COS - Č

D - DI

DO - EM

Dactylanthocactus

(ř. daktylos = prst; anthos = květ)

dactylifer

nesouct prsty

dactylinus

prstovitý

dactylithele

s prstnatými hrboly, bradavkami

dactyloides

prstovitý

dactylus

prst, datle

dadakii

(Arnošt Dadák, šéfredaktor časopisu "Praktický rádce pro zahradnictví a chov drobného zvířectva", Milotice nad Bečvou)

daedaleus

ozdobný, umělecký

daemonoceras

démonův roh

daenikerianus

(prof. dr. A.U. Däniker, 1894-1957, švýcarský botanik, spolupracovník Fr. Buxbauma a H. Krainze)

dahliiflorus

s květem jako jiřina (Dahlia)

daimonoceras

démonův roh

damsii

(E. Dams, okolo r. 1903)

darrahiena

Charles Darrah, 1844-1903, pěstitel kaktusů a sukulentů, Heaton Mersey, Anglie)

darrahii

Charles Darrah, 1844-1903, pěstitel kaktusů a sukulentů, Heaton Mersey, Anglie)

darwinii

(1. E. Darwin, 1731-1802, anglický přírodovědec; 2. Ch.R. Darwin, 1809-1882, význačný přírodovědec, který první formuloval vznik druhů přirozeným výběrem; přivezl a popsal endemitní opuncie z ostrovů Galapágy)

dasyacanthus

hustě porostlý drsnými trny, drsnotrnný

Dasylirion

(čel. Agavaceae; ř. dasys = drsný, huňatý; leirion = lilie)

dasyphrissus

s tuhými, drsnými vlasy, štětinatý, ježatý

dasys

drsný, huňatý, hustě zarostlý

dautwitzii

(Friedrich Dautwitz, architekt ve Vídni)

davisii

(Jefferson Davis, USA)

dawsonii

(dr. E. Yale Dawson, americký botanik, pracovník univerzity v flerkeley, USA)

dealbatus

obílený, bělavý

Deamia

(Charles C. Deam, americký botaník, sběratel kaktusů v Guatemale)

deamii

(Charles C. Deam, americký botaník, sběratel kaktusů v Guatemale)

debilicanthus

slabotrnný, se slabými trny

debilis

slabý, chabý

debilispinus

slabotrnný

Decabelone

(čel. Asclepiadaceae; ř. deka = deset; belone = hrot, jehla)

decagonus

desetihrarnný, desetiúhlý, desetižeberný

decaisneana

(prof. dr. Josef Decaisne, 1809-1883, významný francouzský botanik, Paříž)

decem

deset

decidens

dolů spadající

deciduus

opadavý, opadávající

decipiens

klamný, zdánlivý

declinatus

dolů sehnutý, naklonény, sklonéný

declivis

svěšený, skloněný

decolor

odbarvený, bezbarvý

decoloratus

odbarvený, bezbarvý

decorus

okrasný, ozdobný

decumanus

nevídaný, velký

decumbens

nízce rozložený, poléhavý, rozprostřený po zemi

decurrens

sbíhavý

decursivus

převislý, odkloněný, sbíhavý

decurvatus

dolů ohnutý, dolů zakřivený

decurvus

odlů ohnutý, dolů zakřivený

decussatus

křižmostojný, zkřížený

deeringii

(Charles Deering)

deficiens

chybějící

definitus

ukončený, jistý, určitý

deflectens

dolů sehnutý, převislý, svislý

deflexispinus

s trny ohnutými dolů

deflexus

dolů sehnutý, převislý, svislý

defloratus

odkvetlý, zbavený květů

deformatus

znetvořený, pokřivený, beztvarý

deformis

znetvořený, pokřivený, beztvarý

degeneratus

zrůdný, zvrhlý

degratispinus

se stlačenými trny

deherdtianus

(Cyrill de Herdt, sběratel kaktusů a majitel firmy obchodující s kaktusy v Mortselu, Belgie)

dehiscens

zející, otevírající se, pukající

dehrenbergii

(dr. Julius Dehrenberg, 1873-1928, lékař v Hamburgu, pěstitel sukulentů)

dejectus

sehnutý, dolů ohnutý

Delaetia

(Frantz Delaet - de Laet, 1866-1928, obchodník s kaktusy v Contichu u Antverp)

delaetii

(Frantz Delaet - de Laet, 1866-1928, obchodník s kaktusy v Contichu u Antverp)

delagunus

pův. Laguna (Brazílie)

delessertianus

(de Lessert, +1847, francouzský bankéř a příznivec botaniky)

delicatulus

chutný, lahodný, jemný, skvostný, půvabný

delicatus

chutný, lahodný, jemný, skvostný, půvabný

deliciosus

chutný, lahodný, jemný, skvostný, půvabný

Delosperma

(čel. Mesembryanthemaceae; ř. delos = patrný, zřetelný; sperma = semeno)

deltodontus

trojhranně zubatý

deltoides

deltovitý, trojúhelníkovitý

deltoideus

deltovitý, trojúhelníkovitý

deminutus

zmenšený

demissus

svislý, dolů splývající, nízký

Dendrocereus

(ř. dendron = strom; stromovitý cereus)

dendroideus

stromovitý (i dřevnatý)

denegrii

(Denegri, ministr zemědělství v Mexiku)

Denmoza

pův. Mendoza (Argentina); jméno přesmyčkou

dens

zub

densatus

hustý, stlačený, stěsnaný

densi-

hustě, husto-

densiaculeatus

hustě trnitý

densiareolatus

hustě posetý areolami

densilanatus

obalený hustou vlnou

densipectinatus

hustě hřebenitý

densisetus

s hustými štětinami

densispinus

hustě trnitý

densus

hustý, nahloučený, natěsnaný

dentatus

zubatý, ozubený

denticulatus

zoubkatý, jemně zoubkovaný

dentifer

nesoucí zuby

denudatus

nahý, obnažený, odhalený

depauperatus

zakrnělý, špatně vyvinutý

dependens

převislý, přepadající, splývající

deplanatus

zploštělý

depressus

stlačený, zploštělý, nízký

derubescens

červenající, červeně zakalený

descendes

sestupný, sestupující

descriptio (descr.)

viz popis

descriptus

popsaný

deserticola

pouštní

desertorum

pouštní

desertum

poušť, pustina

desertus

opuštěný, pustý

desideratus

chybějící, scházející

desmatus

s vlnatým chocholem

desolatus

odloučený, zanedbaný, osamělý

despainii

(K. Despain, sběratel, USA)

detergens

čistící

determinatus

vymezený, určený, stanovený, vyznačený, určitý

deviatus

odchýlený, odkloněný

devolutus

dolů směřující, obrácený, ponořený

dexter

pravý (stranově)

dextro-

pravo-

dextrohamatus

s háčky zahnutými doprava

děloha (cotyledon)

první list zárodku v semeni nebo na klíční rostlině, morfologicky často zcela odlišný od dalších listů

di-

dvou-, dvoj-

diabolicus

čertovský, ďábelský

diacanthus

se dvěma trny

diacentrus

se dvěma středovými trny

diadematus

ozdobený čelenkou, ověnčený

diagnosis (diagn.)

diagnóza, soubor rozlišovacích (diferenčních) znaků, jimiž se příslušný taxon liší od jiných nejblíže příbuzých taxonů téže kategorie

diagonalis

úhlopříčný

diamantinensis

pův. Diamantina (Brazílie)

diamantinus

pův. Diamantina (Brazílie)

diantherus

se dvěma prašníky

diaphanacanthus

s průhlednými trny

diaz-romeroana

(dr. B. Diaz-Romero, La Paz)

dichogamia

dichogamie, různé dozrávání tyčinek a pestíků

dichotomus

vidličnatý, vidlicovitě rozvětvený, rozdvojený (vrchol)

dichroacanthus

s dvoubarevnými trny

dichroanthus

s dvoubarevným květem

dichrocanthus

s dvoubarevnými trny

dichromatosus

dvoubarevný

dichromatus

dvoubarevný

dichromus

dvoubarevný

dickisoniae

(S. Dickisonová, botanička, sběratelka, Texas, USA)

Dicotyledonidae

dvouděložné rostliny

Dicotyledonopsida

dvouděložné rostliny

dicotyleus

dvouděložný

diersianus

(dr. L. Diers, profesor univerzity, Köln, NSR, sběratel a pěstitel kaktusů)

dietrichianus

(Friedrich Dietrich, sběratel kaktusů)

diff.

differentia

differens

odlišný, odchylný

differentia (diff.)

odlišnost

difficilis

nesnadný, obtížný

difformis

nestejného, dvojího tvaru těla; různotvarý

diffusus

rozptýlený, rozšířený, rozložený, rozkladitý

digitalis

prstovitý, prstnatý, tvaru prstu

digitatus

prstovitě členěný, prstnatý

digitiformis

prstového tvaru, prstnatý

Digitorebutia

(lat. digitus - prst; Rebutia se stonky prstovitého tvaru)

diguetii

(Léon Diguet, 1859-1926, majitel dolu v Mexiku, posílal kaktusy dr. A. Weberovi)

diklinický květ (flos diclinicus)

jednopohlavný květ - jen s tyčinkami nebo jen s pestíkem či pestíky

dilatatus

rozšířený

dillenii

(Johann Jacob Dillen - Dillenius, 1687-1747, německý profesor botaniky v Oxfordu, Anglie)

dilutus

světlý, bledý, vybledlý

diminutus

zmenšený

dimorphipetalus

s dvojtvarými korunními plátky

dimorphus

dvojího vzezření, dvojtvarý

dinae

(Dina, manželka A.F.H. Buininga)

Dinteranthus

(čel. Mesembryanthemaceae; K. Dinter - viz dinteri; ř. anthos = květ)

dinteri

(prof. Kurt Dinter, +1945, německý botanik, specialista na jihoafrické sukulenty)

dioicus

dvoudomý

dioscoridis

(Pedanius Dioscorides, l. stol. n. l., řecký lékař; jeho spis o léčivých látkách "De materia medica" měl až do 16. století rozhodující vliv na botaniku Východu i Západu)

diplacanthus

zdvojeně trnitý

diplont (diplobionton)

organismus mající úplnou sádku chromozómů (2n)

diploperianthus

se zdvojenými květními obaly

dirus

hrozný, strašný

discatus

diskovitý

disciformis

diskovitý, terčovitý, talířovitý

Discocactus

(ř. diskos = disk, kotouč; kaktus diskovitého tvaru)

discoidalis

terčovitý, diskovitý

discoideus

terčovitý, diskovitý

discolor

různobarevný, pestrý, strakatý

disjunctus

uvolněný, rozloučený, oddělený, odlišný

Disocactus

(ř. dissos = dvojitý; kaktus s dvojitým květním obalem)

dispar

nepodobný, nestejný, nepárovitý, rozmanitý

disparilis

nepodobný, nestejný, nepárovitý, rozmanitý

dispermus

dvousemenný

dispersus

roztroušený, rozházený, rozptýlený

dissectus

rozeklaný, dvojklaný

dissimilis

nepodobný, rozdílný, odlišný, nestejný

distalis

vzdálenější, oddálený

distans

oddálený, odstávající

distefanoiana

(prof. Concetto Distefano, pěstitel a sběratel kaktusů, Catania, Sicílie)

distichus

dvouřadý

distinctus

zřetelný, určitý, výrazný

distorsus

stočený

diurnus

jednodenní, denní, ve dne kvetoucí

diutinus

trvalý, dlouhotrvající

diuturnus

trvalý, dlouhotrvající

divaricatiflorus

s rozkladitými květy

divaricatispinus

s rozštěpenými trny

divaricatus

rozdělený, rozštěpený, roztažený

divergens

rozbíhající se, oddělený, oddálený, odstávající

diversicolor

různobarevný

diversifolius

různolistý

diversiformis

různých tvarů, rozdílných tvarů, různotvarý

diversiphyllus

různolistý

diversispinus

s rozdílnými trny, různotrnný

diversus

rozdílný, rázný, odchylný, nestejný

divisio

oddělení; viz též hierarchie taxonomických jednotek

divisio

oddělení: -phyta (Tracheophyta)

divisus

rozdělený, oddělený

dixanthocentron

se dvěma žlutými středovými trny

 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz