A - AL

AM - AZ

a- předpona označujici zápor
a. anno = roku
ASCAP Astrophytum asterias x A. capricorne
ASNI Astrophytum asterias x A. niveum
ab- od- (předpona)
abaxialis od stonku odvrácený, spodní (např. strana listu)
abaxiální od stonku odvrácený, spodní (např. strana listu)
abbreviatus zkrácený
abditus skrytý, utajený
abiectus všední, obecný
abjectus všední, obecný
abnormis neobyčejný, nezvyklý, nepravidelný
abortace (abortatio) úplné vymizení orgánu
abortivus zakrnělý, potlačený, abortovaný
Abromeitiella (čel. Bromeliaceae; J.Abromeit, 1857 - 1945, německý botanik)
abruptus příkrý, ulomený, přetržený, přerušený
abscissus useknutý
absolutus úplný, dokonalý
absq. bez
absque bez
abundus hojný, početný
abyssinicus habešský
abyssus hlubina, propast
acantho- trnitě, ostnitě, pichlavě (ř. akantha = trn, osten)
Acanthocalycium (ř. akantha = trn, osten; lat. calyx = kalich; ostnitý, trnitý kalich)
acanthocarpus s trnitým plodem
acanthocephalus s trnitou hlavou
Acanthocereus (ř. akanthe = trn, osten; trnitý cereus)
acanthocladus s trnitými výhorny (větvemi)
acanthodes trnitý, porostlý trny
Acantholobivia (ř. akanthe = trn; trnitá lobivia; vztahuje se ke kalichu)
acanthopetalus s ostnitými korunními plátky
acanthophyllus s trnitými listy
acanthoplegma opletený trny
Acanthorhipsalis (ř. akantha = trn, osten; trnitá Rhipsalis)
acanthosphaera trnitá koule
acanthostephus ověnčený trny
acanthurus s trnitým ohonen
acardius bez srdce
acaulis bezlodyžný
accedens připojený
acclivis stoupající, nerovný
accomodatus přizpůsobený
accrescens přirůstající, rozrůstající se
accumbens přilehlý, přitisklý
acentracanthus bez středového trnu
acephalus bezhlavý
acer ostrý, špičatý, štiplavý
acerosus jehlicovitý
acervatus nahloučený
acervus hromada, kupa
achaetus bez vlny (v areolách)
achatinus achátový (zbarvení achátu)
achirasensis 1. pův. Achiras (Peru); 2. pův. Achiras (San Luis, Argentina)
achlamydeický květ (flos achlamydeus) květ bez květního obalu
acicula jehlice
acicularis jehlicovitý, jehlicovitě trnitý
aciculatus jehlicovitý, jehlicovitě trnitý
aciculosus jehlicovitý, jehlicovitě trnitý
acidus kyselý
acifer nesoucí špice, jehlice
acineciformis se šavlovitými trny
aciniformis bobulovitý, zrnitý
acispinosus s jehlovitými trny
ackermannii (Georg Ackermann, 1. pol. 19. stol., pěstitel a sběratel kaktusů)
aconcaguensis pův. Aconcagua (Chile)
acracanthus s hrotitými trny
acranthus s hrotitým květem
acre ostré, špičaté, štiplavé
acris ostrá, špičatá, štiplavá
acroacanthus se špičatými, ostrými trny
Acrodon (čel. Aizooaceae; se zuby na hrotu)
acromelas s černými špičkami, vrcholem
acromelus s černými špičkami, vrcholem
acrosepalus se špičatými kališními lístky
acrotrichus se špičatými vlasy, chlupy
actinoclada s paprsčitě rozmístěnými výhonky
actinomorphus aktinomorfní, paprsčitý, pravidelný, radiální s více rovinami souměrnosti (např. květ)
acuatus zahrocený, špičatý, ostrohranný
aculeatus ostnitý, bodlinatý
aculeus viz osten
acuminatus zašpičatělý, zahrocený
acunai (prof. dr. L. Acuňa, nar. 1900, kubánaký botanik)
acunensis pův. Acuňa Valley (USA)
acutangulus ostrohranný, s ostrými úhly, okraji
acutatus ostrý, špičatý, zahrocený
acutiflorus se špičatým květem
acutifolius s ostrými, špičatými listy, ostrolistý
acutilobus ostrolaločnatý, špičatolaločnatý
acutipetalus se špičatými korunními plátky
acutisepalus se špičatými kališními lístky
acutispinus s ostrými trny
acutissimus velmi ostrý, nejostřejší, nejšpičatější
acutus ostrý, špičatý, zahrocený
Adansonia (čel. Bombaceae; Michel Adanson, 1727-1806)
adauctus v růstu, ještě rostoucí, zvětšující se
adaxialis adaxiální
adaxiální (adaxialis) ke stonku přivrácený, svrchní, lícní (např. strana listu)
Adenia (čel. Passifloraceae; ř. aden = žláza)
Adenium pův. Aden (Jemen)
adenocalyx žláznatý kalich
adenophorus nesoucí žlázy
adersonianus (dr. Edward F. Anderson, Whiteman College, USA)
adnatus plynule připojený, přirostlý
adpressispinus s přilehlými, přitisklými trny
adpressus přilehlý, přitisklý
adrogynofor 
(androgynophorum)
prodloužené květní lůžko nesoucí andreceum a gyneceum
Adromischus (čel. Crassulaceae; ř. adros = silný, vzrostlý; mischos = květní stopka)
adscendens vystoupavý, stoupající, vzhůru se plazící, vzestupný
adulterinus nepravý, falešný
adultus dospělý, vzrostlý, dorostlý, povyrostlý
aduncus zahnutý, zakřivený, až hákovitý
adustior hnědší, osmahlejší
adustus připálený, spálený, zahnědlý
adventivní kořen (radix adventiva) kořen vznikající kdekoliv na rostlině kromě bazálního pokračování stonku
adventivní pupen viz nahodilý pupen
adventivus adventivní, nahodilý, vznikající kdekoliv na rostlině (kořen, pupen)
advereispinus protitrnný, s trny proti sobě
Aeonium (čel. Crassulaceae; ř. aionios = věčný, trvalý)
aequalis stejně dlouhý, stejný
aequatorialis rovníkový, vyskytující se na rovníku
aequidistans stejně vzdálený, stejně oddálený
aequilateralis stejnostranný
aerocarpus vzdušno- (vysoko-) plodý; přeneseně též modroplodý
aeruginosus modrozelený, jakoby potažený měděnkou
aestivalis letní
aestivus letní
aethiops (ř.) Etiop; přeneseně: tmavého zbarvení
affinis podobný, příbuzný, ohraničený, vymezený
afilarensis pův. Pedro da Afilar (již. Brazílie)
afilatus neopředený
agasta obdivuhodná (ř. agastos = obdivuhodný)
Agave (čel. Agaveceae; ř. agayos = obdivuhodný, nádherný, vznešený)
agglomeratus shloučený, hustě nahloučený
aggregatus sdružený, nahromaděný, nakupený
aglaia (ř.) nádhera, krása
aglaisma (ř.) ozdoba
agnetae (Agnes, manželka sběretele P.A. Roggena)
agnostosa neznámá (ř. agnostos = nepoznaný, neznámý)
aguilensis pův. Aguila (Mexiko)
aguirreanus (ing. Gustavo Aguirre Benavides de Parras, sběratel kaktusů, Mexiko)
ahucatlanensis pův. Ahucatlan (Mexiko)
aiquilensis pův. Aiquile (Bolívie)
airampoa pův. Airampó (Argentina)
Airampoa pův. Airampó (Argentina)
Aizoanthemum (čel. Aizoaceae; ř. stálekvetoucí)
aizoides stálezelený, vždyživý
aizoon stálezelený, vždyživý
Akersia (John F. Akere, americký autor popisů rostlin, znalec kaktusů, sbíral v letech 1943-1947 v Peru)
akersii (John F. Akere, americký autor popisů rostlin, znalec kaktusů, sbíral v letech 1943-1947 v Peru)
akrovergentní směřující k vrcholu
aktinomorfní paprsčitý, pravidelný, radiální s více rovinami souměrnosti (např. květ)
akutní prudký, okamžitý, náhlý
alabastrum květní pupen
alacriportanus pův. Porto Alegre (Brazílie)
alamensis pův. Alamos (Mexiko)
alamoensis pův. řeka Alamo (Mexiko)
alamosensis pův. Alamos (Mexiko)
alamosenus pův. Alamos (Mexiko)
alaris okřídlený
alatosquamatus s křídlatými šupinami
alatus křídlatý
albatus bíle oděný
albellus bělavý
albertii (R.O. Albert, sběratel kaktusů)
albescens bělající se
