Patagonie a střední Argentina 2008 (11)

24. 11. 2008 - Ráno vstanu o něco dříve a využívám příležitosti udělat lepší průzkum okolních skal. Po půl hodince lezení po těžko přístupných skalách nalézám jen několik krásně vytrněných jedinců.

Gymnocalycium catamarcense subsp. schmiedianum MT 07-254,
La Puntila – Tinogasta

Při návratu do tábořiště se ke mně přidává smečka psů. Fenu se dvěmi štěňaty nalákám až k autu, kde pro tyto příležitosti máme zásoby starého chleba.

Nocování z 23. na 24. 11. 2008

Myslím, že u nás by si toho patrně pes ani nevšimnul, ale tady je to jiné. Majitelé se o ně asi moc nestarají, a tak začíná boj o to, kdo si z této náhlé hostiny utrhle více pro sebe. 

Ve Fiambala odbočujeme za náměstím, dle informačních tabulí se napojujeme  neomylně k silnici, vedoucí na thermas. Projíždíme prašným údolím mezi jednotlivými hřebeny Sierra de Fiambala a na úpatí zastavuje na lokalitě Tephrocactus alexandrii var. fiambalense. Články tohoto druhu jsou jedny z největších a na tmavém pozadí vypadají velice efektně.

Tephrocactus alexandrii var. fiambalense, Thermas Fiambala

Následující dopoledne trávíme odpočinkem. Po příjezdu zaplatíme nízký celodenní vstupní poplatek. Celý komplex je vybudován z peněz provincie Catamarca a je vidět, že se nijak nešetřilo. Komplex je postaven z přírodních materiálů a citlivě zapadá do zdejší drsné přírody. Nahoře ve skalách vyvěrá teplý pramen o teplotě 64°C. Ten je postupně rozváděn kaskádovitě do jednotlivých umělých nádrží tak, že na vstupu je teplota 43°C a v poslední nádrži 30°C.

Thermas Fiambala

Je samozřejmé, že tyto hodnoty jsou závislé na okolní teplotě vzduchu. Každý návštěvník si může vybrat teplotu, jaká mu nejlépe vyhovuje. Je sympatické, ale zároveň nepochopitelné, že jsme zde celé dopoledne sami. V místní restauraci se ještě naobědváme a vyrážíme nazpět do Fiambala, kde odbočuje na krásnou novou silnici do Palo Blanco.

Gymnocalycium catamarcense f. fiambalense MT 08-364,
Palo Blanco, 7 km západně (1)

Zde se nám podaří bez větších problémů natrefit na cestu, vedoucí kolmo k horám. Jelikož se jedná o obslužnou komunikaci k přivaděči vody pro městečko, je cesta udržovaná. Po 9 kilometrech zastavujeme na prvním průzkumu. Nalézáme několik Pterocactus tuberosus, gymno však žádné. Vracíme se na 7. km a zde mne čeká ve výšce 2300 m veliké překvapení. Máme sice informace, že tu rostou nějaká gymna, ale rozhodně jsem nečekal, že to bude přechod G. catamarcense f. fiambalense - G. spegazzinii, MT 08-364.

Gymnocalycium catamarcense f. fiambalense MT 08-364,
Palo Blanco, 7 km západně (2)

Tak daleko od nejbližšího nálezu u Capillitas. Když se však podívám na mapu, tak mi to připadá logické. Stejná rovnoběžka a stejné terénní podmínky. Byla asi opravdu otázka času, kdy se v této oblasti něco podobného najde. Bude to chtít podrobný průzkum na rovinkách pod prvními horskými masivy, zda se nenajde čistá forma G. spegazzinii. Cesta pokračuje dále, tak by to při další cestě neměl být problém. Ještě sjíždíme asi o 2 km níže a nalézáme další gymna. Tady už převažují znaky populace G. catamarcense f. fiambalense (MT 08-365). Na dohled máme skupinu vysokých stromů. Jedná se o koupaliště.

Nocování z 24. na 25. 11. 2008 - Palo Blanco, 3 km západně

Všechny stromy jsou všechny uměle zavlažované. Místní správce nám tento důmyslný systém ukazuje v praxi. Okolo stromů má udělané hráze z písku a vodu dle potřeby přepouští od jednoho stromu k druhému. Na napájení používá přehrazený přivaděč. Ptáme se na souhlas s nocováním, který bez problému dostáváme. Při dotazu, jestli nám to jeho zařízení nevyplaví v noci stany, se jen usměje a jde nám ukázat přepad vody do buše.

Napadlo mě se zeptat, zda z Palo Blanco nevede ještě nějaká cesta severněji. Na mapě nic není a tak mně překvapuje, že za městečkem je ještě 5 vesniček, které jsou propojeny praškou. Cesta je asi 35 km dlouhá. Dělá oblouk, který se napojuje někde u Hualfin na mezinárodní ruta 40. Toto však podle mapy znamená překonat hřebeny Sierra de Fiambala. Pro naše autíčko, při kvalitě místních cest, věc takřka nemožná. No zítra uvidíme. Ještě předvedení dopravního prostředku pana správce v podobě malé kobylky, která ho po chvilce odváží do městečka a můžeme jít spinkat.

25. 11. 2008 - Už se těším na ještě neprobádanou oblast severně od Palo Blanco. Rychlé zabalení stanů a vyrážíme. Severním směrem opravdu vede z městečka docela slušná cesta. První vesnička je poměrně veliká. Po projetí zkoušíme pokračovat na sever, ale bohužel cesta se po několika kilometrech ztrácí. Vracíme se do vesnice, kde byla odbočka doprava. Ihned po stočení cesty na východ vidíme vzdálenou Sierra de Fiambala. Bohužel asi v půli cesty, po 17 km,  je pro naše autíčko již neprůjezdný brod.

Brod

Hloubka 80 cm a nevybetonované koryto znamená konec jízdy. Asi 1 km před námi jsou sympatické kopečky, a tak se alespoň rozhodujeme udělat průzkum tam. Opravdu po chvilce na hřbítkách nalézáme G. catamarcense f. fiambalense n. prov. MT 08-366.

Gymnocalycium catamarcense MT 08-366, Palo Blanco,
17 km SV, 1 km východně za brodem

Kytky jsou vzhledově stejné, jak včera na předhůří Sierra de Famatina. Velice lituji, že nemohu prozkoumat nepříliš vzdálenou Sierra de Fambala. Je předpoklad, že i tady by měly být přechody ke G. spegazzinii. Tak snad někdy příště, při nižším stavu vody, se mi to splní. Vracíme se k horské bystřině a jelikož je krásný den, využíváme situaci k příjemné koupeli. Poprvé v Argentině zde také nalézáme pemzu. Nejsem odborník na horniny, ale je to asi sopečná vyvřelina. Legrační je, že  kámen, který bych normálně asi neunesl, váží jen pár kilogramů. 

Gymnocalycium catamarcense subsp. schmiedianum MT 08-367,
Tinogasta, 10 km SV, cesta na Questa de Zapata  (1)

Vracíme se do Fiambala, kde si při nákupu potravin Petra všimne včerejšího návštěvníka thermas de Fiambala. Po chvíli konverzace se dozvídáme, že se jedná o Angličana. který si před lety zakoupil jeden ze dvou cabañas na koupališti a vždy tady tráví hnusnou anglickou zimu. Trošku mě otráví dotazem, proč to tak taky neudělám, když mám tak rád Argentinu. Raději se vymluvím na mojí nutnou přítomnost ve firmě v Čechách. Po výměně e-mailových adres a společném foto, se každý vydáváme po svém. Ještě netušíme, že nás čeká docela drsný zbytek dne. V Tinogasta nás ukazatel navádí směr Questa de Zapata. Ihned za městem je tradiční městská skládka, a tak zastavujeme až těsně před stoupáním. V okolní buši vcelku bez problémů nalézáme G. catamarcense subsp. schmiedianum MT 08-367.

Gymnocalycium catamarcense subsp. schmiedianum MT 08-367,
Tinogasta, 10 km SV, cesta na Questa de Zapata (2)

Abych řekl pravdu, jsou úplně stejné jako rostliny, které jsme našli 150 km severněji. První stoupání a první krásné výhledy do údolí v okolí Tinogasta. Rostliny, MT 08-368, napravo na skále, jsou už zase krásně vytrněná schmidiana.

Stanoviště G. catamarcense subsp. schmiedianum MT 08-368,
Questa de Zapata, 200 výškových metrů pod vrcholem

Cesta je docela dobře udržovaná, a tak zatím nic nenasvědčuje tomu, co musí zákonitě přijít. Na mapě je tento úsek jasně vyznačen přerušovanou čarou. Na vrchol stoupání to ještě je pořád cesta. Několik foto na vrcholu ve výšce 1875 m. Křoví, které je všude okolo cesty, je místy od sebe vzdálené jen jeden metr. Jelikož máme nové auto, tak se snažíme přesahující větvičky buď ulamovat a nebo alespoň částečně ohýbat. Znamená to výstup celé zbývající posádky z auta a pochod před autem. Postupně se začínají objevovat v cestě slušné krátery.

Po přejezdu Questa de Zapata

Každých 20 m doplňovat cestu okolními kameny je jistě pro všechny náročné, ještě že se jich tu válí všude veliké množství. Je jasné, že od posledního deště zde žádné auto, ani terénní, nemohlo jet. Jako řidič cítím odpovědnost za případné uvíznutí vozidla, a tak toho mám brzy také dost. Aby toho nebylo málo, tak se na nás při každém zastavení vrhají miliony miniaturních mušek, které však neskutečně koušou. Toto by opravdu nebylo vhodné místo k přenocování. Musíme se dnes dostat někam do nižších poloh, nejlépe až před Londres.

Gymnocalycium catamarcense subsp. schmiedianum MT 08-369,
Questa de Zapata, 150 výškových metrů za vrcholem směrem k Bele

Náhle se před námi vynořuje věž mobilního operátora. Očekávání, že sem někdo musí jezdit dělat údržbu se nenaplňuje.Vlevo u cesty je vidět veliké množství gymen. Je s podivem, že ještě máme chuť na kaktusy. Ale toto je opravdu dobré odreagování. Je až neskutečné, v jakém prostředí tady kaktusy rostou. Vysoké keře a málo světla. Zemina připomíná naše pole. Přesto je zde většina kaktusů MT 08-369 v pořádku.

Lokalita G. catamarcense subsp. schmiedianum MT 08-369,
Questa de Zapata, 150 výškových metrů za vrcholem směrem k Bele

Myslím však, že tomu tak dlouho nebude. Ta situace tady mi připomíná lokalitu G. ochoterenae subsp. vatterii Los Rabonas, kde v místech velikého výskytu kaktusů je dnes jen hluboký stín, vysoké křoví a žádný kaktus. Celá populace se však přesto úspěšně přesune na pro ní výhodnější stanoviště, pokud do toho ovšem nezasáhne člověk svojí činností. 

Postupně se začíná šeřit, a tak raději odjíždíme. Po několika km stejné situace je vidět napravo pod svahem obydlený statek. Tady se už začíná cesta postupně lepšit. Je už trochu udržovaná, a tak máme ulehčenou práci. Nejhorší je snad už za námi. Několik brodů a krátké popohánění krávy po cestě, která ne a ne uhnout.

Již za úplné tmy nalézáme vedle cesty vhodné místo pro postavení dvou stanů pod velikou akácií. Ještě vyčištění prostoru od obrovských trnů a můžeme stavět stany. Je asi deset hodin večer. Máme toho všichni opravdu dost, a tak zalézáme ihned do stanů a jdeme spát. Je však pravda, že takovéto situace přináší jedny z největších dobrodružství  cesty a později se na ně často vzpomíná. Průjezd po krásné asfaltce většinou moc zážitků nepřináší a je vhodný jen k větším přesunům po této nádherné zemi.¨

 

Související články

Patagonie a střední Argentina 2008,
část 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.| 16. | 17. | 18. | 19. | 20.

Gymno - deník Argentina 2007, část 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21.

Pohled vně kaktusářského světa (02/2009)
Seznam polních čísel MT - Martin Tvrdík (02/2009)
Lumír Král: Pod Jižním křížem. Poznámky z velkého vandru po Argentině 
(2. 1. 2007 – 14. 2 .2007)