A - AL

AM - AZ

BA - BU

amabilis milý, líbezný, roztomilý, příjemný
amambayaensis pův. Sierra de Amambaya (Paraguay)
amarellus nahořklý
amargensis pův. Monte Amargo (Chile)
amarus hořký, nahořklý
amaurus tmavý, nejasný
amazonicus amazonský, pův. Amazonas (Peru)
ambatoense pův. Sierra de Ambato (Catamarca, Argentina)
ambatoensis pův. Ambato (Ekvádor)
ambiguus klamný, neurčitý, pochybný
amblayensis pův. Amblayo (Argentina)
ambly- tupo-
amblyo- tupo-
amblyogonus s tupými žebry, hranami
amblypetalus s tupými korunními plátky
ameranthus nevadnoucí
americanus americký
amethystinus ametystový, fialově modrý
amictus oděný, zakrytý
ammophilus pískomilný, milující písek
ammotrophus rostoucí na písku
amoebus měnící tvar, podobu
amoenissimus nejmilejší, nejlíbivější
amoenus krásný, líbezný, půvabný
amorphus beztvarý
amplectus ovinutý
amplexus objímavý
ampliatus rozšířený, nafouklý
ampliocostatus se širokými a četnými žebry
amplus rozsáhlý, široký, velký, nápadný, početný
ampulliformis měchýřkovitý, lahvovitý
Anacampseros (čel. Portulacaceae; ř. anakampto = vrátím; eros = láska; „růžička lásky“)
anacamptus ohnutý
anacanthus beztrnný
anahuacensis pův. Anáhuac (Mexiko)
analogicus obdobný, podobný, odpovídající
anancistrus s hákovitými trny obrácernými vzhůru
ancashensis pův. Ancash (Peru)
anceps dvojhlavý
ancistracanthus hákovitě trnitý
ancistratus s háky
ancistrinus hákovitý
ancistro- hákovitě (ř. ankistron = hák)
Ancistrocactus (ř. ankistron = hák; kaktus s hákovitými středovými trny)
ancistrohamatus hákovitě trnitý
ancistroides hákovitého vzhledu
ancistrophorus nesoucí háky
ancylacanthus křivotrnný
andalgalensis pův. Andalgala (Argentina)
andeanus andský, pův. Andy
andicola andský, domovem v Andách
andinus andský, domovem v Andách
andreaeanus (Wilhelm Andreae, 1895-1970, pěstitel kaktusů, Bensheim, Německo)
andreceum (androeceum) soubor tyčinek v jednom květu
androfor prodloužená osa mezi obalnými částmi květu a andreceem u samčích jednopohlavných květů
androphorum, androphorus prodloužená osa mezi obalnými částmi květu a andreceem u samčích jednopohlavných květů
anemofilie větrosnubnost,, větrosprašnoat, opylování rostlin větrem
anemogamie (anemogamia) větrosnubnost,, větrosprašnoat, opylování rostlin větrem
angelensis pův. ostrov Angel de la Guardia (Mexiko)
angelesii (Angeles Graciela, menželka sběratele kaktusů R. Kieslinga)
angosturensis pův. Angostura (Bolívie)
anguilarii (Edgar Aguilar, sběratel kaktusů)
anguineus úzký, štíhlý, hadovitý
anguiniformis úzkého tvaru
anguinus úzký, štíhlý, hadovitý
angularis hranatý
angulatus silně, výrazně hranatý
anguliger nesoucí rohy, hrany
angulosior hranatější
angulosus bohatě hranatý
angustatus zúžený
angusticeps se zúženou hlavou
angusticostatus se zúženými žebry
angustiflorus úzkokvětý
angustifolius úzkolistý
angustifrons s úzkými listy
angustior užší
angustipetalus s úzkými korunními plátky
angustispinus s úzkými trny
angustissimus nejužší, nejtenčí
angusto-striatus s úzkými pásky
angustus úzký
anisacanthus s nestejnými trny
anisitsii (univ. prof. dr. Daniel Anisits, Asunción, Paraguay)
aniso- nestejně
Anisocereus (ř. an = ne; isos = stejný; cereus vytvářející rozdílné stonky v mládí a v dospělosti)
anisogonus nestejně hranatý
anisophyllia anisofylie, různolistost, různotvárnost listů
annectens připojující, připevňující se
anniana (Anni, manželka botanika A.B. Laua)
anno (a.) roku
annotinus loňský, z minulého roku
annulatus kroužkovitý, prstencovitý
annulus prstenec
annuus roční, jednoletý
anomalis nepravidelný, neobvyklý, odchylný
anthera viz prašník
antherostele kvetoucí sloup (ř. antheros = kvetoucí; stele = sloup)
anthodium viz úbor
anthonianus (dr. E. Anthony, USA)
anthos (ř.) viz květ
anticus přední; též:starý, starodávný
antigueneis pův. 1. ostrov Antigua (Závětrné ostrovy, Malé Antily) 2. Antigua (Guatemala)
antillanus antilský, pův. Velké a Malé Antily
antiquus starý, prastarý, antický
aoracanthus s mečovitými trny
apelii (Adolf Apel, zahradník v Halberstadtu, Sasko)
apertus otevřený
apetalus bezplátečný, bezkorunný
apex vrchol
aphyllus bezlistý
apicalis vrcholový, apikální
apiciflorus kvetoucí na vrcholu
apiculatus zašpičatělý, špičatý
apoloensis pův. Apolo (Bolívie)
Aporechinopsis (mezirodový hybrid: Aporocactus x Echinopsis)
Aporepiphyllum (mezirodový hybrid: Aporocactus x Epiphyllum)
Aporocactus (ř. aporos = chudý, nuzný; kaktus s tenkými stonky)
Aporochia (mezirodový hybrid: Aporocactus x Nopalxochia)
applanatus zploštělý
appresus přilehlý, přitisklý
appropinquatus blízký, přiblížený
arborescens stromovitý
arcuatus obloukovitý, prohnutý, obloukovitě klenutý
ardens planoucí, ohnivě zářící
arduus příkrý, strmý, vysoko položený
area území, plocha, pozemek, areál
areacens vysýchající
areál území, rozšíření určitého taxonu
arechavaletai (dr. José Arechavaleta, 1834-1912, botanik, ředitel přirodovědného muzea v Montevideu, znalec flóry Uruguaye)
arenaceus jako pískem posypaný, pískové barvy
arenarius písečný, rostoucí v písku
arenicola rostoucí v písku
arenosus písčitý, rostoucí v písku, písečný
areola speciální orgán kaktusů, nesoucí trny, květy a plody; vývojově zakrnělá postranní větévka
areolatus posetý areolami
areolosus hojně, bohatě posetý ereolami
Arequipa pův. Arequipa (již. Peru)
arequipeneis pův. Arequipa (již. Peru)
arequipiopsis podobný rodu Arequipa
arevaloeneis pův. Arevalo (již. Brazílie)
argenteo- stříbřitě
argenteus stříbrný, stříbřitý
argentiensis argentinský, pův. z Argentiny
argentiniensis argentinský, pův. z Argentiny
argentinus argentinský, pův. z Argentiny
argillaceus hlinitý, jílovitý, rostoucí na hlinitém podkladě, hlínožlutý
Argyroderma (čel. Mesembryanthemaceae; ř. argyros = stříbro; derma = kůže)
argyrophyllus stříbrolistý
argyrostigmus stříbroblizný, se stříbrnou bliznou
aricensis pův. Arica (Chile)
Aridaria (čel. Mesembryanthemaceae; lat. aridus = suchý, vyprahlý)
aridus suchý, vyschlý, vyprahlý, pouštní, aridní
arietinus s trny jako beraní rohy, rohatý
Ariocarpus (Sorbus aria = jeřáb muk; ř. karpos = plod; s plody podobnými plodům jeřábu)
aristatus osinatý
arizonicus arizonský, pův. Arizona (USA)
arkansanus arkansaský, pův. Arkansas (USA)
armatissimus velmi trnitý, vyzbrojený trny, nejozbrojenější
Armatocereus (lat. armatus = ozbrojený; silně trnitý cereus)
armatus ozbrojený, silně trnitý
armeniacus meruňkový, oranžovožlutý jako plod meruňky
armillatus náramkovitý, prstencovitý
armstrongii (W.E. Armstrong, Adelaide, Austrálie)
aromaticus aromatický, vonný
arrabidae (P. Arrabida, okolo r. 1825)
arrastradillo (mexický název ze Zacatecas; špan. arrastrado = ubohý, bídný)
arrectus vzpřímený, vztyčený
arrigens vzpřímený, vzestupný, zvedající se
Arrojadoa (dr. Miguel Arrojado, superintendant brazilské dráhy)
Arthrocereus (ř. arthron = člen, článek, úd; článkovaný cereus)
Articulatus členěný, článkovitý, složený z článků
artigas pův. Artigas (Uruguay)
ascendens vzestupný, vystoupavý
ascensionis pův. Ascensión (Mexiko)
aselliformis podobný berušce (stínce) zední (Oniscus asellus)
aselliformoides podobný druhu „aselliformis
asper drsrný
asperispinus drsnotrnný
aspermus bez semene
asperrimus velmi drsný, nejdrsnější
asperulus zdrsnělý, mírně drsný
aspillagai (Manuel Aspillaga, Chile)
asplundii (dr. Asplund, pracovník muzea přírodních věd, Stockholm)
assimilis velmi podobný, příbuzný
assumptionis pův. Asunción (Paraguay)
assurgens rostoucí do výšky, vzhůlru
asterias podobný mořské hvězdici (Asterias)
asteriflorus s květem podobným hvězdě, hvězdokvětý
asterioides hvězdicovitý, tvaru hvězdy
asthenus slabý
astranthemus s květem jako hvězda, hvězdokvětý
Astridia (čel. Mesembryanthemeceae; Astrid Schwantesová, manželka německého botanika dr. G. Schwantese)
Astroloba (čel. Liliaceae; ř. astron = hvězda; lobos = lalok)
Astrophytum (ř. astron = hvězda; fyton = rostlina; podobné hvězdě)
asymetricus asymetrický, nesouměrný
atacamensis pův. Atacama (Chile)
ater, atra, atrum černý, tmavý
aterrimus sytě černý, nejtmavší
aticensis pův. Atico (již. Peru)
atochana pův. Atocha (Bolívie)
atra černá, tmavá
atratospinus se zčernalými trny
atratus zčernalý, začernalý
atrichus lysý, bez chlupů
atrispinus s černými trny, černotrnný
atro- černě, tmavě, černo-, tmavo-
atrocapensis pův. Cape Sable - Černý mys (Florida, USA)
atrofie (atrophia) zakrnění, zmenšení orgánu
atropus přímý
atroviridis tmavozelený
atrum černé
attenuatus zúžený, ztenčený
auberi (Auber, ředitel botanické zahrady v Havaně, Kuba)
auct. auctor, auctorum
auct. et collect. autorů a sběratelů
auctor, auctorum (auct.) autor, autorů (podle různých autorů)
auctorum et collectorum autorů a sběratelů
augustus majestátní, velebný, vznešený
aulacanthus s rýhovanými (žlábkovanými) trny
aulacogonus rýhovitě zhranatělý
aulacothele s rozbrázdělými hrboly, bradavkami
auranitidus bronzový, zlatolesklý, třpytivě lesklý
aurantiaciflorus oranžově, zlatožlutě kvetoucí
aurantiacus zlatavý, oranžový
aurantiiformis tvaru pomeranče
aurantiseatus s oranžovými, zlatožlutými štětinami
aurantisetus s oranžovými, zlatožlutými štětinami
aurantius oranžový, zlatožlutý
auratus zlatě zbarvený, zlatavý
aurei- zlato-, zlatě-
aureicentrus se zlatým středovým trnem
aureiceps zlatohlavý
aureiflorus zlatožlutě kvetoucí, zlatokvětý
aureifuscus tmavě zlatohnědý
aureilanatus zlatovlnný, se zlatavou vlnou
aureinitens zlatově se lesknoucí
aureispinus zlatotrnný
aureo- zlato-, zlatě-
aureo-penicillatus zlatě štětinatý, s chomáči zlatých vlasů
aureolatus ověnčený korunkou
aureolilacinus zlatově lilákový (šeříkově modrý)
aureomarginatus se zlatým okrajem
aureorubriflorus zlatočerveně kvetoucí
aureosenilis se zlatými vlasy
aureoviridis zlatozelený
aurescens zlátnoucí, zlatistý, zlatolesklý
aureus zlatý, zlatožlutý
auri- zlato-, zlatě-
auri-azureus zlatě blankytný (azurový)
auriareolus se zlatými areolami
auricanthus zlatotrnný
auricarpus zlatoplodý
auriceps zlatohlavý
auricolor zlatobarevný
auricomus zlatovlasý
auricularis ouškatý
auriculatus ouškatý
auriflorus zlatokvětý
aurihamatus se zlatými háčkovitými trny
aurilanatus se zlatou vlnou, zlatovlnný
aurivillus s huňatými zlatými vlasy
auroreus barvy ranních červánků, růžový, červánkově červený
australis jižní
austrinus jižní
austro- jiho-
Austrocactus (lat. australis = jižní; kaktus z jihu)
austrocalifornicus jihokalifornský, z jihu Kalifornie
autlanensis pův. Autlán (Mexiko)
autochtonní původní, vzniklý na místě výskytu
autogamie (autogamia) samosprašnost, samoopylení, opylení pylem téhož květu
autonym automaticky vytvořené jméno nominátního podřazeného taxonu
autotrofie (autotrophia) výživa organismu z minerálních (neústrojných) látek
autumnalis podzimní, na podzim kvetoucí, jesenní
avellaneus oříškově hnědý (jako plod lísky - Corylus avellena)
avernus odvrácený, odkloněný
axila speciální orgán kaktusů, vzniklý odštěpením z areoly, produkuje květy a plody
axilární úžlabní, z paždí listu, listenu vyrůstající
axilární pupen viz úžlabní pupen
axiniphorus nesoucí osy (stonky, výhonky)
ayacuchensis pův. Ayacucho (Peru)
ayacuchoensis pův. Ayacucho (Peru)
Aylostera (ř. aulos = píšťala, trubice; stereos = tuhý, pevný)
ayopayanus pův. Ayopaya (Bolívie)
azereneis pův. řeka Azero (Bolívie)
Aztekium (dle původních indiánských obyvatel stř. Mexika - Aztéků; rostliny připomínají svým vzhledem aztécké skulptury)
Azureocereus (lat. azureus = azurový; azurový cereus)
azureus blankytně modrý, azurový

 

Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 


Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz