Speciální internetové noviny o kaktusech a sukulentech

Titul


Kaktusářský elektronický občasník

Březen 2003

Vše o kaktech a jejich pěstitelích

ObsahÚnor 2003 u Pavlíčků Coryphantha kracikii Oploceným Mexikem (3) Sukulentní bonsaje Jana Gratiase, část 15. Thelocactus buekii Notocactus arechavaletae var. limiticola Jak jsem se seznámil s eulychnií Můj styl výsevu kaktusových semen Když kaktusy přestanou poslouchat Kaktusy nejsou vodní rostliny Otakar Sadovský: Kaktusáři (8) Náčelník všech náčelníků a neodbytný hmyz Chcete vařit s kaktusem? Pěstování kaktusů ze semen Z historie: Dr. Louis Pfeiffer Miriam – potomek Inků z Pucamarca  adoptovaný na dálku Chvála specializaci Soutěž o ceny! Inzerce: Video DVD - kaktusy Big Bendu Vtip měsíce


R U B R I K Y

ARCHIV
PŘEDEŠLÝCH ČÍSEL

Chcete najít starší článek? Stačí napsat jakékoliv
klíčové slovo
...

S e z n a m

Kolik je venku?meteofrance01.gif (21622 bytes)

Podívejte se, jaké je
počasí nad Evropou


buton_chrudimsky_kaktusar.gif (9197 bytes)


Logo

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů


Kaktusářské akce 2002 ... přejítbuton_srovnejte.gif (2648 bytes)

Internetové noviny
I. N. CACT
Vydává neregistrovaná skupina přátel kaktusů a jiných sukulentů!

Příspěvky jsou vkládány průběžně!
Zveřejňujeme vše, co za to stojí a dokonce i to, co za to nestojí!

Redakční kruh:
Libor Kunte a jeho mladí přátelé
Pavel Pavlíček a jeho staří přátelé

Editor a webmaster novin:
Zdeněk Podešva

Cheffwebmaster webu Cact.cz:
Vladislav Zatloukal


Pokud víte o nějaké novince ze světa kaktusů, napište to do našich novin! Příspěvky zasílejte na adresu editora.

Jestliže se Vás jakýkoliv z článků dotkl, využijte možnosti na odpověď, kterou jsme povinni dle Tiskového zákona uveřejnit.

Veškeré člány a fotografie, pokud nejsou označeny ©, jsou uvolněné k dalšímu nekomerčnímu použití, za přepokladu, že u práce bude uveden jejich autor.


Adresa redakce:

pavlicek@chrudim.cz


 
Únor 2003 u Pavlíčků
Únor je měsícem klidnějším, práce v expedici probíhá v pohodě, neboť Pavlíček se právě poflakuje někde v prachu Mexika a děvčata toto období hodnotí podle pravidla „kocour je pryč – myši mají pré”. Sluníčko ale už nabývá na síle a ve skleníku je možné alespoň roubovance začít trochu zalívat, aby rouby, které jsou už sluníčkem probuzeny zbytečně nevysávaly své podložky…číst

Sukulentní bonsaje Jana Gratiase, část 15.
Uncarina roeoesliana  pochází z jižní části Madagaskaru a patří do čeledi Pedaliaceae, v níž je součástí společenství takových sukulentních specialit, jako jsou druhy rodů Pterodiscus nebo Sesamothammus
Jde o druh, jehož bizarní morfologické zvláštnosti by zasloužily zvláštní monografii. Uncarina roeoesliana je stonkový sukulent s velmi ztlustlým základem kmene. Listy mají dlouhé masivní řapíky, čepel je plstnatá, po rozemnutí výrazně aromatická. Již u mladých rostlin (za 6 až 8 měsíců od výsevu !!!) se objevují velké žluté trubkovité zygomorfní květy…číst 

Jak jsem se seznámil s eulychnií
Jednou jsem přijel k panu Jelínkovi do Hranic. Byl to vyhlášený specialista na čilence. Bylo to v zimě a já se těšil na kvetoucí neoporterie ve skleníku.
Pan Jelínek právě rozbaloval balíček semen od Winterové ze Západního Německa. Firma měla v nabídce převážně sběry jejího bratra F. Rittera. V té době sehnat importní semena bylo velmi těžké, pro běžného kaktusáře téměř nemožné. Kdo neměl někoho za „železnou oponou“, ochotného semena zaplatit a přivézt nebo poslat, ten neměl šanci…číst

Kaktusy nejsou vodní rostliny
V zimních měsících většina z nás bilancuje rok uplynulý a spřádá plány pro ten nastávající. Pro část našich přátel měla uplynulá kytičkářská sezóna nepředpokládaný průběh. Zemi postihly povodně a někteří z nás zachraňovali holé životy nebo alespoň části sbírek a skleníků. K těm druhým bohužel patřím i já. V následujících obrázcích můžete sledovat přeměnu mé v pořadí již třetí sbírky v životě v trosky a poušť…
číst

Dr. Louis Pfeiffer 
Dr. Louis (později Ludwig) Carl Georg Pfeiffer (1805-1877) byl nadšeným milovníkem kaktusů a ve své době velmi uznávaným znalcem, jehož názvy kaktusů užíváme ještě dnes. Dr. Louis C. G. Pfeiffer se narodil 4. června 1805 v Kasselu, Hessen Nassau. Jeho otec B. Wilhelm Pfeiffer byl u hesenského soudního dvora vlivná osoba a tak syn byl už předen předurčen ke studiu…číst

Soutěž o ceny!
Speciální internetové noviny
www.CACT.cz vyhlašují soutěž o nejhezčí a nejzábavnější a nejneuvěřitelnější aprílovou povídku. Dílka budou pověšeny v dubnovém čísle novin, mohou být doprovázeny ilustrací nebo fotografií. Uzávěrka je tedy na konci března…číst
 
 
Coryphantha kracikii
Rostlina bezesporu krásná. Zvířený prach okolo popisu si už pomalu sedá a nám se otevírá prostor pro střízlivější pohled na celou záležitost. Plzeňským cestovatelům se jejím nálezem povedl jistě husarský kousek. Přes veškeré nedostatky provázející popis, jde, zdá se, o dobrý druh. To ostatně svým postojem potvrdil i přední odborník na rod Coryphantha, pan R. Dicht. Od samého začátku je jisté, že rostlina náleží do příbuzenského okruhu Cor. salinensis…
číst

Thelocactus buekii
Stonek jednotlivý, 2,5-6 cm vysoký a 7-18 cm široký, kulovitý či stlačeně kulovitý, epidermis žlutozelená až tmavě zelená, velmi často s červeným, případně bronzovým nádechem. Žebra nepříliš zřetelná čí chybějící; bradavky více či méně špičaté, trojúhelníkové, směrem k vrcholu rostliny prodlužující se, 18-24 mm dlouhé, 11-25 mm široké, 12-24 mm vysoké… Thelocactus buekii se vyskytuje se v mexickém státě Nuevo León. Na severu zasahuje ke Galeaně, na jihu do oblasti Aramberri-Zaragoza, asi 30 km severně od Doctor Arroyo a k San Antonio del Salero…
číst

Můj styl výsevu kaktusových semen
Často se setkávám při diskusích s přáteli nebo při čtení litaratury se snahou vložit do produkce mladých rostlin co nejméně práce (viz článek Milana Kůrky v našem zpravodaji č.3/I ”Práce matka pokroku v kaktusáření” nebo popisovaná Douděrova bezpikýrovací metoda výsevu do perlitu – Zpravodaj KK Plzeň č.1/II ). Je to pochopitelný a všeobecný trend při veškeré lidské výrobě…
číst

Otakar Sadovský
Kaktusáři VIII.
Zmámený Hariota strkal hlavu do všech koutů, všude objevuje něco nového. Vyptával se na jména rostlin a Karpus mu sděloval i připojoval různé poznámky, kde který druh nalezl a čím se vyznamenává. Tu Hariota čelem na cosi narazil. Podíval se na předmět, o nějž se uhodil a spatřil lidskou lebku, visící na třech zrezavělých drátech jako květinový košík. Z jejích otvorů vyrůstaly také jemně chlupaté válečky pralesního cereusu…
číst

Chcete vařit s kaktusem?
Měkké články kaktusu Opuntia byly odedávna zdrojem jídla amerických domorodců, po tisíce let. Dnes již každá prodejna zeleniny v Mexiku, ale i jinde na americkém kontinentu nabízí mladé, od glochid očištěné ploché články…číst

Miriam – potomek Inků z Pucamarca  adoptovaný na dálku
Miriam je nadané děvče, které už ve svých 8 letech vyjádřilo přání studovat. To je v kraji odkud pochází dost neobvyklé, neboť muži mají úplně jiné představy o postavení ženy. A my všichni, kteří dívenku budeme v učení podporovat, si určitě přejeme, aby se přání Miriam vyplnilo…číst

Video DVD - Kaktusy Big Bendu
Video DVD disk pro váš komputer a nebo stolní DVD přehrávač o kaktusech Big Bendu je k prodeji za 290 Kč. Video trvá 45 minut, obsahuje jména a zeměpisné souřadnice všech navštívených lokalit. Jména kaktusů jsou uvedena v titulkách pod obrázkem rostlin. Záběry
ukazují rovněž charakter lokalit. Pokryta je oblast
od Del Rio, Texas přes národní park Big Bend,
Terlingua, Lajitas, Presidio, Jarilla Mnts…
číst

 

 
Oploceným Mexikem (3)
Pokračujeme k nevábnému Ixmiquilpánu, který jsme si ochutnali před čtyřmi lety. V paměti mně utkvělo sousoší Dona Quijota a Sancho Panchy. A prach. A to tu zůstalo. Projíždíme ulice a uličky. Jejich prach proniká do otevřených obchodů na vystavené zboží. Stačí koupit. Zaparkujeme a vyrážíme na obhlídku. Jde nám o hlavy, možná i mozky. Ty nezvyklé slunečnímu teroru, vzpírají poslušnost…číst

Notocactus arechavaletae var. limiticola
Stonek stlačeně kulovitý, svěže zelený, asi 80 mm široký, 40 mm dlouhý; žeber 8-9, na bázi až 20 mm širokých; areoly 1-2 mm široké, prohloubené, meziareolová vzdálenost 10-12 mm. Okrajových trnů 7-9, světle žluté, 5-15 mm dlouhé, k tomu několik malých štětin na horním okraji areoly…
Květy 60 mm dlouhé; květní trubka asi 15 dlouhá, se světle zelenými šupinami, šedou vlnou a hnědými štětinami; okvětní lístky citrónově žluté, lesklé, až 6 mm široké a 25 mm dlouhé; čnělka bělavě žlutáčíst

Když kaktusy přestanou poslouchat
Jestliže kaktus ve svých představách personifikujeme, jistojistě se nám v mysli zjeví bodrý, přitloustlý a mírně flegmatický človíček, kterému je jakýkoliv pohyb (neřku-li rychlý) na obtíž a přesun kdykoliv a kamkoliv zcela zbytečný. Největší slastí pro něj je pohodlí (byť v poněkud prostých poměrech) a nekonfliktní, velmi skromný, leč poklidný život. Málokdo si kaktus představí jako ostrého loktaře schopného vytlačit a vyšťouchat své konkurenty…číst

Náčelník všech náčelníků a neodbytný hmyz
Náčelníkem všech náčelníků je Jarda Šnicer. Nejmladší ale nejzkušenější, byl v roce 2000 v Mexiku už po desáté. Kromě banálních příhod se škorpióny, chřestýši, obtížným hmyzem, bodnutím vos, divokých včel a mravenců má Jarda ještě jednu unikátní příhodu…číst

Pěstování kaktusů ze semen
(Obrázkový čtrnáctideník ZAHRADA 1929). Dotaz: Jak se vypěstují kaktusy ze semen v pokoji a v jakých nádobách? J. H. v B.
Odpověď: Kaktusy vyséváme po většině koncem března nebo v dubnu. Zem pro výsev připravíme se z polovin staré listovky a prosátého praného říčního písku. Upotřebíme mělkých misek, dokonale čistých. Po naplnění misek urovnáme zem, mírně přitlačíme a semeno stejnoměrně a řídce zasejeme. Zemí se nezasypává nebo jen velmi skrovně, přimačkne se však mírně vždy. Povrch nádoby pokryje se sklem, jež nesmí dosahovati na zem, nýbrž mezera mezi zemí a sklem musí obnášeti as 1 cm…
číst

Chvála specializaci
K napsání tohoto článečku mne přiměl dopis, který jsem dostal právě dnes od pana Krejčeříka. Píše, že od nás nakupuje už 20 let, a za tu dobu napěstoval mimo jiné i několik set kusovou sbírku ariokarpusů všech druhů, mimo bravoanusů. „Snažím se o pravo- kořennou kulturu. Ty naroubované po nárustu seříznu a zakořením, ne ale trigonusy, ty nechtějí kořenit. Tato kultura se mi jeví jako jednodužší a hezčí, přirozenější vzhledově.
Mám např. bez roubování agavoidesy, asi 50 kusů, zakvétají už 4 – 5 rokem po výsevu. Zatím neodešel ani jeden (musím to rychle zaklepat na dřevo). Stejně bez problémů rostou i ostatní, ale kvetou později…číst 


 

Poslední aktualizace 22.09.2005