FO - FY

GA - GL

GO - GY

gabbii

(W.M. Gabb)

gacapaensis

pův. Serra de Gacapa (Brazílie)

gaertneri

(1. dr. Josef Gaertner, 1732-1791, německý lékař a botanik v Calw; 2. dr. Carl Friedrich von Gaertner, jeho syn, 1772-1850, lékař a botanik; 3. Gaertner - statkář v Blumenau, stát Santa Catarina, Brazílie)

galacteus

mléčný, mléčně bílý

galactochylus

s mléčnou, mléčně bílou šťávou

galapageius

galapágský pův. ostrovy Galapágy (Ekvádor)

galapagensis

galapágský pův. ostrovy Galapágy (Ekvádor)

galeatus

s přilbou, přilbovitý

galeiformis

podobný přilbě

galeottii

(Henri Guillaume Galeotti, 1814-1858, belgiký botanik, ředitel botanické zahrady v Bruselu, sbíral kaktusy v Mexiku)

galerasensis

pův. Galeras (Peru)

galericulatus

přilbicovitý, kápovitý

gambosus

jako kopyto, podkovovitý

gamo-

srostlo-, se srostlými...

gamopetalus

srostloplátečný, se srostlými korunními plátky

gamosepalus

se srostlými kališními lístky

garambello (špan.)

borůvka

garaventai

(A. Garaventa, sběratel, Limache, Chile)

garessii

(Elmer Garess, sběratel a pěstitel kaktusů, El Paso, USA)

gasserianus

(Jacob Gasser, 1870-1932, obchodník s kaktusy, Zürich)

gasterantha

s břichatými květy

Gasterhaworthia

(čel. Liliaceae; mezirodový hybrid: Gasteria x Haworthia)

Gasteria

(čel. Liliaceae; ř. gaster = břicho; vztahuje se na břichatě rozšířenou květní trubku)

Gastrolea

(čel. Liliaceae; mezirodový hybrid: Gasteria x Aloe)

Gastrolirion

(čel. Liliaceae; mezirodový hybrid: Gasteria x Chotolirion)

gatesii

(Howard E. Gates, Kalifornie)

gaturianensis

pův. Gaturiano (Brazílie)

gaumeri

(dr. George F. Gaumer, sběratel kaktusů, USA)

gautii

(J.H. Gaut)

geissei

(William Geisse, Santiago de Chile)

gelatinosus

rosolovitý

gelidus

studený, mrazivý

gemellus

jako dvojče, dvojitý

geminarius

zdvojený, párový

geminatus

zdvojený, párový

gemini-

dvojitě, zdvojeně

geminiflorus

s květy po dvou

geminisetus

se štětinami po dvou

geminispinus

s trny po dvou

geminus

dvojnásobný, zdvojený, sdružený

gemisetus

s párovitými štětinami

gemma

viz pupen

gemmaceus

pupenovitý, s pupeny, očky (též ozdobený, jako drahokamy posetý)

gemmatus

pupenovitý, s pupeny, očky (též ozdobený, jako drahokamy posetý)

gen.

genus

gen. emend.

opravený rod

gen. nov.

nový rod

generativní rozmnožování

pohlavní rozmnožování

genesis

původ, počátek

genetika

nauka o dědičnosti

geniculatus

s kolénky, kolénkatý

genotyp

soubor dědičných vlastností organismu

gentilis

ušlechtilý, jemný

gentryi

(Howard Scott Gentry, Phoenix, Arizona)

genuinus

rodový, typický, pravý

genus (gen.)

viz rod

genus (gen.)

rod: - (Saxifraga)

genus emendatum

opravený rod

genus novum

nový rod

geofyt

rostlina s podzemními zásobními orgány (např. cibuli, hlízou), pomocí kterých přežívá nepříznivé období (zimu, sucho apod.)

geometricans

geometrický, pravidelného tvaru

geometricus

geometrický, pravidelného tvaru

geometrizans

geometrický, pravidelného tvaru

georgii

(Johann Gottlieb Georgi, 1729-1802, botanik v Petrohradě)

geotropismus

růstová reakce rostlin vyvolaná zemskou gravitací

gerbalitoensis

pův. Gerbalito (již. Brazílie)

germanicus

německý

germinans

zárodečný

germinatio

klíčení

gerocephalus

stařecký, šedohlavý

ghiesbreghtii

(Auguste Boniface Ghiesbreght, 1810-1893, belgický botanik a sběratel kaktusů v Mexiku)

Gibbaeum

(čel. Mesembryanthemaceae; lat. gibber, gibba = hrb, hrbol)

gibbaeus

hrbolatý

gibberosperma

s hrbolatými semeny

gibberulus

s malými hrbolky

gibbiflorus

hrbolatokvětý

gibbosus

hrbolatý

gibbulosoides

podobný druhu "gibbulosus"

gibbulosus

bohatě hrbolatý, hrbolkovitý

gibbus

hrbolovitý, hrbolatý, vypouklý

gielsdorfianus

(Karl Gielsdorf, 1888-1973, vrchní inspektor botanické zahrady v Berlíně-Dahlemu, významný pěstitel a znalec kaktusů

gigans

obrovitý, obrovský

giganteus

obrovitý, obrovský

gigantos (ř.)

obr, kolos, velikán

gigantothele

s obrovskými hrboly, bradavkami

gigas (ř.)

obr, kolos, velikán

gilensis

pův. San Gil (Mexiko)

gilvescens

leskle bledožlutý, narůžověle žlutý

gilvispinus

s trny narůlžověle žlutými, bledě žlutými

gilvoalbus

světle narůžověle běložlutý

gilvus

narůžověle žlutý

gironensis

pův. Giron Pasaje (Ekvádor)

glabellus

hladký, holý, lysý

glaber

hladký, holý, lysý

glabratus

olysalý, ohlazený

glabrescens

olysávající

glabricaulis

s lysou, hladkou lodyhou

gladiator

šermíř (opatřený meči)

gladiatus

mečovitě trnitý

gladiformis

tvaru meče, mečovitý

gladiger

nesoucí meče

gladiiformis

tvaru meče, mečovitý

gladiiger

nesoucí meče

gladiispinus

s mečovitými trny

glandifer

nesoucí žlázky, žláznatý

glandulae

viz žlázky

Glandulicactus

(lat. glandula = žlázka; kaktus se žlázkami - nektarii)

glandulifer

nesoucí žlázky, žláznatý

glanduliflorus

s květy žlázkami posetými, žláznatokvětý

glanduliger

nesoucí žlázky, žláznatý

glandulosus

žlázkatý, žláznatý

glareosus

kemenitý, štěrkovitý (rostoucí na štěrkovitých půdách)

glassii

(Charles E. Glass, nar. 1934, cestovatel, redaktor amerického kaktusářského časopisu)

glaucacanthus

modrotrnný, s namodralými (modrošedými) trny

glaucescens

modrošedě zelenající

glaucinus

modrozelený, šedomodrý

glauco-

modro-, šedomodro-, modrozeleno-, sivo

glaucochrous

modře zbarvený; sivé, modrozelené barvy

glaucophyllus

s modrošedými, modrozelenými listy

glaucus

sivý, modrošedý, modrozelený

glauserianus

(Glauser, švýcarský botanik a sběratel tropických rostlin)

glaziovii

(Glaziou, Rio de Janeiro, zaslal do Evropy obrovské množství rostlin; později žil v Bouscatu u Bordeaux)

gleberrimus

nejhladší, zcela hladký, lysý

glenosa

skvostná (ř. glenos = skvost)

glischrocarpus

s lepkavými plody

globatus

kulatý, kulovitý

globicarpus

kulatoplodý

globosus

kulatý, kulovitý

globularis

kulovitý

globulosus

kuličkovitý

glochideus

posetý glochidiemi

glochidiatus

posetý glochidiemi

glochidie

drobné trny se zpětnými háčky, s drsným až zubatým povrchem, které se snadno odlamují

glomeratus

klubkovitý, klubkatý

glomerisetus

se spletenými štětinami

glomerispinus

se zamotanými, spletenými trny

glomerulatus

zamotaný, klubíčkovitý

gloriosus

slavný, proslavený, nádherný

Glottiphyllum

(čel. Mesembryanthemaceae; ř. glotta = jazyk; fyllon = list; vztahuje se k jazykovitému tvaru listů)

glutinarius

lepkavý, mazlavý

glutinosus

lepkavý, mazlavý

glycicarpus

sladkoplodý

glycimorphus

líbezného, sladkého vzhledu (tvaru)

glycycarpus

sladkoplodý

glycymorphus

líbezného, sladkého vzhledu (tvaru)

 
Pro Internetové noviny upravil a doplnil Z. Podešva podle publikace:

BOTANICKÝ SLOVNÍK PRO PĚSTITELE KAKTUSŮ

ZO ČZS, Klub kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“ ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze

Autor: Jindřich Pěnčík a kolektiv
Lektor: Jiří Zázvorka, Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy
Redakční rada: Jan Axman, Jaromír Baborák, PhMr. Radim Havlíček, Pavel Pavlíček, Jindřich Pěnčík, Dr. Jan Říha, Ing. Milan Smutný

© ZO ČZS - Klub kaktusářů Chrudim, 1984 

 

 
 
Slovník A - AL | AM - AZ | BA - BU | CA - CH | CI - COR | COS - Č | D - DI | DO - EM | EN - ET |
EU - FE
| FI - FL | FO - FY | GA - GL | GO - GY |

Úvod do nomenklatury rostlin | Botanická latina


Zdeněk Podešva
E-mail: podesva@post.cz