albi- bělo-
albi-longisetus s bílými dlouhými štětinami
albiareolatus s bílými areolami
albiarmatus bíle ozbrojený, bíle trnitý
albicans bělající se, bělavý
albicaulis s bílou lodyhou
albicentrus s bílým středem, středovým trnem
albicephalus s bílou hlavou, bělohlavý
albicolumnaris bílý sloup
albicomus bělovlasý
albicoronatus bíle ověnčený, s bílou korunou
albicostatus s bílými žebry
albidens bělozubý
albidiflorus bělokvětý, bělostně kvetoucí
albidior bělejší
albidispinus bělotrnný
albidulus téměř bílý, bělavý
albidus běloetrnný
albiflorus bíle kvetoucí, bělokvětý
albifuscus bělavě, světle hnědý
albiglochidiatus s bílými glochidiemi
albihepaticus světle červenohnědý („světle játrový“)
albilanatus bělovlnný, s bílou vlnou
albimaculatus bíle skvrnitý
albimarginatus bíle lemovaný, s bílým lemem, okrajem
albipilosus bělovlasý, s bílými chlupy
albipulpus bělomasý, s bílou dužinou (plodu)
albipunctatus bíle tečkovaný
albiroseiflorus světle růžově kvetoucí
albisaetaceus běloštětinatý
albiscoparius s bílými metlovitými trny
albisetaceus bíle štětinatý
albisetatus obalen btlými štětinami, běloštětinatý
albisetosus běloštětinatý
albisetus běloštětinatý
albispinosus bělotrnný
albispinus bělotrnný
albo- bělo-
albolanatus bíle vlnatý
albopectinatus bíle hřebenitý
Albuca (čel. Hyacinthaceae; z lat. albus = bílý)
albus bílý
alcahes (domorodý název)
alcicornis podobný parohům, parožnatý
alegretensis pův. Alegrete (Brazílie)
alensis pův. Sierra de Alo (Mexiko)
aleodanthus se stísněnými květy
alexanderi (W.P. Alexander, australský botanik, sběratel kaktusů)
alfagayuca pův. Alfajayucan (Mexiko)
alienus cizí, jiný, odchylný, odlišný, nepříbuzný
aljibensis pův. Aljiba (Mexiko)
alko-tuna (domorodý název pro druh opuncie)
allairei (C.B. Allaire, sběratel kaktusů)
allantoides výběžkatý, uzenkovitý (ř. allas = jelito; eidos = podoba)
allochtonní nepůvodní, pocházející odjinud
allogamia alogamie, cizosprašnost, sprášení pylem z jiného květu téhož nebo jiného jedince
almeyeri (Alfred Meyer, +1970, pěetitel kaktus z Lipska)
alochtonní nepůvodní, pocházející odjinud
Aloe (čel. Liliaceae; arab. aloch, hebr. halal, franc. aloé = lesknoucí se a hořký; vztahuje se na hořkou šťávu listů)
alogamie cizosprašnost, sprášení pylem z jiného květu téhož nebo jiného jedince
aloidaceus aloovitý, podobný rodu Aloe
aloides aloovitý, podobný rodu Aloe
aloideus aloovitý, podobný rodu Aloe
aloifolius s listy podobnými listům Aloe
Aloinopsis (čel. Aizoaceae; ř. opsis = podoba; podobný rodu Aloe)
alpester alpínský
alpestre alpínská
alpestris alpínské
alpinus horský, alpský, domovem ve vysokých horách
altagraciensis pův. Alta Gracia (Argentina)
altensteinii (Stein von Altenstein, ministr za vlády Friedricha Wilhelma III., podporoval přírodní vědy)
alteolans velmi voňavý, silně páchnoucí
alteolens velmi voňavý, silně páchnoucí
alternus střídavý
alticola obývající výšky, rostoucí ve vysokých nadmořských výškách
alticostatus s vysokými žebry
altigibberus s vysokými hrby
altiplani pův. Altiplano (Bolívie)
altissimus velmi vysoký, nejvyšší
altosensis pův. Altos (Brazílie)
altus vysoký
alveolatus jamkatý, pokrytý drobnými jamkami
alversonii (A.H. Alverson, okolo r. 1890, sběratel a pěstitel kaktusů)

 

Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 


Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz