pouze Sulcorebutia tarabucoensis v. callecalensis na Cerro Calle Calle. Jako by zde splynuly dva různé druhy, na mysl se vkrádá magenta kvetoucí Sulcorebutia augustini od Omereque a žlutě kvetoucí miniaturní Sulcorebutia langeri od Valle Grande.

Sulcorebutia gemmae LH1125 - 1126

Příbuzenské vztahy nejsou prozatím jisté, ovšem prvotní zařazení rostlin do příbuzenstva Sulcorebutia caniguerallii, se zdá nemožné a neodúvodnitelné. Pan W. Gertel zahrnuje tyto rostliny do skupiny do skupiny tarabucoensis-rauschii. Podle mého názoru i toto sdružení není ideální. Možná že se v budoucnu najdou v horách jižně od toku Rio Grande populace rostlin, které budou spojovat rostliny z Redention Pampa se žlutokvětými rostlinami od Pasorapa, případně s fialově kvetoucími formami Sulcorebutia frankiana, které rostou v horách severozápadním směrem od Presto. Bohužel, kostičky taxonomického domina jsou zatím neúplné.

Pohled z Bella Vista na Redention Pampa

Bella Vista
Západně Redention Pampa zasahuje výběžek centrální vysočiny, známý jako Cerro Naunaca, kde byly nalezeny další dva zajímavé druhy.

Sulcorebutia elizabethae na stanovišti (1)

Sulcorebutia elizabethae
Na samém jihovýchodním okraji (Bella Vista) rostou nádherné žlutokvěté miniatury, které Johan de Vrise pojmenoval po své manželce.

Sulcorebutia elizabethae na stanovišti (2)

Sulcorebutia elizabethae na stanovišti (3)

Sulcorebutia elizabethae HR 103 v kultuře

Sulcorebutia naunacensis
Na severozápadním okraji Cerro Naunaca jsme navštívili jedno z mnoha stanovišť posledního druhu zde nalezeného, Sulcorebutia naunacensis. Ani se nechtělo věřit, že sušinky zatažené do spár skály jsou ještě živé. Na začátku listopadu je ještě minimum srážek, ovšem populace již odkvetla a připravila zralé plody.

Stanoviště Sulcorebutia naunacensis

Na Cero Naunaca bylo nalezena vice jak desítka podobných stanovišť, ale rostliny se od sebe liší zcela zanedbatelně. Podle našich pozorování se populace Sulcorebutia naunacensis a S. elizabethae na některých místech překrývají a může tedy docházet k přírodní hybridizaci. Hlášené červeno(fialově) kvetoucí S. elizabethae to potvrzují. Podle mého názoru však tyto rostliny (S. naunacensis a S. elizabethae) nejsou jedním druhem s různobarevnými květy jako je tomu u Sulcorebutia gemmae.

Sulcorebutia.naunacensis na stanovišti (1)

Podmínky na stanovišti Sulcorebutia naunacensis a S. elizabethae jsou, jak jsem již naznačil, v době zimních a časně jarních měsíců kruté, dramaticky suché, beze srážek. Suchá perioda zasahuje i dobu kvetení. Rostliny rostou obvykle ve skalních puklinách v substrátu, který je tvořen zbytky a kořeny bylin, travin a četných mechů. Obsahuje mnoho organických složek a humusu. Ačkoliv řepovité kořeny rostlin jsou schopné zatáhnout drobná tělíčka pod zem, děje se tak jen v malé míře.

Kvetoucí semenáč S. naunacensis LH 1129 v kultuře

Důvod je jednoduchý ve skalních puklinách a a nedostatku půdní složky, není otázka čím, ale do čeho se zatáhnout. Na druhou stranu má tenhle substrát jedinečnou výhodu. Dokáže pojmout každou kapku srážek a udržet i nepatrnou vlhkost po dobu několika dnů, kdy se na seschlých rostlinkách objeví jemné boční kořínky a rychle nasají něco vláhy do těl. Centrální šroubovitě zatočený kořen má za cíl rostliny ukotvit v zimním období a dodat do vysýchajících těl poslední zbytky vláhy na přechodu mokrého letního a suchého zimního období. Na některých snímcích z přírody je patrné, že v předjaří sucho vytlačí nad zem i staré a dospělé jedince.

Sulcorebutia.naunacensis na stanovišti (2)

V příštím pokračování se podíváme do krajiny , zažijeme noční bouři na cestě do El Viklat a navštívíme stanoviště úplně nového druhu Sulcorebutia lamplochlora.

Sulcorebutia crispata WF 030, Tomina Padilla

Přeji čtenářům hezké léto a vydatný letní odpočinek jim i jejich kaktusům.

Václav Šeda

Text © Václav Šeda
 Foto © Václav Šeda, Josef Odehnal, Libor Kunte, Ladislav Horáček 
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26.

 

zpět