Argentinské pohledy 2008 (9)

Zajímavé pohledy účastnice zájezdu, manželky gymnofila Martina Tvrdíka, která díky tomu že je nekaktusářka, vidí kaktusovou přítomnost s patřičným nekaktusovým nadhledem…

Valle de la Luna, IschigualastoTo zní tak romanticky…, procházet se s Martinem teplou nocí za svitu luny, třeba se držet za ruce, nehledat kaktusy, nemyslet na přetahování dat, prostě jen tak si představovat, že jsme někde v druhohorách, sednout si na ten kopec před námi a nechat se vtáhnout do doby dinosaurů. Vidíš to taky, co dělá…, klade vejce…, ani nedýchám, nechci ji vyrušit…, tak to tedy je!!!!

Tak to teda je, Martin chce stahovat data a atmosféra prasvěta je v prachu. Kdepak, jsme v parku, procházíme územím naleziště dinosaurů. Praporky zapíchnuté hluboko do nánosů písku upozorňují na vzácná místa nálezu. Chodím křížem krážem po nekonečném údolí posázeném zerodovanými balvany, z kterých je písek rozfoukáván do všech stran.

Martine, to je ten kopec, na kterým jsme včera večer seděli. Běžím k němu a slyším Martinovu připomínku k mému chorému mozku. Chlapec se plete, posun v čase je možný, sehnu se pro rozpadlé zkamenělé vejce a asi půlkilový žloutek rychle nacpu do kapsy kalhot.

Argentina je velmi bohatá na fosilní zbytky dinosaurů, které dovolují rekonstrukci velmi důležitých úseků historie těchto živočichů. A do této oblasti patří právě i toto území, které jsme mohli projít po svých, a pak se podívat do velkého hangáru, kde nám jeden z archeologů ukazuje skvosty, které byly tady objeveny.

Jeho výklad byl, jak jinak, podán argentinštinou. Hrozně rád během výkladu dělal pauzy oblíbeným entonces. No a to byl mikročas k tomu, abych zabrousila do mozku oddělení dinosaurů a porovnávala moje informace uložené v čestině s jeho originálem. A pomohly mi i informace na tabulích pod exponáty. Mluvil o tom, že zvláště dvě zvláštní okolnosti umožnily v Patagonii paleontologické výzkumy, které probíhají od konce minulého století. Jsou to pokračující eroze odkrývající vrstvy mořských a kontinentálních uloženin a bohatství fosílií obsažených v těchto vrstvách.

Historie dinosaurů začíná asi někdy před 230 milióny let uprostřed geologického období triasu v prostředí zcela jiném, než je dnešní. Kontinenty v té době byly spojeny v jeden obrovský celek, známe, zvaný Pangea, která sahala téměř od jednoho pólu ke druhému. V pozdním triasu rozlišujeme v rámci tohoto superkontinentu dvě provincie: severní Laurasii a jižní Godwanu. Během jury se tyto dvě oblasti vzájemně oddělily a vytvořily dva samostatné kontinenty.

Současná oblast Patagonie sahala dále na východ a byla spojena s jižní Afrikou a pravděpodobně také se západní oblastní Antarktidy. V té době ještě neexistoval Atlantský oceán. Na západě byla Patagonie ohraničena Tichým oceánem, tehdy ještě bez velkého řetězce hor na pobřeží. Tvar jihoamerického kontinentu však byl srovnatelný s jeho dnešní pozicí a orientací. A všude zde se proháněli dinosauři… ty názvy… Eoraptor, Herrerasaurus, Piatnizkysaurus, Amargasaurus, Gigantosaurus, Epachtosaurus, Gasparinisaura, Carnotaurus, Titanosaurus, Abelisurus.

A teď něco z anatomie. Dinosauři se lišili od plazů několika znaky. Hlavně měli dva spánkové otvory, kde se upínaly žvýkací svaly. Martin si to nějak přeložil jinak, ve smyslu double očí či uší. Roztomilá verze. Ta moje odpovídá názoru vědců. Také jejich zuby byly v zubních jamkách a nevyrůstaly přímo z čelisti. Měli různý počet obratlů a žebra byla připojena dvěma kloubními hlavicemi. Jo! A vejce měla skořápku.

Frekventované slovo pro něco jedinečného je ikona, teď nemyslím tu v PC. Dinosauři byli jedineční, stali se ikonou druhohor. Skutečnost, že zanikli, je obecně známa. Tuší se, že náhlý konec těchto gigantů zapříčinila zřejmě nějaká kolize s obřím meteoritem. Já bych tu vinu hodila na vulkány, ty tady nachrlily tolik prachu a kamenů, že by mohly vyplenit celé druhohory dvakrát po sobě.

Jelikož tito majestátní tvorové zanechali docela dost kosterních pozůstatků ,a to hlavně tady v Argentině, mohou tak svými zanechanými důkazy o své totožnosti motat hlavy archeologům a pomoc vyřešit tu otázku: Byli či nebyli?

 

Cuesta de Guanchin

V džungli kaktusářské teorie je trochu naivní si myslet, že existuje něco jako IQK, inteligenční kvocient kaktusáře, který by měl být základní výbavou každého kaktusáře. První charakteristikou kaktusáře je už známý pojem lovec. Lovec, který udělá cokoliv proto, aby našel tzv. nový taxon a přišrouboval mu do názvu své jméno.

Chápu, že slovní popisování kaktusů bylo nezastupitelné v dobách pana Friče a ještě tak možná pana Fridricha Rittera. Ten žil v Jižní Americe a pokud našel nějakou novou kytku, určitě to musel nějak sdělit kámošům do Evropy. V praxi to vypadalo asi tak. Šel, až došel ke svahům nám známým jako Cuesta de Guanchin, a našel na svahu kaktusy. Psal se rok 1955.

Vědecky popisoval asi tak: Tělo ploše kulovité, jednoduché nebo v malých skupinách, k odnožování dochází často nahoře v horní polovině těla, světle zelené, nebo fialově hnědě ojíněné, 3 – 4 cm vysoké a až 11 cm v průměru, s dlouhým řepovitým kořenem; žebra 10 až 12, svislá, příčnými rýhami rozdělená v 15 – 20 mm dlouhé hrbolce. Areoly prohloubené v horní polovině hrbolců, oválné, 5 mm dlouhé, s bílou plstí, pod areolami tvoří hrbolce bradu. Okrajové trny 7 – 9, 3 – 4 páry a jeden směřující dolů, roztažené a směrem k tělu přihnuté, až 25 mm dlouhé; střední trn zřídka 1, nahoru k vrcholu zahnutý, až 30 mm dlouhý, všechny trny růžově hnědé…. atd., atd.

Tato pasáž, co následuje, je super, moje oblíbená. Jakou hrušku myslel? Pamatuju si tolik rozdílných tvarů hrušek, které jsem trhala z hrušní. Třeba myslel tu typicky argentinskou. A čím mě totálně rozsekal? Hláškou – semeno tvaru hrnce a ještě na té drobotině našel bradavky.

Plod hruškovitý, 15 mm v průměru, směrem nahoru se zužující, namodralý, s bělavě růžovými šupinami. Semeno tvaru hrnce, 1 mm v průměru, černohnědé, s kuličkovitými bradavkami……

A bůh ví, kolikrát jsem ještě zašel, a bůh ví, zda se vyšplhal až nahoru. Co ale nezapomněl udělat, poslat kámošům do Evropy i nějakej kaktusovej exemplář V Evropě nervozita panuje, hlavně v závitech Waltera Rausche. A jede se do Argentiny.

A jsme zase na svahu Cuesta de Guanchin. Seňor taky šplhá. Je trochu nervózní, zdá se, že nic nového pod sluncem. Ješitnost je ješitnost, tak doplňuje původní popis kytek: šedozelená epidermis, růžové trny a také široké korunní lístky často jakoby zvlněné.

Tak byly nebo nebyly zvlněné? Taky mě mate ta růžová barva trnů…, nemyslel-li květ. V době nálezu měl tento taxon za horskou formu Gymn. guanchinense, které roste o 1 500 až 2 000 metrů níže, které také dole nalezl. Až po prozkoumání semen doma po poradě s ostatními gymnofily došel k názoru, že jde o nový druh . Gymn. ritterianum.

Problém je taky informační kanál, ze kterého se čerpá. A to je ten další trn kaktusu , o který se klidně dá popíchat. Například předcházející informace o Gymn. guanchiense, které roste o 1.500 – 2000 metrů níže…

Ty Bože Kaktusový, nemohli by ti kluci kaktusářský, co plní klubové stránky na netu těmito pasážemi, je trochu ofrešovat aktuálním přesnějším údajem. GPSky jsou na Google Earth i mezi kaktusáři. Někdy dostupný zdroj informací se může dost lišit od originální verze. Někdy i od verze překládané do češtiny. Píchat či nepíchat…, pardon to je jiná kapitola výzkumu, popíchat či nepopíchat. Hele kluci, já tam taky byla a na ten kopec jsem s Martinem vylezla úplně až na vrchol.

Nádhera, ten výhled do krajiny. Ba ne, i já jsem první hledala kytky, a pak jsem se kochala pohledem na krajinu kolem vrcholu kopce. A chtěla jsem poodhalit tu roušku tajemství, která kytka je vlastně která. Kytky krásný, krásný svým tělem, barvou, otrněním i květy. Souhlasím, že guanchinense a ritteriana se od sebe liší……soudě podle počtu bliznových laloků……. Na chvíli se zase vrátím k citaci z literatury.

Od Gymn. guanchinense se liší Gymn. ritterianum plochým, ve stáří nikoliv krátce sloupovitým růstem, řepovitým kořenem, zpravidla k tělu přihnutými a k němu přiléhajícími trny a široce otevřenými,často pastelově zbarvenými květy s nejčastěji šeříkově růžovými prašníky. Gymn. ritterianum má také větší květ (65 mm dlouhý a 75 mm v průměru s 20 mm dlouhou čnělkou s 10 bliznovými laloky) se zvlněnými korunními lístky a květy tak působí daleko mohutnějším a plnějším dojmem (květy Gymn. guanchinense 50 mm dlouhé a 50 mm široké s krátkou čnělkou s 8 laloky).

Fajn laloky, pokud se najde květ, si umí spočítat každý. Soudím i já. Zároveň je hračka položit rozříznutý květ na milimetrový papír a zapsat jeho délku. Kolik květů se musí změřit, abychom jaksi konstatovali něco, co se blíží průměrné hodnotě? Nejedná se náhodou jen o jeden exemplář?

Každá disciplína má svou vědeckou terminologii. A terminologie barev, ta patří jako šachy mezi královské disciplíny.

Kaktusová královna pohlédne na květ kaktusu a vnímá jeho krásu. Krásu tvaru a i barvy. Samozřejmě si i přivoní, to patří k protokolu. Nikdy, nikdy neuslyšíte z jejich úst vyslovit barvu květu. Chodila na základku a jako každej, měla fyziku. Učila se pro život… řečeno slovy.

Stavba oka způsobuje rozdílné vnímání barev u jednotlivých osob a to i v závislosti na podmínkách, kde právě jsme. Intenzita osvětlení na lokalitě, celková barevnost lokality.

Šeříkově růžová……hmmm to je barvička. A kterou pane myslíte tou pastelovou? To je ta kterou nosí ta roštěnka od vedle?

Nebo předseda klubu kaktusářů se vohodil do pastelový košile? Které tóny barev míchali v textilce, že mu ta pastelová tak sluší?

Míchání barev: Mícháme-li tři nebo více elementárních barev, vnímáme výslednou směs jako pastelovou barvu.

Entonces….barbaro….claro…Cuesta de Guanchin …kvetou kvetou, dole guanchinense a nahoře ritteriana.

Ale ani ta ritterinana na jednom kopci nejsou identická dvojčata…….Každá kytka se pyšní svou originalitou a i jako my lidé svými vrtochy. Osm….hmmmm…osm laloků.

Klobouk dolů, před těmi průkopníky kaktusářů, kteří se na cestu do liduprázdných končin vydávali pešky, někdy i na koni. Kolik dnů a nocí trpělivě čekali, na jednu kytku…až ji najdou....čekali třeba až jim vykvete a budou moct změřit a popsat květ….zmapovat a zakreslit terén podle okolní krajiny …..může si to člověk dneska vůbec představit?

Asi ne. Ale co si už dnes dovedu představit, je vidět růst kytku v její domovině, lehnout si jen tak ne zem, nevrazit si třeba trny akácie do kolena a kochat se a kochat. Na druhou stranu dělat vědeckou teorii o kaktusech mezi stěnami skleníku je taky koníček. Klobouk dolů tambien……v pěstování kaktusů…..i v tom jsou Češi nejlepší.

  Konec 9. dílu  

 

Související články

Argentinské pohledy 2008 - díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.

Patagonie a střední Argentina 2008,
část 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. 
13. | 14. | 15.| 16. | 17. | 18.  | 19. | 20.

Gymno - deník Argentina 2007, část 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21.

Pohled vně kaktusářského světa (02/2009)
Lumír Král: Pod Jižním křížem. Poznámky z velkého vandru po Argentině 
(2. 1. 2007 – 14. 2 .2007)

 

© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630