CA - CH

CI - COR

COS - Č

cicatricatus  zjizvený 
cienfuegosanus  pův. Cienfuegos (Kuba) 
ciliaris  s řasami, řasnatý, brvitý 
ciliatus  s řasami, řasnatý, brvitý 
ciliisquamus  s řasnatými šupinkami 
cilium  brva 
cincinnatus  zkadeřený 
cinctus  opásaný 
cineraceus  popelavý, šedavý, popelavějící, šedivějící 
cinerascens  popelavý, šedavý, popelavějící, šedivějící 
cinereus  popelavý, šedavý, popelavějící, šedivějící 
cingulatus  páskovitý, lemovaný, obroubený 
Cinnabarinea  (rumělkově červená) 
cinnabarinus  rumělkově červený 
cinnamomeus  skořicově hnědý 
cintiensis  pův. Cinti (Bolívie) 
Cipocereus  pův. Serra do Cipo, Minas Gerais, Brazílie (cereus z oblasti Serra do Cipo; nový rod zavedený Fr. Ritterem) 
cipoensis  pův. Serra do Cipo (Brazílie) 
circa (ca.)  přibližně, okolo 
circinalis  spirálově (jako šnek) stočený, šnekovitý, zavinutý 
circinatus  spirálově (jako šnek) stočený, šnekovitý, zavinutý 
circularis  kruhovitý, okrouhlý, prstencovitý 
circumtextus  dokola opředený 
cirralis  úponkovitý 
cirratus  s úponkami 
cirrhalis  úponkovitý 
cirrhatus  s úponkami 
cirrhifer  nesouci úponky 
cirrhiformis  podobný úponkám 
cirrhus  viz úponka 
cirrifer  nesouci úponky 
cirriformis  podobný úponkám 
cirrus  viz úponka 
cismontanus  rostoucí v předhoří 
Cissus  (čel. Vitaceae; ř. kissos = břečťan) 
citreus  citrónové žlutý 
citricarpus  s citrónově žlutým plodem 
citriflorus  citrónově žlutě kvetoucí 
citriniflorus  s citrónově žlutými květy 
citrinus  citrónově žlutý 
civilis  kultivovaný, zdokonalený 
cizosprašnost  viz alogamie 
cl.  classis 
cladotrichus  s větvenými chlupy 
cladus  větev, výhonek 
claroviridis  jasně zelený 
classis  třída; viz též hierarchie taxonomickýh jednotek 
classis (cl.)  třída: -opsida (Magnoliopsida) 
clavarioides  kyjovitý 
clavaroides  kyjovitý 
clavaroideus  kyjovitý 
Clavatopuntia  (lat. clava = palice, kyj; opuncie s kyjovitými články) 
clavatus  kyjovitý, tvaru kyje 
clavellinus  s malými kyji 
clavicaulis  s kyjovitou lodyhou 
claviculatus  paličkovitý 
clavifolius  s listy tvaru kyje, s kyjovitými listy 
claviformis  tvaru kyje, kyjovitý 
claviger  nesoucí kyj 
clavispinus  s kyjovitými trny 
clavus  kyjovitý 
cleiostomus  s uzavřeným jicnem (květu) 
Cleistocactus  (ř. kleistos = uzavřený; vztahuje se na úzký, uzavřený  květ) 
cleistogamus  kleistogamní, skrytě se opylující (opyleni probíhá bez otevření květu) 
Cleistopsis  (mezirodový hybrid: Cleistocactus x Echinopsis) 
climaxanthus  s květy stupňovitě rozdělenými 
Clistanthocereus  (ř. klinein = klonit se, klesat; anthos = květ) 
clizensis   pův. Cliza (Bolívie) 
clon (klon)   skupina geneticky identických jedinců, vzniklá vegetativním množením z jediného individua 
clunifer  nesoucí hrbolky 
coacervatus  nahromaděný, namačkaný 
coactus  plstěný 
coadnatus  srostlý, spojený 
coahuilensis  pův. stát Coahuila (Mexiko) 
coarctatus  stlačený, stisknutý 
coccifer  s šarlatově červenými bobulemi, šarlatově červený, červcový 
coccinellifer  nesoucí červce nopálového (Coccus cacti, syn. Dactylopius coccus) 
coccineus  šarlatově červený 
cochabambensis  pův. Cochabamba (Bolívie) 
cochal  (domorodý název z Dolní Kalifornie) 
Cochemiea  (podle jména indiánského kmene, sídlícího kdysi v Dolní Kalifornii) 
cochemioides  podobný rodu Cochemiea 
cochenillifer  košenilový, nesoucí červce nopálového (košenila = surovina, z které se vyrábí červené barvivo) 
Cochiseia  (podle jména apačského náčelníka Cochise; jeho kmen obýval pahorky v Arizoně, kde se rod vyskytuje) 
cochleariformis  lžícovitý, lžičkovitý, podobný škebli 
cochlearis  lžícovitý, lžičkovitý, podobný škebli 
cochleatus  1. škeblovitý; 2. hlemýždovitě (spirálovitě) stočený 
cockerellii  (T.D.A. Cockerell, sběratel sukulentů, USA) 
coelestinus  modrý jako nebe, blankytně modrý 
coelestis  modrý jako nebe, blankytně modrý 
coelospermus  s vyhloubený, dutým semenem 
coerulans  modravý, namodralý 
coeruleovirens  modrozelerný 
coerulescens  modravý, namodralý 
coeruleus  modrý, čistě modrý 
cognatus  příbuzný, podobný 
coimasensis  pův. Las Coimas (Chile) 
colchanus  pův. Colcha (Bolívie) 
Coleocephalocereus  (ř. koleos = pochva; Cephalocereus s vpadlým laterálním cefáliem) 
coliguayensis  pův. Coliguay (Chile) 
collareformans  s obojken 
collaris  límečkovitý, náhrdelníkový 
collateralis  kolaterální, postranní, boční 
collinsii  (G.N. Collins) 
collinus  obývající pahorky, chlumní 
colombianus  kolumbijský, pův. Kolumbie 
colombiensis  pův. Colômbia (Brazílie) 
colombinus  kolumbijský, pův. Kolumbie 
colonensis  pův. Colonia (Mexiko) 
coloradensis  pův. stát Colorado (USA) 
Coloradoa  pův. stát Colorado (USA) 
colorans  zbarvený, barevný 
coloratus  zbarvený, barevný 
coloreus  barevný 
coloris-splendidus  nádherné, třpytivé, zářivé barvy 
coloseus  obrovský 
colubrinus  podobný hadu, tenký 
columbianus  kolumbijský, pův. Kolumbie 
columbiensis  kolumbijský, pův. Kolumbie 
columella  sloupek 
columna  sloup 
columna-alba  bílý sloup 
columna-trajani  Trajánův sloup 
columnaceus  sloupovitý 
columnaris  sloupovitý 
coma  kadeř, čupřina, kštice 
comacephalus  s vlasatou hlavou 
comanchicus  Komančů (indiánský kmen, kdysi žijící v Texasu, USA) 
comans  vlasatý, střapatý 
comarapanus  pův. Comarapa (Bolívie) 
comarapensis  pův. Comarapa (Bolívie) 
comatus  vlasatý, chocholatý 
comb. illegit.  neplatná, neoprálvněná nomenklatorická kombinace 
comb. nova  neplatná, neoprálvněná nomenklatorická kombinace 
combarbalensis  pův. Combarbalá (Chile) 
combinatio illegitima (comb. illegit.)  neplatná, neoprálvněná nomenklatorická kombinace 
combinatio nova (comb. nova)  nová kombinace, nomenklatorická kombinace navržená poprvé 
combinatus  spojený, kombinovaný 
cometes  vlasatice (kometa) 
communiformis  obecného tvaru 
communis  obecný, obyčejný 
commutans  pozměněný 
commutatus  změněný, proměnlivý, nestálý 
comonduensis  pův. Comondu (Dolní Kalilornie, Mexiko) 
comorensis  komorský, pův. ostrovy Komory 
comosus  chocholatý 
compactiflorus  se stlačenými květy, hustokvětý 
compactus  stlačený, zhuštěný, sevřený, hustý 
compar  stejný, jednotný 
complanatus  srovnaný, zploštělý 
completus  úplný, dokončený 
complexus  spletený, ovinutý, objímající 
compositus  složený 
compressus  stlačený, zmáčknutý 
conaconensis  pův. Cona-Cona (Bolívie) 
concavus  vydutý, vyhloubený 
concentricus  koncentrický, soustředný, nahloučený kolem středu 
concepcionensis  pův. Concepcion (Paraguay) 
conchatus  škeblovitý, lasturovitý (tvar, barva) 
concinnioides  podobný druhu "concinnus" 
concinnus  jemný, něžný 
concolor  stejnobarvý, stejnobarevný (např. korunní plátky a trny) 
concrescens  srůstající 
concretus  srostlý 
condensatus  dohromady stlačený, zhuštěný 
condorensis  pův. Condor (Bolívie) 
confer (cf.)  srovnej, viz 
confertus  hutný, stlačený, zhuštěný 
confinis  sousední, přibuzný, podobný 
confluens  splývajíci, splývavý 
conformis  jednotného tvaru, stejnotvarý 
confusus  neuspořádaný, spletený 
congenitus  vrozený 
congestus  nahromaděný, stěsnaný, nahloučený 
conglomeratus  klubkovitý, shluknutý 
conicus  kuželovitý 
coniflorus  s kuželovitým květem, kuželokvětý 
conimamma  s kuželovitými bradavkami 
conjugalis  párovitý 
conjugatus  sjednocený, párovitě uspořádaný 
conjugens  spojený 
conjunctus  spojený, sjednocený 
conjungens  spojený 
connectivum  viz spojidlo 
connivens  skloněný (uzavřený) 
conoidalis  kuželovitý 
conoideus  kuželovitý 
conopeus  mřížkovaný, síťkovaný 
Conophytum  čel.Mesembryanthemaceae; ř. konos = kužel; fyton = rostlina) 
conopseus  mřížkovaný, síťkovaný 
conothele  s kuželovitými bradavkami 
conquistensis  pův. Conquista (Bolívie, Brazílie) 
consobrinus  spřízněný 
Consolea  (prof. Michelangelo Console, 1812-1897, inspektor botanické zahrady v Palermu, Sicílie) 
consolidus  pevný, plný 
conspectus  nápadný, okázalý, vynikající; též: přehled, konspekt 
conspersus  posypaný, poprášený 
conspicuus  nápadný, vzhledný, úhledný 
constans  stálý, neměnný, pevný 
contactus  dotyk, styk 
contaminans  skvrnitý, poskvrněný, znečištěný 
contaminatus  skvrnitý, poskvrněný, znečištěný 
contextus  propletený, protkaný 
contiguus  přiléhavý, dotýkající se 
continuatus  souvislý, nepřetržitý, prodloužený 
continuus  souvislý, nepřetržitý, nepřerušovaný 
contortus  pokroucený, zkřivený 
contractus  stažený, zúžený, stísněný, zkrácený 
conus  šiška, kužel 
convergens  do středu skloněný, vkloněný, sbíhající se 
conversus  obrácený, převrácený 
convexus  vypuklý, klenutý 
convolutus  stočený, svinutý 
conzattii  (prof. C. Conzatti, sbíral v r. 1910 v Mexiku) 
copachuncho  (domorodý název, Mexiko) 
copiapensis  pův. Copiapó (sev. Chile) 
Copiapoa  pův. Copiapó (sev. Chile) 
copiapoides  podobný rodu Copiapoa 
coptonogonus  s ostrými, zařezávajícími, přerušovanými, useknutými hranami 
coquimbanus  pův. Coquimbo (Chile) 
coquimbensis  pův. Coquimbo (Chile) 
coracora  pův. Cora-cora (Peru) 
corallicola  1. obecně: obývající korálové útesy, ostrovy; 2. pův. Keys (Florida, USA) 
corallinus  korálově červený, korálový 
coralloides  korálovitý, podobný korálu 
corbulus  košíček, košíkovitý 
cordatus  srdčitý 
cordifolius  se srdčitými listy, srdčitolistý 
cordiger  nesoucí srdce, srdčitý 
cordipetalus  se srdčitými korunními plátky 
cordobensis  pův. Córdoba (Argentina) 
corethroides  podobný metle 
coriaceus   kožovitý 
corioides   vzhledu štěnice, jako posetý štěničkami 
coriquinensis   pův. Coriquina (Bolívie) 
corneus   rohovitý 
corniculatus   růžkatý 
cornifer   rohatý, nesoucí rohy 
corniformis   tvaru rohu, rohatý 
corniger  s rohem, rohatý 
cornimamma  s rohatými bradavkami 
cornu  roh 
cornutus  rohatý 
corolla  korunka, věneček; viz též koruna 
corollarius  věnčitý, korunkovitý 
corona  koruna, věnec 
coronana  ověnčený, s věncem, s korunou 
coronarius  věncovitý, korunovitý 
coronatus  ověnčený, korunovaný 
corotilla  (španělský název, Peru) 
corpus  tělo 
corpusculum  tělísko 
corr., correxit  opravil (např. diagnózu, jméno) 
correctus  opravený, zlepšený 
correllii  (Donoven S. Correll, sběratel kaktusů) 
corroanus  (Anibal Corro, sběratel kaktusů) 
corrugatus  vrásčitý 
corrugus  vrásčitý 
Corryocactus  (T. A. Corry, šéfinženýr peruánské jižní dráhy) 
corticalis  korový 
corticatus  kornatý, korovitý 
corticosus  kornatý, korovitý 
corumbaensis  pův. Corumbá (Brazílie) 
coruscans  blýskavý, třpytivý, lesklý 
corymbus  chocholík (hroznovité květenství) 
corynacanthus  kyjovitě trnitý 
corynoides  kuželovitý, kyjovitý 
Corynopuntia  (ř. koryne = kužel, kyj; opuncie s kyjovitými články) 
Coryphantha  (ř. koryfe = temeno, vrchol; enthos = květ; vykvétající na vrcholu) 
coryquinensis  pův. Coriquina (Bolívie) 
 
 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 
 
 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz