Otakar Sadovský 

KAKTUSÁŘI

Část XXV.


Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení.
 
Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk

“To je nemilé”, vyhrkl Fobe, “já chtěl ještě dnes navštvit přítele Matukána, s nímž jsem se dříve setkával na zahradnických výstavách. 
“Snad se k němu podíváte zítra” – utěšoval Hariota.

VIII. Kaktusy – ztělesnění bohové

O třinácté hodině odjel Karpus se svými hosty velkým autem na Václavské náměstí. Jeho bezvadný salonní úbor kontrastoval s jeho dvěma odřenými filmovými schránkami, patrně značně těžkými. Šofér pozdravil „Felicidades“ a odjel, aniž by mu někdo z cestujících zaplatil.

Podzemní sál, do něhož vstoupili, byl spoře osvětlen, návštěvníků však zde u stolů sedělo tolik, že museli k podiu v popředí proniknout postranní chodbou. Ve chvíli, kdy vstupovali před obecenstvo, rozsvítilo se několik velkých lustrů posetých pestrými žárovkami. Ozval se mohutný potlesk, v němž zmíraly pozdravy Felicidades! Felicidades!

Karpus mával pažemi dávaje znamení, že chce k nim promluvit, avšak hukot hlasů a potlesk se proměnil ve vřavu a pískot. Vstávali od stolů a hlučně dupali.

Hariota se zájmem pozoroval oba Němce. Oba se domnívali, že jedou na členskou schůzi kaktusářského spolku a zprvu myslili, že tyto nezvyklé ovace pražští kaktusáři výhradně jim připravili. Spokojeně se usmívali a občas se uklonili nebo zamávali pravicemi.

„Podivná schůze!“, zvolal Fobe Hariotovi do ucha.

Zasedli k „předsednickému stolu“. Hluk slábl, obecenstvo zaujalo svá místa. Přes hlavy sousedů se podávaly sklenice piva a Karpus – vybaliv přinesené filmy – touž cestou je posílal přes sál, kde v pozadí zářila dvě okénka projekční komory. Pak jako na povel zhasla všechna světla a v ztichlém sálu ponořeném do hluboké tmy zářily jen kroužky hořících cigaret.

Karpus rozsvítil kapesní lampu, teprve nyní přivítal všechny na přednášku o jeho objevných cestách po Mexiku, které částečně zachytil na barevných fotografiích. Sálem prošlehl kužel světla a na plátně za Karpusem se objevila hornatá krajina posetá vysokými sloupovitými kaktusy na srázných stráních. Stály tu jako obrovské bílé svíce osm až dvanáct metrů vysoké, zcela pokryté dlouhým šedavě bílým vlasem.

„Přátelé, představuji vám překrásnou mexickou krajinu – ráj starců. Je tak rozsáhlý jako Čechy. Na strmých srázných stěnách, které všude vidíte, je sice půda velmi živná, ale uboze suchá – ba jak popel vyprahlá – patrně zde prší je v zimě, tedy v době tropických dešťů. Sem tam z hlubin země se řítí do údolí úzký pramének vody a kolem něho je plno zeleně. Dole pak v údolí kolem těchto potoků mají svá pole pracovití indiáni. Místy jsou též sady pomerančovníků – jak vidíte na obraze vpravo. Zde tedy je vesnice Trecruz – skupina asi třiceti porůznu roztroušených domků – kde jsem s dvěma průvodci přenocoval. Noc byla velmi chladná – což mám rád, alespoň neštípou komáři…“

Kdosi v obecenstvu se hlučně zasmál, ozval se tleskot a sál znovu zavířil vlnou veselého neklidu. Haage také zatleskal, ač ničemu nerozuměl. Mávnutím paže Karpus sál rychle ztišil a pokračoval v přednášce.:

„O třetí hodině popůlnoci jsme se rozloučili s rudými hostiteli a vydali se s rozžatými lampami k vrcholu. Byla klidná, skoro mrazivá noc a na obloze jiskřily velké hvězdy. Asi za dvě hodiny jsme dosáhli vrcholu, kde mojí průvodci postavili malý stan. Zde nahoře nikde není dřevo, a nelze proto u ohně se ohřívat. Ve stanu brzo jsme se ohřáli výpary těl a oba průvodčí brzo usnuli. Já však jsem v oněch chvílích se připomínal, jak vzdálen jsem od vlasti a že z celého národa jedině já zde vyhlížím příchod dne v Ráji starců a dočkal jsem se! Malý otvor v plachtě stanu matně zasvítil. Tiše jsem vylezl ze stanu do stříbrného přítmí a hleděl k východu stále více rudnoucímu. Zelený záblesk a prvé sluneční paprsky protější horské hřbety. Stále zřetelněji a rychleji temné siluety nabývaly určitějších tvarů a měnily svou šeď za bohatý kolorit. Hladina mlhy tolik podobná vrstvě dýmu zvolna klesala a v rozjasněných modravě zelených stráních všude stály postavy kaktusů – starců.“

