Notocactus arechavaletae (Speg.) Herter
 var. limiticola Ritt.

NOTOCACTUS ARECHAVALETAE (Speg.) Herter var. LIMITICOLA Ritt.

Notocactus arechavaletae (Spegazzini) Herter var. limiticola Ritter, Kakteen in Südamerika, 1: 164, 1979

Parodia ottonis (Lehm.) Taylor, The European Garden Flora, 3: 257-265,1987, pro parte ???

 „Limiticola“ znamená „hraniční, obývající hranice“ a označuje místo nálezu, protože typová rostlina byla nalezena v hraniční oblasti Brazílie – Uruguay.

Popis

Stonek stlačeně kulovitý, svěže zelený, asi 80 mm široký, 40 mm dlouhý; žeber 8-9, na bázi až 20 mm širokých; areoly 1-2 mm široké, prohloubené, meziareolová vzdálenost 10-12 mm. Okrajových trnů 7-9, světle žluté, 5-15 mm dlouhé, k tomu několik malých štětin na horním okraji areoly; středové trny 3, červenohnědé, 20-40 mm dlouhé, nejspodnější nejdelší. Květy 60 mm dlouhé; květní trubka asi 15 dlouhá, se světle zelenými šupinami, šedou vlnou a hnědými štětinami; okvětní lístky citrónově žluté, lesklé, až 6 mm široké a 25 mm dlouhé; čnělka bělavě žlutá, 14 mm dlouhá, s 10 purpurovými rameny blizny; tyčinky dole purpurové, nahoře žluté. Plod nazelenalý, 15 mm dlouhý, 10 mm široký, zčásti se šupinami s šedohnědou vlnou a štětinami. Semeno černé, zvonovité.

Variety a formy

F. Ritter popsal ve svém díle o kaktusech „Kakteen in Südamerika“ několik variet N. arechavaletae – kromě var. limiticola to byly ještě var. alacriportanus, var. aureus, var. buenekeri, var. horstii, var. nanus, var. rubescens.

Kromě variet, popsaných Ritterem, známe ještě několik dalších, nepopsaných: var. convexicostatus, var. cunapiruensis, var. grandicostatus, var. horridispinus, var. pantanoensis, var. segredoensis. Na některé z nich je ale pohlíženo jako na zástupce okruhu N. ottonis.

Výskyt a rozšíření

První rostliny nalezl F. Ritter v roce 1965 společně s L. Horstem u Livramenta, tj. na hranicích Uruguaye a brazilského státu Rio Grande do Sul. Typová rostlina má Ritterovo polní číslo FR 1415.

F. Ritter nebyl sám, kdo var. limiticola sbíral. Je možné uvést polní čísla dalších sběratelů, kteří rostliny na různých lokalitách sbírali: W.-R. Abraham (WRA 75), N. Gerloff (Gf 294, 299), K. Herm – I. Horst (H 8), A. Hofacker (AH 123, 125), L. Horst – W. Uebelmann (HU 179, 1318, 1405), K. H. Prestlé (PR 211), F. Stockinger (356, 410). Rožšíření variety je na jihozápadě státu Rio Grande do Sul (Brazílie) a severozápadě Uruguaye – jedná se ale jen o poměrně malý areál v okolí měst Livramento (Brazílie) a Rivera (Uruguay).

Poznámky

Ve sbírkách můžeme nalézt po tímto jménem rostliny s různým vzhledem. To ale ostatně neplatí jen pro tuto varietu, ale obecně i pro další rostliny N. arechavaletae. Přitom nelze vždy mluvit jen o záměnách rostlin (k čemuž svádí vzájemná podobnost), protože existuje i přirozená variabilita rostlin. Např. u var. limiticola je známý nález s polním číslem HU 179 (sběr z roku 1982), který má extrémně tmavou epidermis a hnědé až hnědočerné otrnění, zatímco běžně má var. limiticola světlejší epidermis a trny nažloutlé až hnědé.

Literatura
Gerloff N., Lück H.-D., Notocactus,  7: 30, 1987
Gerloff N., Neduchal J., Stuchlik S., Notokakteen - Gesamtdarstellung aller Notokakteen, p. 45, 1995
Neduchal J., Notocactus-Bilanz 1998, p. 3, 1999
Stuchlík S., Notocactus arechavaletai Spegazzini a jeho variety, Kaktusy, 23: 123-126, 1987
Stuchlík S., Notocactus arechavaletai (Spegazzini) Herter, Minimus, 24:3-19,1993

Pěstování

N. arechavaletae a jeho variety nepůsobí potíže při pěstování, což platí také pro varietu limiticola. Rostlinám prospívá spíše pařeniště, ve kterém mají více uzavřený  prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí, a pravidelná mírná zálivka. Množení je možné provádět odnožemi nebo semeny, přičemž ani jeden způsob není problémový; malé rostlinky, ať již semenáčky nebo odnože, dobře rostou, i když jejich růst není nijak překotný. Dáváme pozor na ztrátu kořenů, protože tak jako vesměs všechny rostlin řady Paucispini rovněž i N. arechavaletae a jeho variety tvoří nové kořeny neochotně.

Importní rostlinu HU 179 fotografoval ve vlastní sbírce autor textu S. Stuchlík.

 


Text pro Atlas kaktusů 2003 – předkládáme k diskusi i k případnému doplnění o další informace. Redakce prosí o případné doplňky, úpravy, pozorování…, které autor případně zapracuje do konečného znění textu. Předem díky!
Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz