Komentář k článku P. Peciny
  „Odvrácená strana CITES” týkající se
  kaktusu Turbinicarpus alonsoi

Druh Turbinicarpus alonsoi byl popsán v únoru 1996, jeho lokalita byla nalezena v roce 1994. Jedná se o velmi nápadný, morfologicky výrazný druh, který před svým nalezením v r. 1994 v Mexiku nebyl u nás pěstován v kulturách.

Turbinicarpus alonsoi
 

V ČR byla poprvé veřejně nabízena semena prodejním katalogem soukromé firmy v roce 1996. Zákon č. 114/ 1992 Sb., který řeší podmínky dovozu a vývozu exemplářů CITES vstoupil v platnost 1. 6. 1992. Z toho jednoznačně vyplývá, že semena byla dovezena v době, kdy zákon již byl v platnosti, došlo k jeho porušení, neboť celý Turbinicarpus náleží do přílohy CITES I, a dovozce byl pokutován. Tolik k legislativni stránce věci.

K osvětení celého případu týkajícího se uvedeného druhu je žádoucí uvést ještě další skutečnosti.

Ochrana přírody samozřejmě souhlasí s tím, že dostatečná nabídka semen a rostlin vypěstovaných v kulturách může snížit poptávku po rostlinách z přírody. Odběr semen je však možný jen za kontrolovatelných podmínek v součinnosti s mexickými orgány ochrany přírody. Při nelegálním odběru semen dochází často i k sebrání rostlin. Při návštěvě pěstebního zařízení, jehož majitel nabízel semena Turbinicarpus alonsoi, byly v květnu 1999 zjištěny též dospělé rostliny tohoto druhu a dalších druhů, které pocházely z přírody. Majitel pravidelně obohacuje sortiment našich pěstitelů kaktusů dováženými semeny. Z nabídky jednoho jeho mimořádně vydaného katalogu bylo možno podle uváděných lokalit a za sebou jdoucích polních čísel například zjistit, kudy vedla jeho sběratelská cesta po USA. Právně jsou však tyto aktivity velmi těžko postižitelné.

Z literatury jsou známy případy, kdy byly vzácné druhy kaktusů vysbírány různými skupinami sběratelů a obchodníků, ale z doslechu vím i o případu, kdy byla soustavně odebírána semena tak, že na lokalitě rostou jen vzrostlé exempláře a semenáčky prakticky chybí. Nelegálními aktivitami jsou někteří naši kaktusáři v Mexiku již vyhlášení a soustavný ilegální sběr přírodnin také vedl v Mexiku nakonec k vydání velmi přísného zákona na ochranu přírody.

Uložení pokuty sběrateli, zmiňovaném v článku P. Peciny, za nelegální dovoz semen nově popsaného mexického druhu v tomto mimořádném případě pokládám za odůvodnitelný nejen z hlediska legislativního, ale i morálního.

(pozn. redaktora: za nelegální dovoz semen nebyl nikdy uvedený sběratel pokutován. Naopak – poté, co bylo správní řízení zahájeno, bylo zastaveno s odůvodněním, že semena byla nabízena před účinností zákona 16/1997, takže nabízející se přestupku nedopustil !!!

Turbinicarpus alonsoi - semenáče

Turbinicarpus alonsoi - semenáče


 Až teprve po činu, kdy byla semena (před účinností zákona) vyseta a pěstitel (po účinnosti zákona) vlastnil 6 naroubovaných semenáčů, bylo otevřeno další správní řízení, rostliny byly zabaveny a pěstitel byl pokutován. Tento případ do dnešní doby není úplně uzavřen a je projednáván stížností k Ústavnímu soudu. Je smutné, že autorka případ popisuje v renomovaném odborném časopisu „Ochrana přírody” bez toho, aby se alespoň povrchně s případem seznámila, nebo aby aspoň poněkud pozorněji četla článek pana Peciny, ke kterému se svou reakcí vyjadřuje. Navíc je nutné dodat, že tento „omyl” z dílny pisatelky zdaleka není jediným – konec poznámky).

Problémem nadále zůstává, jak při objevu nového druhu rychle zájistit jeho legální rozšíření po celém světě. Největší nátlak je v tomto směru činěn právě na Mexiko, neboť mexické druhy jsou pro většinu kaktusářů velmi atraktivní. Roste zde mnoho endemitů, variabilita druhů je mimořádná, objevení nových taxonů stále dosti pravděpodobné. Nějaké kroky v tomto směru již byly učiněny, ale zatím ne k úplné spokojeností milovníků kaktusů.


Danuše Turoňová, AOPK GR Praha
 
 Související články
Vážení přátelé kaktusářského hobby (1/2001)
Povídání téměř pohádkové (1/2001)
Pozor na milovníky aneb Méně znamená více (2/2001)
Pohádka místo úvodníku (4/2001)
Opět je to tady - obrovské zisky pašeráků s kaktusy!!! (5/2001)
Chcete dovážet divoké rostliny? (5/2001)
Případy nelegálního dovozu kaktusů (5/2001)
Potrestaný „pašerák” (6/2001)
Ekologie po mexicku (8/2001)
Odvrácená strana CITES (8/2001)
Vyšlo v časopise Ochrana přírody (10/2001)
Odvrácená strana CITES, část 1. (10/2001)
Odvrácená strana CITES, část 2. (11/2001)
Odvrácená strana CITES, část 3. (12/2001)
Odvrácená strana CITES, část 4. (1/2002)
Odvrácená strana CITES, část 5. (1/2002)
CITES 1 – tak trošku i pohádka (12/2001)
Dovozy a vývozy kaktusů a sukulentů (12/2001)
Pekelné Mexiko! (1/2002)
Ochranu přírody opouštějí inspektoři (3/2002)