Přehled akcí v Chrudimi a okolí

Přehled akcí, které jsou pro předjaří 2005 připravovány v Chrudimi (i okolí). Návštěvy mimochrudimských kaktusářů jsou vítány, vstup zdarma.

Plánované přednášky
(červený salonek hotelu Bohemia v Chrudimi, vždy druhý pátek v měsíci od 18. hod.):

 • 14. ledna 2005 - J. Chvastek, - Chile, Argentina
 • 11. února 2005 - Pavlíček - rod Thelocactus - pokud bude zajištěn dataprojektor
 • 11. březena 2005 - Vlad. Zatloukal - Jih USA? - výroční členská schůze
 • 8. dubna 2005 - zajišťuje se - zájezd na Moravu?
 • 1. května 2005 - otevírání skleníků 10.00 - náměstí, přednáška v museu
 • 10. června 2005 - opékání u Pavlíčků - 17.00 hod., v případě dobrého počasí bude probíhat noční promítání

Rádi vás přivítáme
další informace:
Pavel Pavlíček
tel. 469 688 366
e-mail: pavlicek@chrudim.cz


Přehled akcí, které jsou připravovány
Spolkem pěstitelů sukulentů v Pardubicích:

 • 6. leden - přednáška - Václav Jakubec
 • 3. únor - přednáška Ing. Bořivoj Prokeš CSc.
 • 3. březen - přednáška ing. Josef Odehnal
 • 7. duben - přednáška

Přednášky se konají vždy od 18. hod., v Evropském spolkovém domě. Přístup je výtahem ze dvora objektu.


Další akce:

 • Sympozium Praha: 26. března 2005
 • Otevírání sezóny Dvůr Králové: 28. a 29. květen 2005
Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz