EN - ET

EU - FE

FI - FL

euanthemus   s pěknými květy
eucaliptanus   pův. Eucaliptos (Bolívie)
eucalyptanus   blahovičníkovitý, podobný blahovičníku (Eucalyptus)
euchlorus   pěkně zelený
eufonické jm. mezirod. říženců   jméno, utvořené spojením částí jmen obou (nebo všech) rodičovských rodů, např.: Ferocactus x Leuchtenbergia = x Ferobergia
eugeniae   (Eugenia, manželka holandského sběratele kaktusů D. van Vlieta) 
eulalianus   pův. údolí Eulalia (Peru) 
eulaliensis   pův. údolí Eulalia (Peru) 
Eulychnia   (ř. eu = pěkný; lychnis = svícen, pochodeň) 
Euphorbia   pryšec (čel. Euphorbiacea; Euphorbos, 54 př. n. l., osobní lékař krále Juby z Mauretánie) 
euphorbioides   pryšcovitý, podobný pryšci (Euphorbia) 
europaeus   evropský 
europeus   evropský 
eury-   široko- 
euryacanthus   širokotrnný 
eurycarpus   širokoplodý 
euryphyllus   širokolistý 
eurypleurus   se širokými žebry 
eurythermní   snášející značné výkyvy tepla 
eurytopní   přizpůsobený životu v širokém rozmezí podmínek prostředí 
euvelenovskyi   (ř. eu = pravý, vlastní; viz velenovskyi) 
evermanniana   (dr. Barton W. Evermann, ředitel Museum of the California Academy of Sciences) 
evolutus   vyvinutý, rozvinutý 
evolvens   rozvíjející se, vyvíjející se 
ex   z, podle (předložka) 
exacanthus   beztrnný 
exaltatus   velmi vysoký, vysokého vzrůstu, vznešený 
excavatus   vyhloubený 
excedens   vyčnívající, převyšující, vystupující 
excellens   vyvýšený, vyčnívající, vynikající 
excelsus   ztepilý, vynikající, vznešený, vyvýšený 
excentricus   excentrický, nesoustředný, vyrůstající mimo střed 
excisus   vyřezaný, vykrojený 
exclusive (excl.)   s výjimkou, kromě 
excrescens   vyrůstající 
exculptus (správně: exsculptus)   vyhloubený (s vyhloubenými žebry) 
exerens   obnažující (bez vlny) 
exiguus   drobný, malý, nepatrný 
exilis   hubený, slabý, útlý, štíhlý 
eximius   výjimečný, vynikajíci, výtečný 
exina (exinium)   vnější vrstva buněčné stěny pylového zrna z chemicky odolných látek, stavebně značně diferencovaná, na povrchu s význačnou skulpturou 
exogenus   exogenní, tvořící se zevně, vnější 
exokarp (exocarpium)   vnější vrstva oplodí 
exoticus   cizozemský, exotický 
expansus   široce rozložený, rozpínající se, rozlehlý 
explanatus   rozložený, rozrostlý 
explicatus   rozvitý, otevřený 
exquisitus   zvláštní, vybraný, jemný, znamenitý 
exscapus   bezlodyžný 
exsculptus   vyrytý, vyhloubený (s vyhloubenými žebry) 
exsertus   vyčnívající 
exsiccatus   vysušený 
exsudans   potící se, vypocený 
extensus   rozsáhlý, rozprostřený, rozšířený 
externus   zevní, vnější 
exterus   zevní, vnější 
extraaxillaris   mimoúžlabní 
extremus   extrémní, poslední, nejkrajnější, vnější 
extrorsus   směřující ven 
exuviatus   svléknutý, obnažený 
eyriesii   (Alexarnder Eyries, sběratel kaktusů, Le Havre, Francie) 
eytianum   pův. Eyti (Bolívie) 
f.   1. forma; 2. filius = syn 
fabrisii   (dr. Humberto A. Fabrie) 
Facheiroa   (brazilské jméno kaktusu) 
faciliflorus   snadno, lehce, ochotně kvetoucí 
facultativus   fakultativní, příležitostný, dočasný 
falcarius   srpovitý 
falcatus   půvabný, spanilý 
falcatus   srpovitý 
falciformis   srpovitý, tvaru srpu 
falcus   falešný, nepravý, klamný 
fallacinus   klamavý 
fallax   klamný 
falsicruciger   zdánlivě, klamně křížonosný 
falsus   falešný, nepravý, mylný, klamný 
falx   srp 
fam.   familia 
famatinensis   pův. Sierra Famatina (Argentina) 
familia   viz čeleď 
familia (fam.)   čeleď: - aceae (Saxifragaceae) 
familiaris   domácí, žijící pospolu (nahloučeně) 
fankhauseri   (Fankhauser, sběratel kaktusů, Santiago, Chile) 
farinaceus   pomoučený 
farinosus   moučný, moučnatý, pomoučený 
fasciace (fasciatio)   plošný srůst většího počtu abnormálně vyvinutých orgánů nebo zbytnění jednoho orgánu do šířky 
fasciatus   pruhovitý, páskovaný, pruhovaný 
fascicularis   svazčitý, trsnatý 
fasciculatus   svazčitý, trsnatý 
fascinans   okouzlující 
fastigiatus   1. zkosený, skloněný, šikmý; 2. vrcholný, sahající k vrcholům, ukončený ve stejné výšce 
Faucaria   (čel. Mesembryanthemaceae; lat. faux, fauces = tlama; vztahuje se na zubaté listy podobné tlamě) 
faucaris   podobný jícnu 
faucialis   podobný jícnu 
faustii   (Carlos Faust, +1952, zahradník v Barceloně, Španělsko) 
fechseri   (H. Fechser, nar. 1918, sběratel kaktusů, Buenos Aires, zásoboval firmu K. Uhlig) 
felicis   (Felix Krähenbühl, švýcarský pěstitel a sběratel kaktusů) 
felinus   kočičí, podobný kočce 
felipensis   pův. San Felipe (Chile) 
femineus   samičí 
fendleri   (August Fendler, 1813-1883, německý botanik, sbíral kaktusy ve Venezuele a v Novém Mexiku) 
feneatratus   okénkovitý, s okénky 
fenestralis   okénkovitý, s okénky 
Fenestraria   (čel. Mesembryanthemaceae; ř. fenestra = okno; rostlina tvoří na temeni tzv. okénko, jímž do rostliny, která je v úrovni terénu, vniká světlo) 
fenotyp   soubor vlastností organismu, projevujících se jako výsledek vzájemného působení genotypu a prostředí 
fernandi-regis   (král Ferdinand, Bulharsko) 
feroacanthus   hrozivě, divoce trnitý 
Ferocactus   (lat. ferus = divoký; ferox = silně ozbrojený; hrozivě trnitý kaktus) 
ferocior   hrozivější 
Ferofossulocactus   (mezirodový hybrid: Echinofossulocactus x Ferocactus) 
ferox   divoký, hrozivý, hrozivě vyzbrojený 
ferrarii   (Otmar Ferrari, argentinský sběratel kaktusů, průvodce W. Rausche na výpravách za kaktusy) 
ferreirianus   ('Enrique Ferreira, mexický konzul v Kalifornii) 
ferreophilus   milujíci železitou půdu 
ferricola   obývající železitou půdu 
ferrugineus   rezavě zbarvený, tmavě rezavý, rzivý 
ferruginispinus   s trny rezavé barvy 
ferruginosus   velmi rezavě zbarvený 
fertilis   plodný, plodonosný 
ferus   divoký 
festivus   hezký, půvabný, slavnostní 

 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz