Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XV.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk... Když vše příznivě bylo vyřízeno, svolal Heriota uprostřed province ustavující valnou hromadu, která zvolila za předsedu dr. Rebuta, což nějak nemile se dotklo dr. Cacovického, muže velmi citlivého.

Asi týden po valné hromadě, na níž spolek byl nazván podle královského rodu kaktusů jménem ASTROPHYTUM, oznámil dr. Cacovický, že pro nemoc ze spolku vystupuje.

“Žádná škoda - uražená ješitnost!” řekl Solis, když o tom s Hariotou rozmlouvali. Doktor však příští den zemřel. Kam se jeho sbírka kaktusů zdarma nasbíraných ztratila, přesně nikdo nevěděl. Zlé jazyky šeptaly, že jeho zeť, majitel elektrárny, všechny rostliny kázal spálit.

Na únorové členské schůzi oznámil Hariota, že brněnský spolek má 80 členů a že nově zřízený pražský spolek vedený akademickým malířem Jaromírem Islajou soustředil už 50 členů. Ústřední spolek kaktusářů v ČSR kapituloval. Změnil spolkové stanovy i svůj název, neboť byl pouze jedním ze dvou pražských spolků ajeho nový výbor znovu přijal do svých řad nedávno vyloučeného kolínského kaktusáře L. Kopiapou, který zatím v Brně byl většině členů neznám. Hariota nijak nezdůrazňoval své vítězství nad Prahou, a když nový výbor požádal brněnský spolek o spolupráci, prosadil její uskutečnění. Karpusovy importy k jaru Hariota v Brně rozprodal. Vrátil pouze pět mrtvých echinocereusů a zaslal na Karpusovo konto 4.700 korun.

Karpus za prokázanou službu poslal Hariotovi velký balík Očisty. Hariota věnoval všech šest sešitů dr. Herosovi, který si je přečetl a na jedné jarní procházce o Karpusově časopisu řekl: “Už dlouho jsem se tak upřímně nezasmál jako při čtení téhle Očisty!”

“Velmi si v ní odporuje”, poznamenal Hariota.

“Což o to! On však sám uráží v oněch článcích kdekoho a současně vyzývá, aby jej napadení žalovali. Nebudou-li jej žalovat, tak všechno prý doznává! Jak to asi dopadne?”

“Už dopadlo! Mám o tom přímou zprávu z Prahy: Karpus u trestního soudu vše lítostivě odvolal a zavázal se zaplatit soudní útraty žalobců.”

“To je nadělení!” podivil se Hariota.

“Snad tahle soudní epizoda nebude Karpuse ani tolik mrzet, jako zpráva ze soudní síně v sociálně-demokratických novinách, kde Karpus byl označen jako typický úpadkový exemplář odumírající české buržoazie. V sobecké snaze žít v individuální osobní svobodě prý tento diletant parazituje na těle pracujícího kolektivu, jemuž se snaží být vůdcem. Jeho zájezdy do ciziny jsou obchodní záležitostí a až na dovezené předměty vše ostatní (jmenovitě jeho články v Očistě) postrádají jakéhokoliv přírodovědeckého či politického významu a je výplodem fantazie uraženého jedináčka, jemuž bohatí rodiče od dětství nikdy ničeho neodepřeli.”

“Ach, rozumím”, řekl Hariota. “Redakce dělnických novin asi získala informace, že Karpus je ve spojení s vládnoucím křídlem české buržoazie, že jeho styk s prostými lidmi má jen jediný cíl: využívat jich k osobním pletichám!” opakoval Hariota svůj názor, k němuž dospěl už tehdy večer na shromáždění lidí v podsklepí Ďáblinky.

Koncem roku 1925 v blízkosti vozatajských kasáren “V Táboře” zřídil Solis, Hariota, dr. Rebut a mladý Heros společné pařeniště kryté čtyřmi okny. Z blízké kasárny vozili čerstvý koňský hnůj, pěchovali jej na dno pařeniště a pokryli decimetrovou vrstvou říčního písku. Během několika dní stoupal teplota v pařeništi na 60 °Celsia. Teprve v první jarní den 1925 mohli tomuto již značně chladnějšímu prostředí svěřit své sbírky. Nikdo z nich však nenaplnil rostlinami ani polovici plochy, kterou měl k dispozici pod svým oknem.

“Kdo z nás bude tak šťasten, že do konce léta rozšíří sbírku pod celým oknem?” řekl dr. Rebut.

Po několika dnech importní rostliny neuvěřitelně se zvětšily. Patrně přijímaly vláhu i povrchem těla. Některé vyrašily z vlny červené tobolky s drobnými černými či hnědými semeny, jiné vytlačily v areolách skrytá poupata a záhy otevřely překrásné hedvábně lesklé květy.

