Chrudimské květináčky na Slovensku


4x4  5x5  6x6  8x8  10x10 cm

+ nové 16x16 cm


dodává

ALVEX GROUP
divizia Garden
Štefánikova 35
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji

kontakt :
Tel.: 02-45 944 211
Fax: 02-45 944 113
Mobil: 0903 40 40 67
E-mail: info@alvexgarden.sk

www.alvexgarden.sk