Speciální internetové noviny o kaktusech a sukulentech

Titul


Kaktusářský elektronický občasník

Únor 2005

Vše o kaktech a jejich pěstitelích


R U B R I K Y

STARŠÍ ČÍSLA

Chrudimský kaktusář

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

DVD video o kaktusech a přírodě převážně ze severoamerického kontinentuInternetové noviny
I. N. CACT

Internetový měsíčník neregistrované skupina přátel kaktusů a jiných sukulentů!

Příspěvky jsou vkládány průběžně!
Zveřejňujeme vše, co za to stojí a dokonce i to, co za to nestojí!

Redakční kruh:
Libor Kunte a jeho mladí přátelé
Pavel Pavlíček a jeho staří přátelé

Editor a webmaster novin:
Zdeněk Podešva

Cheffwebmaster webu Cact.cz:
Vladislav Zatloukal


Pokud víte o nějaké novince ze světa kaktusů, napište to do našich novin! Příspěvky zasílejte na adresu editora.

Jestliže se Vás jakýkoliv z článků dotkl, využijte možnosti na odpověď, kterou jsme povinni dle Tiskového zákona uveřejnit.

Veškeré člány a fotografie, pokud nejsou označeny symbolem ©, jsou uvolněné k dalšímu nekomerčnímu použití, ovšem za přepokladu, že u takové práce bude uveden jejich autor.

 

Adresa redakce:
pavlicek@chrudim.cz

 

 
 Leden 2005 u Pavlíčků

Leden 2005 ve sbírce u Pavlíčků

Teď v zimě je dost obtíž hledat témata ve sbírce, i foťák sebou do skleníku neberu. Mohlo by se psát o kráse trnů - ale tohle téma si už zadal přítel Chalupský. No - sem tam se objevuje kvítek na gymnokaktusech - například ten nový - gonzalezii - co kvete celou zimu, tak jej teď dám pod zářivky, abych získal kvalitní suchý pyl a nadělal pár semínek. Samozřejmě kvetou turbiňáky ze skupiny pseudopectinata a valdeziana - ty všechny však už v našich novinách byly. A tak mne napadlo, že si z nedostatku jiných témat popovídáme trochu o výsevech.…číst

Sukulentní bonsaje (34)
Avonia papyracea (Poelln.) G. D. Rowley není v našich sbírkách vzácná rostlina a často se u ní najde jmenovka se synonymem Anacampseros papyracea. Je to drobný nenápadný keřík s řepovitými kořeny a od země rozvětveným stonkem, jehož výhonky jsou ve stáří jen 5 až 10 cm dlouhé. Asi 2 mm široké zelenobílé květy se tvoří těsně pod vegetačním vrcholem stonku, plody jsou tobolky na krátké stopce. Skutečnou krásu rostliny můžeme poznat až při pozorování pod lupou. Stonky jsou jen 5 až 8 mm široké a hustě obalené spirálovitě uspořádanými šupinovitými listy…číst

Mexický deník Rudy Gryma (2) 
19. 3. 1998 – První den - čtvrtek. Ráno odjíždíme na pyramidy do Teotihuacanu . Před tím jsme nafasovali auto (na tachometru bylo 33 642 km ), za takřka cca 90 dolarů denně, a vyrazili jsme tím hrozným zmatkem (Mexico City je snad největší autohrůza, kterou si lze představit, ulice čtyřproudé v jednom směru, předpisy pro automobilisty snad vůbec neexistují, křižovatky strašné apod.) směr na pyramidy. Ujeli jsme cca 100 km. Je tam stále stejně krásně, byli jsme se podívat v místním muzeu. Provádí tam pořád nějaké vykopávky a cesta na pyramidu měsíce je uzavřena a blok se musí daleko obcházet, tak jsme ji vynechali.  Je tady pořád plno cizinců a obchodníků s čímkoliv. Nakoupil jsem tam fůru dárků
číst

Z našich sbírek - Karel Daněk
Pan Daněk je členem rakovnického kaktusář- ského klubu a bydlí a sbírku má v Lužné u Rakovníka. Do Lužné je možno dojet od Prahy po dálnici Praha Karlovy Vary a odbočit na Lužnou.
Já jsem jel z Nového Strašecí na Rakovník a odbočil v lesích před Rakovníkem a dojel právě do oné Lužné, kde bydlí pan Daněk. I když by to asi málokdo tipoval, Lužná má část Lužná I a další část Lužná II a jsou od sebe vzdáleny, řekl bych tak kilometr. Přiznám se, že jsem bloudil, než jsem se doptal na tu Lužnou, co je v ní nádraží. Je to ta menší a pan Daněk bydlí kousek od nádraží v ulici Nádražní. Skleník má pan Daněk na zahradě u svého rodinného domku. Lužná je na pěkném místě poblíž lesa a domek i skleník jsou zase na klidném místě ve vsi. Zahrada je bezvadně upravená, ostříhaný trávník a jsou zde i oázy s krásnými kaktusy. Celkový dojem je velmi pěkný, i posezení u stolu pod přístřeškem, kde jsme si povídali…číst

CD Internetové noviny 
Vážení čtenáři,
naše Internetové noviny Cact. cz vycházejí pravidelně jednou měsíčně již od ledna 2001 a příští měsíc tak můžete očekávat jejich 50. jubilejní  vydání. Dosud vyšlo v ročnících 2001 až 2003 po 12 číslech, v roce 2004 celkem 11 čísel (prázdninové dvojčíslo), publikováno bylo více než 900 příspěvků a na 3 000 fotografií a kreseb. Na základě Vašich četných žádostí jsme připravili také off-line verzi Internetových novin na CD-ROMu pro pohodlné prohlížení na PC bez nutnosti připojení k internetučíst
 
Oploceným Mexikem 23
Je pátek jedenadvacátého září. Vyrážíme pěšky ke kopcům, kde jsou fluoritové doly. V rovině před nimi roste Coryphantha poselgeriana. Kolem je i několik semenáčů, které jsou nádherně vytrněné. Před námi se objevuje plot, který ohraničuje zase jenom křoví. Prolézáme jím a pokračujeme po oslích stezkách. Stezky se klikatí kolem juk, padlých stromů, prohlubní a někdy i ze zvyku. Jsou to osli, že nechodí rovně. Konečně jsme u protějšího plotu, který je na úpatí kopců. Zde nalézáme starou cestu vzhůru. Na druhé straně údolí, ze kterého jsme přišli, je pohoří Sierra El Granizo. Je v černém hávu mraků a dolů padají šňůry vody. Nás zalévá slunce.
„Ty hory to přes údolí nepustí,” prohodí Pavel a šlape do kopcečíst

Soutěž ve vaření chilli
Kaktusy rostou v oblastech, které se často pyšní i poněkud ostřejší kuchyní, než je v nekaktusových oblastech zvykem. Často se tu také konají soutěže ve výtvorech pikantní kuchyně. Jednou se této soutěže jako porotce, i přes svou nezkušenost, účastnil můj přítel Frank, žijící někde na východním pobřeží USA. Toto jsou jeho záznamy a poznámky. Mr. Frank uvádí: „Nedávno jsem byl poctěn pozváním k rozhodcování na soutěži ve vaření chilli. Jeden z rozhodčích totiž onemocněl. Zbývající dva rozhodčí (rodilí Texasané) mě ujistili, že to chilli není tak ostréčíst 

Mexický deník aneb poprvé v Mexiku (2)
15.10.2004 - Ráno po probuzení a uklizení naší skromné výbavy spěcháme do mírného svahu nad nocoviště, kde by se měly též nalézat elephanti- densky. Po krátkém pátrání je opravdu nalézáme. Je jich tady podstatně více než u hřbitova. Jsou až do rozměru 8 cm. Bohužel jsou skoro všechny odkvetlé.

Na jednom vyvýšeném místě nalézám kristátu. Nemám sice tyto anomálie moc rád, ale je to určitě rarita, proto jí fotím a ukazuji přátelům. Vidím jak na místo našeho nocování přijíždí místní auto. Jak se později dovídám, že to byl místní comisario (starosta) a přijel nás, zřejmě na udání upozornit, že se zde nesmí nic brát…číst


Zpráva o činnosti NF Inka v r. 2004
Vážení přátelé, rádi bychom vám poděkovali za vaši pomoc peruánským dětem. Také v loňském roce jsme mohli díky vašim finančním příspěvkům uskutečnit užitečné věci. Přibližně 300 dětí má nyní v Peru českého kmotra a má naději, že se zlepší jeho život a spolu s tím také život jeho rodiny nebo komunity. Omlouvám se těm, kteří již četli podobné věty, jaké budu nadále uvádět, někteří kmotři nebo příznivci jsou “noví” a o našich aktivitách se doslechli třeba jen zprostředkovaně a také – na filozofii naší pomoci dětem se v průběhu let nic nemění. Našimi aktivitami se snažíme přispět k možnosti zjednodušení a “zmodernizování” života na peruánském venkově, aby tam lidé chtěli zůstat žít a neodcházeli za vidinou lepšího života do měst, což se v hojné míře děje…číst

Pozvánka: II. Takysympozium aneb Botanici na cestách
JIHLAVA - sobota 12. března 2005. Vážení milovníci kaktusů, sukulentů, jiných exotických rostlin a dalekých krajin! Srdečně Vás zveme na II. ročník takysympozia, které se koná opět v Jihlavě a jehož program je doslova nabitý zvučnými jmény přednášejících. Letos se bude akce konat v kulturním prostředí s dobrým zázemím, tj příjemnou kavárničkou, v níž bude dostatek pohody a času na vzájemná setkání účastníků sympozia.
Protože se s největší pravděpodobností zúčastní akce také slavný naivní malíř Libor Vojkůvka ze Šternberka, o humorné přednášky navíc nebude nouze. Účastníci minulého takysympozia by mohli vyprávětčíst

Přípravy k přezimování kaktusů
Ještě mnohem dříve, než nastane uklízení kaktusů z letního pobytu, je třeba jistých opatření k dokonalému přezimování. Jsou to sice maličkosti, ale nemají se opominouti, ježto později v zimě se citelně vymstí. Příprava k zazimování nastává vlastně již od července, kdy pilným větráním kaktusy otužujeme. Zchoulostivělé rostliny těžko by přečkaly zimu. V září, a to asi počátkem měsíce prohlédneme bujně narostlé druhy, u kterých snad kořeny prorostly spodním otvorem květináče, a kořeny těsně u dna ostrým nožem odříznemečíst 

 

Zima v Opavě (2) 

Protože našemu počasí stále vládne paní Zima ( venku dnes – 20.1. – zrovna chumelí ), nabízím Vám opět – stejně jako minulý měsíc – několik rostlinek focených hezky zblízka, aby vyniklo i to, co v sezóně často zakrývají květy. Všechny fotografie jsou pořízeny v polovině ledna, tedy uprostřed zimy, kdy jsou kaktusy už víc než 3 měsíce bez vody. Snad to na snímcích nebude přiliž znát. Snímky nabízím jen tak, bez slovního doprovodu. Věřím, že s většinou těchto rostlin se ještě na stránkách Internetových novin setkáme, to až ukáží co v nich je – až zakvetou…číst

Lobívie z mé sbírky III.
Lobivia maximiliana
je na rozdíl od Lobivia pentlandii mnohem uniformnější, tedy alespoň nominátní varieta a co se týče květů. Ty jsou natolik typické, že si je lze těžko splést. Fotka je dosti výmluvná, snad jen připomínka, že délka květu podle popisu je do 5 cm, šířka do 4 cm, ale většinou bývají oba rozměry menší. 

Drobné rozdíly bývají jen v sytosti zabarvení, jednou jsou světlejší s převažující žlutou barvou, u jiných rostlin je větší část květu oranžová, růžová a konce okvětních lístků jdou až do fialova. S tělem a zejména trny už to je ale jiné. Tady si Lobivia maximiliana moc nezadá s ostatními druhy lobívií a jak už jsem konstatoval v předchozím díle o Lobivia pentlandii, odlišit tyto dva druhy od sebe a od některých forem Lobivia pampana pouze podle vzhledu rostliny bez květu je dost kumšt, ne-li nemožnéčíst 


Otakar Sadovský:
Kaktusáři (23)
„Netážete se správně! S tím objevem asteriasu to není tak slavné, jak to vašim kaktusářům Karpus navykládal. Pamatuji se na to velmi dobře, neboť sám jsem dal Karpusovi příkaz, aby nejprve jel do hlavního města Mexika si vyzvednout povolení ke sběru kaktusů, které už dříve telegraficky jsem si vyžádal a ovšem pořádně za něj zaplatil. Přece víte, že sběr kaktusů je v Mexiku zakázán a povolená výjimka se udělí po všelikých pozornostech a úplatcích. Karpus je někdy velmi obratný. Když měl povolení ke sběru v kapse, tu si zašel do tamní botanické zahrady prohlédnout si sbírky kaktusů…číst 

Sclerocactus mesae-verdae
Kaktus ze zeleného kopce? I tak by se mohl jmenovat tento vcelku nenápadný zástupce rodu Sclerocactus, který ve srovnání s jinými druhy, zejména Sclerocactus whipplei, S. parviflorus či S. polyancistrus, vypadá, jako by to ani nebyl příslušník stejného rodu. Původně byl pro tento druh vytvořen nový rod Coloradoa (1940) podle prvního nálezu jižně od města Cortez, Montezuma County v jihozápadním Kolorádu. 

Pak si rostlina „opsala kolečko“ dle názoru různých botaniků nejdříve jako Echinocactus (1951 L. Benson), pak Pediocactus (1972 J. Arp) a dokonce jsem viděl zařazení do rodu Ferocactus (N. P. Taylor 1979)! Dnešní všeobecně akceptované řazení bylo provedeno už roku 1966 L. Bensonem do rodu Sclerocactus. Poslední taxonomický zásah provedl F. Hochstatter vytvořením sekce Mesae-verdae v rodu Sclerocactus, kam řadí mimo S. mesae-verdae ještě S. wetlandicus a jeho subspecies ilseaečíst


Vykvetlo v lednu
Během několika slunných dnů v půli ledna takto vykvetly Titanopsis fulleri a T. calcarea. Udělaly mi radost, o kterou se chci podělit se čtenáři internetových novin. Z redakce jsem ale dostal prosbu, abych k obrázkům připsal něco k pěstování. Já ale žádný speciální recept na pěstování titanopsisů nemám. Zabývám se především kaktusy, dále pěstuji několik sukulentů, orchidejí a masožravek jako doplněk pro oživení sbírky. Titanopsisům tedy víceméně vůbec nerozumím a pěstuji je ve stejném substrátu jako kaktusyčíst

Vtip měsíce
Poslední aktualizace 22.09.2005