Jak jsme vystavovali

A děti se tou prácí v kroužku ohromně baví


Prodejní výstava kaktusů a sukulentů, pořádaná dětmi z kaktusářského kroužku školní družiny při základní škole Buštěhrad začala dne 30. 9. 2008 přesně v deset hodin dopoledne. Po žácích prvního stupně školy si ji prohlédli i ti starší a od 13 do 16 hodin byla zpřístupněna veřejnosti.Vestibul staré budovy školy se zaplnil stoly s živými výstavními exponáty. Součástí byly fotografie kvetoucích kaktusů a textové materiály, na kterých se návštěvníci měli možnost seznámit s informacemi o domovině kaktusů a dalších sukulentů, o jejich pěstování, ochraně i využití.

Děti se pochlubily výpěstky, o které pečují přímo ve škole, a také donesly své rostliny z domova. Postávaly u svých kaktusů a snažily se odpovídat na mnohdy všetečné otázky dětí i dospělých.

Malovaná poděkování pro návštěvníky výstavy

Na jedněch z nich jsou knoflíky pro štěstí od malých kaktusářů,
což byl dárek pro návštěvníky

Všichni měli radost z velké návštěvnosti rodičů, stálých sponzorů, významných hostů, příznivců a přátel. Jejich počet odhadujeme podle zápisů ve výstavní knize a množství rozdaných upomínkových předmětů na sedmdesát.

Osobně se přijeli podívat manželé Stříbrných z Prahy - Modřan

Pan B. Douša z Buštěhradu, který nás po shlédnutí pozval do svého skleníku

Nejen toto je výborné povzbuzení pro rozvíjení neobvyklé záliby dětí. Výstavu navštívil i předseda Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Kladně Ing. A. Novák a nabídl nám kromě jiného i odbornou pomoc. Na další spolupráci s dospělými kaktusáři se velmi těšíme.

Předseda Spolku kaktusářů z Kladna, pan Ing. Antonín Novák

Na výstavě nechyběl ani prodejní koutek s rostlinami (a cenami od pěti do dvaceti korun). Ty již nebylo možné dále pěstovat ve třídě z důvodu nedostatku místa na okenních parapetech a stolech. Malí kaktusáři byli smutní, že se s nimi musí rozloučit, ale smutek se rozplynul ve chvíli, kdy začali rozdělovat získaný finanční obnos a uvažovat, jak s ním dále naloží.

Dnes víme, že jeho první část bude zaslána dětem do sesterské školy Haparquilla v Peru. Druhá část zůstane v záchranné stanici AVES v Brandýsku u Kladna. Tam žije sýc rousný, kterému děti ze školní družiny přispívají na krmivo. Za zbytek budou nakoupeny kaktusářské pomůcky a ochranné prostředky pro rostliny.

Život kroužku je presentován i na webu

Text a foto:
Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka
školní družiny při ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštěhrad
 

(C)

zpět