Hariota zřejmě si oblíbil rod Astrophytum, Solis rod Echinofossulocactus, dr. Rebut rod Ferocactus a mladý Heros byl první, kdo celé své okno vyplnil, nikoliv však rostlinami, ale obdélníkovitými miskami naplněnými písčitou listovkou, do které vysel semena asi padesáti novějších druhů kaktusů. Solis navázal písemný styk s Němcem Ferdinandem Schmollem, který s manželkou se vystěhoval do mexického státu Querétaro a zde si založil středisko pro export kaktusů do Evropy. Byl to odvážný muž. S dvěma indiány prolézal dosud neprozkoumaná nebo málo známá území, na nichž sbíral kaktusy. Pomocí svých indiánských přátel navázal pak obchodní spojení i s kmeny vzdálenými, měnil jimi sbírané kaktusy za křiklavé barevné látky, obuv, železné nástroje i různé ozdobky a blýskavé trety. Velmi záhy z trámů a latí si pořídil skleníky, na nichž nebylo kousku skla. Byla to vlastně stínovací zařízení, pod nimiž přenesené kaktusy snadněji zakořenily. Později, když mexická vláda zpřísnila zákaz sběru a vývozu vzácněji se vyskytujících se druhů kaktusů - Schmoll si vyžádal povolení vyvážet kaktusy, které prý v těch “sklenících” vypěstí ze semen. Sběr kaktusových semen zakázán nebyl, tedy mu vývoz povolili. Až na malé výjimky však všechny odesílané kaktusy byly indiány uloveny v divoké přírodě a po částečném vyschnutí nakládány do beden na šestinedělní cestu do Evropy.

Na jedné členské schůzi Solis přečetl dopis, který toho dne došel z Querétara.

“Kdybyste sem přijel, pohrozil byste vzhůru k nebi a zavolal: Proč tolik je zde kamení a tak málo je chleba? Proč prší zde třeba jen po dva dny v roce? Proč voda je zde tak vzácná, že za deště lid nastavuje rozměrné plachty a svádí vodu do podzemních cisteren, aby s ní pak vydržel po dobu do příštího deště? Proklínal byste tento nejjižnější velehorský kout Mexika - kde však rostou spolu s akáciemi, pichlavými travinami a trnitými keři ty nejvzácnější druhy kaktusů…”

Štábní kapitán Solis si objednal u Schmolla všechny dosud známé druhy echinofosulokaktusů. Koncem jara obdržel bednu s velkými otvory a v ní 70 překrásných rostlin. Vypadaly jako svěže zelen lampiony ozdobené na hranách žeber růžicemi dlouhých trnů, z nichž vybíhal dlouhý trn střední. Podle tehdejších názorů Solis se domníval, že kaktus k tvorbě trnů potřebuje vápenaté látky. Při mísení substrátu přidal tedy do směsi písků a různých hlin pořádnou dávku staré omítky. Byla to neodpustitelná chyba! Echinofosulokaktusy rostou v Mexiku na loukách mezi zubatými travinami na velmi mohutných vrstvách čistého humusu. Kdepak vápno!

Importované “lampiony” ne a ne zakořenit. Kvetly, nerostly však a ještě více se cvrkaly. Konečně z jejich vrcholků vylézali mohutní černí brouci - tesaříci. Obyčejně za poledne se prokousali z těla kaktusu a vystavovali své lesklé tělo slunci, aby oschli. Pod nimi však se otevíral okrouhlý otvor, jímž brouk vylezl točitou chodbou z těla kaktusu na denní světlo. Solis zuřil; ztráta drahých rostlin jej velmi mrzela.

Z jednoho importu vylezl jednou tesařík mnohem větší, na jehož celém těle se lesklo červené páskování. Heros požádal Solise, aby mu daroval nevšedního brouka, prý jej ukáže strýci Antonínovi, světoznámému broučkaři. Řekne prý mu, že brouka nalezl v zahradě. Příštího dne však Heros doznal, že tento manévr zkušeného entomologa nijak nepřekvapil. Ihned řekl, jak se brouk jmenuje, kde a jak žije zůstane prý navždy záhadou, v jaké rostlině se k nám dostal ještě jako larva nebo kukla. Z kukly vyklouznuvší brouk žije prý krátkou dobu; přes oceán tedy určitě se dostal ještě jako kukla.

“Když jsem strýci vysvětlil, že vylezl z kaktusu, šel si to ihned poznamenat, neboť v odborné literatuře prý je uváděn jiný druh tesaříka, který žije v kaktusech a že je celý černý”, končil své vyprávění Heros.

“Váš strýc úžasně ovládá svého koníčka! Snad bychom mu měli dát i toho červeného tesaříka, vyleze-li ještě z některého echinofosulokaktusu kolegy Solise”, říkal Hariota.Konec 15. dílu

Díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.| 14.


Pavel Pavlíček