Speciální internetové noviny o kaktusech a sukulentech

Titul

Kaktusářský elektronický občasník

Leden 2009 - číslo 92.

Vše o kaktech a jejich pěstitelích

Úvodník a PF 2009 od Pavlíčků Gymno - deník, Argentina 2007 (13)   Ve sbírce Libora Kunteho (úvod) Společný výlet do nitra Sierra de Parras  Pediocactus simpsonii (3) Zadáno pro kaudexofily (15) Zájezd chrudimských kaktusářů za jihomoravskými sbírkami 2008 (3) Opožděný pozdrav z dovolené  Vykradli jsme pro vás... z webu Ivy a Jirky Jandových  Botanický slovník (17) Přírodovědný kaktusářský kroužek v Bílině  Recenze nové knihy: Okrasné rostliny tropů a subtropů Foto měsíce - leden 2009  Inzerce Antálkova drobná poezie (9) PF 2009 od našich čtenářů Pozvánka na I. KAKTUSÁRSKY PLES


R U B R I K Y

 

   Fotoarchív  

Objednejte si CD Internetové noviny CACT.CZ 2001-2006
CD 2001-2006

Chrudimský kaktusář

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
Internetové noviny
I. N. CACT

Internetový měsíčník neregistrované skupiny přátel kaktusů a jiných sukulentů!

Příspěvky jsou vkládány průběžně!
Zveřejňujeme vše, co za to stojí a dokonce i to, co za to nestojí!

Redakční kruh:
Libor Kunte a jeho mladí přátelé
Pavel Pavlíček a jeho staří přátelé

Editor a webmaster novin:
Zdeněk Podešva

Cheffwebmaster webu Cact.cz:
Vladislav Zatloukal


Pokud víte o nějaké novince ze světa kaktusů, napište to do našich novin! Příspěvky zasílejte na adresu editora.

Jestliže se Vás jakýkoliv z článků dotkl, využijte možnosti na odpověď, kterou jsme povinni dle Tiskového zákona uveřejnit.

Veškeré člány a fotografie, pokud nejsou označeny symbolem ©, jsou uvolněné k dalšímu nekomerčnímu použití, ovšem za přepokladu, že u takové práce bude uveden jejich autor.

 

Adresa redakce:
pavlicek@chrudim.cz

 

 

Úvodník a PF 2009

Nejdříve bych chtěl několika slovy napsat jakýsi úvodník. Oficiální a velmi seriozní naleznete v časopise Kaktusy, který vydává naše společnost, a bude ho určitě psát vedoucí redakční rady nebo sám nový prezident pan Jaroslav Vích. Na mne tedy zbývá, abych Vás do nového roku přivítal méně oficiálně, o to však srdečněji. Už proto, že většina z Vás je nejen čtenářem těchto novin, ale i odběratelem dalších našich služeb, za což jsme Vám zavázáni…číst 


Pediocactus simpsonii (3)

V předcházejících dvou příspěvcích jsem vám ukázal nádherné Pediocactus simpsonii z lokalit v Koloradu. Nejčastěji jsem se ale s tímto druhem setkával asi v Utahu, kde jsem strávil několik let. Tak například přímo na kraji krásného městečka Torrey, které leží západně od velmi fotogenického národního parku Capitol Reef, jsem viděl krásné, velké a ploché rostliny tohoto velmi rozšířeného druhu. Pediokaktusy zde měly super otrnění…číst


Zadáno pro kaudexofily
Euphorbia maritae Rauh (1999). Kdo si potrpí na kaudexy, které jsou vidět už z velké dálky a kterak nepřehlédnutelným způsobem trčí ze substrátu, ať si mj. sežene druh, který vám dnes představuji. Profesor W. Rauh při sestavování popisu se rozhodl pojmenovat rostlinu podle Marity Specks, která ji spolu se svým manželem objevila v Tanzanii, v oblasti Morogoro. Je to geofyt s krásným cylindrickým kaudexem, jenž může mít na bázi 5 až 10 cm v průměru a dorůstá do výšky 10 až 20 cm. V přírodě je kaudex ukrytý až 15 cm hluboko v zemi a k povrchu vyhání jen max. 1 cm tlustý stonek s adventivními pupeny. Nadzemní stonek je dužnatý, maximálně 20 cm vysoký a jen řídce větvený. Vstřícně postavené listy jsou jednoduché, přisedlé, kopinaté, s relativně velkou plochou čepele…číst


Recenze nové knihy: Okrasné rostliny tropů a subtropů
V prvním týdnu roku 2009 se na pultech knihkupectví objevila kniha, která je volným pokračováním dva roky staré edice nakl. Grada zvané „Svět rostlin.“ V obecné části najdeme kapitoly o vymezení tropů a subtropů, o rostlinných formacích těchto oblastí a kapitoly se stručnými zásadami pěstování okrasných rostlin. Speciální část je rozčleněna do kapitol: Suchozemské byliny,Vodní byliny, Liány, Cibuloviny a hlíznaté rostliny, Kaktusy a sukulenty, Keře a polokeře, Stromy a Palmy. Knihu uzavírají rejstříky latinských a českých jmen rostlin. Speciální část soustřeďuje na relativně malé ploše velké množství informací a charakteristiky každého druhu doprovází kvalitní fotografie (často pořízená v místech původního výskytu…číst


Inzerce
Připravuje se výroba
pořadačů pro Atlas kaktusů
Budou stejné, jako byly typy, které se prodávaly dříve.
Cena 150 Kč/kus.
Bude vyrobeno pouze omezené množství, zásoby však určitě vydrží do konce roku 2009číst 


PF 2009 od našich čtenářů
 
 

Společný výlet do nitra Sierra de Parras
Když se do Mexika vypraví dvě spřátelené skupiny ve stejném termínu, je jasné, že se dříve či později musejí potkat. Setkání jsme proto předem naplánovali. Mělo se tak stát u západního cípu Sierra de Parras, kde se nacházel náš společný cíl vhodný k takovéto hromadné akci – uzavřené údolí uvnitř hor, které pracovně nazýváme „Oko“. Je to místo, které ze satelitu láká kdekoho, dostat se tam však, to vyžaduje určité úsilí. Vraťme se ale na chvíli na začátek. Na místo plánovaného setkání dorazila naše výprava už den předem. Následující ráno jsme podnikli celodenní výlet do hor západní Sierra de Parras. Když jsme pozdě odpoledne znaveni slézali dolů, viděli jsme, že kluci už také dorazili…číst 


Ve sbírce Libora Kunteho

Vážení a milí, již několikátý rok se mi dostává cti podílet se na obsahu prestižních kaktusář-ských novin vydávaných internetovou formou naším milým kaktusářským velmožem Pavlem Pavlíčkem. V závěru roku 2008 mě PP oslovil s přáním, abych své aktivity směrem k novinám rozpohyboval ze stavu jedna ke stavu alespoň šest (když už ne deset), a to nejlépe realizací následujícího záměru. Byl jsem vyzván, abych převzal rubriku Měsíc ve sbírce LK. Pravdou zůstává, že uveřejnit úspěchy ze sbírky v lednu, únoru a březnu, je poněkud složité. Mnohem lépe bych se mohl prezentovat měsíční probírkou uschlých, shnilých a jinak zničených rostlin, ale to by jistě nebylo motivující, inspirativní a snad ani nijak obdivné. Budu se tedy snažit ukázat tyto první tři měsíce rostliny, které jsem nafotil u mne ve sbírce v minulosti a nebo bych si je moc přál, aby byly u mne ve sbírce v současnosti…číst 


Opožděný pozdrav z dovolené
Nebýt poslední víkend v září v Chrudimi je jako nebýt vůbec. Vím to, a přesto jsme letos zhřešili a odjeli tou dobou za sluníčkem a trochou tepla na Tenerife. Budiž nám jako polehčující okolnost přičteno, že jsme rostliny tučnolisté ani na dovolené prakticky nespustili z očí. Ve chvíli, kdy v chrudimské Transportě vrcholila sobotní burza, my jsme šlapali vzhůru kopci v nadmořské výšce asi 1500 metrů, abychom brzy po obědě dorazili do měsíční krajiny zvané Paisaje Lunar. Když jsme konečně stanuli na tom odlehlém místě mezi bílými kužely silně zvětralých skal, naše nohy se bořily do silné vrstvy světlé lávové drti. Přestože široko daleko nerostl jediný sukulent ani kaktus, naši oblíbenci mi okamžitě vytanuli na mysli při pohledu pod sebe. V tomhle by se to pěstovalo! Protože vedle mne stál Vašek Navrátil, což je kaktusář takřka ortodoxníčíst 


Antálkova drobná poezie

Medúza pozpátku
Jenda Kuldan na burze
Koupil malou medusae
Caput-to je hlavička
Září kupci očička.
Jak čerpadlo značky Sigma
Bude bumbat tahle stigma.
Jaká stigma? ? Digito!!!
Jásá celé šapitó.
To zas bylo cirkusu
Kvůli tomu kaktusu.
Botanici zařádili
V jiný rod ji zařadili.
Dali tenhle krásný hit
Vedle, nám už známých, fyt.
Kytka zdobí nyní skleník
Pochvaluje sobě Jeník:
Ani Fidel Castro
Nemá doma tohle Astro,
Odpustí mi zajisté
Zapřisáhlí lingvisté
Tohle slovní pitvání
A veršíky plýtváníčíst 


Pozvánka na I. KAKTUSÁRSKY PLES
Vážený klub, vážený pestovateľ kaktusov a ostatných sukulentov, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na I. KAKTUSÁRSKY PLES členov a priaznivcov Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára (února) 2009 v Spoločnej sále Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Program večera je uvedený v pozvánke, ktorá je prílohou tohto textu. Z organizačných dôvodov Vás prosíme o záväznú objednávku vstupeniek do 15. 2. 2009. K objednávke je potrebné uviesť počet zúčastnených osôb, spôsob platby a prípadný počet lôžok na ubytovanie. Každému záväzne prihlásenému účastníkovi bude mailom potvrdená jeho účasť aj s potrebnými a požadovanými doplňujúcimi informáciami. Úhrada vstupeniek je možná na účet KKaPS Piešťanyčíst 

 

 
 
 

Gymno - deník 2007 (13)

26. ledna 2007 - Při vjezdu na hlavní cestu je informační centrum. Jdu se zeptat na cestu k indiánským ruinám, které by měly být již nedaleko. Musíme se vrátit asi 15 km a zde odbočit do nitra pohoří. Opravdu veliká cedule ukazuje Quebrada del Hualco, indiánské ruiny. Včera jsme to nějak přehlédli. Cestu nám neomylně ukazují cereusy, které slouží jako patníky podél silnice. Na konci je malé parkoviště, které je po ránu ještě úplně prázdné…číst


Zájezd za sbírkami (3)
Sobotní den jsme zakončili prohlídkou sbírky pana Miroslava Marka ve Velkých Pavlovicích a můžu všem říct „stálo to za to“. Pan Marek je výborný hostitel. Ještě než nám dovolil nahlédnout do skleníků, ochutnali jsme z několika druhů skvělých likérů a vín.Kaktusy pěstuje už čtyřicet let. Tehdy na Floře Olomouc koupil manželce za pětikačku Mammillária centricirrha. V dalších letech obtížně sháněl takové rarity jako třeba Aztekium, Lophophora.…číst 


Vykradli jsme pro vás... z webu Ivy a Jirky Jandových 
Seznamovat kaktusáře a s nimi spřízněné „zelináře“ s Lídou a Pavlem je zbytečným kopáním do otevřených vrat. Mohl bych vyzdvihnout jejich obrovské zásluhy o rozvoj kaktusářství u nás, poblahopřát jim do dalších let mnoho elánu atd., ale jak znám Pavla, řekl by mi: „To si nech na schůzi, vole!“ Začátkem osmdesátých let jsem začal uskutečňovat svůj již druhý pokus stát se kaktusářem. V té době už byl Pavel Pavlíček mezi kaktusáři pojmem, a Chrudim proslavená po celé republice díky zdejšímu mimořádně činorodému spolku kaktusářů. V roce 1982 vybuchla v mnoha poštovních schránkách po celé republice časovaná bomba v podobě čtyřicetistránkového nabídkového katalogu semen a kaktusářských potřeb…číst 


Přírodovědný kaktusářský kroužek v Bílině
Kroužek kaktusářů v Bílině vznikl v září roku 2008. Jako zajímavé bych pro tento kroužek na začátek řekl, že se nezabývá jen o kaktusy jako hlavní téma ale i o další sféru sukulentů, lithopsů a hmyzožravých rostlin. V kroužku se děti učí nejen o přesazování,množení a pěstování rostlin ale také o poznávání druhů semen a rostlin. Mohu říci, že i když jsou na kroužku zatím pouze dvě děti, jeví o rostliny veliký zájem a jsou nadšeny z rostlin, které si odnášejí domů. Těší se na výsevy které na jaře budou dělat a na začátek léta kdy s dětmi budeme i roubovat. Plánujeme návštěvu Botanické zahrady v Teplicích a návštěvu soukromých sbírek v okolí. Našimi sponzory rostlin a semen je spolek kaktusářů v Teplicích, př. Pavlíček a já osobně. Jako vedoucí kroužku jsem nadšen, že jsem mohl kroužek založit a předat mé zkušenosti mladší generaci. Dále máme na kroužku k dispozici projektor, kde si promítáme fotografie ze soukromých sbírek…číst


Foto měsíce - leden 2009
Vážení, do rubriky FOTO MĚSÍCE Vašich I. N. Vám, s dovolením, posílám dvě fotografie Echinocereus rubispinus L 088. Tato rostlina má podle mne mimořádný květ- tvarem, barvou, leskem. Ostatní rostliny tohoto druhu mi kvetou „běžně“…číst 


 
 
Poslední aktualizace 24.01.2009