Informace o stanovisku České inspekce ŽP

Na těchto stránkách bývá ČIŽP v poslední době napadána. Způsoby, jakými provádí kontroly, jsou zesměšňovány a urážlivě komentovány. Jsou zde napadáni konkrétní inspektoři ČIŽP a zpochybňována jejich odborná způsobilost a pracovní čest. Pracovníci ČIŽP jednali o těchto postojích, k jejichž autorství se hlásí pan Pavlíček, se Svazem kaktusářů, reprezentovaných panem Běťákem. Podle mých informací byl u dvou takových jednání pan Pavlíček přítomen. Na těchto zasedáních pracovníci ČIŽP vysvětlili postupy ČIŽP při kontrole zákona o CITES a vyjasnili povinnosti, které musí svaz i jednotlivci plnit s ohledem na zmíněný zákon. Podle mých informací zde došlo k dohodě o dalších schůzkách podle potřeby, pokud při výkladu a užívání zákony vzniknou nějaké nejasnosti. V rozporu s tím výpady proti činnosti ČIŽP na oněch stránkách pokračovaly. Dal jsem celou věc důkladně prošetřit a výsledky ukázaly, že inspektoři postupovali v souladu se svými povinnostmi kompetencemi.

Dne 16. ledna 2002 jsem proto dopisem pana Pavlíčka upozornil, že poškozuje spolu s pracovníky ČIŽP i provést celé organizace, a požádal jsem ho, aby na těchto stránkách udělal taková opatření, aby se situace změnila. Jsem nucen upozornit, že je povinností inspekce kontrolovat dodržování zákonů platných v této zemi, řídit se respektem k těmto zákonům a stíhat v rámci svých kompetencí jejich nedodržování. Tuto svou povinnost ČIŽP plní a bude plnit. Ohrazuji se proto proti jednání pana Pavlíčka jménem celé instituce, jejímž řízením jsem pověřen.

V Praze dne 19. 4. 2002    

Ing. Petr Soukup, ředitel ČIŽP    

 

 


Dodatek Pavla Pavlíčka:

Pan ředitel se mj. odvolává na vysokou profesionální zdatnost svých zaměstnanců. Nechci opakovat to, co už bylo v minulosti řečeno. Ale úsměvná záležitost z května tohoto roku za zaznamenání stojí.

Paní inspektorka ČIŽP z liberecké pobočky se rozhodla prověřit stav kaktusů v libereckých květinových síních. Tam zjistila, že dodavatelem kaktusů do květinky ILUZE s.r.o. je pan X z firmy Y. I nelenila si, a dopisem pana X požádala o předložení dokladů o způsobu nabytí exemplářů z čeledi Cactaceae, které jsou řazeny mezi zvláštně chráněné živočichy nebo rostliny.

Co k tomu říci? Vysoce profesionálně zdatná pracovnice Inspekce nerozpozná rostliny, které jsou na našem trhu naprosto běžné a jako zřetelně kulturní také nepodléhající žádnému režimu, natož zákonu o „Dovozu a vývozu…”.

A závěr? Je mi líto, že to musím bez obalu říci, ale i v této záležitosti jde zřetelně a jasně o takzvaný OPRUZ Z NEZNALOSTI. A za tím si pane Soukupe docela pevně stojím. A ještě něco. Je mi navíc líto i to, že úředníci, které ze svých daní platíme za to, aby dávali bacha na naše životní prostředí, plýtvají svým cenným časem na podobné capoviny.

Vaší případnou reakci, ve které jistě citováním různých paragrafů snahy paní inspektorky podrobně zdůvodníte, docela klidně v příštím vydání novin zveřejníme.Pavel Pavlíček
 
 Související články
Vážení přátelé kaktusářského hobby (1/2001)
Povídání téměř pohádkové (1/2001)
Pozor na milovníky aneb Méně znamená více (2/2001)
Pohádka místo úvodníku (4/2001)
Opět je to tady - obrovské zisky pašeráků s kaktusy!!! (5/2001)
Chcete dovážet divoké rostliny? (5/2001)
Případy nelegálního dovozu kaktusů (5/2001)
Potrestaný „pašerák” (6/2001)
Ekologie po mexicku (8/2001)
Odvrácená strana CITES (8/2001)
Vyšlo v časopise Ochrana přírody (10/2001)
Odvrácená strana CITES, část 1. (10/2001)
Odvrácená strana CITES, část 2. (11/2001)
Odvrácená strana CITES, část 3. (12/2001)
Odvrácená strana CITES, část 4. (1/2002)
Odvrácená strana CITES, část 5. (1/2002)
CITES 1 – tak trošku i pohádka (12/2001)
Dovozy a vývozy kaktusů a sukulentů (12/2001)
Pekelné Mexiko! (1/2002)
Komentář k článku P. Peciny „Odvrácená strana CITES” (3/2002)
Ochranu přírody opouštějí inspektoři (3/2002)
Ochrana kaktusů - Mammillaria luethyi