Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část X.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk 
„Později vám, pane inženýre, některé ukáži“ řekl Heriota a jal se z otevřeného zavazadla vybalovati pestře otrněné kaktusy před překvapeným Nepálem.
 
„Že jsou krásné?“
Matukána jízlivě se rozesmál a zchladil oba nadšence poznámkou: „Zdání klame! Kaktusy takto v Mexiku nevypadají! Obdivujete polovysušené rostliny, jejichž tělo se zúžilo a zmizelo pod spletí svých dlouhých barvitých trnů.
 
Podívejte se třeba ne tento Echinocereus rigidissimus! V Mexiku bylo jeho tělo alespoň o 5 cm vyšší a 3 cm tlustší. Mezi jeho žebry svítila sivě zelená barva, byl více zelený, než si myslíte. Karpus a jeho lidé jej vyvezli z mexického naleziště a dlouho jej sušili na žhavém slunci, aby voda se vypařila, jeho šťávy zahoustly a celé tělo se scvrklo jako sušená švestka. Jen vyschlý kaktus vydrží šesti – až desetidenní dopravu v tmavé nevzdušné bedně některého amerického přístavu až do Hamburku a zase uplyne asi 14 dní, než bedny dojdou vlakem do Prahy.
 
Kdybyste v Mexiku zabalili ihned každý kaktus, jakmile jej vyryjete nebo vykopete ze země, a poslali je nejrychlejší lodí do Evropy – cestou by podlehl zkáze. V Praze byste vybalili trochu trnité břečky. Proto tento Echinocereus už dávno není plynulým pěkným válcem. Suchem se zkrátil, má vrásky jak tahací hermonika a je tak tvrdý jako kus dřeva. Je také už dokonale mrtvý, jeho zhoustlá síť trnů září však barvami, kdekdo se dá touhle krásou zlákat a stane se kaktusářem. Až vám tento nebožtík udělá někde v brněnském výkladu kus propagační práce, tak jej zase pěkně zabalíte a pošlete zpět do Ďáblinky, že ano?“
 
„Já nemyslím, že by byl tento kaktus mrtvý“- odporoval Heriota.
„Vybalte ten váš nákup, podívám se, kolik těch nebožtíků do Brna vezete!“ znalecky řekl starý Mistr.
 
Prohlédl všechny importy. O pěti řekl, že jsou alespoň dva měsíce na „onom světě“ a sedm označil jako kandidáty brzké smrti. Kdyby bylo jaro, snad by se dala naroubovat jejich nejhořejší část. Teď však už roubovat nelze a jaro je ještě daleko. Do konce února určitě uhynou!
 
„Vy si na mne, pane Herioto, v životě ještě nejednou vzpomenete na starého Matukánu! Snad si dnes myslíte, že jsem nikdy importy nepěstoval a tedy že jejich kulturu neovládnu. Věru však přál bych vám, aby vašima rukama tolik jich prošlo jako mýma, koncem minulého století, kdy snad ani nebyl jste na světě. V letech 1885 – 1890 byl sousední skleník naplňován pouze importy. Dostával jsem jich celé bedny. Do tří let však zbylo mi sotva dvě stě rostlin a i ty později většinou uhynuly.
 
Vyplatily se pouze ony druhy, které v Mexiku odkvetly a u nás ještě ve smrtelné agonii ještě vydaly zralé plody, jakoby chtěly stůj co stůj zachránit svůj druh před vymřením. U Karpuse také vše půjde na kompost a je opravdu povážlivé, že chcete v Brně propagovat kaktusářství touhle lží, těmihle scvrklými harlekýny. Mám starou zkušenost, že kdo s importy začal, brzo kaktusářství nechal! Proč nepropagujete rostliny u nás ze semen vypěstěné?
 
„To se vám řekne“- bránil se Heriota. „Jak propagovat kaktusářství importními semeny? A také nelze získati členy oněch zelených druhů, které mezi pelargoniemi vykukují i na venkově za každým pátým oknem!“
 
„Pro propagaci potřebujeme efekt – to je nesporné“- hájil Heriotu Nopal a pokračoval: „Použijte jich k propagaci a pak je vraťte! Proč byste měl nésti vinu za to, že nakoupené importy komusi zhynou?“
 
„Karpus mi je však svěřil, abych je v Brně prodal. On dokonce řekl, že jeho zásoba importů bude během velmi krátké doby rozprodána.“
 
„Nebo zahrabána na hnojišti“ – doplnil Matukána. „To mi říkáte pěkné zkušenosti o importech! A já se tolik těšil, že na jaře je nakladu do pařeniště na vlhký písek, že přijmou vodní roztok, napnou své scvrklé tělo a porostou právě tak dobře jako v Mexiku.“
 
