Výslovnost latinských slov


Dvojité souhlásky (ll, rr…) – se musí vyslovovat odděleně (např. Scilla: Scil-la, serratus: ser­ratus)

Je-li několik samohlásek za sebou, všechny samohlásky se vyslovují odděleně – např. leianthus: le-i-anthus.

U složených slov – první slovo končí samohláskou, druhé slovo samohláskou začíná – se obě samohlásky vyslovují (výslovnost bývá někdy označena rozlučníkem v podobě dvou teček – např. hexaëdrophorus, polyëdrus).

Přízvuk:

1.      u slov dvojslabičných je na první slabice (álbus, gláber);

2.      u slov troj- a víceslabičných se řídí délkou předposlední slabiky:

a)      je-li předposlední slabika dlouhá (např. obsahuje-li dvojhlásky ae, oe, eu, oi, ei), je přízvuk na ní – např.: -ális, -ánus, -áris, -átus, -culósus, - énsis, -éntus, -fórmis, -ítus, ­ívus, -ódes, oídes, -ólus, -ópsis, -ósus, -útus;

b)      je-li předposlední slabika krátká, je přízvuk na slabice předcházející (třetí od konce slova), např.: -áceus, -áneus, -árius, -ícius, -oídeus, -´ii, -´bilis, -´cola, -íneus, -´imus, ­´ulus, -´uus.

c)      Na třetí slabice od konce slova je také přízvuk, začíná-li poslední slabika samohláskou, např. Senécio, Cactáceae.

 Pro Internetové noviny Cact.cz upravil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 


Zdeněk Podešva
E-mail:
podesva@post.cz