Následovalo pět snímků kaktusů Cephalocereus senilis a Karpus pokračoval:

„Největší mnou měřený Cephalocereus senilis byl 14 metrů vysoký a 30 cm tlustý. Jsou tam však i stařečkové poměrně mladí, třeba jen 20 cm vysocí. Všichni tu stáli majestátně jako hlavy kaktusových států a mlčeli – ano, tihle dědkové ml-če-li!“

Obecenstvo propuklo v škodolibý smích. Světla náhle se rozsvítila a Hariota se nechápavě divil, čemu ti Karpusovi lidé zase se smějí a proč se svítí. Spatřil starého známého – agenta Kozu, jak chvátá k podiu.

„Pane Karpus, vy jste se zaručil, že se vystříháte politických narážek, jen proto byla přednáška povolena. Ještě jednou si takto zaprovokujete a bude po přednášce, vyklidíme sál“, řekl výhružně a zase se ztratil v obecenstvu. Světla zhasla a na plátně se ukázala plochá krajina s obrovskými kulovitými a kupovitými kaktusy, v jejichž blízkosti stála malá lidská figurka se širokým mexickým kloboukem na hlavě.

„To jsem já“ – začal hovořit Karpus – „u dorostlého Echinocactus ingens. Tito velikáni jsou přes půl třetího metru vysocí a dva muži sotva by jej objali. Váží tunu i více a jejich stáří jsem odhadl na pět až šest set roků. Ptáte se, proč jsem alespoň jednoho z těchto kolosů nepřivezl do Prahy? Kdyby v oněch mexických krajinách byly cesty jako u nás, tak jsem alespoň jeden exemplář sem dopravil. Cestování k těmto modravým koulím je však velmi obtížné. Kam šlápnete, všude něco píchá. Tam všechny rostliny mají trny a ostny, ba i tráva má na okrajích ostré jehlice. Bodavé rostliny jsou horší než naše ostružiníky a tvoří hustou spleť porostu někdy i mnoho kilometrů dlouhou a pro člověka skoro neproniknutelnou. Jak byste chtěli obrovské ingensy tím mořem trnů protahovat?“

„Hehéé“, zaječeli posluchači, neboť byli na rozpacích, jde-li o skutečnost nebo o vtip.

Přednáška se těšila nestejnoměrné pozornosti. Smích však rázem ustal, když na plátně rozzářil se příšerný obraz boha TEONOCHTLI.

„Tě pic, já se bojím“, kdosi zahoukl a celé shromáždění propuklo v hurónský smích. Teprve za hodnou chvíli mohl Karpus pokračovat:

„Drazí přátelé, vy jistě víte, že v Mexiku vysoce vzdělané indiánské kmeny – Aztékové a Toltékové bílí kolonialisté připluvši ze Španělska, dokázali tyto kmeny v krátkém čase vyvraždit a zničit jejich “pohanskou” kulturu, o níž nacházíme už jen sporé zmínky ve starých španělských knihách. Podle těchto bylo Mexiko před příchodem Evropanů mystickým světem množství bohů, z nichž mnozí sídlili v kaktusech nebo se v ně převtělovali. Nejvyšším bohem byl Teonochtli – jeho zlobnou tvář a bezcitné oči náš obraz dobře zdůrazňuje. Tento obraz se téměř zázrakem uchoval na jedné aztécké chrámové stavbě, je však často reprodukován na kobercích i kresbách dnešních indiánů. Bůh TEONOCHTLI sídlil na slunci a v noci se skrýval v nejrůznějších kaktusech. Aztékové byli přesvědčeni, že Echinocactus ingens není rostlina, ale záhadně změněná postava zlého boha COMITL. Jen někdy přijal na sebe lidskou podobu a pak vypadal takto.“

Obraz s ingensy byl vystřídán ještě hroší příšerou, než byl nejvyšší bůh. Karpus pokračoval:

„Hrozný Comitl požadoval po věřících lidské oběti. Neobdržel-li ji, trestal věřící suchem, hladem, nemocemi i jinými ranami. Zoufalý lid mu obětoval mladou dívku, dvě, tři dívky, aby Comitla obměkčili, nejčastěji to však odnesl otrok, jehož postavu zády narazili na dlouhé, dýkám podobné, trny kaktusu.“

Na stěně se objevila kresba kulovitého kaktusu s přehnaně velkými trny. Na kaktusu, jako na obětním oltáři, ležel nahý muž.

„Když takto lidskou oběť na kaktus připíchli“ – pokračoval Karpus – „pak přítomný kněz jí zaživa prořízl hrduník a vytrhl z těla srdce. Tím obětní obřad končil.“

Na plátně se objevila velká Opuntia s oválovými deskovitými lopatami plnými jehlovitých trnů. Karpus vysvětloval: „Obraz Sluneční Opuntie, sídlo mocné a dosud oblíbené bohyně. Její posvátnost je zdůrazňována i ve státním znaku dnešních Spojených států mexických. Mezi indiány koluje dodnes zpráva, že Aztékové zabili každého, kdo i sebe méně tento kaktus poškodil.“

Následoval obraz skupiny agáví.

„Polobohyně MAYAHUEL sídlila v těchto velkých agávích. Její přítomnost v rostlině poznávali Aztékové, když šťávu z poupěte agave nechali vykvasit. Obdrželi silně alkoholický nápoj zvaný pulque, při jehož požití k nim hovořila Mayahuel a někdy je i uspala.“

Hariota v malých přestávkách vysvětloval oběma Němcům, oč jde.

„Zákmit světla a na plátně je obrys ploché krajiny, v jejímž středu je ostrůvek plochý, modravě zelený. Jsou to hustě k sobě přitisklé hlavy jako pěst velkých houbovitých kaktusů rodu Lophophora. Jsou bez trnů a sídlí v nich bůh měsíčního úplňku a opojného mámení – veselý a tajemný JICULI. Indiáni dodnes sbírají určité druhy lophophor, jímž říkají peyotl. Indiánky nenápadně dávají kousky peyotlu do potravy odrůstajících dětí, aby rostly a sílily a co nejdéle dětmi zůstaly. Narkotika v peyotlu ochromují přechodně a bez ublížení pohlavní orgány. Přírodní ženy pravidelně za měsíčního úplňku mají svůj čas. Muži je opouštějí a za zpěvu i tance pojídají peyotl. Záhy nato upadnou na celé dva dny do ztrnulého spánku provázeného nejlíbeznějšími vidinami. V těchto snech se jim Jiculi zjeví v lidské podobě.“

Bílá plocha zahořela spoustou barev, z nichž vystupovala úžasná pěkná postava nahého člověka s veselými očima. Jiculi nebyl mužem, nebyl ženou.

„Směje se na vás, přátelé, bůh klamného štěstí! Zanechme však povídání o bozích Aztéků, z nichž větším asi nikdy už nepoznáme a přejděme na rostliny, které nedávno jsem objevil na svých potulkách tam za velkou louží.”

Na plátně se objevila skupina hustě otrněných kulovitých kaktusů, podobných spíše ptačímu hnízdu. Jeden z nich právě kvetl zlatožlutým květem uvnitř narudlým. Květ byl velký jako lidská dlaň.

„Nazval jsem tento kaktus Astrophytum senile, protože je to stařec mezi ostatními překrásnými druhy rodu Astrophytum.“ Následovalo alespoň deset obrazů zcela bílých kaktusů rodu Mammillaria, barevně trnité druhy Echinocereus, zkamenělinám podobné Roseocactus, Pelecyphora a Solisia, překrásná Rosea castanedai obalená krajkovitými slámově žlutými hvězdami, z jejchž středu vyčnival vzpřímený háčkovitý trn. Pak se pohybovaly před zraky diváků různé Coryphanthy, Thelocactusy a některá Astrophyta. Pak uviděli diváci obraz kamenné pouště – a kaktus nikde. V levém rohu ležela macheta.

„Co je to?“ volalo obecenstvo.

„Je to snímek – žel pouze černobílý – mého největšího objevu kaktusu Astrophytum asterias. Už jej vidíte? Leží u něj nůž.“

„Nevidíme!“ křičeli.

„Dobře se dívejte. Vidíte ty řady hrbůlků. Je celý skryt v zemi. Nalezne se v přírodě velmi nesnadno a dlouho byl považován za vyhynulý druh. Já asteriasy hledal při měsíčním světle. Hledal jsem hrbůlky. Uviděl-li jsem na kamení z hrbůlků sestavený kříž – pak to byl v písku skrytý asterias.“

Hariota rychle přeložil Haagemu a Fobemu, o čem právě Karpus hovořil.

„Tohle jsou kachny“, zlobil se Haage. “Asteriasy rostou většinou na kopečku, aby v době dešťů netrpěly vlhkem. Castabeda mi psal, že lze je snadno nalézt. Ostatně to hledání pro Karpuse obstarávali Castanedovi indiáni.”

Když Karpus promítl asi osm fotografií asteriasů, ozvaly se hlasy z publika žádající kratší přestávku. Hariota spěchal na nádraží. Když se loučil se starým Fobem, slíbil poslat mladému brněnskému spolku padesát kaktusů. Totéž učinil Karpus i Haage.

Hariota cítil, že nedaleká budoucnost mnohé změní. Odcházeje k pouliční dráze potkal ve dveřích policejního agenta Kozu:

„Už nám odjíždíte? Ta přednáška i mne zajímala! Kdy zase přijedete?“

„Letos asi už nepřijedu, pane inspektore Kozo! Mnoho se změnilo.!“

Hariotova předtucha se splnila.

 

Konec 25. dílu 
(pokračování příště)

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět