CI - COR

COS - Č

D - DI

cossyrensis

pův. ostrov Pentelleria (dříve Cossyra)

costa

viz žebro

costalis

žebrovitý, žebernatý

costaricensis

kostarický, pův. Kostarika

costatus

žebrovitý, s žebry, žebernatý

costiger

žebrovitý

costis-angustioribus

se zúženými žebry

costulatus

drobně žebernatý

cotyledon

viz děloha

Cotyledon

(čel. Crassulaceae; ř. kotyledon = děloha n. kotyle = mísa; pojmenování podle vzhledu listů)

courantii

(Courant, obchodník v Le Havre, milovník rostlin)

covillei

(dr. Fred V. Coville, ředitel oddělení ministerstva zemědělství, USA)

cowperae

(Jane Cowperová, manželka dr. Janise Denise Cowpera, +1974, sběratele kaktusů, Belen, USA)

coxii

(Don K. Cox, Mexiko)

craigii

(dr. Robert T. Craig, významný americký botanik, autor monografie "Mammillaria handbook")

crassi-

silno-, tlusto-

crassiarboreus

jako silný strom

crassiareolatus

s hustými areolami

crassicaulis

se silným stonkem

crassicostatus

se silnými, tlustými žebry

crassicylindricus

se silným válcem

crassifolius

tlustolistý

crassigibbus

tlustě hrbolovitý

crassihamatus

se silnými hákovitými trny

crassiniveus

silný a bílý

crassisepalus

se silnými kališními lístky

crassiserpens

silný had (lat. serpens = had)

crassispinus

silnotrnný

crassissimus

nejtlustší, nejsilnější, nejdužnatější

crassiusculus

tlušťoučký, poněkud zdužnatělý

Crassocereus

(lat. crassus = tlustý; tlustý cereus)

Crassula

tlustice (čel. Crassulaceae; lat. crassus = tlustý; -ulus = koncovka zdrobňující - tlušťoučký)

crassus

tlustý, dužnatý, tučný

creber

hustě stlačený, četný, hojný

crebrispinus

hustě trnitý

cremnophilus

milující srázy, výšiny a úbočí

crenatus

vroubkovaný

crenulatus

drobně vroubkovaný, jemně vroubkovaný

cretaceus

křídový, křídově bílý

cretochaetus

s křídovymi vlasy, štětinami

cribratus

proděravělý (jako síto)

crinifer

vlasatý, nesoucí vlasy

criniflorus

s vlasatým květem

criniformis

tvaru vlasu, jako vlas, vlasovitý

criniger

nesoucí vlasy

crinitus

vlasatý, srstnatý

crioceras

s rohy podobnými beranovi (ř. krios = beran)

crispatus

kadeřavý, kučeravý

crispicrinitus

nakadeřený, s kučeravými vlaey

crispimarginatus

s nakadeřeným lemem, olemovaný kadeřemi

crispisetus

s nakadeřenými štětinami

crispus

kadeřavý, kučeravý

crista

hřeben

cristatoides

podobný kristátní formě

cristatus

hřebenitý, kristátní

cristiformis

hřebenovitý, ve tvaru hřebenu

crocatus

šafránově žlutý, šafránový

croceanthus

šafránově žlutě kvetoucí

croceatus

šafránově žlutý

croceiflorus

s květy barvy šafrénu

croceus

šafránový

crocidatus

poset vlněnými vločkami (ř. krokys = vlákno)

croizatii

(dr. Leon Croizat, sběratel sukulentů, USA)

crucialbicentrus

s bílými středovými trny postavenými do kříže

cruciatus

křížový, zkřížený, křížatý

cruciaureispinus

křížatě zlatotrnný

crucicentrus

se středovými trny postavenými do kříže

crucifer

křížonosný

cruciformis

tvaru kříže, křížový

cruciger

se zkříženými trny, křížonosný

crucinigricentrus

s černými středovými trny postavenými do kříže

cruentus

krvavě červený

crustaceus

korovitý, krustovitý

crustatus

korovitý, krustovitý

cryptanthus

se skrytým květem

crypto-

ukrytě, skrytě, kryto-

cryptocarpus

se skrytým plodem

Cryptocereus

(ř. kryptos = skrytý; cereus se skrytým plodem)

cryptoflorus

se skrytým květem

cryptopetalus

s krytými korunními plátky

crystalenius

krystalický

crystallinus

křištálový, jakoby posetý drobnými krystalky

crystallophilus

milující krystalky, rostoucí na krystalických horninách

ctenoides

tvaru hřebene, podobný hřebenu, hřebenovitý

cuajonesensis

pův. Cuajones (Peru)

cubensis

kubánský, pův. Kuba

cubicus

kostkový, krychlový

cucullatus

kornoutovitý, kápovitý

cucumis

okurka, meloun

cucuniformis

tvaru okurky

cuencamensis

pův. Cuencamé (Durango, Mexiko)

cuixmalensis

pův. Rancho de Cuixmala (Jalisco, Mexiko)

Cullmannia

(dr. Willy Cullmann, nar. 1905, botanik a znalec kaktusů, Marktheidenfeld, NSR)

cullmannianus

(dr. Willy Cullmann, nar. 1905, botanik a znalec kaktusů, Marktheidenfeld, NSR)

culpinensis

pův. Culpina (Bolívie)

cult., cultorum

pěstitelů; výpěstek, původem z kultury, kulturní

cumingii

(Hugh Cuming, 1791-1865, sběratel rostlin na Filipinách a v Chile)

cumulatus

nahromaděný

cumulicola

nakupený

Cumulopuntia

(lat. cumulatus = nahromaděný; opuncie se shloučenými články)

cunapiruensis

pův. řeka Cuňapirú (sev. Uruguay)

cundinamarcensis

pův. Cundinamarca (Kolumbie)

cuneatus

klínovitý

cuneiflorus

s klínovitými květy

cuneifolius

s klínovitými listy

cuneiformis

tvaru klínu, klínovitý

cupreatus

barvy mědi

cupreoviridis

měděnkově zelený

cupressinus

cypřišovitý, podobný cypřiši (Cupressus)

cupressoides

cypřišovitý, podobný cypřiši (Cupressus)

cupreus

barvy mědi

cupularis

tvaru číšky, číškovitý, miskovitý

cupulatus

tvaru číšky, číškovitý, miskovitý

cupuliformis

pohárkovitý, číškovitý

curassavicus

pův. ostrov Curaçao (Venezuela)

curiosus

zvláštní, výjimečný

currundayensis

pův. Cerro Currunday (Peru)

curtatus

zkrácený, krátký

curtinensis

pův. Curtina (Uruguay)

curtulus

poněkud krátký

curtus

zkrácený, krátký

curvatus

zakřivený, ohnutý, křivý

curvicornis

křivorohý

curvispinus

se zahnutými trny

curvulus

mírně zakřivený

curvus

křivý, zakřivený

cuspidatus

dlouze zahrocerný, štětinovitě zašpičatělý

Cussonia

(čel. Araliaceae; Pierre Cusson, 1727-83, francouzský jezuita, lékař, prof. bot. a mat. )

cussonioides

podobný rodu Cussonia

cutakii

(Ladislav Cutak - Čuták, 1908-1973, původem z Bukovan u Kyjova , pracovník botanické zahrady v St. Louis, USA)

cuticula

viz kutikula

cuticularis

s kutikulou

cuyabensis

pův. Cuyaba (Brazílie)

cuzcoensis

pův. Cuzco (Peru)

cv.

viz kultivar

cyananthus

s modrými květy

cyanellus

modravý

cyaneus

chrpově modrý, tmavomodrý

cyani-

modro-, modře

cyano-

modro-, modře

cyathiformis

pohárovitý

cyclicus

kruhovitý

cyclodes

podobný kruhu, kruhovitý

cycloides

podobný kruhu, kruhovitý

cyclophyllus

okrouhlolistý

cylindraceus

válcovitý

cylindrarticulatus

s válcovitými články (s válcem rozděleným v články)

cylindricus

válcovitý

cylindrolanatus

s válcem opředeným vlnou

Cylindrophyllum

(čel. Mesembryanthemaceae; ř. kylindros = válec; fyllon = list)

Cylindropuntia

(ř. kylindroe = válec; opuncie a válcovitými články)

Cylindrorebutia

(ř. kylindros = válec; Rebutia s válcovitým tělem)

cyma

vrcholík (jednoduché vrcholičnaté květenství)

cymbarius

miskovitý, člunkovitý

cymbiformis

člunkovitý, miskovitý, lodičkovitý

cymochilus

zduřele pyskatý, se zduřelým okrajem

cymosus

vrcholičnatý

cymózní květenství

vrcholičnaté květenství

cyrtus

křivý, klenutý, vzdutý

cysthium

složité květenství cymózního charakteru vzhledu u některých pryšcovitých

cytologie

nauka o buňce

čeleď (fam., familia)

taxonomická jednotka zahrnující rody vývojově jednotného a samostatného původu a společných hlavních znaků; viz též hierarchie taxonomických jednotek

čepel (lamina)

plochá, lupenitá část listu; u korunních plátků se nazývá laminula

čepička (calyptra)

ochranné pletivo na špičce kořenu, které chrání kořen při pronikání do podkladu

čnělka (stylus)

horní, zpravidla zúžená část pestíku mezi semeníkem a bliznou

 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 
 
 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz