Chvála specializaci!

K napsání tohoto článečku mne přiměl dopis, který jsem dostal právě dnes od pana Krejčeříka. Píše, že od nás nakupuje už 20 let, a za tu dobu napěstoval mimo jiné i několik set kusovou sbírku ariokarpusů všech druhů, mimo bravoanusů.

„Snažím se o pravokořennou kulturu. Ty naroubované po nárustu seříznu a zakořením, ne ale trigonusy, ty nechtějí kořenit. Tato kultura se mi jeví jako jednodužší a hezčí, přirozenější vzhledově.

Mám např. bez roubování agavoidesy, asi 50 kusů, zakvétají už 4 – 5 rokem po výsevu. Zatím neodešel ani jeden (musím to rychle zaklepat na dřevo). Stejně bez problémů rostou i ostatní, ale kvetou později. Trigonusy začínají kvést až po 12 – 15 letech.“

Dopis od pana Krejčeříka potěšil. Je to i dobrý pocit tím, že vlastně pochválil naší 20 letou snahu o místo na trhu – jako úspěšnou.

Fakt, že specializované sbírky mají své kouzlo i opodstatnění, nelze oddiskutovat ani poukazem na to, že taková sbírka je pro návštěvníka nudná, nepestrá, jakoby stejná. To opodstatnění spočívá zejména v tom, že pěstitel se dostává mnohem více do hloubky problematiky pěstovaného okruhu, než tomu může být u pěstitele, jenž klade důraz na jiné hodnoty – chce mít sbírku mnohotvarou, pestrou, s různými tvary těl i květů. I když musím dodat, že jak proti jednomu, tak proti druhému způsobu nelze nic namítat!

Naše prodejna, protože svou pověst staví jednoznačně a už tradičně na kvalitě, má velký zájem na kontaktech s majiteli specializovaných sbírek. Zejména od nich chceme odebírat semena do naší nabídky. Například semena rodu Mammillaria jsme odebírali až do letoška od známého znalce a specialisty – pana Josefa Moučky. Pepík se však nyní kvůli zdravotním potížím musel své sbírky vzdát, a tak budeme muset hledat pokud možno adekvátní náhradu. Přivítáme ale i nabídky dalších zájemců a odborníků na další rody, jak jiho-, tak i severoamerických rodů – a jsme ochotní pomoci ve vývoji specializovaných sbírek i u mladých kaktusářů.


Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz