HI - HY

I - IZ

JA - KV

I. 0. S.

International Organisation for Succulent Plante Study (Mezinárodní organizace pro výzkum sukulentů, Wageningen, Holandsko)

IAPT

International Association for Plant Taxonomy and Nomenclature (Mezinárodní organizace pro rostlinnou syatematiku a nomenklaturu v Utrechtu)

ICBN

International Code of Botanical Nomenclature (Mezinárodní pravidla botanické nomenklatury)

iacuensis

pův. Iacu (Brazílie)

ianthinanthus

s fialovými květy

ianthinus

fialkově (modře, fialově) kvetoucí

ianthothelis

s fialovými bradavkami

ibidem (ib., ibid.)

tamtéž (např. v citaci)

ic.

icon

icaensis

pův. Ica (Peru)

icamolensis

pův. Icamol (Mexiko)

icensis

pův. Ica (Peru)

icon (ic.)

vyobrazení, obraz

iconicus

věrně zpodobený

icosagonoides

podobný druhu "icosagonus"

icosagonus

dvacetižeberný, dvacetihranný

icosiphyllus

dvacetilistý

ictericus

žlutý, slámově žlutý

ictidurus

odolný, tvrdý

id est (i. e.)

to je

idem (id.)

tentýž

idiosa

zvláštní (ř. idios = zvláštní, rozličný)

ignacionensis

pův. San Ignació (Paraguay)

ignavus

mdlý

ignescens

červený jako oheň, ohnivý

igneus

červený jako oheň, ohnivý

ignoratus

neznámý, nepoznaný, přehlížený

ignotus

neznámý

iguatemiensis

pův. Iguatemi (Brazílie)

illegitimus

falešný, neověřený, nepravý, nepoznaný

illepidus

bez šupin, nezdobený

imbecillis

oslabený, zesláblý, slabý

imbricans

uspořádaný jako tašky (došky) na střeše, "střechovitý"

imbricarius

uspořádaný jako tašky (došky) na střeše, "střechovitý"

imbricatus

uspořádaný jako tašky (došky) na střeše, "střechovitý"

imitans

napodobující

imitatus

napodobený, podobný

immaculatus

neskvrnitý, bez skvrn

immarginatus

neohraničený, neovroubený

immaturus

nezralý, nedospělý

immediatus

bezprostřední

immemoratus

dosud neuváděný, nevzpomínaný, nový

immersus

ponořený

immistus

přimíšený

immobilis

nepohyblivý

immunis

odolný, málo citlivý

impar

nepárovitý, lichý

impeditus

nepřístupný

imperator

vladař

imperatus

vládnoucí

imperfectus

nedokonalý, neúplný, zakrnělý, nedostatečný

imperforatus

neproděravělý

imperialensis

pův. Imperial (Peru)

imperialis

císařský, královský, vznešený

impervius

neschůdný, neprůchodný

impexicomus

s huňatou chocholkou, a neučesanou kšticí

implexus

spletený, plstnatý, propletený

implicatus

zavinutý, zamotaný, spletený

impressus

vtisknutý, vtlačený, vmáčknutý

impudicus

nestydatý, nestoudný

in

v (předložka; např. in Schumann - v díle Schumanna)

in-

bez, ne-

inaequalis

nerovný, nestejný

inaequidens

nestejně zoubkovaný

inaequilateralis

nestejnostranný

inaequispinus

s nestejnými trny

inaequus

nerovný, nestejný

inaguensis

pův. ostrov Little Inagua (Bahamy)

inaiae

(Ina Y. Craigová, manželka dr. R.T. Craiga)

inamoenus

nehezký, nevzhledný

inapertus

neotevřený

inarmatus

neozbrojený, bez trnů

inarticulatus

nečlánkovaný

incachacanus

pův. Incachaca (Bolívie)

incahuasinus

pův. Incahuasi (Argentina)

Incaia

pův. Baňos del Inca (Peru)

incaicus

1. incký, podle původních obyvatel Peru - Inků; 2. pův. Baňos del Inca (Peru)

incanus

šedý, šedivý

incarnadillus

masově zbarvený, červený

incarnatus

masově zbarvený, červený

incatus

neostrý

incertus

nejistý, nejasný, neurčitý

incisifolius

s naříznutými listy, s třásnitými (roztřepanými) listy

incisus

naříznutý, třásnitý, rozeklaný

incl.

inclusive

inclinatus

vehnutý, ohnutý dovnitř

inclinis

přikloněný, piřhnutý, skloněný

includens

uzavírající, uzavřený

inclusive (incl.)

včetně

inclusus

uzavřený

incomparabilis

nesrovnatelný

incompletus

neúplný, nedokonalý

incomptus

nešlechtěný, jednoduchý, nepěstěný, zanedbaný

inconcinnus

neladný

inconfluens

nesplývavý, netvořící shluky

inconspicuus

nenápadný, nevýrazný, nevzhledný, neúhledný

inconstans

nestálý, proměnlivý

inconstrictus

nesvázaný, nespoutaný

incrassatus

zesílený, ztloustlý

incrustans

inkrustující, okoralý

incrustatus

inkrustovaný, s kůrou (škraloupem), ztvrdlý

incuiensis

pův. Incuió (Peru)

incultus

nekultivovaný, nepěstěný

incumbens

přiléhavý, polehlý

incurvatus

dovnitř zakřivený, zahnutý

incurvispinus

s trny zahnutými dovnitř

incurvus

dovnitř zakřivený, zahnutý

indecoratus

nezdobený, ošklivý, bez ozdoby

indecorus

nezdobený, nepěkný

indefinitus

neurčený, nejistý, neurčitý

indensis

pův. Inde (Mexiko)

indeterminatus

neurčerný

indicus

indický

indiffereus

nelišící se, nevýrazný, nerozlišitelný

indivisus

nedělený, nerozdělený

indumentum

viz odění

indurans

tvrdnoucí, tuhnoucí

induratus

ztvrdlý, ztuhlý

indurescens

tvrdnoucí

indutus

oděný, přikrytý

inermis

neozbrojený, bezbranný, beztrnný

inferior

nižší, nízký, dolní, spodní

infernillensis

pův. Infernillo (Mexiko)

infernilloeneis

pův. Infernillo (Mexiko)

infimus

nejdolejší, nejspodnější, nejnižší

inflatus

nadmutý, nafouklý

inflexisetus

se štětinami ohnutými dovnitř

inflexus

dovnitř ohnutý, zahnutý, podvinutý

inflorescens

v květenství, kvetoucí

inflorescentium

viz květenství

infra

vespod, dole, nízko

infractus

nalomený, zlomený, podlomený

infundibuliformis

tvaru nálevky, nálevkovitý

ingens

neobvykle veliký, obrovitý, ohromný

initialis

počáteční

inncuensis

pův. Incuió (Peru)

innominatus

bezejmenný, neznámý, nepojmenovaný

inodorus

nevonící, nevonný

inopleus

neozbrojený, beztrnný

inoplus

neozbrojený, beztrnný

inops

bezmocný, bezbranný, ubohý

inordinatus

neuspořádaný

inornatus

neozdobený, prostý

inquisivensis

pův. Inquisivi (Bolívie)

inquisiviensis

pův. Inquisivi (Bolívie)

insanus

nezdravý

insertus

vsazený, vložený, připojený

insidens

usazující se, sedící, usedlý

insigniflorus

s nápadnými květy; též: se znamenanými (flekatými) květy

insignis

nápadný, význačný, označený, znamenaný

insolitus

neobyčejný, neobvyklý, vzácný

inspersus

pokropený, kropenatý, roztroušený

insularis

rostoucí na ostrově, ostrovní

insulensis

rostoucí na ostrově, ostrovní

intactus

neporušený, nedotčený

integer

nedotčený, neporušený, celý, nedělený, celokrajný

integrifolius

celolistý, s nedělenými listy

integumentum

integument, obal vajíčka

intensus

sytý (barva), silný, intenzívní

inter

mezi

intercalaris

interkalární, vsunutý

interior

vnitřní

interjectus

vložený, úložený mezi něčím

intermedius

prostřední

intermixtus

promíchaný, smíšený

internodium

článek lodyžní, bezlistá část lodyhy mezi dvěma uzlinami (nody)

internus

vnitřní

interpositus

uložený (ležící) mezi, uvnitř

interruptus

přerušený, oddělený

intertextus

utkaný, propletený, vetkaný, protkaný

intimus

nejvnitřnější

intina (intinium)

vnitřní vrstva buněčné stěny pylového zrna, chemicky málo odolná, málo diferencovaná

intonsus

nestříhaný, zarostlý (vousatý)

intortus

zkroucený, stočený dovnitř, vpletený

intra-

uvnitř, vnitro-

intracelullaris

vnitrobuněčný

intricatissimus

nejzamotanější, nejspletenější

intricatus

zamotaný, zapletený, spletený

introflexus

ohnutý, zakřivený dovnitř

introrsus

obrácený dovnitř, směřující do středu

intrusus

vtisknutý, vtlačený

intumescens

tloustnoucí, bobtnající

inuncinatus

bez háčků

inunctus

pomazaný, umaštěný, potřený

invalidus

slabý, nedokonalý, vadný, nemocný, neplatný

inversus

inverzní, převrácený, obrácený, otočený

invictus

neporažený, nepřemožitelný, nezdolný

involucellum

viz zákroveček

involucratus

přikrytý, zakrytý, obalený

involucrum

viz zákrov

involutus

dovnitř vtočený, vehnutý, podvinutý

ipatianus

pův. Ipati (Bolívie)

iquiquensis

pův. Iquique (Chile)

irecensis

pův. Ireco (Brazílie)

iridescens

duhově zářící, duhový, měňavý

irigoyenii

(dr. Bernardo Irigoyen, argentinský prezident)

irradians

zářivý, paprskovitý; též: bez paprsků

irregularis

nepravidelný, iregulární

irritabilis

dráždivý

irroratus

orosený

isabellinus

plavě žlutý, bledožlutý, plavý

iscayachensis

pův. Iscayachi (Bolívie)

Islaya

pův. Islay (Peru)

islayensis

pův. Islay (Peru)

isogonus

se stejnými žebry, stejnohranný

Isolatocereus

(ř. isos = stejný, rovnoměrný, stejnoměrný; lat. latus = strana; cereus se stejnoměrnými stranami, žebry)

isolatus

stejně široký; též: izolovaný, ojedinělý, osamělý

isomorphus

izomorfní, stejný tvarem

isos (ř.)

stejný

isotypus

viz izotyp

isotypus

duplikát holotypu, dokladový exemplář, část sběru sebraného sběratelem v téže době

itaberensis

pův. Itaberá (Brazílie)

itabirabensis

pův. Itabiraba (Brazílie)

italicus

italský

itambezinhoensis

pův. Itambezinho (již. Brazílie)

itaobimensis

pův. Itaobim (Brazílie)

itapuensis

pův. Itapua (Paraguay)

itatiayae

pův. Mount Itatiaya (Brazílie)

ithyacanthus

s rovnými, přímými trny

ithypetylus

s rovnými, přímými korunními plátky

iubatus

s hřívou, hřebenem, hřívnatý

iucundus

milý, příjemný, roztomilý, lahodný

izomorfní

viz isomorphus

izotyp duplikát holotypu, dokladový exemplář, část sběru sebraného sběratelem v téže době
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY | H - HE | HI - HY | I - IZ | JA - KV

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz