Otakar Sadovský 

KAKTUSÁŘI

Část XXIV.


Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení.
 
Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk

Fobe nezůčastněně naslouchal a pak řekl: “V obou sklenících jsem zjistil čtyřicet mrtvých importů. Položil jsem na každý zápalku. Karpus zabíjí kaktusy suchem a hladem. Zdá se, že v pěstění importů se vůbec nevyzná. To však už tak bývá – že dobrý teoretik na vlastní praxi už nemá kdy.”

Karpus zatím s Hrabcem odnesli ve dvou koších nakoupené kaktusy do auta a neobřadně se rozloučili. Fobe se díval za odjíždějícím autem a suše poznamenal: “Ten marnotratník vyhodil za importy šest tisíc korun, které Karpus tak nedbale vložil do náprsní kapsy. Od pana Haageho je mohl mít za poloviční obnos.”

Haage na tu chválu nic neřekl. Jeho bledě modré oči cosi hledaly a byly neklidné. Náhle se otázal:

“Co má ten chlap tam nahoře pod tou skleněnou střechou?”

“Nevím, co nyní tam má”, odpověděl Hariota. “Asi před měsícem měl tam choulostivější druhy kaktusů.”

“Proboha! Tohle byl agent! Sbíral víc pro sebe než pro firmu, která vše draze financovala!” znovu se rozzlobil Haage.

Přišel Karpus a pozval hosty k malé přesnídávce. Za chvíli prý přijede auto a zaveze je na nádraží.

“Hariota pojede s vámi. Když už jste zde, musíte do Průhonic a Isláju vidět”, řekl Karpus oběma Němcům a česky dodal. “Vypátrejte, jaké rostliny si Islaja přivezl ze Švýcarska!”

“Vy s námi do Průhonic nepojedete?”

“Ne, odvětil Karpus. “Jedete tam pouze proto, abych se na chvíli těch dvou zvídavých hostů zbavil. Příliš si hrají na pány, a to já nesnáším.”

Když přijelo auto, Karpus překvapeným hostům oznámil, že zůstane doma, protože si musí připravit odpolední přednášku.

Cestou pozorovali oba Němci starobylé pražské stavby a Haage zdůraznil: “Tohle vše stavěli němečtí a italští stavitelé. Vaši zedníci jen prováděli rozkazy.”

Fobe smířlivě se usmál a řekl: “U nás zase většinu paláců stavěli Italové.”

Pak se všichni odmlčeli a teprve ve vlaku se Haage znovu rozpovídal:

“Podvede-li nás agent, vždy jej potrestáme. Karpus dříve pracoval s firmou de Laet v Contichu. Snad bude vám prospěšně, informujete-li se o tehdejší jeho činnosti. Učiníte však dobře, když docílíte v brněnském spolku, aby objednávky importů vyřizoval Solis. Jenom tak se zhostíte obvinění, že importy kupujete ode mne. Vynaložím vše – a třeba i se ztrátou peněz – abych Karpuse naučil dodržovat smlouvu. Solis dostane ode mne krásnější rostliny za třetinu Karpusovy ceny. O mém návrhu bedlivě uvažujte!”

Hariota se zamyslil. Prostý kaktusář si pořídí sbírku rostlin, denně ji ošetřuje a když některá rostlina rozkvete, je to svátek v jeho domácnosti. Kolem nenáročné záliby drobných pěstitelů krouží však praktičtí obchodníci. Vystupují jako propagátoři kaktusářství, touží po uznání, hlavně však po výdělku. Jsou kořistníky a jejich zájem o kaktusy končí, nemohou-li je prodávat. Vždy však se najdou dobrosrdeční naivní lidé, kteří věří v jejich velikost a zásluhy. Haage je patrně kořistníkem nad jiné vynikajícím.

Když vystoupili z vlaku, marně hledali slíbený kočár. Stáli sami před nádražím a daleko široko nebylo človíčka. Vpravo – pořádný kus od nádraží, seděl na mezi starší venkovan a pásl těžkého koně. Opodál stál lehký řeznický vozík.

“Asi budeme muset jít pěšky. Islaja na kočár zapomněl. Snad potkáme jej cestou. Kudy však se máme vydat? Já to zde neznám!” řekl rozhořčeně Hariota a pokračoval: “Nezbývá, než se jít zeptat tam toho venkovana.”

Když Hariota k němu přišel, venkovan spal, rázem však vyskočil, když uslyšel, že příchozí se ptá po kočáru do Průhonic:

“Já jsem od pana Islaje, už na vás tu čekám od božího rána. Hned zapřáhnu.”

Poslat však pro hosty koně vhodného k zapřažení do uhelného vozu a požadovat po něm, aby uháněl s titěrnou bryčkou – to byl Islajův nemístný žert.

“Máme nasednout do téhle skořápky”, oznámil Hariota svým druhům.

“Pojede-li pomalu, snad tam dorazíme”, řekl Fobe.

“I jen ať prožene koně, jaké strachy?” smál se Haage.

Když nasedli na úzká, nepřipevněná prkna a těžký kůň neustále poháněný šlehy biče se dal do klusu, poletoval vozík na úzké silnici ze strany na stranu a chvílemi taktak že se nepřevrátil. Tak se drkotali asi čtvrt hodiny, přidržujíce se křečovitě bubnujícího sedadla k okraji vozíku.

Konečně stanuli před ruměným obtloustlým Islajou, který je vítal lámanou němčinou a zval k prohlídce svých rostlin. V úvodu řekl, že všechny jsou vypěstěny u nás ze semen a některé jsou až pětadvacet roků staré. Importy nepěstuje. Nejprve vešli do menšího skleníku, kde byly rozvěšeny pralesní druhy. Oba Němci znalecky prohlíželi některé květy a Islaja prohodil potměšilek Hariotovi:

“Necháme je chvíli v domnění, že tohle je celá moje sbírka.”

“To nedělejte, ten starý pán je opravdu velký znalec kaktusů a bude doma o nás hovořit. Co však jste si přivezl ze Švajcar?”

Tyhle kvetoucí phyllocactusy. Přivezl jsem je s poupaty, aby zde vykvetly. Jsou to nejnovější vypěstované multihybridy.”

Fobe stanul před Islajou a řekl: “Tyhle hybridy máte ze Švajcar. Znám je od Knebela. Byly jím vypěstěny před osmi lety.”

Islaja zavedl hosty na opačný konec zahrady, kde ve vysokých a poměrně úzkých pařeništích stály stovky těch nejkrásnějších druhů kaktusů. I pro Hariotu to bylo úžasné překvapení, neboť tyto nádherně formované a pestře otrněné rostliny hýřily nejen barvami, nýbrž i životní silou a výbojným půvabem. Nejvíce nadšen byl Fobe. Přecházel od okna k oknu a chvílemi si zapisoval jména rostlin, jež sice znal, chtěl však doma referovat o tom, jaké druhy čeští kaktusáři pěstují. Když si vše prohlédl, stiskl Islajovi uznale ruku a řekl: “Gratuluji vám k tak úžasným výsledkům. Nerozpakoval bych se ani minutu, a klidně bych svou pověstnou sbírku vyměnil za vaši.”

Haage obcházel kaktusy také se zápisníkem v ruce, značil si však přibližné ceny nejvzácnějších rostlin. Pak cosi počítal, načež vytáhl šekovou knížku a nabídl Islajovi za celou sbírku 80.000 korun.

“Jste-li ochoten své kaktusy mi prodat, vystavím vám okamžitě šek a zítra odešleme kaktusy do Erfurtu.”

Islaja však nabídku odmítl. Snad tehdy netušil, že po pěti letech je prodá Kopiapoovi do Kolína za pouhých 16.000 korun! Rozloučení u Islaje nebylo nijak srdečné. Odešli dříve, než zamýšleli a odmítli čekat na bryčku, která měla přijet až za dvě hodiny. Cestou káral Fobe Haageho, že nenabídl za tu jedinečnou sbírku rovných sto tisíc korun. Už pouhá slova “sto tisíc” působí na neobchodníka magickým účinkem!

Haage vypravoval, že už jeho praděd, zakladatel firmy, importoval kaktusy a jeho děd pravděpodobně získal tehdy objevený asterias a prodal jej do carské botanické zahrady v Petrohradě. Fobe vzpomínal velkých panských sbírek orchidejí a kaktusů. Jedna po druhé mizela – průmyslníci zatlačovali šlechtu a o kaktusy se nezajímali. Kaktusaření zlidovělo – a snad je dobře, že tato pěkná záliba přestala být výsadou zbohatlíků.

Když dojeli do Prahy, poradil Hariota hostům, aby se šli společně naobědvat, protože Karpus hned po třinácté hodině je požene na svou přednášku, která potrvá třeba i tři hodiny.

“To je nemilé”, vyhrkl Fobe, “já chtěl ještě dnes navštívit přítele Matukána, s nímž jsem se dříve setkával na zahradnických výstavách.

“Snad se k němu podíváte zítra” – utěšoval Hariota. 

Konec 24. dílu

Díl 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět