Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XI.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk…a velký kaktus – dokud žije – representuje dlouholeté úspěšné pěstění i značnou cenu! Soukromý pěstitel raději velikou rostlinu zabije, než by ji daroval tomu, kdo takový skleník má. Proto velkých kaktusů u nás vždy bude poskrovnu. Teď však se jdeme podívat na rostliny, které si dnes vybral pan inženýr!“

Šli do sousedního skleníku a Nopál cestou vysvětloval:

„Specialisuji se na takové kaktusy, které něco představují – třeba něco směšného. Ani byste neřekl, co vše na kaktusech objevím. Mám třeba doma kaktus a ten vypadá jako stařec hrající na ariston. Některé takové figurky jsem si vybral i zde, ale není jich mnoho – jen asi čtyřicet kousků. Stojí však za prohlédnutí!“

Přišli k parapetu, kde stály Nopálovy podivuhodné kaktusy. Heriota prvním pohledem poznal, že Nopal si vybral rostliny nejpokřivenější, nejchorobnější a nejbizarnější, prostě takové, které nějak byly poškozeny ať už úrazem nebo drobnými škůdci.

„Podívejte se na tenhle kolotoč a na tuhle křtitelnici“- volal a ukazoval na vyčouhlé dva skvrnité echinopsisy, jejichž vegetační vrcholy byly poškozeny sviluškami. Matukána postřikem drovné škůdce zničila znetvořené rostliny vytvořily kolem svých boků celé trsy maličkých hlaviček – to byla ona „krása“.

Nopál měl bujnou fantasii. V gasteriích spatřoval vějíře, v aloích stromy a sedícího krahujce, v phyllocactech ostré meče. Zvláště si cenil jediný výhon phyllocactusu zahnuté jako turecké šavle. Obával se však, že příští výhon bude rovný.

Zatím co Matukána s Nopálem balili vybrané rostliny, odešel si Hariota prohlédnou třetí skleník. Zde objevil dvě skutečné vzácnosti: čtyřžebré gymnocalycium denudatum s hákovitými nepravidelnými trny těsně přiléhajícími k světle zželenému tělu a pravé gymnocalycium mihanovichii zdobené ohnivě šedým a zářivě zeleným pásováním. Byl to paraguayský kaktus velikosti pomeranče a jistě alespoň půl století století starý.

„Tyhle dva si vezmu do Brna – abych nepropagoval samé importy“- řekl si a už oba nesl do předsíně na dlouhý stůl, u něhož Matukána balil Nopálovy kaktusy do prádelního koše. Vtom se Matukána i Nopál zároveň obrátili ke stolu a inženýr zvolal:

„Pouze tyhle dva kaktousky jste si vybral?“

Matukána však zvážněl a postoupiv k Hariotovi řekl:

„Snad nemyslíte vážně, že bych vám tyto dva skvosty postoupil? Penězi nelze je zaplatit, zvláště čtyřžebrý demdót! To je přece rarita a vám pěti- nebo šestižebrý pro propagaci stejně poslouží. Pro bratra by měl tento kousek cenu dvě stě korun.“

Než se nadál, vyňal Hariota z peněženky dvě stokorunové bankovky a vtlačil je do Matukánovy pravice.

„Prvý náš obchod – děkuji!“ zašeptal a dodal: „Kolik žádáte za mihanoviče?“

„Co s vámi mám dělat?“ naučeně bědoval. „Ústřední spolek mi zakázal do Brna kaktusy prodávat a vy chcete si odvézt dvě nejvzácnější rostliny známé po celé Praze. Za Gymnocalycium mihaniwichii žádám pouze padesát korun, vezmete–li do Brna alespoň třicet kaktusů pro příští členy spolku.“

Hariota souhlasil. Matukána vyklopil z jeho zavazadla přinesené importy, a počal vyhledávat vhodné kaktusy pro Brno. Hariota zabalil zatím své nové rostliny a spolu s Orojovým ferocaktusem je pečlivě uložil do prázdného zavazadla, kam později přidal Matukána třicet opravdu pěkných rostlinek vsazených do malých květináčů.

„Hotovo!“ řekl a pozval oba hosty na koflík kávy a trochu pohovoru ve své kanceláři. Vraceli se skleníky k jedinému východu. Nopál se přitočil k Hariotovi a šeptal mu do ucha:

„Mně prodal ty vzácnosti za dvě stě korun a vy jste mu dal týž obnos za jedinou rostlinku, skoro bych řekl dosti mrňavou. Čím to je? Opravdu je tak vzácná?

„Má o jedno žebro méně než ostatní denudaty – jinak není nijak zvláštní“, vysvětloval Hariota, aby inženýra uspokojil.

Stěny Matukánovy malé kanceláře byly vyzdobeny četnými diplomy, medailemi a fotografiemi někdy už dosdti zašedlými. Vše hlásalo zašlou slávu kaktusářství „Na korábě“ v minulém století. Hariotu zajímaly snímky velikých výstav ve Vídni, v Paříži, Erfurtu i v jiných tehdejších velkoměstech. Na některých byl i Matukána – štíhlý mladík se vztyčeným knírem a s lopatovitýma rukama.

Zasedli do proutěných židlí. Matukána si zapálil malý čibuk. Musel chvíli odpočívat, jeho churavá noha dnes už byla příliš namáhána!

Nopál se rozhlížel svým otevřeným pohledem po dveřích skříně, na nichž byly připevněny barevné obrázky kalifornských, mexických a brasilských krajin, tolik charakteristických svými rozsáhlými porosty velkých kaktusů.

Matukána jej pozoroval a vysvětlil:

„Tyhle obrázky mi daroval kolínský Kapiapoa, však ho, chudáka, také výbor Ústředního spolku před měsícem vyloučil.“

„Ludvíka Kapiapou, který k nám dal přivést tolik nových druhů kaktusů?“ „Snad právě proto! Slavný výbor pražského spolku vyloučil Karpuse, Oroju, Islaju a Kariapou – tedy vesměs kaktusáře prodávající kaktusy – a provedl tento nesmysl ve chvíli, kdy zahájil boj proti zřízení brněnskému spolku. Cožpak tihle čtyři vyloučení budou Brno bojkotovat? Právě naopak! Proto jsem i já vám oběma kaktusy docela klidně přenechal, ač jsem ještě členem.“

„Fronta proti nám je tedy prolomena. Ani jsem nevěděl, že tuto neopatrnost pražský spolek provedl. Myslím, že vypomohu Islejovi zřídit v Praze další spolek“- řekl Hariota.

„I proboha! To by byla rána! Ti Karpusovi příznivci a on sám přednáškami by brzo nový pražský spolek postavili na nohy. Můžeme se tedy na co těšit!“ řekl Matukána a vstal, aby šel vařit kávu.

Hariota se zadíval ne fotografie Chtěje rozpoznati vystavené druhy kaktusů. Bylo to velmi nesnadné. Matukána jej pozoroval a řekl:

„Prohlížíte fotografie odváté minulosti? I já se tak někdy na ně zadívám, když tu sedím sám a znovu prožívám onen zlatý věk českého kaktusářství, kdy k nám jezdili pro tyto pichlavé rostliny bohatí lidé až z daleké ciziny. Tak to šlo až do let devadesátých, pak zájem o kaktusy prudce upadal. Musel jsem hájit existenci své rodiny pěstěním tulipánů, pelargonií a jiných všedních květin, které nebožka žena prodávala na Ovocném trhu. Od kaktusů jsem se však nedovedl odpoutat. I v letech veliké bídy sloužil jeden ze skleníků výhradně kaktusům. Tak tomu bylo u mne i po manželčině náhlém úmrtí, kdy jsem zde zůstal docela sám. Já nikdy neměl učně nebo pomocníky, tyhle ruce musely udělat vše!“

Uhodil oběma rukama mocně o stůl a pokračoval: „Za války mě mnoho kaktusů v zimě pomrzlo. Neměl jsem topivo a nepomohlo ani, že jsem pokácel a spálil pět třešňových stromů ba i zahradní plot. Některé kaktusy však přece jenom jsem zachránil a když jsem před třmi lety vypozoroval, že o kaktusy se začíná zajímat drobný pracující lid a že architekti tyto rostliny v prapodivných vázách doporučují do tak zvaných moderních bytů, tu jsem si řekl: „Antoníne, dobře jsi udělal, žes po čtvrt století ty kaktusy pěstil a množil, ač nikdo o ně nestál. Teď nastává nová kaktusářská doba, jenže místo šlechticů a boháčů budou k tobě chodit lidé s upracovanýma rukama, s nimiž si snad dobře budeš rozumět, neboť i tvé ruce jsou od zahradnictví jako kladiva neforemné a tvrdé.“

„A jak si vysvětlujete, že i prostým lidem se někdy kaktusy tolik líbí?“

„To máte tak!“ odpověděl Mistr. „Pro některé lidi je krásná růže, hvozdík, mečík nebo i pelargonie. Jsou to květiny pěkné, pro nás zahradníky však dosti všední. A jsou rostliny bizarní, řekl bych poetické, které se ostře odlišují od vší zeleně obklopující nás na louce, v poli i v lese. Modřidlově modrý květ hořce, nejexotičtěji vypadající květ střevičníku nebo takový kruštík tmavočervený, tořič pavoukonosný, mandragora, jedovaté a léčivé byliny, pestré lesní houby a staleté stromy jako by vydechovaly tajemné kouzlo nevšednosti. Všechny tyto podivuhodné rostliny jsou však měkké, hebké, ohebné, lecky i tenké a ve větru pohyblivé.

Proto mezi těmito divy jsou kaktusy pro svou strnulost, tuhost, a podivný – skoro geometrický – tvar něčím neobyčejným. Jen se umět do nich zakoukat! Jejich naježené, jehlám podobné ostny vyzívavě trčí vzhůru, jakoby říkaly: „Jsme obrněnými rytíři v říši rostlin! Sáhneš – li na nás – bodněme tě!“ Barevná i tvarová pestrost zapůsobí vyzývavě na nejednoho milovníka přírody!

Taková sbírečka kaktusů – to jsou sasanky, mořské hvězdice, ptačí hnízda, lampiony, kněžské kvadrátky, a já nevím k čemu bych ji ještě přirovnal. Hlavní věcí však je, že kaktusy jsou drobné, záhy kvetou a už dosti pěkná sbírka snadno se umístí na verandě, mezi okenicemi i jinde. To vše pracující člověk potřebuje k své rekreaci, zvláště když bydlí ve velkém činžáku. Kaktusy nahrazují přírodu mnohým lidem bydlícím ve velkoměstě, o tom jsem se už nejednou přesvědčil.“Konec 11. dílu

Díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.


Pavel Pavlíček