„U některých druhů snad by se vám to podařilo“, mínil starý praktik,“ nesmíte však zapomínat, že kaktus a kaktus je velký rozdíl. K nám se nepřivážejí patnáctimetrové druhy, ať už to jsou sloupy nebo mohutné keře , které kvetou ve vysokém stáří. Určitě byste řekl: Tyhle staré rostliny bude obtížné přesadit, vždyť i starý ovocný strom raději spálíme, než bychom jej přesadili. Přiveze – li však Karpus ty nejmenší druhy kaktusů, jejichž velikost nikdy nedosahuje rozměrů naší hlavy nebo dokonce pěsti, tu nám jaksi uniká, že i tyhle malé rostliny mohou býti zatraceně už staré.
 
Tuze malé exempláře Karpus nesbírá, prý by vyschnutí nevydržely. Bere tedy velké a největší – a to už jsou starci! Všechna jeho Astrophytum senile jsou staré rostliny. Všechny coryphanty, všechna Astrophytum ornatum, protože i ve velikosti lidské hlavy jsou to stále rostliny poměrně mladé – vždyť v dospělosti takový „Ingens“ váží celou tunu.“
 
„A což ti „stařečci“ – Cephalocereus senilis? To jsou vesměs drobné dětičky, neboť kvetoucí rostliny jsou alespoň osm metrů vysoké a některé ve stáří jsou i patnáctimetrové?“ zeptal se Nopal „Cephalocereus senilis miluje ranní rosu a sluneční paprsky, které ve velehorských krajích jsou jiné neý ony, jež projdou až k nám. Proto i ze semen vypěstovaný tento druh u nás se mění a vždy čehosi se mu nedostává, i když jej naroubujeme.“
 
„Je-li přesazování starých rostlin tak nebezpečné, co potom děláte s kaktusy ze semen u vás vypěstěných, když zestárnou?“ zeptal se Heriota.
 
„Žil jsem v době“, vážně řekl Matukána, „kdy kaktusářství bylo libůstkou šlechticů a lidí velmi zámožných. Tito magnáti zaměstnávali zručné zahradníky, a stavěli rozsáhlé skleníky pro palmy, orchideje a také pro kaktusy. Jen mladé rostliny a nově přivezené byly vsazovány do hrnků – ostatní rostly ve volné půdě na železném parapetu nebo i v půdě, na které skleník stál. Kořeny kaktusů vrůstají stále do nových a nových vrstev půdy hledajíce živné roztoky. V hrnci stáčejí rostoucí kořeny kolem vnitřní stěny hrnce až jej třeba zcela vyplní. Co teď? Přesazovat.
 
Staří zahradníci však neradi hýbali kořeny starých rostlin. Pouze výsadba těchhle velikánů do volné půdy skleníků umožňovala trvalý jejich vzrůst bez nebezpečného přesazování. Kaktusářské panské skleníky však zanikaly jeden po druhém a já s Orojou jsme levně koupili nejednu velikou sbírku i zde v Praze. Byl to Hanka, Schëbel, Thomayer a jiní kaktusářští magnáti. Mladý Karpus navštěvoval ještě v Kinského sadech velikou Seitzovu sbírku, většinou kaktusů pro svůj malý skleník však získal ode mne.“
 
Heriota během rozmluvy balil své importy a rezignovaně je ukládal do zavazadla.
 
Nopál byl zamyšlen, o čemsi uvažoval a potom řekl: „Ještě na něco se vás, Mistře, zeptám. Pořídím si skleník, staté kaktusy tedy nebudu muset přesazovat. Většina kaktusářů však skleník nemá a také se dopěstují během let velikých a starých rostlin. Co potom?“
 
„Říkám vám oběma“ znovu začal Matukána. „Dožijete – li se mého stáří, budou kaktusáři stále ještě pěstit jen mladé rostliny, zatím co staré vyspělé kusy nadále budou přesazovat a zabíjet. Marně jsem propagoval, aby botanická zahrada zřídila skleník, do jehož volné půdy by se tyto staré kaktusy už natrvalo přesadily. Sobeckost lidská je veliká! Skleník pro kaktusy se nepostavil a velký kaktus – dokud žije – representuje dlouholeté úspěšné pěstění i značnou cenu! Soukromý pěstitel raději velikou rostlinu zabije, než by ji daroval tomu, kdo takový skleník má. Proto velkých kaktusů u nás vždy bude poskrovnu. Teď však se jdeme podívat na rostliny, které si dnes vybral pan inženýr!“


Konec 10. dílu

Díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.


Pavel Pavlíček