Vážení přátelé kaktusářského hobby,

to, že můžeme dnes komunikovat prostřednictvím nejmodernějšího média, jakým internet bezesporu je, patří k pozitivním výdobytkům dnešní doby. Podíváme-li se však na současnou situaci na poli naší společné zábavy musíme konstatovat, a to přes všechny vnímané klady, že situace je poněkud složitější a napjatější, než v letech minulých, což je jakýsi negativní “výdobytek” doby.

Určitá nevědomost, uměle udržovaná totalitní propagandou a praktický zákaz výjezdů do „kapitalistické” ciziny byla po pádu bolševika vystřídána obrovským nadšením a touhu podívat se do míst, kde jsou kaktusy a sukulenty „doma”, kde mají svůj areál původního rozšíření.

Během posledních deseti let vycestovala obrovská spousta kaktusářů a sukulentářů do míst, kde viděli své miláčky na původních lokalitách. První výpravy obestřené tajemstvím a neznámem, určitá „sláva” mezi soukmenovci, částečné poznání poměrů na stanovištích, to všechno byly motory, které nás hnaly dopředu.

Abych se přiznal, dnešní situace mě velmi zneklidňuje a malinko i odrazuje od dalších cest. Přivézt pár kytiček z Mexika je kriminální čin nejhrubšího kalibru srovnatelný snad jen s bratrovraždou, nasbírat vzorky semen je stejně potupný prohřešek, který šetřen nejtajnějšími a nejpřísnějšími agenturami, ministerstvy, svazy a vím já kým ještě! Lidé neznalí poměrů v přírodě a bez povědomosti o vnitrodruhových vztazích mezi jednotlivými taxony popisují a kombinují vše co se jen trošku zatváří jako kaktus či sukulent, přičemž se ohánějí berličkami o subjektivitě názorů, demokracii a dokonce neváhají druhou stranu obvinit z potlačování svobody projevu, jelikož se jejich nesoudné výplody neobjevují na stránkách našeho časopisu. Bohužel, si neuvědomují, že každý projev extremismu je v demokratickém zřízení zahnán na okraj společnosti a musí najít sobě rovné na pravé či levé straně názorového spektra a ruku v ruce připravovat revoluci …

Možná, že má mírná deprese je vyvolána pošmourným počasím, strašlivou situací v České televizi, která je také obrazem stavu naší společnosti (nikoliv SČSPKS), a tak nezbývá, než začít opravdu intenzivně pracovat na připravených projektech a zahnat tak zimní špatnou náladu. Nechť k tomu slouží i tyto inernetové noviny, za které je třeba všem jejich tvůrcům poděkovat.

Ing. Libor Kunte