Otakar Sadovský
 
KAKTUSÁŘI
 
Část XII.

Dokonalé odhalení všech uvedených pseudonymů dnes již není možné, k pochopení však postačí pravá jména hlavních postav tohoto čtení:

Ario Karpus - A. V. Frič
Nesmel (Nechtěl) - p. Musil
Kristát - p. Chronc
ing. Nopál - ing. Václavík, majitel autoškoly v Brně
dr. Heros - dr. Fleischer (otec Zdeňka Fleischera)
Hariota - Sadovský
Solis - p. Krejčí (?)
dr. Islaya - dr. Schütz
Matukána – (?)
Stapel - p. Papírník z Žabovřesk… a už dosti pěkná sbírka snadno se umístí na verandě, mezi okenicemi i jinde. To vše pracující člověk potřebuje k své rekreaci, zvláště když bydlí ve velkém činžáku. Kaktusy nahrazují přírodu mnohým lidem bydlícím ve velkoměstě, o tom jsem se už nejednou přesvědčil.”

„Začínám chápat” – řekl Hariota, „že váš vztah ke kaktusářství i ke kaktusářům je správný. U vás začal kaktusařit také mladý Ario Karpus, že ano?”

„Abych vám nelhal, na rok přesně už to nevím. Ke mně začal nejprve chodit pro pestrolisté begonie – ty pěstovala moje žena. Pak se mu zalíbily orchideje a přestal k nám chodit. Asi za rok se vrátil, to už měl některé kaktusy od Seitze. Už tehdy měl všelijaké zvláštní nápady a před maturitou na střední škole odjel náhled do Jižní Ameriky. Nevím vskutku a nepamatuji si, kdo mně to říkal, že mladého Aria svedli na tu cestu sběratelé orchidejí firmy de Laet v Contichu. U nás to Karpusova rodina tajila, on však cestoval do Ameriky prý vždy jako sběratel financovaný nějakou velkou zahradnickou firmou. Nedávno se vrátil z páté cesty – tato vedla do Mexika – a vše prý financovala firma A. Haage junior z Erfurtu. Tyhle firmy však obyčejně svým sběratelům nedovolují, aby si sbírali rostliny také pro sebe a potom dokonce zde v Evropě je prodávali. Proto usuzuji, že Karpus jel do Mexika za své peníze nebo toho Haageho pořádně napálil.”

„Co říkáte, Mistře, tomu, že Karpus pěstuje importy ve směsi mramorové drti a jehličí?” zeptal se Hariota, aby přerušil vypravování, které jej nijak nezajímalo.

„Řekl bych, že Karpus je dobrý teoretik, ale špatný pěstitel. Je nihilista a pídí se po slávě i v kaktusářství. Jak pánové, víte, je mramor povahy silně zásadité a z jehličí po třech čtyřech letech vzniká nejkyselejší humus. Tento substrát je sice vzdušný, rostlina však v něm hladoví a neroste. Podrží ovšem dlouhou svou vyschlou krásu a o to mu asi jde!”, vysvětloval Matukána.

Popíjeli už třetí šálek kávy, když Hariotu napadlo se zeptat, proč Karpus tolik nenávidí československou vládu. Matukána pozorně naslouchal a pak opatrně řekl:

„Ani bych si nemyslil, že Karpus nenávidí celou vládu. Vždyť dodnes navštěvuje některé ministry a od zahradníka ministerského předsedy jsem se dozvěděl, že Karpus byl u jeho všemocného pána a velkého nepřítele hlavy státu skoro dvě hodiny!”

„Proč tedy je hlídán agentem Kozou i jinými policejními orgány?”

„To jsou moc choulostivé věci, o nichž bych nerad hovořil. Naše vláda je rozdělena na dva tábory, které se po česku potírají. Mezi námi řečeno, prý se u něj navečer shromažďují podezřelí lidé a on je ponouká proti některým vládním činitelům. Já však s tím nechci mít nic společného. Snad se to jenom tak mluví.”

„A nevíte snad, proč Karpus tolik nenávidím ministra zahraničí?”

„Tedy teď jste uhodil svou otázkou na nejzávažnější věc! Myslím, že má odpověď vysvětlí vše, co se na Ďáblince a kolem ní odehrálo. Karpus prý byl jmenován přičiněním ministerského předsedy, který s rodinou Karpusů byl vždy ve velmi přátelském poměru, československým velvyslancem v Uruguayi nebo v Paraguayi, to si už dobře nepamatuji. Choval prý se tam tak podivně, dokonce prý štval indiány proti bělochům, kupoval od nich různé předměty, že tamní vlády žádaly v Praze, aby pro nemožné chování a zasahování do jejich vnitřních záležitostí byl okamžitě odvolán. Byl tam v té Jižní Americe ani ne měsíc. Nepřátelé Chrousta – to jest ministra zahraničí – Karpusovi slíbili pomoc a vyzvali jej, aby se hlásil o místo velvyslance v Mexiku. Karpus má representativní postavu, hovoří dosti španělsky i různá indiánská nářečí – no, řekněte sami – je zde u nás druhý člověk, který by se mu mohl vyrovnat? Karpus sám to musí cítit, že on má největší právo býti vyslancem v Mexiku.”

„A přece už se jím nestal!” – poznamenal Nopál.

„To máte tak. Před Karpusem kdekterý ministr i jeho úředníci slibovali Karpusovi, že tento úřad dostane. Karpus už balil věci a chtěl se stěhovati – jak on říká – přes Velkou louži. Někteří ministři a hlavně vyšší úředníci jsou Pražáci a o kouscích Karpusových také leccos slyšeli.

Karpus má také své nepřátele a ti už se postarali o jeho znemožnění. Zkrátka – ministr zahraničí onen Chroust návrh na Karpusovo jmenování vyslancem v Mexiku briskně zamítl s odůvodněním, že jde o osobu po stránce společenské krajně nevhodnou a po stránce politické nežádoucí, která už jednou musela opustit úřad vyslance v Paraguay už po třech týdnech. Úředníci z Chroustova ministerstva prý velmi se bavila zabavenou Karpusovou korespondencí, v níž se podepisoval jako vyslanec a snažil se uzavříti obchodní smlouvy na dodání obrovského počtu kaktusů nejrůznějším evropským velkozahradnictvím. Nevím, co na oněch pomluvách je pravdy, jakmile však Karpus se dozvěděl, že vyslancem byl jmenován kdosi jiný, zahořel takovým hněvem, že při jeho podivínství a bezohledné síle by mohl způsobit mnoho zla. Proto je hlídán a pro našince je lépe, když se Ďablince vyhne.” „Tedy tak je to!” vydechl Hariota.

Venku se ozvaly kroky a Matukána vyhlédnuv z okna, zvolal: “I propánakrále – přijel Mila z Pardubic. Omluvte mnje, musím jej běžet uvítat” – namáhavě se odbelhal do zahrady a odvedl kaktusáře Milu do skleníku. Bylo zřejmé, že nechce, aby se oba Brňáci seznámili s jeho konkurencí. Mila totiž byl taky velkopěstitel, měl skleník a taky kaktusy prodával.

„Už jsme zde zbytečni. Jdeme!” navrhoval Nopál. „Matukána asi si nepřeje, aby Mila věděl, že byli u něho Brňáci. A ta naše zavazadla!”

Přenesli své věci do auta a Nopál několikrát zahoukal klaxonem. Starý mistr se přišoural a louče se s nimi, stiskl oběma uznale pravici.Konec 12. dílu

Díl 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.


Pavel Pavlíček