Kaktusářský kroužek při ŠD Buštěhrad


Při jednání výboru Společnosti pěstitelů kaktusů (...) padla řeč i o existenci, resp. spíše neexistenci kroužků mladých kaktusářů. Těch kroužků není v republice mnoho, myslím, že byla řeč asi o 3. Jedním z nich je i kaktusářský kroužek při školní družině v Buštěhradu. Nyní předkládáme jejich stránku ze školního webu. Všimněte si, že navázali i spolupráci se školou v Peru, což pokládám za obdivuhodné. Vše se tak děje díky snaze a nadšení paní Holeyšovské, škoda že podobný nadšenec chybí třeba v Chrudimi (ale i v Brně, Pardubicích či Hradci...). Už i proto, že v Chrudimi jsme řadu let kroužek vedli, a dnes jsou některé „děti“ coby třicátníci zpátky mezi námi ve spolku. Jeden nám píše dokonce až z Kanady... (pp)
 

Zájmové kroužky školní družiny - Kaktusářský kroužek
 
Kaktusářský kroužek dětem přibližuje prakticky rozmanitost přírody. Poznávají zvláštnosti růstu a vývoje rostlin ze vzdáleného kontinentu. Svá pozorování využívají, hodnotí a zaznamenávají.
 
 
Učí se vysévat rostliny, množit je dalšími způsoby, pikýrovat i ošetřovat proti škůdcům. Vytvářejí tzv. „rodné listy“ sukulentních rostlin, což není nic jiného, než zhotovování latinsky psaných popisek jednotlivých druhů.
 
Získávají nové, neobvyklé vědomosti, ze kterých budou moci čerpat i ve svém budoucím, dospělém životě. Kroužek spolupracuje s místními kaktusáři, kteří za dětmi docházejí. Svého největšího sponzora a příznivce však žáci mají až v dalekém Třinci.
 
 
 

(C)

zpět